تیتر خبرها
خانه / بایگانی برچسب: آمریکا (صفحه 8)

بایگانی برچسب: آمریکا

ماجرای حمله به ایران از طریق کویر طبس و شکست مفتضحانه ارتش متجاوز آمریکا

ماجرای حمله به ایران از طریق کویر طبس و شکست مفتضحانه ارتش متجاوز آمریکا

ماجرای حمله به ایران از طریق کویر طبس و شکست مفتضحانه ارتش متجاوز آمریکا

توضیحات بیشتر »

ما به ابابیل ایمان داریم. بررسی شکست نیروهای نظامی متجاوز آمریکا به ایران از طریق بیابان طبس

ما به ابابیل ایمان داریم. بررسی شکست نیروهای نظامی متجاوز آمریکا به ایران از طریق بیابان طبس

توضیحات بیشتر »

لحظه به لحظه با عمليات پنجه عقاب و تجاوز نظامی آمریکا به ایران از طریق کویر و بیابان طبس

لحظه به لحظه با عمليات پنجه عقاب و تجاوز نظامی آمریکا به ایران از طریق کویر و بیابان طبس

لحظه به لحظه با عمليات پنجه عقاب و تجاوز نظامی آمریکا به ایران از طریق کویر و بیابان طبس

توضیحات بیشتر »

گزارش شهید حسن باقری نابغه بزرگ دفاع مقدس از ماجرای طبس

گزارش خواندني شهيد باقري نخستين خبرنگار حاضر در صحنه تجاوز آمریکا به ایران در بیابان و کویر طبس

توضیحات بیشتر »

گريه جیمی كارتر رئیس جمهور آمریکا پس از شكست مداخله نظامی ارتش آمریک در ایران در طبس

گريه جیمی كارتر رئیس جمهور آمریکا پس از شكست مداخله نظامی ارتش آمریک در ایران در طبس

گريه جیمی كارتر رئیس جمهور آمریکا پس از شكست مداخله نظامی ارتش آمریک در ایران در طبس

توضیحات بیشتر »

بررسی ماجرای طبس و حمله نظامی آمریکا به ایران – کوير شماره‌ي يک

بررسی ماجرای طبس و حمله نظامی آمریکا به ایران - کوير شماره‌ي يک

بررسی ماجرای طبس و حمله نظامی آمریکا به ایران - کوير شماره‌ي يک

توضیحات بیشتر »

توفان شن (شرح ماجرای شکست حمله نظامی آمریکا به ایران در طبس)

توفان شن (شرح ماجرای شکست حمله نظامی آمریکا به ایران در طبس)

توفان شن (شرح ماجرای شکست حمله نظامی آمریکا به ایران در طبس)

توضیحات بیشتر »

کارتر رئیس جمهور آمریکا در زمان تسخیر لانه جاسوسی: شکست عمليات طبس ، زندگي مرا تغيير داد

کارتر رئیس جمهور آمریکا در زمان تسخیر لانه جاسوسی: شکست عمليات طبس ، زندگي مرا تغيير داد

کارتر رئیس جمهور آمریکا در زمان تسخیر لانه جاسوسی: شکست عمليات طبس ، زندگي مرا تغيير داد

توضیحات بیشتر »

فشل عملية مخلب النسر العسکریون المتعدون الامریکی فی صحراء الطبس فی ایران

فشل عملية مخلب النسر فی صحراء الطبس فی ایران

فشل عملية مخلب النسر فی صحراء الطبس فی ایران

توضیحات بیشتر »