تیتر خبرها

اسلام در اسپانيا

امروزه 600 هزار مسلمان كه يك سومشان مليت اسپانيائي دارند با افسانه آل آندلس در مبارزه هستند.
اسپانيا با هفتصد سال شكوفايي، چهار صد سال تبعيد و تقريباً سه دهه تجديد حيات، تنها كشور اروپاي غربي است كه اسلام بخش مهمي از تاريخ آن را تشكيل مي دهد. امروزه 600 هزار مسلمان كه يك سومشان مليت اسپانيائي دارند با افسانه «آل آندلس» در مبارزه هستند و درپي آن هستند كه جايگاه مناسب خود را در اين جامعه پيدا كنند. در سراسر اسپانيا 200 انجمن مسلمان وجود دارد كه هركدام براي خود نمازخانه اي دارند. البته مساجد متعددي – اگر چه كوچك – نيز وجود دارد. در حقيقت كسي تعداد اين مراكز را بدرستي نمي داند. بين 200 تا چهارصد مكان دعا و نماز در نقاط مختلف اسپانيا وجود دارد كه اغلب كوچك، محقر و يا حتي پنهاني هستند و با مراكز فرهنگي اسلامي و مساجد بزرگ شهرهايي نظير مادريد، والنسيا، فوئنخيرولا، ماربيا، جزاير قناري، سئوتا و مليا تفاوت دارند. ولي بهتر است در اين رابطه مسأله معماري و ظاهر ساختمانها را فراموش كنيم. زيرا مسجد براي مسلمانان مفهومي وراي يك فضا و مكان است. بلكه بخشي از زندگي اوست. اشتباه نكنيد، مسجد مانند كليسا نيست. مسجد مكاني است براي گردهم آيي، براي يكپارچگي اجتماعي و اتحاد و انسجام جامعه؛ نماز جماعت براي يك مسلمان 27 برابر نماز فرادي ثواب دارد. (به قول يك امام جماعت مراكشي).
يك امام جماعت مي گويد: اسلام، دين عقيده و عمل است، غرب مي خواهد كه ما دين را به زندگي خصوصي مان محدود كنيم ولي فراموش مي كنند كه براي يك مسلمان، اصل و اساسِ دين، ابعاد اجتماعي آن است و گرنه كه اسلام نيست.
اولين جايي كه يك مهاجر مغربي (مراكشي) بدون پول و بدون واسطه دنبالش مي گردد، مسجد است؛ جايي كه همه از فلان رئيس بانك عربي گرفته تا مهاجرتازه از راه رسيده محرومِ فراري، با هم زانو زده و با پاي برهنه و پيشاني بر زمين نماز مي خوانند. مسجد جايي است كه در آن يك مهاجر سعي مي كند كه فرزندانش، زبان مادري و خدايشان را فراموش نكنند.
مفهوم مسجد با تفسير خشكي كه مذهب كاتوليك ازكليسا بعنوان يك مكان مقدس ارائه مي دهد، متفاوت است. هر جايي مي تواند مسجد باشد. يك گاراژ، يك انبار، سالن منزل و … “منصور اسكودرو”، يك اسپانيائي مسلمان مي گويد: «سراسر كره زمين مسجد است». به قول “جوردي مورالس”، مردم شناس اجتماعي اهل بارسلونا و نويسنده كتابِ «مسلمانان بارسلونا » تنها شرط اين است كه چند نفر پيرو اسلام با هم در محلي گرد هم آيند و آن را به يك جايگاه اجتماعي تبديل كنند.
امام جماعت هم كه مسوول هدايت نماز بصورت جمعي است با كشيش ها فرق دارد. در اسلام شيوه سركردگان كليسايي وجود ندارد، نه پاپ و نه كشيش و نه … امام مسجد را مردم با توجه به تجربه و درجه روحاني وي انتخاب مي كنند. وي يك حقوق بگير است و داراي زن و فرزند است و در اسپانيا بين 400 تا 1000 يورو حقوق مي گيرد و معمولاً در همان مسجد زندگي مي كند. در كشورهاي اسلامي دولت چارچوب عمليات امام را ترسيم و مشخص مي نمايد. در مراكش وزارت امور اسلامي حتي خطبه هايي را كه مي بايست اين افراد در نماز هاي جمعه ايراد كنند ، مشخص مي كند. در اسپانيا يك امام مي تواند يك تحصيل كرده ليسانسيه دانشگاه الازهر قاهره يا دانشگاه فاس و يا يك مهاجر مراكشي بدون اجازه اقامت و … باشد. هيچ نظارت وكنترلي وجود ندارد. در خطبه هاي هفتگي نمازجمعه، امام هاي جماعت از هر مطلبي كه بار سياسي – مذهبي داشته باشد و ميل داشته باشند مي توانند براي نمازگزاران صحبت كنند.
در كاتالونيا با تنظيم و امضاي معاهده اي بين شوراي اسلامي كاتالونيا (كه نماينده 40 امام است) و دولت خودمختاركاتالونيا ، سعي شده است كه اين گرايش خودكامگي تعديل و تصحيح شود و امامان زبان كاتالان را آموخته و از جانب ديگر پايه و اساس فرهنگي كشور را بشناسند كه بتوانند مانند پلي بين مهاجرين و جامعه جديد باشند.
مخالفين اين معاهده اظهار مي كنند كه امامي كه اين پيمان را امضاء كرده (محمد رسايي) الگوي مناسبي براي جامعه مسلمانان اسپانيايي نمي باشد. براي بخش نوپاي اسلام در اسپانيا «اين شورا نمونه هيچ چيز نيست و عربستان سعودي از راه دور آن را كنترل مي كند.»
اسلام دراسپانيا يك پازل است. افراد آن به مناطق جغرافيائي گوناگون، اوضاع اقتصادي، اجتماعي مختلفي تعلق دارند.به زبانهاي گوناگوني صحبت مي كنند و از نظر فرهنگي و گرايشهاي سياسي، نفوذ كشورها و سازمانهاي اسلامي متفاوت و تعيين كننده است. عليرغم اينكه از 11 سپتامبرسال 2001 به بعد حضور مسلمانان از ديده گاه برخي يك تهديد محسوب مي شود، تلاش جهت يكپارچگي و انسجام مسلمانان در اسپانيا ناكام مي ماند. حتي يك گرايش رسمي غالب بين مسلمانان وجود ندارد و پولي در كارنيست.
يك مطلب ديگر توزيع وسايل آموزشي است كه از طريق آلمان و آمريكا از مصر و عربستان براي اكثريت امامان مساجد مي رسد و حامل پيامهايي است كه ناشي ازتفسير خشك از قرآن است. مدلي كه عربستان سعودي آنرا تامين مالي مي كند. مسوولين اسلامي در اسپانيا قبول دارند كه مدل عربستان سعودي همان تفسير خشك قراردادي است ولي از جانب ديگر نسبت به قوانين نيز احترام مي گذارد.
هر مسجد، هر انجمن اسلامي يك خلافت مستقل است و اغلب هم با مسجد همسايه اختلاف و جنگ دارند. هر امام بنظر خود درجه يك است و به قدرت و استقلال خود در مقايسه با ضعف بقيه فخر مي فروشد.
در اين رابطه سه مثال از گفته هاي سه امام مي آوريم: امام مسجد خيابان مري دياناي بارسلونا مي گويد: «در سراسر اسپانيا حتي 6 امام مفيد و كارآمد وجود ندارد» . امام مسجد شهرسئوتا مي گويد: «99 درصد امام ها براي حرفه خودآمادگي لازم را ندارند». امام مسجد ماربيا مي گويد: «امام هائي كه در اسپانيا هستند بي سواد و بسته مي باشند و در امر الحاق مهاجرين به جامعه كمك نمي كنند».
بعد از موضوع امامان مساجد، به معماي گوناگونيِ پيروان بپردازيم. مجموعه اي گيج كننده ازكساني كه به اسلام گرويده اند اعم ازاسپانيائي شده ها (افرادي كه مليت اسپانيائي گرفته اند) و مسافران و مهاجراني كه آموزش و سنت هاي كشورهايشان را بدنبال مي آورند. بدين جهت اين گروهها معجوني از دين و سنت ها و آداب آباء و اجدادي خود رادرخودگرد آورده است كه مي تواند از اجبار زن به حجاب تا بدرفتاري را در خود جاي دهد. با امام هايي كه صحبت شده، مي گويند اين اسلام نيست. اسلام مسأله تساوي زن ومرد و احترام به زن را اجبار مي كند. اينها آداب و رسوم است. امام ها اين حرف را تكرار مي كنند ولي سئوال اين است: دين در چه نقطه اي از سنت و رسوم اجتماعي جدا مي شود ؟ اولي ازكجا آغاز مي شود و دومي دركجا به پايان مي رسد؟ پيام واحدي در قرآن است كه حلقه اتحاد يك دين بدون قدرت مركزي است. بدنبال آن همانقدر كه فرقه هاي اسلامي وجود دارد، مسلمان هاي مختلفي هم وجود دارند. در اسپانيا بطور كلي سه گروه ازمسلمانان وجود دارند:
1- اسپانيائي هائي كه به اسلام گرويده اند و معتقد و باز هستند و در محور فدراسيون انجمن هاي مذهبي اسلامي (FEERI) قرار دارند.
2- اسلام دانشجويان خاورميانه كه در دهه هشتاد صاحب مليت اسپانيائي شده اند. اينها محافظه كارند و در اتحاديه مجامع اسلامي اسپانيا (UCIDE) جمع هستند.
3- مسلمانان عربستان كه بيش از سايرين درصحنه حضور دارند و خشك هستندو ستاد فرماندهي شان مسجد عظيم M-30 در مادريد است.
مهاجرين مراكشي كه رقمشان به 300 هزار نفر مي رسد، بايد يكي از اين سه گروه را انتخاب كنند.
مادريد، بازي قدرت:
ساعت 39/14 يك روز جمعه ماه ژوئن، نماز جمعه در حدود 30 نمازخانه شهر مادريد آغاز مي شود. مركزاسلامي مادريد كه به مسجد M-30 معروف است و بزرگترين مركز اسلامي اروپا محسوب مي شود، بامساحتي حدود چندهزارمترمربع در سال 1992 افتتاح گرديد،داراي امكانات زيادي ازجمله مدرسه(براي 300 دانش آموز)، كتابخانه، سالن اجتماعات، رستوران، كافه تريا و سالن ورزش مي باشد. محمد العفيفي ديپلمات مصري در نهايت سردي اظهار مي كند: «ما يك شركت خدماتي هستيم». اين ديپلمات كه كت و شلوار شيكي به تن دارد و ساعت طلا با آرم سعودي روي مچش بسته است در حقيقت راس اين مركز محسوب مي شود.
