تیتر خبرها

«زندگانی سیاسی شهید آیت الله سید محمد باقر صدر»

شهید آیت الله سید محمد باقر صدر

زندگانی سیاسی شهید سید محمد باقر صدر» به قلم دكتر محمدحسین جمشیدی، توسط معاونت پژوهشی پژوهشكده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی وابسته به موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی منتشر شد.

به گزارش شبكه اجتهاد، در مقدمه این كتاب آمده است: «امام شهید ابوجعفر سید محمد باقر صدر، از جمله كسانی است كه به اعتراف تمامی كسانی كه از او شناختی هر چند ناچیز دارند، دارای نقشی عظیم در تحكیم مبانی دینی و علمی و معرفتی در دوران جدید و دارای مكتبی فكری و علمی در جهان اسلام و نگرشی انسانی و جهانی و همه جانبه برای تحول انسان معاصر و هدایت او در مسیر فطرت و تكامل حقیقی اوست. نویسنده در ضرورت انجام این پژوهش و اهمیت آن بیان می دارد كه بررسی سیره سیاسی و علمی شهید صدر از جهاتی چند برای ما و جامعه ما حائز همیت است. نخست اینكه شخصیت و جامعیت اخلاقی و ایمانی، وجود شهید صدر را به گونه ای پر كرده بود كه او در تمام ابعاد زندگانی فردی و اجتماعی می تواند سرمشق و الگوی كاملی برای انسان ها به حساب می آید. دوم اینكه حركت شهید صدر در تاریخ بشریت الگوی سازنده و پویا تلقی می گردد و نیز آنكه در مكتب و حركت صدر نمی توان  تعصبات خشك و ناروا، خمودی، جمودی، بی تحركی، اشعری گری و اخبارگری را مشاهده كرد. این نكته از نكات بسیار مثبتی است كه اهمیت و ارزش بررسی سیره سیاسی این متفكر بزرگ را آشكار می سازد. همچنین مایه گیری مكتب و حركت صدر از اسلام راستین و به ویژه اصول تشیع دوازده امامی و اتكای آن بر جهان بینی توحیدی و نیز ابتكارات و نوآوری ها، جهانی و انسانی بودن حركت صدر و ابتنای آن بر تفسیر صحیح از جهان هستی و تاثرات او از جامعه و مقتضیات زمان معاصر و تاثیراتی كه بر جای گذاشته است، جنبه های دیگری از اهمیت مسئله را مشخص می نمایند.»

این كتاب در مجموع به ارائه تصویری نمادین از حركت و سیره سیاسی شهید صدر در جهت تبیین راه، برای تحقق حق و عدالت در زمین و تاثیر شگرف او بر انقلاب اسلامی ایران و تشكیل نظام جمهوری اسلامی پرداخته است. كتاب زندگانی سیاسی شهید سید محمد باقر صدر در یك مقدمه (دیباچه كتاب) و پانزده فصل تنظیم شده است. دیباچه كتاب به بررسی طرح پژوهشی اثر می پردازد. فصل اول كتاب دربردارنده ریشه ها و بنیادهای اولیه خاندان صدر است. در فصل دوم به بررسی شخصیت صدر و ابعاد آن از نظر معرفتی و ایمانی، عبادی و روحانی، اخلاقی و عاطفی، مردمداری و همچنین اخلاق علمی و حكیمانه او توجه شده است. در سومین فصل نیز شخصیت سیاسی یعنی اخلاق سیاسی صدر مورد نظر قرار گرفته است كه مبنا و اساس رفتار و نیزكنش سیاسی او  است. در فصل چهارم نوآوری های علمی و آثار سیاسی شهید صدر آمده است كه شامل نوآوری ها و ابتكاراتشان در حوزه رهیافت، روش و نگرش و حوزه مسائل علوم و معارف و نظریه ها و دیدگاه هاست. در فصل پنجم مقتضیات زمانی او به لحاظ اوضاع جامعه جهانی و اوضاع عراق تبیین شده است و تطبیق  شرایط و مقتضیات بر زندگی صدر آورده شده است و در ششمین فصل ورود او به عرصه سیاست مورد توجه واقع شده است. در هفتمین فصل به نقش او در جماعةالعلماء و در فصل بعدی با عنوان شهید صدر  و حزب دعوت اسلامی به رابطه او با حزب الدعوه توجه شده است. در فصول پس از آن نیز به مسائلی چون شهید صدر و امت اسلامی، شهید صدر و قانون اساسی اسلامی، شهید صدر و انقلاب اسلامی، شهید صدر و مرجعیت و رهبری او، و در ادامه به ماجرای دستگیری ها و شهادت او پرداخته شده است. دو فصل پایانی نیز به ارتباط شهید صدر با انقلاب اسلامی ایران اختصاص دارد و همچنین تاثیر و تاثر متقابل آراء و سیره سیاسی شهید صدر با انقلاب اسلامی ایران نیز بیان شده است. در این دو فصل تاكید شده كه در اندیشه و نگاه شهید صدر، انقلاب اسلامی ایران و اركان اساسی آن یعنی رهبری انقلاب مرجعیت امام خمینی و شخصیت وی، مردم ایران و اسلام (مكتب) و ایران(تاریخ) اهمیتی اساسی و بنیادین دارند. در پایان كتاب نیز كتابنامه و پیوست ها ارائه گردیده است.

در فصلی از این كتاب كه مربوط به شخصیت شهید صدر و ابعاد آن است می خوانیم: «از ویژگی های مهم اخلاقی و شخصیتی او مردمداری، احترام به دیگران، تساهل و تسامح، مهرورزی و مردم دوستی بود، او برای هر فرد  یا گروهی كه به دیدارش می شتافت یا در مجلس درس و بحثش وارد می شد، یا با او برخورد می كرد یا به مناسبتی در نزد ایشان از او یاد می شد، احترام قائل بود. در مود آداب معاشرت، اخلاق و نحوه برخورد او با مردم و مهرورزی نسبت به آنان چنین نگاشته اند: «و كان شهید الصدر كذلك رحیما بالمومنین، لینا لهم، ینبع حبه من اعماق قلبه»: و شهید صدر اینگونه نسبت به انسان های پاك و مومن مهربان بود، نسبت به آنها نرم و لطیف بود و دوستی و محبت او نسبت به آنها از اعماق قلبش می تراوید.» همچنین درباره ارتباط شهید صدر و انقلاب اسلامی می خوانیم كه :«از همان اوان شروع قیام نهضت مردم ایران به رهبری امام خمینی، شهید صدر بارها و بارها در جهت حمایت از انقلاب و دفاع از ان به اقدامات متعددی دست زده است. یكی از اقدامات آن بود كه زمانی كه شنید حكومت عراق شرایط را برای امام خمینی تنگ كرده است و در پی اخراج او از عراق است، تصمیم به دیدار از امام و دلجویی از او گرفت و فرمود: رفتن به منزل امام در این شرایط یك ضرورت دینی است، زیرا این اقدام، تایید و همراهی با امام در این شرایط سخت می باشد.»

كتاب زندگانی سیاسی آیت الله  شهید سید محمد باقر صدر (با تكیه بر تاثیر گذاری بر انقلاب اسلامی ایران) در 586 صفحه و با شمارگان 2000 نسخه و به قیمت 8500 تومان منتشر شده و به بازار عرضه شده است.

منبع: شبكه اجتهاد

درباره ی سید محمد هاشم پوریزدانپرست

دانشجویان مسلمان پیرو خط امام تسخیر لانه جاسوسی

مطلب پیشنهادی

نگاهی به زندگی شهید آیت الله سید محمد باقر صدر

شهیدآیت الله سید محمد باقرصدر در پنجم ذی قعده ۱۳۵۳ قمری درشهرکاظمین چشم به جهان …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *