تیتر خبرها

بيابان هاى طبس، بهترين راوى معجزه

بيابان طبس، بهترين راوى معجزه اى است كه دل تاريخ را به لرزه درآورد.
تفسير آيه «و مكروا و مكر الله خيرالماكرين» را بايد از كوير تفتيده طبس پرسيد؛ بيابان خشك طبس، تبلور مرصاد الهى شد براى گرگ هاى در كمين نشسته اى كه راوى سياه مرگ بودند.

مى گويند: تاريخ، تكرار شدنى است؛ اگر چنين است، پس اين سپاه ابرهه بود كه ديگر بار، از حافظان كعبه حقيقت به تنگ آمد و نابود شد.
همه چيز مهيا بود براى شبيخونى وحشيانه؛ براى خنجر زدن بر پيكر شقايق، اما حقيقت از جنس ديگر بود:
مدعى خواست كه از بيخ كند ريشه ما
غافل از آن كه خدا هست در انديشه ما
عجب شبى بود شامگاه چهارمين روز ارديبهشت ماه.
گرگ ها آمده بودند تا همه چيز را يك نفس ببلعند، تا شايد طعم تلخ شكست، از مشتى دانشجوى پيرو خط امام را از خاطرها محو كنند؛ غافل از آن كه «يد الله فوق ايديهم.»
آرى! دست قدرت الهى، پاسدار موطن عاشقان بود. چه خوش بود كه رهرويى از قافله عشق نيز به پاس خلوص خود، معبر وصال را در آن واقعه جست و صحراى طبس را تا معراج، بال در بال ملايك پيمود.
واقعه طبس مى تواند عظمت الهى و امدادهاى غيبى را براى مردم آشكار سازد و درس عبرتى براى آيندگان تاريخ باشد. ماجراى طبس از جمله رسواترين و مفتضحانه ترين توطئه هاى شكست امپرياليسم امريكا بر ضد انقلاب اسلامى ايران است. بدون شك ماجرايى كه در طبس به وقوع پيوست و با شكست مزدوران امريكايى مواجه شد، يكى از معجزات بزرگ قرن به حساب مى آيد؛ زيرا شيطان بزرگ امريكا با همه توان و با بهره گيرى از دقيق ترين و پيچيده ترين امكانات نظامى و با تدارك همه جانبه و هماهنگى كليه عوامل داخلى و خارجى به بهانه آزادى جاسوسان خود در ايران، اما در حقيقت به قصد درهم شكستن انقلاب و نابود ساختن نظام جمهورى اسلامى ايران، هجوم خود را آغاز كرد. سران كاخ سفيد و مقامات پنتاگون از توفيق اين عمليات كمال اطمينان را داشتند، چرا كه به زعم باطل خود هيچ عامل و نيرويى را در شكست عمليات خود دخيل نمى دانستند؛ اما از آن جا كه خداوند همواره حافظ اين ملت و انقلاب بوده است، در طبس نيز امدادهاى غيبى او عينيت يافت تا بار ديگر بر طاغوتيان زمان ثابت شود كه اراده الهى بر هر چيزى تعلق بگيرد، آن امر محقق خواهد شد.
انگيزه ها و زمينه هاى تجاوز امريكا
۱- پس از فتح لانه جاسوسى (كه به تعبير حضرت امام خمينى انقلاب دوم نام گرفت) و شكست توطئه هاى مزورانه امريكا در نفوذ و رسوخ و نهايتاً مسخ انقلاب اسلامى از درون و افشاى دست هاى خيانت بار همساز با شيطان بزرگ و به اسارت گرفتن آن ها، تهديدات نظامى و تحريم اقتصادى از ابتدايى ترين اقدامات جهت غلبه بر اين پيروزى بزرگ و شكست دادن اين نصرالهى بود. همه همپالگى هاى شيطان بزرگ در اين توطئه ها با امريكا همدلى و همكارى داشتند. تبليغات در جهت اين دو توطئه ابتدا بر روى مداخله نظامى تمركز يافت و به اوج خود رسيد و چون دشمن از اين توطئه نتيجه اى نگرفت، به تشديد تبليغات بر مساله تحريم اقتصادى و بسط آن در تمامى كشورهاى هم پيمانش پرداخت و اين به دو علت بود: اول آن كه آخرين حيله دشمن بود، دوم انحراف اذهان و افكار عمومى از احتمال حمله نظامى، تا اين كه زمينه ذهنى مردم از مساله منحرف و دشمن خارجى فراموش گردد و به مشكلات داخلى و مسايل اقتصادى معطوف شود.
۲- از اهم زمينه هايى كه موجبات اين هجوم را فراهم ساخت بايد به شكست كوشش هاى ديپلماتيك و طرح هاى امريكا جهت آزادسازى جاسوسان خود اشاره كرد. (ماموريت افرادى چون رمزى كلارك، هانس، حبيب شطى، بنى صدر و قطب زاده)
۳- در خلال تلاش هاى دشمن و عوامل و ايادى امريكا، يعنى گروهك هاى چپ و راست و منافق، اين بار نيز به بهانه حفظ سنگر دانشگاه و مخالفت با تعطيل شدن آن و تقابل با انقلاب فرهنگى، با به راه انداختن هياهوى بسيار به جنگ و جدال و خونريزى و سنگربندى مشغول شدند و آن چنان ماهرانه جو را آماده ساختند كه گويى اين بخش نيز جزيى از طرح كلى تجاوز نظامى بوده است.
۴- آتش افروزى هاى رژيم بعث عراق در مرزهاى خود با ايران و غائله كردستان
شگفتى ماجراى تجاوز وقتى روشن مى شود كه بدانيم دولت تجاوزگر امريكا در خصوص چنين ماموريتى متجاوز از پنج ماه تمام در صحراهاى آريزونا (جايى كه تقريباً شرايط كوير ايران را دارا است) تعليمات پيچيده و فشرده اى را به كماندوهاى خود داده بود و از پيچيده ترين تكنيك هاى نظامى اعم از تسليحات نظامى و دفاعى تا صنايع مدرن هواپيمايى استفاده كرده و بودجه نامحدودى را براى اين عمليات اختصاص داده بود. سازمان هواشناسى امريكا وضع جوى ايران به خصوص منطقه فرود در صحراى طبس را كاملاً مورد پيش بينى علمى قرار داده بود و به علت اين كه هواى آن شب مهتابى بود، ورود هر نوع هواى غيرمطلوب و وقوع توفان بعيد به نظر مى رسيده است.
نكات برجسته ديگر درباره حمله نظامى امريكا
نكات مهم ديگرى كه از مطالعه اسناد و مدارك به دست آمده و گزارش ها و مقالات نوشته شده حاصل شده است به شرح زير است:
۱- امريكا در واقعه طبس از آخرين امكانات نظامى و تكنيك هاى جنگى استفاده كرد، به طورى كه براى يك چنين عملياتى از طرف كنگره امريكا بودجه هنگفتى در نظر گرفته شده بود.
۲- بالگردهايى كه براى آزادى جاسوسان امريكايى در نظر گرفته شده بودند، طبق ارزيابى متخصصان امريكايى از بهترين نوع هلى كوپترها و از آخرين مدل آن ها بود. بنابراين مساله از كار افتادن آن ها در جريان عمليات، كاملاً دور از انتظار بوده است.
۳- شبى كه عمليات نجات در آن به وقوع پيوست مهتابى بود و معمولاً در اين شب ها از توفان و بادهاى تند خبرى نيست، علاوه بر اين، براساس پيش بينى هاى علمى اداره هواشناسى امريكا، در شب عمليات، هواى كوير توفانى نبوده است!
۴- بر اساس ارزيابى كارشناسان، احتمال پيروزى اين طرح از ۹۰ درصد به بالا پيش بينى شده بود.
۵- تهيه كننده وسايل نقليه اى كه مى بايد امريكايى ها را از اطراف تهران به لانه جاسوسى جابه جا كند، يك مزدور خودفروخته به نام على اسلامى وابسته به حزب منحله خلق مسلمان بوده است.
۶- كشورهاى مصر، عربستان سعودى، تركيه، عمان و پاكستان در اين عمليات امكانات خود را در اختيار امريكا قرار داده بودند.
۷- با توجه به حساسيت شوروى سابق درباره تحركات امريكايى ها و زير نظر داشتن دايم آن ها، بدون شك اين عمليات با توافق و هماهنگى شوروى سابق انجام شده بود.
۸- جهت فرود اضطرارى بالگردها و هواپيماهاى ۱۳۰- ,C۱۴ منطقه در تهران و حوالى آن در نظر گرفته شده بود.
۹- در شب حادثه طبس، چراغ هاى ورزشگاه شهيد شيرودى روشن بوده است.
۱۰- على اسلامى تهيه كننده اصلى كاميون ها براى حمل امريكايى ها به تهران، قبل از اشغال لانه جاسوسى در خصوص به راه اندازى تظاهرات عليه امام(ره) و انقلاب اسلامى با سفارت امريكا همكارى نزديك داشته است.
۱۱- مزدوران رژيم صهيونيستى در جريان طراحى حمله به طبس نقش بسيار فعالى داشته اند؛ به طورى كه از تجربيات طراحان نقشه حمله به فرودگاه «انتبه» در اوگاندا از جمله «شيمون پرز» استفاده فراوانى شده بود.
به هر حال آنچه در طبس واقع شد، بدون شك مصداقى ديگر بر سوره فيل بود و پنج ارديبهشت ۱۳۵۹ عام الفيل ديگر و «كارتر» نيز مظهر نظام سلطه جهانى، ابرهه اى ديگر و عنايت و لطف و مرحمت خداوندى بر مومنان گسترده. آنچه گذشت نه تنها يك واقعه ساده و زودگذر و فراموش شدنى نبود، بلكه تمثيلى و ذكرى است هميشگى و ماندنى براى كسانى كه با چشم دل خويش جز آنچه هست مى بينند و تذكار ديگرى است بر اثبات قدرت فائقه و تامه الهى و بر وهن و سستى كيد و مكر دشمنان خدا.

ویژه نامه سروقامتان روزنامه جوان

درباره ی مدیریت

مطلب پیشنهادی

خاطراتی از حاج احمد آقا درباره تسخیر لانه جاسوسی

خاطراتی از حاج احمد آقا درباره تسخیر لانه جاسوسی   دانشجویان مسلمان پیرو خط امام …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *