تیتر خبرها
خانه / بایگانی برچسب: آمریکا (صفحه 21)

بایگانی برچسب: آمریکا

تهاجم نظامی به ایران از طریق صحرای طبس مانوري كه به امر خدا شكست خورد

تهاجم نظامی به ایران از طریق صحرای طبس مانوري كه به امر خدا شكست خورد

تهاجم نظامی به ایران از طریق صحرای طبس مانوري كه به امر خدا شكست خورد

توضیحات بیشتر »

رسوايي , ماتم زدگي , و هراس دائمي , محصول شكست آمريكا در تهاجم به ایران از طریق بیابان طبس

رسوايي , ماتم زدگي , و هراس دائمي , محصول شكست آمريكا در تهاجم به ایران از طریق بیابان طبس

رسوايي , ماتم زدگي , و هراس دائمي , محصول شكست آمريكا در تهاجم به ایران از طریق بیابان طبس

توضیحات بیشتر »

عملیات پنجه های خرد شده عقاب: مروری بر واقعه شکست تهاجم نظامی آمریکا در طبس

عملیات پنجه های خرد شده عقاب: مروری بر واقعه شکست تهاجم نظامی آمریکا در طبس

عملیات پنجه های خرد شده عقاب: مروری بر واقعه شکست تهاجم نظامی آمریکا در طبس

توضیحات بیشتر »

عملیات پنجه عقاب و شکست متجاوزین آمریکایی به ایران در طبس توسط توفان شن

عملیات پنجه عقاب و شکست متجاوزین در طبس توسط توفان شن

عملیات پنجه عقاب و شکست متجاوزین در طبس توسط توفان شن

توضیحات بیشتر »

عملیات پنجه عقاب و تهاجم نظامی آمریکا به ایران و شکست مفتضحانه نیروی دلتای آمریکا در بیابان طبس

عملیات پنجه عقاب و تهاجم نظامی آمریکا به ایران و شکست مفتضحانه نیروی دلتای آمریکا در بیابان طبس

عملیات پنجه عقاب و تهاجم نظامی آمریکا به ایران و شکست مفتضحانه نیروی دلتای آمریکا در بیابان طبس

توضیحات بیشتر »

طبس – عملیات پنجه عقاب و شکست تهاجم نظامی آمریکا به ایران در طبس

عملیات پنجه عقاب و شکست تهاجم نظامی آمریکا به ایران در طبس

عملیات پنجه عقاب و شکست تهاجم نظامی آمریکا به ایران در طبس

توضیحات بیشتر »

طبس – شکست پنجه عقاب و فلج شدن سیاستهای سلطه طلبانه و تجاوزگرانه آمریکا

شکست پنجه عقاب و فلج شدن سیاستهای سلطه طلبانه و تجاوزگرانه آمریکا

شکست پنجه عقاب و فلج شدن سیاستهای سلطه طلبانه و تجاوزگرانه آمریکا

توضیحات بیشتر »

طبس – پنجم اردیبهشت، سالروز رسوایی و شکست ذلت بار آمریکا و سران کاخ سفید در تهاجم نظامی به ایران در صحرای طبس

پنجم ارديبهشت، سالروز رسوايي و شكست ذلت بار آمريكا و سران کاخ سفيد در تهاجم نظامی به ایران در صحراي طبس

پنجم ارديبهشت، سالروز رسوايي و شكست ذلت بار آمريكا و سران کاخ سفيد در تهاجم نظامی به ایران در صحراي طبس

توضیحات بیشتر »

طبس – پنجم اردیبهشت، سالروز شکست تهاجم نظامی آمریکا به ایران در صحرای طبس

پنجم اردیبهشت، سالروز شکست تهاجم نظامی آمریکا به ایران در صحرای طبس

پنجم اردیبهشت، سالروز شکست تهاجم نظامی آمریکا به ایران در صحرای طبس

توضیحات بیشتر »