مطالب تصادفی
Home / Tag Archives: تصویر

Tag Archives: تصویر

مجموعه تصاویر دانشجویان پیرو خط امام

دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در حال راهپیمایی و شعار دادن بر علیه آمریکا. سه تن از شهدای دانشجوی  در صفوف اول حضور دارند

مجموعه عکس موجود حاوی تعدادی  از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام است که نام آنان برای مسئول سایت مشخص بوده است . در آینده سعی خواهد شد تا تصاویر دیگر دانشجویان پیرو خط امام  به همراه نام آنان نیز به ...

Read More »