تیتر خبرها

ما صبح عدالتیم اینک….

مهدی رجب بیگی ورودی 1354 دانشکده فنی دانشگاه تهران در رشته راه و ساختمان و عضو فعال دانشجویان پیرو خط امام بود که در تسخیر لانه جاسوسی نیز نقش داشت. وی نماینده دانشجویان خط امام در گردهمائی جنبش های آزادی بخش بود و ضمن فعالیت در جهاد سازندگی، در مدارس محروم تهران نیز تدریس می کرد. نهایتا در پنجم مهرماه 1360 توسط منافقین ترور شد! وی نویسنده توانمندی بود که افکار انقلابی خویش را در قالب مقاله، طنز، شعر و سرود و به روشهای متنوع و گوناگون عرضه کرده است که نمونه ای از پیوند عدالت و معنویت در اوست. آنچه در پی می آید گزیده ای از دست نوشته های این دانشجوی شهید است:
* شیطانهای بزرگی که از کوچکی دیده نمی شوند
با شما هستم که مصدقی هستید و دروغ می گوئید، شما که خلق مسلمانی بودید و حالا مسلمان تر از خلق شده اید و شما که توحید را خوب می نویسید و تضاد را خوب عمل می کنید! و شما که معلم اخلاق بودید و محصل کج خلق ها شده اید! و شما که وزیر بودید و حالا به تزویر روی آورده اید و شما که وکیل هستید و کیل تان نامیزان است و شما که به شورا، پورا می گفتید و حالا شوره شده اید و شما که لنگ لنگان راه می رفتید و حالا پشت پا می اندازید و شما که آخوند هستید و ضدآخوند شده اید و شما که چپ هستید و سر از راست درآورده اید و شما که با اسلام انقلابی دارید پشت انقلاب اسلامی را در می آورید و شریک انقلاب اسلامی شده اید و دارید اسلام و انقلاب را به انزوا می کشانید و شما که کاپیتالیست هستید و هردمبیل می بافید!
به راستی رمز این نابسامانی چیست؟ تو گویی هیچ کس به فکر تصحیح و اصلاح نیست. من ها خوبند و شما ها بد! و جالب آنکه همه مخالف استبداد و استثمار و استعمار بوده، حامی خلق و ضدامپریالیست می باشند! اما در عمل، گویی جریان طور دیگری است و آنچه که قربانی می شود منافع زاغه نشینان است. و از آن هم جالبتر اینکه همین طبقه محروم و مستضعف هستند که هم در میدان شهید می شوند و هم در پشت جبهه درآمد ناچیزشان را در راه آرمان شان می دهند، در صف اول تظاهرات می ایستند و صدایشان هم بلندتر از همه به گوش می رسد. موقع تکبیر گفتن روی بام هم که می شود همین ها را روی پشت بام ها می بینی. توقعشان از همه کمتر است و زحماتشان از همه بیشتر. تلاش شان افزونتر از دیگران است و معاششان کمتر از بقیه…
* بعد از بنی صدر نوبت…
سرنگونی بنی صدر در شرایط بسیار حساس وضعیت کشور که از یک سو درگیر جنگ تحمیلی عراق و از طرف دیگر مصائب دیگری نظیر زلزله و معضلات اقتصادی فراوان می باشد خود به تنهایی نشان دهنده عظمت انقلاب اسلامی و حاکی از محتوای عمیق انقلاب و رشد و آگاهی تحسین برانگیز مردم می باشد. این مساله، واقع حضور مردم در صحنه و پتانسیل انقلابی قوی آنان را به روشنی اثبات نمود و نقش و اهمیت و قاطعیت رهبری انقلاب را نیز آشکارتر از پیش روشن نمود.
* حکایت انقلاب
سالها بود که بر رود خروشان اندیشه مان سد فرهنگ فرنگیان را بستند تا از دانستن آنچه بر سرمان آمده باز مانیم و در فقر حاصل از سرقت سلاطین بمانیم. مکتبمان را در مسلخ تمدن مصرف ذبح کردند تا رونق بازار غارتشان افزون گردد. ما را از خویشمان جدا کردند تا از رسیدن به مرتبه انسان والا بمانیم و به دره مصرف کالا درافتیم. ما را از مذهب اصلیمان دور نمودند و در اثنای غفلتمان در جای جای وطنمان دکان غارتگری گشودند.
ما را از گرداگرد و معبد ایمانمان پراکندند و به صحنه معرکه تجمل و تقلید و مصرف کشانیدند و در حین معرکه تاسمان را ربودند و بدین سان حاصل دسترنج مان قسمی به غارت آنان و مشتی به کیسه شاهان رفت.
* ما ملت بزرگی هستیم، ناممان را در تاریخ ثبت کنید
سرود پیروزی مان، فریاد عصیان مان، ناله دردمان، صدای خروش مان، نوحه عزای مان، بانگ جهادمان، شعر حیات مان، غریو خشم مان، آیه نمازمان، اذان زندگی مان، نغمه مرگ مان، همه یکی است: “الله اکبر”
میعادگاه هر روزمان، مفتاح هر رزم مان، دیواره هر مرزمان، پایگاه دانش مان، پادگان ارتش مان، پاسدار روش مان، پالیز رویش مان، پرچم بینش مان، پیوند نیایش مان، پیکار و خیزش مان، پاسدار ارزش مان، یکجاست: “مسجد”
امر امام مان، کار امت مان، مهر ملت مان، شعر قیام مان، سر جهادمان، شور حیاتمان، شعار پیکارمان یکی است: “وحدت”
صلابت غیرت مان، ابهت همت مان، عظمت وحدت مان، هیبت قوت مان، رفعت عبادت مان، جلالت کثرت مان، حشمت اخوت مان یکی است: “نماز”
* به نام او که انسان را اینگونه آفرید
خدایا ما را از ظلمت خودبینی به حکمت خودسازی بگردان تا فلاح خویش را ببینیم
خدایا توانی ده تا چونان شهیدان بار امانت تو را به دوش کشیم و تا مقصد توحید برسانیم
خدایا قصه شهید مان را در گوش ستمکشان بخوان تا بپاخیزند و در رویش دوباره خویش بر سراپرده فرعونیان یورش برند تا از بندگی آنان آزاد شوند و به بندگی تو دلشاد
خدایا قلبی ده که با آن بیاندیشیم و عقلی که با آن طعم یقین را بچشیم
خدایا اراده ای عطا کن که آهنگ حج کنیم آنچنان که او کرد. از کلاس درس بگذریم تا به مدرسه امام برسیم و مدرک نان را بگذاریم تا به درک ایمان برسیم
* طلوع عاشورا
ای حسین! راه تو اکنون پیشاپیش ملتی است که جهادش راهگشای قیام تمام مستضعفان جهان علیه مستکبران شده است
ای حسین! ندای تو اکنون صدای مردمی است که بر قله های فتح و ظفر آوای رهایی سرداده اند
ای حسین! سلاح تو اکنون در دست خلقی است که زیباترین و حماسی ترین انقلاب جهان را خلق کرده است.
راه تو را می رویم تا به شهادت برسیم
* قرآن بخوان
آنگاه که مرگ را ختم و معاد را وهم و پندار خود را ختم یافتی، قرآن بخوان
آنگاه که غرور وجودت را گرفت و تفاخر شعورت را و ذلت خویش را عزت یافتی، قرآن بخوان
آنگاه که از فرط جهالت، امانت را از یاد بردی و به خیال سعادت اسیر ضلالت گشتی، قرآن بخوان
آنگاه که خود را خدا یافتی، یاد خدا را از خود جدا و یکی بودن شرک را توحید پنداشتی و شمع را خورشید، قرآن بخوان
آنگاه که مرگ خود را دور دیدی و حیات خویش را جاوید یافتی و دنیا و آخرت را جدا از هم و دنیاداری و بهشت را در کنار هم، قرآن بخوان
* خودسازی
تو که می خواهی از لباس حیوان ناطق به در آیی و خود را به جامه انسان کامل بیارایی و از ابزار مولد به سوی انسان موحد بگرایی، از ظلمت خودبینی به سوی حکمت خودسازی هجرت کن
تو که می خواهی در زنجیر اسارت ماندن نمانی و همراه کاروان رفتن بروی تا در خط هدایت به دروازه انسانیت برسی و چون رسولان، بشیر فلاح و خداگونگی شوی در قفس حقیر بودن نمان و از پوکی ماندن به پاکی شدن برو
تو که می خواهی ستونهای کاخ جباران فرواندازی و بر دروازه های شهر ستم برج رهایی بسازی و بر فراز قله تقدیر پرچم توحید بیاویزی ناقوس بیداری خویش را بنواز و آتش هوشیاری خود را بیافروز
* به کوه می روم…
به کوه می روم تا همچون پیامبران خود را باز یابم و به دشتها بازگردم تا خلق را به قله های آدمیت بازخوانم
به کوه می روم تا همچون داوود پیامبر به تسبیح کوهها گوش فرا دهم، باشد که خود نیز تسبیح گویی متین گردم و در دریای بی انتهای بزرگی است شناگری کوچک
به کوه می روم تا همچون موسی که اشتیاق دیدارت را داشت عظمت بی کرانت را در کوه بنگرم و شکوه و جبروتت را در قله ها
به کوه می روم تا همچون محمد توحید را از فراز قله ها به درون خود و از درون خود به میان شرک زدگان ببرم
* دانشگاه، شاهدی به مظلومیتمان
ای دانشگاه:
بر رنج همیشه عمرمان و بر مظلومیت سرتاسر زندگی مان و بر شهادت هر عصرمان می توانی گواهی داد؟
بر خروش همیشه امت مان و بر فریاد دیوارشکن اندیشه مان می توانی شهادت داد؟
بر دستهای افتاده از پیکرمان، بر تن خونین مان، بر پای خردمان و بر شکنجه زندان مان می توان گواهی داد؟ و سرگذشت روزگار پر رنج دیرین مان را که بر پشت تاریخ آوار گشته است می توانی شنید؟
* داستان ریاضیات جدید
برایتان گفتم که صبح ها جیب هایم را پر از سینوس و کسینوس و تانژانت می کنم و به سمت مدرسه راه می افتم. جیبهای کتم مملو از x y z است. البته گاهی وقتها یکی دو تا T هم می برم! کیفم مخصوص هندسه جات است. انواع و اقسام مثلث و چهارضلعی. مثلث متساوی الاضلاع برای بچه های خیلی منظم! متساوی الساقین برای متوسط ها! و مثلثهای غیرمشخص برای ناجورها! چندتایی هم معادلات درجه یک و دو و سه همراه دارم. یک روز یکی از بچه ها گفت: همه چیز درجه چهارش! هم زودتر گیر می آید هم ارزان تر است، الا معادلات که درجه چهارش هم جوابش دیر به دست می آید هم گران تر است یعنی نمره بیشتری دارد. راستی چه حسابی در کار است؟ گفتم جبر است! از بچه ها یاد گرفته ایم.
* انقلاب از کجا ضربه می خورد؟
به هر حال به گمان ما این مساله بزرگترین خطری است که انقلاب را تهدید می کند و به عبارت دیگر بازگشت مجدد ارزشها و اخلاقیات دوران شاهنشاهی و جایگزینی روشهای مبتنی بر دروغ و تهمت و افترا به جای اخلاق حسنه بزرگترین خطری است که انقلاب اسلامی را تهدید می کند. اگر ما بزرگترین دستاورد انقلاب خود را ایجاد همین تحول درونی در جهت هدایت جامعه به سمت ارزشهای انسانی می دانیم بایستی بزرگترین خطر را نیز از دست رفتن همیشه ارزشها بدانیم. با نگاهی گذرا به وضعیت موجود جامعه نیز می توان به اهمیت این مساله پی برد.
* ضرورتهای انقلاب اسلامی، برنامه ریزی، کادرسازی
در این رابطه خوب است نیروهای جوان و متعهد به انقلاب را از هم اینک انتخاب کرده و آنها را برای کسب تخصص های بیشتر بخصوص در زمینه هایی که کمبود احساس می شود آموزش داد و حتی در صورت لزوم با فرستادن آنها به خارج برای کسب مهارتهای بیشتر برای آینده انقلاب سرمایه های مفیدی را ذخیره نمود…باید برای آینده انقلاب نیروهایی را پرورش داد و کاری کرد که عملا انقلاب بر دوش شخصیت ها نباشد .
* می رویم تا خط امام بماند
می رویم تا خط امام بماند، خطی که رسالت گسستن زنجیرهای اسارت از دست و پای مغضوبین زمین را بر عهده دارد.
می رویم تا خط امام بماند، خطی که پیام قیام پیروزمند مستضعفان را بر تارک تاریخ خواهد داشت و پوزه کثیف جلادان را سرانجام به خاک خواهد مالید
می رویم تا خط امام بماند، خطی که راه پیروز انقلاب کبیر اسلامی خلق دلاور ایران است و باید که حماسه قیام را تا دوردستها بکشاند و نهال انقلاب را در دل خلقهای تحت ستم جهان بنشاند
* برخیز!
ای شام ستم سپیده سر زد / ما صبح عدالتیم اینک
تا نقش تو از جهان زدائیم / جویای شهادتیم اینک
یاران همه سوی مرگ رفتند / بشتاب که تا زره نمانیم
ای خون حماسه در رگ دین / برخیز نماز خون بخوانیم

منبع: سایت هابیلیان

درباره ی مدیریت

مطلب پیشنهادی

رنج نامه

 خون شد دلم خدايا، رحمي نما به حالم  از دوري رفيقان آشفته شد خيالم تا …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *