تیتر خبرها
خانه / بخش 2) لانه جاسوسی آمریکا در ایران / 2)8) مقالات پیرامون تسخیر لانه جاسوسی و اقدامات آمریکا بر علیه ایران و تحریمهای یکجانبه و قرارداد الجزایر / امام خطاب به دانشجویان مسلمان پیرو خط امام پس از تسخیر لانه جاسوسی، جاي خوبي را گرفتيد، دستتان درد نكند، فقط آن را از دستتان در نیاورند.

امام خطاب به دانشجویان مسلمان پیرو خط امام پس از تسخیر لانه جاسوسی، جاي خوبي را گرفتيد، دستتان درد نكند، فقط آن را از دستتان در نیاورند.

امام خطاب به  دانشجویان مسلمان پیرو خط امام پس از تسخیر لانه جاسوسی، جاي خوبي را گرفتيد، دستتان درد نكند، فقط آن را از دستتان در نیاورند.

سخن را از اين جا شروع كنيم كه 13آبان تداعي كننده 3رخداد مهم درتاريخ انقلاب شكوهمند ايران است:

1-13آبان 1343: تبعيد حضرت امام خميني (ره) به تركيه سرآغازي براي حركت هاي ارزشمند انقلابي درآينده بود.

2-13آبان 1357: به خاك و خون كشيده شدن دانش آموزان درسال 57 دردانشگاه تهران.

3-13آبان 1358: تسخير لانه جاسوسي، حماسه اي كه ورود كتابهايي كه شامل اسناد آن است به خاك مدعي بزرگ دموكراسي ممنوع گرديد و اگر كسي همراه خودش داشته باشد، اجازه وارد شدن به آمريكا را به او نمي دهند.

عظمت رخداد سوم تا آنجا بود كه براي اولين بار نقش تعيين كننده اي را براي يك كشور مستقل ايجاد كرد تا آنجا كه نتيجه انتخابات رياست جمهوري آمريكا در 1980 درايران و توسط دانشجويان رقم خورد.

دراين مجال قصد برآن است تا شمايي مختصر از شرايط داخلي ايران در آن زمان (آبان 57) و تاثيري كه انقلاب دوم بر اوضاع داخلي برجاي گذاشت ترسيم شود و در ادامه گريزي كوچك به چگونگي حضور و غيبت آمريكا در ايران ميزنيم.

بررسي اين واقعه از ابعاد گوناگون امكان پذير است:

الف) از منظر تاريخي: كه ما به صورت روزشمار آنچه اتفاق افتاده را بيان كنيم كه نگارنده صرفا به ذكر چند روز مهم دراين عمليات 444 روزه اشاره كوتاه ميكند:

13آبان: ساعت 10صبح تقريبا چهارصد نفر از جوانان و دانشجويان دغدغه مند و ولايت مدار كه درخيابان طالقاني راهپيمايي مي كنند قصد سفارت آمريكا كرده و لانه جاسوسي را به تسخير خود درمي آورند.

14آبان: امام خميني(ره) حركت دانشجويان را مورد تأييد قرارمي دهند و مي فرمايند: امروز در ايران باز انقلاب است. انقلابي بزرگتر از انقلاب اول، دراين انقلاب شيطان بزرگ آمريكاست.

16آبان: حضور و يكپارچگي مردم جهت حمايت از حركت انقلابي دانشجويان درخيابان هاي اطراف سفارت.

شوراي امنيت سازمان ملل درنشستي بر آزادي فوري گروگان ها تأكيد مي كند كه البته ايران اين نشست را تحريم كرد.

28 و 29آبان: دانشجويان سيزده نفراز گروگان ها (زنان و سياهپوستان)را آزاد مي كنند.

روز 58ام: شوراي امنيت تصويب مي كند كه ايران بايستي نسبت به آزادي گروگان ها تا (18دي 58)، اقدام كند و درغير اين صورت شوراي امنيت تصميمات ديگري اتخاذ مي كند.

والدهايم دبيركل سازمان ملل، به ايران مي آيد اما كمتر كسي انتظار چنين استقبالي را از وي ميداد.

عكس والدهايم درحالي كه بر دست اشرف (خواهر شاه) بوسه ميزد، در روزنامه هاي 12دي ماه نقش بست. روزنامه جمهوري اسلامي در توضيح عكس اضافه مي كند: آقاي والدهايم، اين شما هستيد كه بر دست بدكاره اي بوسه مي زنيد!

روز 140 ام:

كارتر در 4 فروردين 1359 در نامه اي محرمانه به امام اعلام مي كند: ما آماده پذيرش حقايق جديد كه مولود انقلاب ايران است، مي باشيم. اين امر همچنان هدف و آرزوي ماست، زيرا من تصور مي كنم كه ما هدف واحدي را كه صلح جهاني و برقراري عدالت براي همه ملل است، تعقيب مي كنيم.

دراين برهه نيز همچون ديگر مراحل حساس انقلاب امام خميني از موضع عزت و قدرت وارد شده و اين بار دستور رسانه اي شدن نامه را صادرمي كنند. امري كه از آن به عنوان آبروريزي بزرگ و نشانه ضعف و ذلت دستگاه ديپلماسي آمريكا ياد كرد (امري كه متأسفانه پس از حدود ربع قرن بعد تحت عنوان نامه 2003 با بي درايتي، گريبانگير دولت اصلاحات گرديد).

روز 155 م:

روز عيد پاك بود و تشريفات خاص آن براي جاسوسان آمريكايي انجام گرديد و فرداي آن كارتر روابط ديپلماتيك با ايران را قطع كرد.

و در مقابل امام خميني از كارتر به خاطر قطع رابطه با ايران تشكر كرده و مي گويند: قطع روابط به اين معناست كه آمريكا از نفوذ در ايران قطع اميد كرده است.

روز 366ام:

در انتخابات رياست جمهوري آمريكا، يك فاكتور نقش تعيين كننده دارد و آن چگونگي پايان داستان لانه جاسوسي و سرنوشت جاسوسان آن ميباشد. به نحوي كه اگر شرايط به سمت بازگشت آسان و بدون آبروريزي گروگان ها پيش رود، كارتر شانس پيروزي بالايي دارد و اگر خلاف آن رخ دهد ريگان رئيس جمهور خواهد شد. و اين ميداني بود كه ملت مسلمان ايران با اطاعت از فرمايشات رهبر خويش براي مزدوران تعريف كرده بودند، چنانكه اشپيگل مي نويسد: «زماني ايالات متحده مي توانست تصميم بگيرد كه چه كسي در ايران بر مسند قدرت بنشيند، اما امروز، در، 1980 آيت اللهي در تهران مي تواند سرنوشت انتخابات رياست جمهوري ايالات متحده را تعيين كند.»

روز 444ام:

ايرانيها تا زمان تعويض دفتر رياست جمهوري ميان كارتر و ريگان تعلل كردند.

هميلتون جردن رئيس ستاد انتخاباتي كارتر در انتخابات سال 80 اين گونه اعتراف مي كند: براي من روشن بود كه كليد انتخابات در دست كسان ديگر در آن سوي دنيا است كه تصميم و عملشان تا آخرين لحظه قابل پيش بيني نيست، كارتر در هواپيما به من گفت: عجيب است كه سرنوشت انتخابات رياست جمهوري كشور بزرگ ما نه در شيكاگو يا نيويورك بلكه در تهران تعيين مي شود.

ب) انقلاب دوم از بعد شرايط حاكم در داخل كشور هم قابل بررسي است:

كشور از برخي جهات دچار آسيب شده بود و مشكلات اجتماعي گريبانگير ايران شده بود، مشكلاتي كه دولت بازرگان يا در به وجود آمدن آنها نقش داشته و يا بي درايتي مقدمات آن را فراهم كرده بود. فعاليت هاي جدايي طلبانه در برخي نقاط مرزي روزافزون بود، آخرين مراحل بررسي و تدوين قانون اساسي در حال انجام بود و برخي از مسايل اجتماعي در جامعه آن روز ايران به وضوح ديده مي شد.

در اين شرايط آتش فشاني كه در سينه هاي دغدغه مند و نخبگان اجتماعي (كه برخي از آن ها در انجمن اسلامي دانشجويان جمع شده بودند) گرم شده بود با صدور پيامي از مولايشان (در اعتراض به پذيرش شاه از سوي آمريكا) فوران كرد و گدازه هاي آن تا عمق استراتژيك دشمن ايران اسلامي پيش رفت تا ديگر هيچ بيگانه اي كوچك باشد يا بزرگ، غرب باشد يا شرق، آمريكا باشد يا انگليس يا شوروي به خود اجازه دخالت در امور ايران را ندهد:

«دانشگاهيان، دانش آموزان و طلاب علوم ديني با قدرت تمام مبارزه خود را عليه آمريكا گسترش دهند.»

پيام امام آتش دروني جريان دانشجويي را شعله ور كرد و عزم دانشجويان را راسخ.

لانه جاسوسي تسخير شد و اثرات خود را در منطقه و جهان به جاي گذاشت.

پس از اين اتفاق برخي معتقد بودند امام مخالف چنين حركتي است اما مواضع صريح امام چيزي ديگري نشان مي داد و رضايت در آن موج مي زد.

پس از تسخير لانه جاسوسي و اعمال فشارهاي اطرافيان دولت موقت، امام فرمودند: ريشه هاي فاسد با من تماس گرفتند تا دانشجويان را بيرون كنم. حاج سيد احمد خميني نيز در تماسي با سفارت از قول امام نقل كردند كه:

جاي خوبي را گرفتيد، دستتان درد نكند، فقط آن را خوب نگه داريد و مواظب باشيد از دستتان در نياورند.

با حمايت هاي امام از اين عمل مردم نيز به وظيفه خود عمل نموده و روزها در خيابان هاي اطراف به تجمع و تظاهرات مشغول بودند و اين يكي از مهم ترين دستاوردهاي انقلاب دوم بود كه موجبات وحدت و همدلي ملت ايران را فراهم آورده بود.

دولت موقت نيز كه در ابتداي امر سعي در بيرون راندن دانشجويان حتي با تهديدات نظامي داشته بود، در پايان استعفا كرد و امام نيز (بر خلاف پيش بيني دولتي ها) آن را پذيرفتند و از اين جهت نيز طومار ليبرال ها و برخي از اعضاي نهضت آزادي كه در نظام پست هاي كليدي دست و پا كرده بودند، درهم پيچيده شد.

ج) و اما از بعد خارجي:

دولت آمريكا در اين ميدان نيز همچون ديگر مراحل ديپلماسي خود تنها جلوي پاي خود را ديد و اين باعث شد فرصت هاي زيادي را از دست بدهد.

كارتر به جاي استرداد شاه به ايران سياست تقابل را درپيش گرفت تا آنجا كه هر روز ميزان دوري دستگاه ديپلماسي اين دو كشور بيشتر شد و با دخالت هاي بي مورد و مداوم ايالات متحده فضا غبارآلودتر نيز مي شد.

آزاد كردن گروگان هاي زن و سياه پوست به دستور امام خميني(ره) برخي از معادلات مرسوم سياسي و تلافي جويانه را به هم ريخته بود و باعث خلع سلاح آمريكا شده بود. صلابت در اتخاذ تصميمات امام و حمايت مردم از رهبرشان موجب وسيع تر شدن ابعاد ماجرا شد به طوري كه نقش ايران و مواضع آن و سرنوشت داستان

13 آبان 58 حتي در داخلي ترين موضوع سياسي آمريكا تأثير بالايي داشته باشد.

هميلتون جردن رئيس ستاد انتخاباتي كارتر در انتخابات سال 80 مي گويد: «براي من روشن بود كه كليد انتخابات در دست كسان ديگر در آن سوي دنيا است كه تصميم و عملشان تا آخرين لحظه قابل پيش بيني نيست، كارتر در هواپيما به من گفت: عجيب است كه سرنوشت انتخابات رياست جمهوري كشور بزرگ ما نه در شيكاگو يا نيويورك بلكه در تهران تعيين مي شود.»

اما نكته جالبي كه قابل ذكر است چگونگي طلوع و غروب آمريكا در ايران است

به صورت كلي بايد شاه كليد حركات عظيم سياسي- فرهنگي و اجتماعي در ايران را در حمايت مردم و بدنه اسلامي جامعه از آن حركت جستجو كرد.

