تیتر خبرها
خانه / بایگانی برچسب: دانشگاه صنعتی شریف

بایگانی برچسب: دانشگاه صنعتی شریف

اعلام تصميم به انشعاب – زندگي شهيدي كه به خاطر مبارزه با انحراف و نفاق نامش بر دانشگاه صنعتي شريف نهاده شد.

  اعلام تصميم به انشعاب – زندگي شهيدي كه به خاطر مبارزه با انحراف و نفاق نامش بر دانشگاه صنعتي شريف نهاده شد.  مجيد تصميم مي گيرد روز ۱۶ ارديبهشت سال ۱۳۵۴ نظر خود ر در مورد انحراف سازمان به رهبران آن اعلام دارد و انشعاب را عملي نمايد. البته …

توضیحات بیشتر »

ترور مجيد شريف واقفي – شهيدي كه به خاطر مبارزه با نفاق وانحراف ترور و به شهادت رسيد و نامش بر دانشگاه صنعتي شريف نهاده شد

  ترور مجيد شريف واقفي – شهيدي كه به خاطر مبارزه با نفاق وانحراف ترور و به شهادت رسيد و نامش بر دانشگاه صنعتي شريف نهاده شد   سازمان مجاهدين خلق ـ منافقين ـ سابقه‌اي مشحون از تروريسم در پرونده خود دارد. مجيد شريف واقفي از نخستين اعضاي پرنفوذ اين …

توضیحات بیشتر »

دام هايي كه از آنها رهايي يافت- شهيدي كه به خاطر مبارزه با نفاق و انحراف نامش بر دانشگاه صنعتي شريف نهاده شد

  دام هايي كه از آنها رهايي يافت- شهيدي كه به خاطر مبارزه با نفاق و انحراف نامش بر دانشگاه صنعتي شريف نهاده شد   در طول زندگي چريكي، مجيد خطرهاي بسياري را از سرگذرانيد. زماني با موتور سيكلت در حال حمل و نقل مدارك و تعدادي اسلحه بود با …

توضیحات بیشتر »

رويدادهاي مربوط به بعد از شهادت مجيد شريف واقفي- شهيدي كه به خاطر مبارزه با نفاق و انحراف نامش بر دانشگاه صنعتي شريف نهاده شد.

  رويدادهاي مربوط به بعد از شهادت مجيد شريف واقفي- شهيدي كه به خاطر مبارزه با نفاق و انحراف نامش بر دانشگاه صنعتي شريف نهاده شد.   با شهادت مجيد شريف واقفي نه تنها ماجرا پايان نگرفت بلكه موضوع از جهات و جنبه هاي مختلف ادامه پيدا كرد كه به …

توضیحات بیشتر »

سلب آسايش خانواده مجيد شريف واقفي توسط ساواك در اصفهان- شهيدي كه به خاطر مبارزه با نفاق و انحراف نامش بر دانشگاه صنعتي شريف نهاده شد.

سلب آسايش خانواده مجيد شريف واقفي توسط ساواك در اصفهان- شهيدي كه به خاطر مبارزه با نفاق و انحراف نامش بر دانشگاه صنعتي شريف نهاده شد.   پس از آنكه مأمورين ساواك موفق به دستگيري مجيد در اداره برق نشدند خانواده او را تحت فشار قرار دادند تا شايد از اين …

توضیحات بیشتر »

سخنراني هاي مجيد شريف واقفي – شهيدي كه به خاطر مبارزه با نفاق نامش بر دانشگاه صنعتي شريف نهاده شد

  سخنراني هاي مجيد شريف واقفي – شهيدي كه به خاطر مبارزه با نفاق نامش بر دانشگاه صنعتي شريف نهاده شد         متن سخنراني هاي به جاي مانده از مجيد خود گوياي پر محتوايي، شيوايي، گيرايي و رسا بودن گفتار او است.   مجيد سخنراني هاي خود را بيشتر با …

توضیحات بیشتر »