تیتر خبرها
خانه / بخش 2) لانه جاسوسی آمریکا در ایران / 2)1) آثار هنري پيرامون آمريكا و تسخير لانه جاسوسي و طبس / 2)1)1) شعارهای مردم در انقلاب دوّم و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ایران / شعارهای مردم در انقلاب دوّم و تسخیر لانة جاسوسی آمریکا در ایران توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام – قسمت ششم

شعارهای مردم در انقلاب دوّم و تسخیر لانة جاسوسی آمریکا در ایران توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام – قسمت ششم

مردم تظاهر کننده در مقابل لانه جاسوسی با دادن شعار از تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان خط امام حمایت مینمایند
مردم تظاهر کننده در مقابل لانه جاسوسی با دادن شعار از تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان خط امام حمایت مینمایند

شعارهای مردم در انقلاب دوّم و تسخیر لانة جاسوسی آمریکا در ایران توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام – قسمت ششم

شعارهاي روز پانزدهم

شعارها هر روز بيشتر و قويتر و غني تر مي گردد و خواست هاي اقشار مختلف شركت كننده در راهپيمايي به اين وسيله بيان مي گردد:

– اين گفتة امام است.

                       اي آمريكا، سازش با تو محال است.

– دانش آموز بيدار است، از توطئه گر بيزار است.

– اسلام پيروز است، آمريكا نابود است.

– انحلال خبرگان، توطئة آمريكاست.

–  ما دانش آموزان بيداريم، از آمريكا بيزاريم.

يكدسته اين را شعار مي داد:

 –  شاه بايد برگردد

و دستة ديگر جواب مي دادند

– اعدام بايد گردد .

–  اگر امام اذن دهد، كاخ سفيد را ويران مي كنيم

                                            با خاك يكسان مي كنيم.

 

شعارهای روز شانزدهم

اين شعار پس از خواندن اطّلاعيه توسط جمعيّت فرياد زده مي‌شود و با اطّلاع از اين توطئه هيجان جمعيّت بيشتر مي‌شود.

– شاه بايد برگردد،اعدام بايد گردد  (كه توسّط دو دسته شعار داده مي‌شد.)

– شاه جنايت پيشه / اينجا مجازات ميشه

– مرگ بر كارتر مرگ بر شاه

 – تحويل شاه خائن فرياد ملّت ماست

– شاه شاه مرگت باد

                      كارتر كارتر ننگت باد

– شعار ملّت ما ، نبرد با آمريكا

– اسلام پيروز است،آمريكا نابود است

در طيّ دوران شش ماهة انقلاب اسلامي و حضور مردم در صحنه، مردم با خواندن اعلاميه هاي امام و شنيدن سخنان ايشان در حقيقت راه خود را مي‌يافتند و وظيفة الهي و اسلامي خود را انجام مي‌دادند و در كلاس درس امام آموزش مي‌ديدند و  شخصيّت اسلامي و انقلابي آنان پرورده مي شد و بينش سياسي و اسلامي آن ها، جهت تداوم انقلاب جهاني اسلامي تقويت مي شد.

در اين روز يكي از كساني كه در مقابل لانة جاسوسي حاضر شد، آقاي موسوي گرمارودي بود كه يكي از اشعار سرودة خود را تقديم به دانشجويان خطّ امام نمود و آن را قرائت كرد. امّا قبل از قرائت شعر خود، يك بيت شعر برتر و جاودانه تري را كه سروده بود قرائت و از جمعيّت خواست آن را تكرار نمايند. شايد در تمام اشعار جهان بيتي كه اين چنين مورد توجّه مردم واقع شده باشد، يافت نشود.

 شاعر گرانقدر شهريار چند سال بعد در يك سخنراني اين بيت شعر را با گريه مي‌خواند و با چشمان گريان بيان مي‌داشت هر چه در اين شعر فكر مي‌كنم شگفت زده‌تر مي‌شوم. بدون آنكه بداند سراينده آن كيست! و آن بيت شعر اين بود:

– روح مني خميني، بت شكني خميني

 و جمعيّت با شنيدن آن گويا كه فريادي از عمق وجود اوست آن را پذيرفت و فرياد نمود و از آن روز ورد زبان همگان شد.

 

با آمدن مغرب مجدداً نماز جماعت برگزار مي‌شود. جمعيّت عظيم بيرون نيز با پخش اذان به نماز مي‌ايستد و پس از پايان نماز، نمازگزاران داخل شعار مي‌دهند:

– اسلام پيروز است

 و جمعيّت بيرون جواب مي‌دهد:

– آمريكا نابود است‌

 و سپس اين كار با شعار

– الله، الله يا الله، مرگ بر كارتر مرگ بر شاه

 

 

 

شعارهاي روز  هفدهم آبان

نماز ظهر امروز در ميان شور و هيجان زياد، هم در داخل لانه و هم در بيرون آن توسّط جمعيّت عظيم حاضر در صحنه برپا مي‌شود و در پايان نماز، آقاي خوئيني ها مطالبي در مورد مسائل داخلي لانه و موضع گيري اعجاب‌انگيز امام در شب قبل، در مورد مذاكره با نمايندگان كارتر، بيان مينمايند و پس از آن دانشجويان و جمعيّت هماهنگ با هم به دادن شعار و دادن جواب آن به يكديگر مي‌پردازند:

– اين گفتة امام است، نه سازش، نه تسليم، نبرد با آمريكا

– نه گفتگو نه سازش،بازگشت شاه خائن

– درود بر دانشجوي خط امام، درود بر امّت خطّ امام

– كارتر كارتر پوشالي، سياستش توخالي

– مرگ بر فدايي، مزدور آمريكايي

– سياست گام به گام مطرود بايد گردد، اعمال انقلابي اجرا بايد گردد

– دانشجوي خطّ امام!  افشا كن، افشا كن، توطئة آمريكا رو رسوا كن، رسوا كن

– خميني بت شكن، بزرگ رو بشكن

 

به دنبال سخنان امام شعار جمعيّت اوج گرفت:

– روح مني خميني، بت شكني خميني

– منافق حيا كن،رو رها كن

– ملّت ما هوشيار است، از توطئه‌گر بيزار است

– اين لانة جاسوسي، تعطيل بايد گردد

– شاه بايد برگردد، اعدام بايد گردد

– دانشجو مي‌رزمد، آمريكا مي‌لرزد