يك اسپانيائي مسلمان بنام هاشم ابراهيم كابرا نويسنده كتاب «پاراگراف هاي مغربي جديد» در رابطه با اسلام مي گويد «اين هم نوعي ديگر از تفكر واحد است».
سرمايه گذاري عربستان در اين زمينه بيست ميليون دلار است و بودجه ماهيانه اي نزديك به 400 هزار يورودراين زمينه هزينه مي كند. سلطان عربستان تا اين لحظه 210 مركز اسلامي و 1359 مسجد ديگر را فاينانس نموده است. «هدف از اين سرمايه گذاري چيست؟» به اين سئوال خانم خديجه كاندلا يك خانم اسپانيائي كه از سال 1979 مسلمان شده و در حال حاضر از وكلاي دعاوي كنگره اسپانيا مي باشد، پاسخ مي دهد: «اين مهر شناسايي ملي عربستان است. پشت تمام وقايعي كه در دنياي اسلام در سطح جهان رخ مي دهد عربستان ايستاده است. اسلام سعوديِ كه همان وهابييت است ، پرنفوذترين اسلام در سطح دنياست. هدف سعودي ها تسلط ايدئولوژيك است و اين پيام بنيادگرايي كه همواره در اسپانيا تكرار مي شود با اجتماعي كه در آن حكومت قانون و قانون اساسي برقراراست، منافات دارد».
هزاران مسلمان مراسم نمازرادراين مسجدبه سمت مكه كه شبيه به مسجدكوردوبااست ،آغاز مي كنند. اكثر آن جوانان متعلق به شمال مراكش مي باشند. اماماين مسجد يك مصري است كه در عربستان آموزش ديده وحتي سخن گفتن به زبان اسپانيائي راخوب نمي داند. در مقايل مسجد يكسري اتومبيل هاي پلاك ديپلماتيك مدل بالا وجود دارد. يكي از مهاجرين مراكشي بصورت شوخي مي گويد: «آمده اند تا كارت بزنند.»
همزمان باآن مراسم نمازدرخيابانANASTASIO HERRERO نيز آغاز مي شود. در اين خيابان مسجدابوبكر كه درسال 1988 افتتاح گرديد، قرار دارد. اين مسجد در ساختمان قديمي يك كارخانه مبل سازي در منطقه TETUAN شهر مادريد ساخته شده است. در اين منطقه بسياري از مسلماناني كه درارتش فرانكو خدمت مي كردند(بعداز پايان جنگ داخلي) مستقر گرديدند. اين مسجد از سوي همان شهروندان سوري، اردني و فلسطيني كه در دهه 60 و 70 بورسيه رژيم فرانكو بودند و با كمك هاي نقدي كشورهاي مسلمان،ساخته شد.
در اين مسجد همه چيز نسبت به مسجد M-30 ساده وحقيرتراست. مهاجرين بيشترين كساني هستند كه به اين مسجد رجوع مي كنند واكثر برنامه هاي اجتماعي اين مركز براي آنها مي باشد. شيوه دعوت به اسلام آنها يك شيوه سنتي است. آنها برنامه هاي خود را براي افرادي كه از همه چيز نا اميد شده وحتي به چپ و سنديكاها اعتقاد ندارند، طراحي مي كنند.
در راس اين مسجد رياض تاتاري يك اسپانيايي54 ساله كه اصليت وي سوري مي باشد قرار دارد. او در سن 17 سالگي براي تحصيل در رشته پزشكي به آستورياس (شمال اسپانيا) آمد. تاتاري مسئول تمام وقايع و رويدادهاي مرتبط با اسلام در اسپانيا ازدهه70 تا به حال مي باشد: اولين انجمن هاي مسلمانان در اسپانيا، اولين نمازخانه ها، ارتباط با دولت، نظارت و راهنمايي اسپانيائي هاي مسلمان شده براي كنترل اسلام در اسپانيا وامضاء توافق نامه با دولت در سال 1992 براي يكسان كردن حقوق مسلمانان همانند كاتوليك هاازكارهاي وي است.اگرچه اين توافق بدليل فقدان پشتوانه مالي ، ازكارايي لازم برخوردارنبوده است .
رياض تاتاري:
گفته مي شود كه تاتاري به شاخه اخوان المسلمين وابسته است . اخوان المسلمين يك سازمان مخفي است كه در سال 1928 در مصر تشكيل شد وهدف آن ترويج اسلام و مبارزه با سكولاريزاسيون (جدائي دين از سياست) در جهان مي باشد و خواستار اجراي قوانين اسلامي براي هدايت جوامع است . او سئوالات حساس را پاسخ نمي دهد وازآنها مي گذرد و مي گويد اين مركز را بعنوان يك مركز مذهبي نگاه نكنيد. اينجايك مركزاجتماعي و آموزشي مي باشدواميدواريم درآينده بتوانيم دانشكده مطالعات اسلامي را در اينجا تاًسيس نماييم .
سؤال : آيا اين دانشكده از سوي عربستان يا ايران كنترل خواهد شد؟
پاسخ : از سوي خود ما كنترل خواهد شد. ما ترجيح داده ايم كه مستقل و دور از سياست باشيم . مي خواهيم يك اسلام عميق و سنتي كه دست ساخته ديگر كشورها نباشد در اسپانيا برقراركنيم.
وي مي گويد در نماز خانه الامام واقع در شهرويالبا مي توان اسلام واقعي وعمومي را مشاهده كرد. اسلامي نيزكه در شهرهاي BEMBIBRE ، TALAYVELA ، ONTENIENTE ياEJIDO (آلمريا) مشاهده مي شود همينگونه است. دراين شهرها مي توان كارگران مهاجر راديد. زنان كمتر به مسجد مي روند و براي آنها محل ويژه اي مشخص شده است در نمازخانه هاي كوچك حتي اين محل نيزبراي زنان وجود ندارد.
رازديگري بغيرازاين وجود ندارد. در يك آپارتمان همكف كه زمين هاي آن با فرش هاي قديمي پر شده است ، يك اتاق كوچك بعنوان نمازخانه وجود دارد. امام آن نمازخانه يك شهروند 31 ساله مراكشي است كه شغل وي باغباني است . بعد از مراسم نماز وقت كافي براي صحبت از گذشته و كشوري كه آن را ترك كرده اند، وجود دارد.
كاتالونيا: اسلام مهاجر
يك سوم ازمراكشي هاي مقيم اسپانيا و 15 هزار پاكستاني در ايالت كاتالونياي اسپانيا بسر مي برند. در كل 150 هزارمسلمان دراين ايالت زندگي مي كنند. كاتالونيا امروزه به يكي از بزرگترين مراكزاسلام دراسپانيا تبديل شده است. 80 درصد از مهاجران جديدي كه وارداين ايالت مي شوند، متعلق به كشورهاي اسپانيائي زبان نمي باشند. خيلي ازآنها بيش از 40 سال است كه در كاتالونيا بسر مي برند. مسئولين اسلامي در اين ايالت مي گويند كه در كاتالونيا 126 نمازخانه وجود داردولي هنوزهيچ مسجدي دراين ايالت ساخته نشده است.
در يكي ازمحلات قديمي شهر بارسلونا بنام EL RAVAL دونمازخانه متعلق به پاكستاني ها وجود دارد. فاصله بين آنها تنها دو خيابان مي باشد. خود اين امر نشان دهنده اختلاف بين مجامع مذهبي مي باشد.
اقبال محمد، يك آشپز 36 ساله پاكستاني و مسئول انجمن « راه صلح » مي گويد : اگر بردبار نباشي نمي تواني مسلمان خوبي باشي. اقبال ارائه كننده اسلامي مدرن و باز و دور از دكترين عربستان سعودي مي باشد .دكتريني كه در كشورخودش (پاكستان) ازرسميت برخورداراست .
اقبال با پاي برهنه در نماز خانه منهاج القرآن نشسته است. اين مركز واقع در طبقه همكف ساختماني به مساحت 100 متر مربع مي باشد. اين مكان كم نوروهوائي خفه دارد. در وروديه اين نماز خانه چهارشيرآب ومحلي ويژه براي وضو گرفتن وجود دارد. وي مي گويد ما تنها جائي براي نماز خواندن مي خواهيم و كوچك وساده بودن آن مهم نيست. نامبرده مي افزايد: «بعضي از روزهاي جمعه در اين محل بيش از هزار نفر جمع مي شوند و تمام خيابان را اشغال مي كنند و شهرداري ديگر اجازه نمي دهد مردم در خيابان نماز بخوانند. در جستجوي محلي بزرگتر هستيم . ولي زماني كه مي فهمند آن محل را براي ساخت مسجد مي خواهيم تصميم خود را عوض و عقب گرد مي كنند.خجالت آور است كه در بارسلون هنوز يك مسجد وجود نداشته باشد. اگر دولت كمك نكند مجبور هستيم كمك از خارج درخواست كنيم . از كشورها و سازمان هاي اسلامي. اين مورد جالب نخواهد بود. ايده آل آن است كه كاتالونيا از يك مسجد بزرگ برخوردار باشد كه تمام مردم بتوانند وارد آن شوند و از نزديك ببينند كه در آنجا ما چكار مي كنيم. ما ماليات هاي خود را پرداخت مي كنيم ولي چرا با ما مثل شهروندان درجه 2 برخورد مي كنند؟.»
در چند متري اينجا نمازخانه طارق ابن زيد-كه 22 سال پيش تاسيس شده قراردارد. اين نماز خانه دريك زيرزمين واقع شده است و به مرور زمان و با خريد مغازه هاي اطراف بزرگتر شده و از يك طرف به نمازخانه بنگلادشي ها و از طرف ديگر به يكي از رستوران هائي كه نويسنده معروف اسپانيائي بنام مانوئل باسكس مونتالبان معمولاً به آنجا مي رود، محدودمي شود.
اين مركزازسوي پاكستاني ها كنترل مي شود و سياست آنها با انجمن «راه صلح» متفاوت است. در اينجا صحبت از مدرنيزاسيون نمي شود. در مقر انجمن «تبليغ» قرار گرفته ايم. اين يك انجمن بين المللي است كه هدف آن گسترش اسلام بنيادگرا درسطح جهان مي باشد. انجمن تبليغ از اسلام سخت گرا كه حتي لباس پوشيدن را محدود مي كند دفاع مي كند. اين انجمن از اسلامي سنتي و نزديك به اسلام سعودي دفاع مي كند. امام اين مسجد يك شهروند مراكشي بنام حسن مي باشد. حسن مدت 22 سال است كه در اسپانيا زندگي مي كند و به سختي به سئوالات خبرنگاران پاسخ مي دهد و در پايان مي گويد: نمي توانم بيشتر ادامه دهم جون بايد مراسم تدفيني را آماده كنم.
تنها در 22 كيلومتري اينجا نمازخانه اي در هواي آزاد قرار دارد. اين نمازخانه در خيابان JOAN PRIM در شهر PREMIA DE MAR واقع است. اين شهر 28 هزار نفر جمعيت دارد. انجمن مسلمانان اين شهر مي خواست در اين زمين اولين مسجد كاتالونيا را بسازد. آنها مجوزهاي لازم را براي ساخت آن داشتند. كارهاي آنها همه قانوني بود ولي از حمايت مردم شهر برخوردار نبودند. شهروندان اين شهر با ساخت مسجد مخالفت كردند و مانع از ساخت آن شدند.
ماريا خسوس فانگوعضوحزب سوسياليست و شهرداراين شهر خواست بين مسلمانان ومردم صلح برقرار كند و براي همين منظور زميني را در اختيار مسلمانان در محلي واقع درخارج از شهر (منطقه اي غير مسكوني) قرار داد و قول دادكه تا زمان ساخت اين مسجد يكي از مدارس قديمي آن شهر را براي انجام مراسم مذهبي دراختياراين گروه قرار دهند. ولي هنوز مخالفت مردمي با هر نوع بناي مركزمذهبي ادامه دارد. شهردار اين شهر در همين رابطه مي گويد:« مردم نياز به زمان دارند. با گذشت زمان مي توانيم همديگر را بهتر بشناسيم و به يكديگر اعتماد كنيم.درحال حاضر در شهر PREMIA بي اعتمادي وجود دارد». بعضي از مسلمانان معتقدند كه اين مسجد بايد به هر شرطي ساخته شود. در بين آنها عبدالعزيزال مودن قرار دارد كه مي گويد اگر اختياربامن بوداز فردا كار ساخت آنرا آغاز مي كردم و مي خواستم ببينم چه كسي مانع آن مي شود. مصطفي مرابت، رئيس انجمن مهاجران مراكشي مي گويد :«اگر جامعه ، مهاجران را طرد كند و يا با آنها بدرفتاري كند اين مهاجرين مثل يك جوجه تيغي عمل مي كنند و تيغ هاي خود را به بيرون پرت مي كنند. وي ادامه مي دهد: اگر جامعه فرد مسلماني را قبول نكند واو را طردكنداومجبور مي شود به دين پناه ببرد و يا وارد گروه هاي افراط گرا شود».
در 10 كيلومتري اينجا شهر MATARO با 108 هزار نفر جمعيت قرار دارد كه 10 درصد آنها مسلمان مي باشند. شهرداري اين شهر قبل از اينكه آتش به پا شود آن را خاموش كرده است. مشكل مسلمانان اين شهر نيز همانند مسلمانان PREMIA مي باشد. مسلمانان مي خواهند يك مسجد بسازند و مردم شهر مخالف آن هستند و بهمين دليل شهرداري اين شهر- كه در دست حزب سوسياليست مي باشد – با انجمن مسلمانان به توافقي در همين رابطه رسيده است.
طبق اين توافق شهرداري يكي از ساختمانهاي خود را كه در خارج از شهر قراردارد دراختيار مسلمانان (با اجاره پائين) قرار داده وآنها مي توانند مراسم مذهبي خود را در آنجا انجام دهند. مسلمانان در عوض تعهد كرده اند كه تلاش بيشتري براي الحاق خود به جامعه انجام دهند. خانم CONSOL PRADOS 31 ساله، مسئول امور همبستگي اين شهرداري ومسئول اين طرح مي باشد. وي مي گويد: اولين كاري كه ما انجام داديم اين بود كه با يكي از نمايندگان انجمن مسلمانان مذاكرات را آغاز كرديم. البته وي امام مسلمانان نبود.زيرا در اين شهرامامان هيچ نقشي ندارند و نمي توانند نظري بدهند، زيرا اگر مذاكرات را با آنها آغاز كني مي تواني از ابتدا با مخالفت آنها روبرو گردي، همانطوري كه در شهر PREMIA رخ داد. امام اين شهر با انجام ملاقاتي با شهردار آن شهر بخاطر زن بودن مخالفت كرد. ناميرده ادامه مي دهد مهاجرين بايد خود را با قوانين كشور و اصول دموكراتيك تطبيق دهند و كساني كه به اينجا مي آيند بايد به برابري زن و مردم احترام بگذارند. بايد بدانند كه ارزش هاي انساني بالاتر از سنت و فرهنگ ها قرار دارد. ما در همه چيز به اين افراد كمك خواهيم كرد. بنظر ما خيلي خوب است كه كودكان به مسجد بروند ولي در كنار آن بايد به مدرسه نيز بروند و با دوستان خود ورزش كنند. (منظور نامبرده مخالفت تعدادي از اولياء دختران مسلمان براي ورزش آنها مي باشد). آنها بايد كشور، فرهنگ و اصول دموكراتيك را بشناسند. مهم آن نيست كه دختران حجاب داشته باشند. مهم آن است كه درس بخوانند و وقتي بزرگ شدند مي توانند براي خود تصميم بگيرند.
ماربيا و فوئنخيرولا:
مسلمانان اينجا پنج ستاره هستند. محمد كمال مصطفي، امامي 41 ساله، چاق و خوش برخورد است. لباس او سفارشي دوخته شده و صندل پايش مارك JAGUAR است. اين امام مصري كه در دانشگاههاي مهم عربستان سعودي تحصيل كرده است چند ماه پيش به دشمن شماره يك ملت بعدازمنتشر كردن كتابي تحت عنوان «زن دراسلام» تبديل گشت. او دركتابش از بدرفتاري با زنان مسلمان حمايت كرده و به همسران آنها توصيه مي كند كه چطور زنان خود را كتك بزنند تا آثار بدرفتاري در بدن آنها بجا نماند. اوبخاطر همين كتاب دادگاهي شد و اسپانيائي هاي مسلمان شده حمايت خود راازوي برداشتند.اوقبل ازرسيدن به امامت مسجد فوئنخيرولا ،امام يكي ازمساجدجزايرقناري بود. اودرسال 1984 وارداين جزاير شد.
كمال مي گويد كه ازدست روزنامه ال پائيس خيلي ناراحت است. اوفكرمي كندكه درمورداوبي عدالتي شده و همگي -از مطبوعات گرفته تا اسپانيائي هاي مسلمان شده -دست به دست هم داده اند تا به رهبريت وي پايان دهند.اوخطاب به خبرنگار مي گويد شما به من خيلي صدمه زده ايد. سخنان مرا بد تعبير كرده ايد. من خيلي ليبرال هستم. من يك درك مدرن ازاسلام دارم. من با برابري زن و مرد موافق هستم. توجه كنيد كه دختر كوچك من حجاب ندارد.
كمال به سئوالات خبرنگاران در دفتر خودش در مسجد سهيل در فوئنخيرولا پاسخ مي دهد. اين مسجد در سال 1993 از سوي وليعهد عربستان افتتاح گرديد. ساختمان اين مسجد خيلي بزرگ و سفيد رنگ است. داراي يك كتابخانه خوب و يك سالن پر از كامپيوتر براي دانش آموزان است. در زماني كه اين مصاحبه انجام گرفت (بخاطر تعطيلات تابستاني كسي در مسجد نبود) تنها 6 مهاجر مراكشي در مسجد پشت وي خم و راست مي شدند. اين مسجد با كمك مالي كنسولگري عربستان سعودي در شهر مالاگا و كمك هاي كشورهاي خليج فارس ساخته شده است. كمال مي گويد: تنها خانواده هاي بزرگ در ساخت اين مسجد كمك مالي كرده اند.
جاي تعجب است كه اكثر مسلمانان با عقايد كمال موافق هستند ولي نام آنها فاش نشده است. در بين آنها امام شهر والنسياعبدالمجيدرجاب و رئيس مركزاسلامي بارسلون ناجم حسن، قرار دارند. بعضي ها در مقابل خبرنگار محتواي كتاب كمال را تائيد مي كنند. نبايد فراموش كرد كه كمال يكي ازشخصيت هاي اسلامي مهم دراسپانيا بوده و از او براي شركت در سخنراني هاي مختلف در شهرهاي اسپانيا دعوت مي شده است. او مي گويد من پرستيژ زيادي دارم و همه چيز را با من مطرح مي كنند. من يكي از معدودكساني در اسپانيا هستم كه مي توانم قرآن را تفسير كنم. در رابطه با وي مي گويند كه او قرار بود در راس يك شوراي مشورتي در رابطه با الهيات اسلامي قرار گيرد. كاراين شورا مي توانست مشخص كند كه يك مسلمان در اسپانيا چه كاري را مي تواند انجام دهدوبه انجام چه كاري مجازنيست. خلاصه بايد گفت : تئورهاي عربستان سعودي.
علال بشر، امام مسجد ماربيا، 58 ساله، مي گويد اين كتاب يك تحريك واقعي است. مسجد ماربيا در سال 1982 از سوي برادر شاه فهد، وليعهد سلمان، ساخته شد. بشربرعكس كمال مصطفي مي باشد. او فردي باسواد، خوش برخورداست و خوب صحبت مي كند. او در مراكش تحصيل كرده است. وي مي گويد علال به معني اولاد مستقيم پيغمبر است. اوسالياني درازمدير مركزاسلامي بروكسل بود تا اينكه خانواده سلطنتي سعودي او را براي مسجد لوكس ماربيا انتخاب كرد.اين مسجد داراي سيستم تهويه مطبوع، 26 پنجره ويتراي شده، 131 لوستر برنجي و يك كتابخانه 200 متري است.عليرغم اين بشر مي گويد اين مسجد نمايانگراسلام هيچ كشوري نيست. من اجازه نمي دهم كه سياست، سازمان هاي اطلاعاتي يا سفرا براي تبليغ وارد اين مسجد شوند.
سئوال: چرا مي گويد كه كتاب همتايتان كتابي تحريك كننده است؟
پاسخ: زيرا كتابي با چنين خصوصياتي دراين كشور مورد قبول نيست. در جامعه اي دموكراتيك و پيشرفته ،كمال درجستجوي يافتن بهانه اي بود كه خود را قرباني جلوه دهد. او با اين كار مي خواست ارادت خود را به شاهزاده هاي عرب نشان دهد ودرعوض آن پاداش بگيرد. او (كمال) گفته بود كه حمله به كتاب وي حمله به اسلام است. اين واقعيت ندارد. او خواسته است با اين مورد امتيازاتي كسب كند. ناداني وي ومنافع شخصي او با هم مخلوط شده اند.
سئوال: شما چه اسلامي را تبليغ مي كنيد؟
پاسخ: مذهب قرآني واصول اسپانيائي. آينده اين است. من پنچ فرزندم را اين چنين تربيت كرده ام. يكي از دخترانم درآمريكا تحصيل مي كند و يكي از دخترانم با يكي از ماموران گارد سويل (ژاندارمري اسپانيا) ازدواج كرده است.
سئوتا: سايه روشن ها:
مناره هاي سبزوسفيد سه مسجد سيد المهدي، سيد المباراك و بنزو در شهر سئوتا به راحتي مشاهده مي شود. بلند گوهاي مساجد با صداي دعوت به نماز فضاي شهر را پر مي كنند. در اين شهر 15 نمازخانه ديگر نيز وجود دارد. حدوداً 40 درصد از 72 هزار نفر جمعيت اين شهر كه در شمال افريقا واقع است ، مسلمان واسپانيائي هستند. 51 درصد دانش آموزان دوره ابتدائي را نيز كودكان مسلمان تشكيل مي دهند. به گفته معاون انجمن همسايگان PRINCIPE ALFONSO كه محله اي مسلمان نشين است، اينجا همه اين قضايا طبيعي است، چادر، نماز، رداي عربي، ماه رمضان و … مسلمانان و مسيحي ها قرن هاست كه همديگر را مي شناسيم و محكوم به زندگي كردن با هم هستيم.
از طرف ديگر رئيس انجمن مسلمانان بوخاري و تروتسكيت سابق عبدالسلام حامدي اظهار مي دارد: حتي زمان فرانكونيز به دين ما احترام گذاشته مي شد. اگرچه از عدالت اجتماعي برخوردار نبوديم و به ما مليت اسپانيائي نداد. يعني بي وطن بوديم و تا سال 1986 هم اين وضع ادامه داشت. ولي به ما جاي مناسبي داد كه در آن بتوانيم نماز و دعا بخوانيم. مقصود وي مسجد سيد المهدي است كه در آن پلاكي وجودداردكه يادآور ساخت مسجد در سال 1939 -سال پيروزي -مي باشد. اين مسجد مثل اغلب مساجد و نمازخانه هاي ديگر توسط وزارت امور اسلامي مراكش اداره مي شود كه حقوق امام ها را پرداخت مي كند و تصميم مي گيرد هر امام در خطبه هاي نماز جمعه ازچه مطلبي سخن بگويد. بعضي مسلمانان اسپانيائي اظهارمي دارند كه مراكش هم به نوبه خودازعربستان سعودي دستور مي گيرد.
سئوتا در سالهاي اخير از نقطه نظر سرويس هاي اطلاعاتي اسپانيا هدف جالبي بوده است. خصوصاً بعد از 11 سپتامبر يعني تاريخ واقعه برج هاي دوقلوي آمريكا كه مسلمانان اسپانيا آنرا ثمره تباني دولت آمريكا يعني «سيا» ومجموعه دست اندركاران صنايع نظامي آمريكا مي دانند. «القاعده؟» اختراع يانكي هاست.
يادآوري مي كنيم كه يك مسلمان سئوتايي بنام حامد عبدالرحمن احمد، 27 ساله، تنها اسپانيائي است كه عليه آمريكائي ها در افغانستان جنگيده و در حال حاضر در زندان نظامي گوانتانامو (آمريكا) بسر مي برد. دوستانش در باره وي مي گويند: «جواني است مذهبي و قدري بدون ثبات. چند سال پيش يك انجمن اسلامي سئوتا بنام النور، مسافرتي را براي وي به مالزي ترتيب داد كه در آنجا بتواند اطلاعات مذهبي خود را تكميل نمايد».
عبدالسلام حامدي به اظهاراتش اضافه مي كند كه: «افراط گرايي مخفي است. در سئوتا بيش از سه انجمن واقعي جدي وجود دارد و بايد سعي كنيم كه از دين و مذهب به عنوان حربه سياسي و يا بازي با احساسات مردم استفاده نشود. اينجا پر از امام هاي قلابي است. ولي تقصير كيست كه در سئوتا مسلمانان دربرخورداري ازآموزش محروم بوده اند؟ تقصير كيست كه اينجا يك امام درست و درخورشأن مردم وجود ندارد؟ شما فكر مي كنيد كه اگر آموزش هاي قرآني در مدارس داده مي شد و معلم و آموزگار داشتيم ، الآن اين جوان در گوانتانامو بود؟
در مقابل محافظه كاري مذهبي (بدون خشونت) كه در فضاي سئوتا وجود دارد پيام مهدي فلورنس، يك اسپانيائي 37 ساله كه به اسلام گرويده است-همان كمونيست سابق و دبيرفعلي فدراسيون اسپانيايي انجمن هاي مذهبي اسلامي – خوش آينداست: «آخرين ابتكار ما بوجودآوردن يك كميسيون مطالعاتي است .اين مركزفرم هايي به تمام انجمن هاي مسلمان اسپانيا خواهد فرستاد كه موضع شان را درارتباط باخشونت و بدرفتاري نسبت به زنان ، ختنه دختران و سنگسار كردن مشخص نمايند. سازمان هاي اسلامي كه هر يك از اين مقولات را تائيد نمايند، بسته مي شوند. از سعودي ها كه مركز اسلامي مادريد را كنترل مي كنند و در كشورشان سنگسار نمودن معمول است گرفته تا الباقي. مسلماني كه مخالف حقوق زن باشد در اين كشور (اسپانيا) جايي ندارد».
كوردوبا: قدمي به جلو:
زمزمه عربي با صداي جنگل در هم مي آميزد. نمازخانه شوراي اسلامي در ALMOOVAR DEL RIO (كوردوبا) سالني است تميز، روشن و پرنور. مشرف به باغ زيتون و درختان معطر. در اين سالن، تابلو و سازهاي شرقي وجود دارند. زنان و مردان با هم نماز مي خوانند. چيزي كه هرگز بين مسلمانان ديده نمي شد. مثل يك خانواده هستند. در همين مكان چند ماه پيش منصور اسكودرو مراسم ازدواج دخترش را برگزار نمود. وي مي گويد: روساي انجمن هاي اسلامي مي توانند در مساجد مراسم ازدواج بين افراد را اجرا نمايند و دولت اسپانيا هم آنرا به رسميت مي شناسد.
منصور اسكودرو، رئيس شوراي اسلامي وضعيت خود را به اين شكل تعريف مي كند: ايده ما همآهنگ كردن اسلام و دنياي مدرن در مقابل ديدگاهي است كه از اسلام خشك عربي ارايه مي شود. اسلامي كه سرشارازممنوعيت هاست و جنبه روحانيت ما را رد مي كند. نوعي از اسلام كه تا حدي هم مسلمانان سوري الاصل كه حالا تبعه اسپانيا هستند ودر مسجد ESTRECHO مادريد جمع مي شوند ، طرفدارآن هستند.
ما مايليم پيام مذهبي مان در چارچوب مسائل اجتماعي، سياسي وجغرافيائي كه دراطرافمان قراردارد ، تفسير و عمل شود. اسلامي كه بيشتر شبيه اسلام بلژيك، فرانسه يا آمريكاست تا اسلام خاور نزديك. اسكودرو از 20 هزار مسلمان اسپانيائي كه خانواده هايشان نيز به آنها اضافه مي شوند، صحبت مي كند. گروهي كوچك كه داراي قدرت اقتصادي هم نيستند و بايد عليه تفكر واحدي مبارزه نمايند. وي مي گويد دراين شرايط اين تنها حربه ما براي جلوگيري ازانتشاربنيادگرايي اسلامي دراسپانيا مي باشد.
بعد از وقايع يازده سپتامبردوميليون نفربه آدرس اينترنتي ما webislam.com مراجعه كرده اند. يكي ديگر از ابتكارات ما تاسيس موسسه حلال براي گواهي كردن درجه خالصي و كيفيت مواد خوراكي براي مسلمانان است. نظير گوشت كه مي بايست مطابق معتقدات ما ذبح شود و مواد خوراكي ديگر كه مي بايست فاقد چربي حيواني باشند. اينها همه كارهاي مثبتي است كه در راستاي عادي كردن روابط ما با اجتماع انجام مي شود. حالا وقت آن است كه دولت هم به تعهدات خود عمل كند و در مدارس دولتي هم دروس اسلامي تدريس شود. در تمام اسپانيا حتي يك معلم اسلامي وجود ندارد.
بايد گفت كه اين بخش از جريان مسلمانان تازه كار- كه براي دولت مايه درد سرهستند -وسايرجريانات اسلامي محافظه كارومشكوك ،اگرچه هنوز راه زيادي درپيش دارند.اما در پيام شان روح اميد نهفته است.

[*] اين مقاله ترجمه اي است از ويژه نامه هفتگي روزنامه ال پائيس مورخ 14 ژوئيه 2006 چاپ مادريد

منبع: برنا/ حسين ميرزايي وني

درباره ی مدیریت

مطلب پیشنهادی

آغاز جنگهاى صليبى

آغاز جنگهاى صليبى در ساحل شرقى بحرالروم (167) بين شام و مصر و عربستان سرزمين …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *