تیتر خبرها

سالروز شکست تحقیر آمیز تهاجم نظامی آمریکا در صحرای طبس در 5 اردیبهشت 59

در اول مقاله به جمله ای از حضرت امام  (ره) توجه کنیم که فرمودند:

صحرای طبس تجلی گاه عزت، کرامت و الطاف خداوند به مردم کشور ایران است.

بیابان طبس، بهترین راوى معجزه اى است که دل تاریخ را به لرزه در آورد.

تفسیر آیة « و مَکَرُوا و مَکر الله خیرُ الماکرین » را باید از کویر تفتیدة طبس پرسید؛ بیابان خشک طبس، تبلور مرصاد الهى شد براى گرگ هاى در کمین نشسته اى که راوى سیاه مرگ بودند.
مى گویند: تاریخ، تکرار شدنى است؛ اگر چنین است، پس این سپاه ابرهه بود که دیگر بار، از حافظان کعبة حقیقت به تنگ آمد و نابود شد.

همه چیز مهیا بود براى شبیخونى وحشیانه؛ براى خنجر زدن بر پیکر شقایق. اما حقیقت از جنس دیگر بود:

مدعى خواست که از بیخ کند ریشة ما غافل از آن که خدا هست در اندیشة ما

عجب شبى بود شامگاه چهارمین روز اردیبهشت ماه.

گرگ ها آمده بودند تا همه چیز را یک نفس ببلعند، تا شاید طعم تلخ شکست، از مشتى دانشجوى پیرو خط امام را از خاطرها محو کنند؛ غافل از آن که « ید الله فوق ایدیهم ».
آرى! دست قدرت الهى، پاسدار موطن عاشقان بود. چه خوش بود که رهرویى از قافلة عشق نیز به پاس خلوص خود، معبر وصال را در آن واقعه جست و صحراى طبس را تا معراج، بال در بال ملایک پیمود.

خدا صدق وعده اش را عیان میکند. « ا ن تنصروا الله ینصرکم » اگر دین خدا را یارى کنید خدا شما را یارى میکند و این مزد جهاد مردانى است که چون دین خدا را یارى کردند ، خدا به یارى آنها برخاست .

قرآن هدف از بیان سرگذشت پیشینیان را این مى داند که نتایج آنها مدارتفکر و جمع بندى قرارگیرد(فاقصص القصص لعلهم یتفکرون). لذا واقعه طبس مى تواند عظمت الهى و امدادهاى غیبى را براى مردم آشکار سازد و درس عبرتى براى آیندگان تاریخ باشد.
ماجراى طبس از جمله رسواترین و مفتضحانه ترین توطئه هاى شکست امپریالیسم آمریکا بر ضد انقلاب اسلامى ایران است. بدون شک ماجرایى که در طبس به وقوع پیوست و با شکست مزدوران امریکایى مواجه شد، یکى از معجزات بزرگ قرن به حساب مى آید؛ زیرا شیطان بزرگ امریکا با همه توان و با بهره گیرى از دقیقترین و پیچیده ترین امکانات نظامى و با تدارک همه جانبه و هماهنگى کلیه عوامل داخلى و
خارجى به بهانه آزادى جاسوسان خود در ایران، اما در حقیقت به قصد در هم شکستن

انقلاب و نابود ساختن نظام جمهورى اسلامى ایران، هجوم خود را آغاز کرد . سران کاخ سفید و مقامات پنتاگون از توفیق این عملیات کمال اطمینان را داشتند، چرا که به زعم باطل خود هیچ عامل و نیرویى را در شکست عملیات خود دخیل نمى دانستند؛ اما ازآنجا که خداوند همواره حافظ این ملت و انقلاب بوده است ، در طبس نیز امداد هاى غیبى او عینیت یافت تا بار دیگر بر طاغوتیان زمان ثابت شود که اراده الهى بر هر چیزى تعلق بگیرد، آن امر محقق خواهد شد.

انگیزه ها و زمینه هاى تجاوز امریکا:

1ـ پس از فتح لانه جاسوسى (که به تعبیر حضرت امام خمینى انقلاب دوم نام گرفت ) و شکست توطئه هاى مزورانه امریکا در نفوذ و رسوخ و نهایتاً مسخ انقلاب اسلامى از درون و افشاى دستهاى خیانت بار همساز با شیطان بزرگ و به اسارت گرفتن آنها، تهدیدات نظامى و تحریم اقتصادى از ابتدایى ترین اقدامات جهت غلبه براین پیروزى بزرگ و شکست دادن این نصرالهى بود. همه همپالگى هاى شیطان بزرگ در این توطئه ها با امریکا همدلى و همکارى داشتند. تبلیغات در جهت این دو توطئه ابتدا بر روى مداخله نظامى تمرکز یافت و به اوج خود رسید وچون دشمن از این توطئه نتیجه اى نگرفت، به تشدید تبلیغات برمسأله تحریم اقتصادى و بسط آن در تمامى کشورهایهم پیمانش پرداخت واین به دو علت بود:

اول آنکه آخرین حیله دشمن بود ، دوم انحراف اذهان و افکار عمومى از احتمال حمله نظامى، تا اینکه زمینه ذهنى مردم از مسأله منحرف و دشمن خارجى فراموش گردد و به مشکلات داخلى و مسائل اقتصادى معطوف شود.

2ـ ازاهم زمینه هایى که موجبات این هجوم را فراهم ساخت باید به شکست کوششهاى دیپلماتیک و طرحهاى امریکا جهت آزادسازى جاسوسان خود اشاره کرد . ( مأموریت افرادى چون رمزى کلارک، هانس، حبیب شطى، بنى صدر و قطب زاده)

3ـ در خلال تلاشهاى دشمن و عوامل و ایادى امریکا، یعنى گروهکهاى چپ و راست و منافق ، این بار نیز به بهانه حفظ سنگر دانشگاه و مخالفت با تعطیل شدن آن و تقابل با انقلاب فرهنگى، با به راه انداختن هیاهوى بسیار به جنگ و جدال و خونریزى و سنگربندى مشغول شدند و آن چنان ماهرانه جو را آماده ساختند که گویى این بخش نیز جزئى از طرح کلى تجاوز نظامى بوده است.

4ـ آتش افروزیهاى رژیم بعث عراق در مرزهاى خود با ایران و غائله کردستان شگفتى ماجراى تجاوز وقتى روشن مى شود که بدانیم دولت تجاوزگر امریکا در خصوص چنین مأموریتى متجاوز از 5 ماه تمام در صحراهاى آریزونا ( جایى که تقریباً شرایط کویر ایران را داراست) تعلیمات پیچیده و فشرده اى را به کماندوهاى خود داده بود و از پیچیده ترین تکنیکهاى نظامى اعم از تسلیحات نظامى و دفاعى تا صنایع مدرن هواپیمایى استفاده کرده و بودجه نامحدودى را براى این عملیات اختصاص داده بود. سازمان هواشناسى امریکا وضع جوى ایران بخصوص منطقه فرود در صحراى طبس را کاملاً مورد پیش بینى علمى قرار داده بود و به علت این که هواى آن شب مهتابى بود، ورود هر نوع هواى غیر مطلوب و وقوع طوفان بعید به نظر مى رسیده است.

نکات برجسته دیگر درباره حمله نظامى آمریکا: نکات مهم دیگرى که از مطالعه اسناد ومدارک به دست آمده و گزارشها و مقالات نوشته شده حاصل شده است به شرح زیر است:

1ـ امریکا در واقعه طبس از آخرین امکانات نظامى و تکنیکهاى جنگى استفاده کرد، به طورى که براى یک چنین عملیاتى از طرف کنگره امریکا بودجه هنگفتى در نظرگرفته شده بود.

2ـ بالگردهایى که براى آزادى جاسوسان امریکایى در نظر گرفته شده بودند ، طبق اارزیابى متخصصان امریکایى از بهترین نوع هلى کوپترها و از آخرین مدل آنهابود. بنابراین، مسأله از کار افتادن آنها در جریان عملیات، کاملاً دور از انتظار بوده است.

3ـ شبى که عملیات نجات درآن به وقوع پیوست مهتابى بود ومعمولاً دراین شبها ازطوفان و بادهاى تندخبرى نیست ، علاوه بر این ، بر اساس پیش بینى هاى علمى اداره هواشناسى امریکا، در شب عملیات، هواى کویر طوفانى نبوده است!!

4ـ بر اساس ارزیابى کارشناسان ، احتمال پیروزى این طرح از نود درصد به بالا پیش بینى شده بود.

5ـ تهیه کننده وسایل نقلیه اى که مى باید امریکایى ها را از اطراف تهران به لانه جاسوسى جابجا کند، یک مزدور خود فروخته به نام على اسلامى وابسته به حزب منحله خلق مسلمان بوده است.

6ـ کشورهاى مصر ،عربستان سعودى، ترکیه ، عمان و پاکستان در این عملیات امکانات خود را در اختیار آمریکا قرار داده بودند.

7ـ با توجه به حساسیت شوروى سابق درباره تحرکات امریکایى ها و زیر نظرداشتن دائم آنها، بدون شک این عملیات با توافق و هماهنگى شوروى سابق انجام شده بود.

8ـ جهت فرود اضطرارى بالگردها و هواپیماهاى 130 ـ C ، 14 منطقه در تهران و حوالى آن در نظر گرفته شده بود.

9ـ در شب حادثه طبس، چراغهاى ورزشگاه شهید شیرودى روشن بوده است.

10ـ على اسلامى تهیه کننده اصلى کامیون ها براى حمل آمریکایى ها به تهران، قبل از ااشغال لانه جاسوسى در خصوص به راه اندازى تظاهرات علیه امام (ره) وانقلاب اسلامى با سفارت امریکا همکارى نزدیک داشته است.

11ـ مزدوران رژیم صهیونیستى در جریان طراحى حمله به طبس نقش بسیار فعالى داشته اند؛ به طورى که از تجربیات طراحان نقشه حمله به فرودگاه “انتبه” در اوگاندا ااز جمله “شیمون پرز”، استفاده فراوانى شده بود.

در آخر مقاله باید ذکر کنم انچه در طبس واقع شد، بدون شک مصداقى دیگر بر سوره فیل بود

5 اردیبهشت1359 عام الفیل دیگر و “کارتر” نیز مظهر نظام سلطه جهانى، ابرهه اى دیگر، و عنایت و لطف و مرحمت خداوندى بر مؤمنان گسترده . آنچه گذشت نه تنها یک واقعه ساده و زودگذر و فراموش شدنى نبود، بلکه تمثیلى و ذکرى است همیشگى و ماندنى براى کسانى که با چشم دل خویش جز آنچه هست مى بینند و تذکار دیگرى است بر اثبات قدرت فائقه و تامه الهى و بر وهن و سستى کید و مکر دشمنان خدا.

با سپاس و احترام

محمد ملا حسن زاده

سوم اردیبهشت ماه

درباره ی سید محمد هاشم پوریزدانپرست

دانشجویان مسلمان پیرو خط امام تسخیر لانه جاسوسی

مطلب پیشنهادی

خاطراتی از حاج احمد آقا درباره تسخیر لانه جاسوسی

خاطراتی از حاج احمد آقا درباره تسخیر لانه جاسوسی   دانشجویان مسلمان پیرو خط امام …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *