تیتر خبرها
خانه / بایگانی برچسب: دانشجو

بایگانی برچسب: دانشجو

خاطرات سید محمد هاشم پوریزدانپرست از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام از عملیات پیروزمند و حماسه بزرگ شکست حصر آبادان ( عملیات ثامن الائمه ) – قسمت دوازدهم

عذاب وجدان!     فرماندهي در كار نبود. سازمان رزم تقريباً به هم خورده بود. بچّه­هاي حول و حوش خودمان را از جريانات جلو مطّلع كرديم و قرار گذاشتيم كه شب اين منطقه را حفظ كنيم تا صبح فرماندهان  براي منطقـة فتح نشده فكري كنند. قرار شد تا صبح با گذاشتن …

توضیحات بیشتر »

خاطرات سید محمد هاشم پوریزدانپرست از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام از عملیات پیروزمند و حماسه بزرگ شکست حصر آبادان ( عملیات ثامن الائمه ) – قسمت یازدهم

شهادت مهدي فيروزي سي ام شهريور رسيد. صبح يكي از بچّه هاي شيراز از ترور مهدي فيروزي و يكي ديگر از بچّه هاي سپـاه شيراز بنام ملا شفيع كه در چند روز قبل اتفّاق افتاده بود و منجر به شهادت آنان شده بود، خبر آورد. به ياد آخرين ديدار با …

توضیحات بیشتر »

خاطرات سید محمد هاشم پوریزدانپرست از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام از عملیات پیروزمند و حماسه بزرگ شکست حصر آبادان ( عملیات ثامن الائمه ) – قسمت دهم

با موتور كه نمي شود به سفر رفت! خبر شهادت رجايي و باهنر غم جانكاهي بر دلم گذاشته و آن را از علاقه و وابستگی به خيلي چيزها كنده بود و از منافقين پست بيش از هر زمان احساس تنفّر مي كردم. موتور هر از مدّتي داغ  مي كرد و …

توضیحات بیشتر »

خاطرات سید محمد هاشم پوریزدانپرست از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام از عملیات پیروزمند و حماسه بزرگ شکست حصر آبادان ( عملیات ثامن الائمه ) – قسمت نهم

شربت آبليمو و عرقيجات شيراز از شيراز پالوده به آبادان آورده بودند. مسقطي و خاكشير هم پايش به سنگرها باز شده بود. شيرازي باشي و دست از رسم و رسوم خود برداري؟! رزمندگان شیرازی بقيّۀ رزمندگان را هم به اين رسم و رسومات آشنـا و مبتلا! كرده بودند. فقط يك …

توضیحات بیشتر »

خاطرات سید محمد هاشم پوریزدانپرست از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام از عملیات پیروزمند و حماسه بزرگ شکست حصر آبادان ( عملیات ثامن الائمه ) – قسمت هشتم

گاوهاي سرگردان ! مسئولين واحد اطّلاعات و عمليات كلّ كشور نيز به آبادان آمدند. يك موتور تریل جديد نيز از سپاه قرض گرفتيم تا همراه آنان سريعاً به خطوط سر بزنيم. سه نفر بودند. يكي از آن ها را من بر ترك سوار كردم و دو نفر ديگرشان با هم …

توضیحات بیشتر »

خاطرات سید محمد هاشم پوریزدانپرست از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام از عملیات پیروزمند و حماسه بزرگ شکست حصر آبادان ( عملیات ثامن الائمه ) – قسمت هفتم

هر ذرّۀ كوچك آن، تمام خانه را روشن مي كرد! در شيراز چند روز ماندم. از پوكه­ها و مقداري مواد خمپارۀ منوّر كه همراهم بود، قبلاً صحبت كردم. يك شب مواد خمپارۀ منوّر را در آوردم. مي­خواستم آن را به آتش نزديك كنم كه ببينم چگونه مي سوزد. آن را …

توضیحات بیشتر »

خاطرات سید محمد هاشم پوریزدانپرست از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام از عملیات پیروزمند و حماسه بزرگ شکست حصر آبادان ( عملیات ثامن الائمه ) – قسمت ششم

امّا ماجراي گشت: آمدم جانم را بدهم پايم را دادم !   برادر زراعت كار تعريف مي كرد كه يك شب چهار تا از بچّه­ها را مطابق روال هر شب جهت گشت شناسايي به جلو فرستادم. پس از گذشت ساعتي صداي انفجاري در وسط بيابان بلند شد و تيربارهاي عراقي به …

توضیحات بیشتر »

خاطرات سید محمد هاشم پوریزدانپرست از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام از عملیات پیروزمند و حماسه بزرگ شکست حصر آبادان ( عملیات ثامن الائمه ) – قسمت پنجم

ايستگاه دوازده – بسيج آبادان  تعدادي از برادران سپاه و بسيج آبادان ادارۀ اين خط را به عهده داشتند. فرماندۀ آن ها يكي از برادران سپاهي آبادان به نام برادر لاردو بود. او فرد شجاعي بود. جهت گرفتن اخبار و دادن بولتن بارها به ايشان مراجعه كرده بودم و در …

توضیحات بیشتر »

خاطرات سید محمد هاشم پوریزدانپرست از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام از عملیات پیروزمند و حماسه بزرگ شکست حصر آبادان ( عملیات ثامن الائمه ) – قسمت چهارم

نماز جمعه ، بزرگترين مسأله ما جنگ نيست پس از استراحتی مختصر طبق روال هر هفته، عازم نماز جمعه شديم. نماز جمعه معمولاً در مسجدي در نزديكي  استاديوم ورزشي آبادان برگزار مي شد و گاهي هم در زير زمينيِ بزرگي در منطقۀ احمدآباد و يا در هتل پرشين محل استقرار …

توضیحات بیشتر »

خاطرات سید محمد هاشم پوریزدانپرست از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام از عملیات پیروزمند و حماسه بزرگ شکست حصر آبادان ( عملیات ثامن الائمه ) – قسمت سوم

ژنراتور ، مهتابي و فانوس ! محل كار ما برق نداشت و شهر آبادان به خاطر محاصرۀ زميني و قطع سيم­هاي فشار قوي، از برق برخوردار نبود.  ژنراتوري كـه در نزديكي هتل كار مي كرد، تعدادي از اتاق هـا را با يك لامپ از روشنايي برخوردار مي­كرد. اتاق مـا هم …

توضیحات بیشتر »