در جريان ملي شدن صنعت نفت و به واسطه حمايت آيت ا… كاشاني و نواب صفوي از آن جريان، مردم نيز در اين حركت همراه دولت مصدق شدند ولي پس از آن و اقدامات مصدق مبني بر ناديده گرفتن اهميت حمايت هاي آيت ا… كاشاني در همراه كردن مردم و رهبري ديني اين جريان، دكتر مصدق و دولت وي جايگاه خود را در ميان مردم از دست دادند و باعث شد همان جرياني كه به خلع يد بيگانگان از منافع ملي ما منجر شده بود، به باز شدن دست مستكبري ديگر در امور مملكت بينجامد. لذا ورود اين بخت منحوس كه با كودتاي 28 مرداد به وقوع پيوست، زماني بود كه قدرت دين و رهبري ديني در انسجام بخشيدن به حركات عظيم اجتماعي ناديده گرفته شد.

و اين بار در 13 آبان سال 58، با گذشت ربع قرن از كودتاي سياه و چپاول مملكت و فرهنگ ايراني، باز هم بيداري ملت ايران و انگيزه هاي اسلامي- ايراني مردم و پيروي از ولي فقيه زمان به رخدادي جاويد در تاريخ ايران و انقلاب انجاميد. حماسه اي كه موجبات فخر و عزت ايران اسلامي را فراهم آورد. و لذاست كه هرگاه ولايت فقيه بر مبناي آرمان هاي اسلامي محور وحدت در جريانات ملي قرار گيرد، سعادت آن حركت تضمين شده است و زماني كه با كوته بيني، عوامل ديگر، مبنا قرار گيرند، پايان تاريك كار از پيش مشخص است.

در پايان بد نيست اين سؤال مطرح شود كه چرا برخي افرادي كه موجبات خلق چنين حماسه اي را فراهم آوردند، 13 آباني نمانده اند؟! در پاسخ بايد گفت صحيح نيست به خاطر چند نفر، كل جريان و کل دانشجویان خط امام زيرسؤال بروند، چرا كه تعداد زيادي از دانشجويان خط امام در سال 58، يا در دفاع مقدس به شهادت رسيدند و يا اكنون مشغول خدمت به نظام اسلامي هستند و تنها معدودي از آن جمع اوليه از اصول خط امام که در رأس آن مبارزه با شیطان بزرگ و ام الفساد قرن  که لحظه ای از دشمنی با نظام جمهوری اسلامی و سرکوب بیداری اسلامی در مسلمانان دست برنداشته است، منحرف گشته اند كه چرايي آن هم قابل تأمل است و دلايل اين انحراف را مي توان اينگونه تيتر كرد:

1- تغيير در آرمان ها و پا پس كشيدن از آن ها در زمان حاضر به دلايل متفاوت  از جمله تحت تأثیر افکار بعض جریانات لیبرال  مأب قرار گرفتن

2- عدم بصيرت نسبت به مسائل جاري در كشور و فضاي بين الملل و بی توجهی به آرمانهای امام در این رابطه و بی توجهی به دشمنان تا دندان مسلح  و در رأس آن آمریکا شیطان بزرگ

3- مغرور شدن افراد و اينكه كاري را که امام و مردم كرده اند را به خود نسبت بدهند و كل جريان انقلاب دوم  را در خود متبلور بدانند.

4- عدم بلوغ سياسي و انديشه اي در حين تصدي پست هاي كلان در حكومت كه موجب خلل هم در فرد و افکار و عقاید او  و هم در آن پست مي گردد. در اينجا به كلام گوهربار امام بزرگوار اشاره مي شود كه مي فرمودند: «خدا نكند قبل از اينكه كسي خودش را بسازد دنيا به او رو كند.» و موضع گیریهای شخصی در برابر مسائل و تکیه به خود و افکار خود و خود محوری و  امام چه نیکو فرمودند: ملاک وضعیت فعلی افراد است.

درباره ی سید محمد هاشم پوریزدانپرست

دانشجویان مسلمان پیرو خط امام تسخیر لانه جاسوسی

مطلب پیشنهادی

کارتر هنگام امضای بلوکه کردن اموال ایران

سه دهه تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران

سه دهه تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران داریوش ابوحمزه در اين نوشته به مروري اجمالي …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *