تیتر خبرها

دزفول شهر 1000 موشک

  اولین موشك در 19 استقامت شهر 1000 موشک اولین موشك در 19 مهر ماه 1359ساعت 22و 10 دقیقه به دزفول اصابت كرد . در آن شب اكثر مردم دزفول نمی دانستند كه موشك یعنی چه ؛ آن ها بمباران هوایی و توپ های دور برد دشمن را تجربه كرده بودند اما نمی دانستند انفجار موشك چگونه است . شهر دزفول : دزفول كلمه ای است مركب از «دز و پل» این پل را پل روناش و دز را قصر روناش هم می گفتند در سمت غربی رودخانه دز شهری به نام روناش بوده كه اكنون اثری از آن نیست . عده ای دیگر معتقدند كه كلمه دزفول از دژ پل گرفته شده كه در اصطلاح محلی دزفیل گفته می شود این كلمه به مناسبت قلعه ای است كه برای حفظ پل تاریخی دزفول در زمان شاپور دوم ساسانی در ابتدای شهر ساخته شده . پس از برخورد اولین موشك به دزفول نگهبانی در محله ها و خیابان ها شروع شد . مردم به روشنایی در شب حساس شده و برق شهر از غروب قطع می شد . از آن به بعد بارها دزفول از طریق موشك یا گلوله های توپ مورد اصابت قرار گرفت اینقدر كه این شهر به شهر «هزار موشك» مشهور شد . حضرت امام خمینی «ره» 5اردیبهشت ماه سال 62 طی پیامی به مردم دزفول فرمودند: ملت ایران و دزفول عزیز و مقاوم در برابر آن ها ایستاده است و امروز هم كه مصیبت را وارد كرده اند باز فریاد جنگ جنگ تا پیروزی از جوانان دزفولی بلند است . اما در یك آمار تقریباً دقیق دزفول مورد اصابت 200 موشك و چند هزار گلوله توپ قرار گرفت كه اگر دزفول را در شعاعی صد كیلومتری در نظر بگیریم دزفول می بایست با این همه موشك و توپ و بمباران هوایی با خاك یكسان می شد . اما چرا این اتفاق نیفتاد دلیل اصلی اش بازسازی سریع ویرانه ها بود . با تصمیم مسئولین شهر هر جا كه مورد حمله قرار می گرفت سریع بازسازی می شد . امید به زندگی زیر آتش دشمن : در اوج موشك باران و بمباران هوایی در دزفول سینما ساخته و راه اندازی شد. استقبال مردم به حدی بود كه در یك ماه حدود2500 بلیت فروخته شد آن هم در سینمایی با گنجایش 300 ، 400 صندلی . حركت بعدی بازسازی رنگ آمیزی و مرمت وسایل ورزشگاه شهر بود . درست هنگام موشك باران مسابقات فوتبال، كشتی و والیبال برگزار و مردم استقبال خوبی از آن می كردند . عجیب آنكه در هنگام افتتاح پارك تازه تاسیس بعثت ، مردم نیامدند و انگار كه خدا چنین می خواست . چون درست در لحظه افتتاح پارك بعثت موشك باران شد . دزفول و از جمله مردم دزفول به جنگ عادت كرده بودند . عروسی ها و جشن ها برگزار می شد و مثل سابق مردم به شب نشینی می رفتند. بازار و مغازه ها تعطیل نبود . جو فرهنگی و مذهبی دزفول باعث شد بسیاری از فرماندهان كه در اطراف دزفول زندگی می كردند به آن جا بیایند . شهیدان حاج همت ، رضا دستواره ، علیرضا نوری و چند تن از فرماندهان لشكر 27 محمد رسول الله (ص) و مهدی و حمید باكری ، حسین خرازی و چند فرمانده تیپ و لشكر دیگر از جمله این فرماندهان بودند . یكی از موارد روحیه دهنده رزمندگان رادیو جبهه بود. رادیو جبهه از دزفول برای تمام رزمندگان پخش می شد. شاید باور كردنش سخت باشد كه چند جوان كم تجربه با یك ضبط صوت و یك میكروفن این رادیو را راه اندازی كرده باشند آن ها با همین بضاعت كم توانستند این رادیو را راه اندازی كنند البته چند تن از جوانان دزفولی نیز برنامه های آن ها را می نوشتند . دزفول در زمان جنگ به عنوان شهر نمونه جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد، شهری كه سمبل استقامت ایرانیان است . دزفول از هشت سال دفاع مقدس سربلند بیرون آمد مردم مؤمن و مهمان نواز دزفول در سال های نبرد یار و یاور انقلاب و رزمندگان بودند پس بی دلیل نیست كه دزفول سمبل استقامت ما ایرانیان است ؛ همین طور كه خرمشهر سمبل مقاومت ماست . مهر ماه 1359ساعت 22و 10 دقیقه به دزفول اصابت كرد . در آن شب اكثر مردم دزفول نمی دانستند كه موشك یعنی چه ؛ آن ها بمباران هوایی و توپ های دور برد دشمن را تجربه كرده بودند اما نمی دانستند انفجار موشك چگونه است . شهر دزفول : دزفول كلمه ای است مركب از «دز و پل» این پل را پل روناش و دز را قصر روناش هم می گفتند در سمت غربی رودخانه دز شهری به نام روناش بوده كه اكنون اثری از آن نیست . عده ای دیگر معتقدند كه كلمه دزفول از دژ پل گرفته شده كه در اصطلاح محلی دزفیل گفته می شود این كلمه به مناسبت قلعه ای است كه برای حفظ پل تاریخی دزفول در زمان شاپور دوم ساسانی در ابتدای شهر ساخته شده . پس از برخورد اولین موشك به دزفول نگهبانی در محله ها و خیابان ها شروع شد . مردم به روشنایی در شب حساس شده و برق شهر از غروب قطع می شد . از آن به بعد بارها دزفول از طریق موشك یا گلوله های توپ مورد اصابت قرار گرفت اینقدر كه این شهر به شهر «هزار موشك» مشهور شد . حضرت امام خمینی «ره» 5اردیبهشت ماه سال 62 طی پیامی به مردم دزفول فرمودند: ملت ایران و دزفول عزیز و مقاوم در برابر آن ها ایستاده است و امروز هم كه مصیبت را وارد كرده اند باز فریاد جنگ جنگ تا پیروزی از جوانان دزفولی بلند است . اما در یك آمار تقریباً دقیق دزفول مورد اصابت 200 موشك و چند هزار گلوله توپ قرار گرفت كه اگر دزفول را در شعاعی صد كیلومتری در نظر بگیریم دزفول می بایست با این همه موشك و توپ و بمباران هوایی با خاك یكسان می شد . اما چرا این اتفاق نیفتاد دلیل اصلی اش بازسازی سریع ویرانه ها بود . با تصمیم مسئولین شهر هر جا كه مورد حمله قرار می گرفت سریع بازسازی می شد . امید به زندگی زیر آتش دشمن : در اوج موشك باران و بمباران هوایی در دزفول سینما ساخته و راه اندازی شد. استقبال مردم به حدی بود كه در یك ماه حدود2500 بلیت فروخته شد آن هم در سینمایی با گنجایش 300 ، 400 صندلی . حركت بعدی بازسازی رنگ آمیزی و مرمت وسایل ورزشگاه شهر بود . درست هنگام موشك باران مسابقات فوتبال، كشتی و والیبال برگزار و مردم استقبال خوبی از آن می كردند . عجیب آنكه در هنگام افتتاح پارك تازه تاسیس بعثت ، مردم نیامدند و انگار كه خدا چنین می خواست . چون درست در لحظه افتتاح پارك بعثت موشك باران شد . دزفول و از جمله مردم دزفول به جنگ عادت كرده بودند . عروسی ها و جشن ها برگزار می شد و مثل سابق مردم به شب نشینی می رفتند. بازار و مغازه ها تعطیل نبود . جو فرهنگی و مذهبی دزفول باعث شد بسیاری از فرماندهان كه در اطراف دزفول زندگی می كردند به آن جا بیایند . شهیدان حاج همت ، رضا دستواره ، علیرضا نوری و چند تن از فرماندهان لشكر 27 محمد رسول الله (ص) و مهدی و حمید باكری ، حسین خرازی و چند فرمانده تیپ و لشكر دیگر از جمله این فرماندهان بودند . یكی از موارد روحیه دهنده رزمندگان رادیو جبهه بود. رادیو جبهه از دزفول برای تمام رزمندگان پخش می شد. شاید باور كردنش سخت باشد كه چند جوان كم تجربه با یك ضبط صوت و یك میكروفن این رادیو را راه اندازی كرده باشند آن ها با همین بضاعت كم توانستند این رادیو را راه اندازی كنند البته چند تن از جوانان دزفولی نیز برنامه های آن ها را می نوشتند . دزفول در زمان جنگ به عنوان شهر نمونه جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد، شهری كه سمبل استقامت ایرانیان است . دزفول از هشت سال دفاع مقدس سربلند بیرون آمد مردم مؤمن و مهمان نواز دزفول در سال های نبرد یار و یاور انقلاب و رزمندگان بودند پس بی دلیل نیست كه دزفول سمبل استقامت ما ایرانیان است ؛ همین طور كه خرمشهر سمبل مقاومت ماست .

درباره ی سید محمد هاشم پوریزدانپرست

دانشجویان مسلمان پیرو خط امام تسخیر لانه جاسوسی

مطلب پیشنهادی

شهید محمد رضا زاده علی شهیدی از دزفول

شهیدمحمدرضا زاده علی شهیدی از دزفول: «انگار دارم خفه می‌شوم، باید هر چه زودتر به آزادی برسم»

تقدیم به شهدای والامقام شهرک شهید منتظری دزفول بویژه  شهیدمحمدرضا زاده علی یک بار در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *