تیتر خبرها
خانه / بخش 2) لانه جاسوسی آمریکا در ایران / 2)1) آثار هنري پيرامون آمريكا و تسخير لانه جاسوسي و طبس / 2)1)1) شعارهای مردم در انقلاب دوّم و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ایران / شعارهای مردم در انقلاب دوّم و تسخیر لانة جاسوسی آمریکا در ایران توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام – قسمت هجدهم

شعارهای مردم در انقلاب دوّم و تسخیر لانة جاسوسی آمریکا در ایران توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام – قسمت هجدهم

شعارهای مردم در انقلاب دوّم و تسخیر لانة جاسوسی آمریکا در ایران توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام – قسمت هجدهم

مردم تظاهر کننده در مقابل لانه جاسوسی با دادن شعار از تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان خط امام حمایت مینمایند
مردم تظاهر کننده در مقابل لانه جاسوسی با دادن شعار از تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان خط امام حمایت مینمایند

                                          بر تو درود، بر تو سلام

–       آمریکا، آمریکا، در ننگ خود بمیرد

                                            ایرانی مسلمان، ذلّت نمی­پذیرد

– بگو به کارتر از قول ملّت

                             ترا نشانیم بر خاک ذلّت

–       شاه، شاه مرگت باد

                           کارتر کارتر ننگت باد

– تا خون در رگ ماست

                        خمینی رهبر ماست

                                               اسلام مکتب ماست

–       ما همه در خط توایم خمینی

–       این دشمن خلق ما، از خاک میهن ما، اخراج باید گردد.

–       مستضعفین پیروزند

                            امریکا و کارتر نابودند

–        این کارتر دیوانه، در میدان توپخانه، اعدام باید گردد

–       این کارتر را باید کشت

                                با یک عدد مگس کش!

–       این شاه آمریکایی، در میدان آزادی، اعدام باید گردد

–       لا اله الا الله، مرگ با کارتر، مرگ بر شاه

–       امت، امّت بیدار است، از سازشکار بیزار است

–       افشاگری آمریکا، خط امام است، سازش با آمریکا، ضد اسلام است

–       سازش با آمریکا، ضربه به انقلاب است

–       شورای امنیّت فرمایشی، ندارد، ندارد، برای ما ارزشی

–       آزادی جاسوسان، در پی تحویل شاه

                                            والدهایم منافق، همدست آمریکا

–       رهبر یکی روح الله

                         مرگ بر کارتر مرگ بر شاه

–       خمینی بت شکن امام امّت ماست

                                       رهبری خمینی اساس وحدت ماست

–       جاسوس آمریکایی

                      در مجلس اسلامی

                                          محکوم باید گردد

–       دادگاههای خلخالی

                          در لانة جاسوسی

                                                ایجاد باید گردد

–       شاه باید برگردد، اعدام باید گردد

– آمریکا، آمریکا، تو پیرو یزیدی، ما پیرو حسینیم

                                         در کربلای ایران، بجنگ تا بجنگیم

–       تحریم اقتصادی، دیگر اثر ندارد

                                       از کار و کوشش ما کارتر خبر ندارد

–       توطئة چپ و راست، کوبنده اش روح الله است

–       آمریکا نابود است، ایران پیروز است

–       درود بر خمینی

                        سلام بر دانشجوی مسلمان

–       فرهنگ آمریکایی نابود باید گردد

–        دانشجو پیروز است، آمریکا نابود است

–       ما کارگران ایران

                       پیروان امامیم

                                       علیه امپریالیسم

                                                       آمادة قیامیم

–       دانشجوی خط امام، از تو حمایت می­کنیم

–       پیروزی نهایی، اخراج آمریکایی

–       مزدور آمریکایی، اخراج باید گردد

–       انقلاب پیروز است، آمریکا نابود است

–       انقلاب پیروز است

                           صهیونیسم نابود است

–       آمریکا و اسرائیل دشمن خونخوار ما، فلسطین برادر و یار ما

–       ملّت بود فرمانبر، مطیع امر رهبر

–       خمینی بت شکن

                             این کارتر را بشکن

–       خمینی بت شکن، حکم جهادم بده

–       راه من و تو ز منافق جداست

                                     راه امام است که راه خداست

–       امروز روز وحدت و قیام است

                                       فرماندة کل قوا امام است

–       سه بت شکن در تاریخ دنیا، محمد و ابراهیم و روح الله

–       مرگ بر فدایی مزدور آمریکایی

–       سیاست گام به گام مطرود باید گردد

                                             اعمال انقلابی اجرا باید گردد

–       وحدت امّت و امام، رهگشای این قیام

–       ما با تمام قدرت

                   ما با سلاح وحدت

                                از بهر حفظ مکتب

                                        تجدید پیمان می­کنیم با رهبری امّت

–       درود بر خمینی رهبر مستضعفان

                                          مرگ بر منافقین، مزدور بیگانگان

–       پیمان ما و رهبر هرگز گسستنی نیست

–       خمینی، خمینی، اذن جهادم بده

                                          در ره قرآن و دین راه نشانم بده

–       تا خون در رگ ماست، اسلام مکتب ماست

                                   خمینی رهبر ماست، آمریکا دشمن ماست

–       انقلاب، انقلاب، هرگز وقفه ندارد، آمریکا، شوروی، فتح و ظفر ندارد

–       فریاد ملّت ما، اطاعت از امام است

                                        وحدت مستضعفین، سفارش امام است

–       از جان خود گذشتیم، با خون خود نوشتیم

                                      اسلام مکتب ماست، خمینی رهبر ماست

– خط امام پیروز است، سازشکار نابود است

– دانشجوی خط امام، افشا کن، افشا کن

                              چهرة تزویر و ریا، در پس این توطئه ها

                                   رسوا کن، رسوا کن

–       مدرسه، دانشگاه، سنگر آزادگان

                                      خمینی، خمینی، رهبر آزادگان

–       خط امام خمینی این است شعار ملّی

–       تنها ره رهایی، پیکار با آمریکایی

–       مکتب ما مکتب اسلام، رهبر ما یار ضعیفان

                        حسینی مرام ماست، شهادت شعار ماست

                            الله، الله، نصر من الله

ما پیرو امامیم، فرمانبر روح خداییم

                           ایمان سلاح ماست، قرآن کتاب ماست

                            الله، الله، نصر من الله

–       نظام مستکبرین نابود باید گردد

                                 این شورای امنیّت محکوم باید گردد

–       این شاه آمریکایی تحویل باید گردد

–       ما پشتیبان رهبریم

                            الله اکبر

                                  دشمن به جان کارتریم

                                                            الله اکبر

–       سربازم و آمادة شهادت، راه حسین تنها ره سعادت

                        می­جنگیم همچون حرّ دلاور

                               الله اکبر، الله اکبر

–       حسین پرچمدار اتّحاد است

                        مظهر جهد و کوشش و جهاد است

                                       حجّت کبریاست، راه او راه ماست

                                              الله، الله، نصر من الله

    حسین عصر ما خمینی بود

                        مشی و مرام او حسینی بود

                                        رهبر نهضت است، امام امّت است

                                              الله، الله، نصر من الله

 

–       این قاتل فراری، این شاه آمریکایی

                                 به دادگاه اسلامی، تحویل باید گردد

   این کارتر بی­ایمان، این یاور و یار شیطان

                              با دست ملّت مسلمان، نابود باید گردد

–       کارتر از شاه کرده حمایت

                                  حمایت از جانی بود جنایت

– هرگز ندارد مفهوم، سازش ظالم با مظلوم

– کارتر شده سر در گم، تکان میده دائم دُم

– خط امام خمینی، خط سرخ حسینی

– کارتر شده انسان دوست

                               این قاتل رو داره دوست

– شاه شده آواره

                        فراری شده دوباره

– توطئه نموده شیطان

                          شاه را نموده مهمان

– خلیج فارس ایران

                         محل دفن ناوگان

– ایران برای همیشه

                        تسلیم آمریکا نمیشه

– دانشجوی خط امام

               امام فرموده است این کلام

 

درباره ی سید محمد هاشم پوریزدانپرست

دانشجویان مسلمان پیرو خط امام تسخیر لانه جاسوسی

مطلب پیشنهادی

مادر سه شهید در مقابل لانه جاسوسی با دادن شعار از تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان خط امام حمایت مینماید

شعارهای مردم در انقلاب دوّم و تسخیر لانة جاسوسی آمریکا در ایران توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام – قسمت شانزدهم

به نام خدا شعارها درانقلاب دوّم شعارهايي كه در انقلاب و در جريان لانه جاسوسي و كلا در تمام جريانات بوسيله ملت ايران داده مي شد وسيله¬اي براي ابراز نظر و اعلام موضعگیری سیاسی و بيان شور و هيجان و عواطف و اعلام محبت نسبت به دوستان و اعلام دشمنی نسبت به دشمنان انقلاب بود و به خوبي ميتوان از آنها به عمق حوادث آن زمان پي برد. حجم عظيم شعارها در ماجراي تسخير لانه جاسوسي اعجاب انگيز و روشنگر اتفاقات مهمّي است كه صورت پذيرفته است و در حقیقت شعارها چون سنگ¬ریزه¬هایی است که جهت رمی شیاطین بخصوص شیطان بزرگ به کار رفته است و در پایان آنچه از این رمی جمرات، مشاهده می¬شود انبوهی از این سنگ ریزه هاست که شیطان بزرگ و ولیده های آن در زیر آن مدفون شده اند و از سرزمین مقدس شهیدان رانده گردیده اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *