تیتر خبرها

اساسنامه جديد حزب الله لبنان

حزب الله لبنان اساسنامه خود را مورد تجديد نظر قرار داد و متن اساسنامه جديد را سيد حسن نصر الله، دبير كل حزب الله طى كنفرانس خبرى قرائت نمود.

به گزارش رحماء به نقل از پرس تى وى- بيروت، حزب الله لبنان اساسنامه خود را مورد تجديد نظر قرار داد و متن اساسنامه جديد را سيد حسن نصر الله، دبير كل حزب الله طى كنفرانس خبرى قرائت نمود.

اين اساسنامه داراى يك مقدمه و سه فصل است، كه در فصل اول، نقدى بر اوضاع جهان و تسلط غرب و آمريكا بر آن و برنامه هاى استعمار در منطقه ارائه شده است و سعى شده بر اساس آن توجيه كند كه چرا مقاومت اولويت اصلى حزب الله است. در فصل دوم به “لبنان” اختصاص يافته و حزب الله سعى كرده تمام ابعاد داخلى و خارجى خود را در همين فصل بگنجاند، به اين معنى كه فعاليتهاى حزب الله در كشورهاى عربى و كشورهاى اسلامى و با ساير كشورهاى جهان بر اساس مصالح و منافع ملى است. اما با اين حال اين امر يك استثنا دارد و آن هم آرمان فلسطين است. حزب الله در اساسنامه جديد خود يك فصل مستقل را به آرمان فلسطين اختصاص داده است ، زيرا قضيه فلسطين و دشمنى اسرائيل به همراه مقاومت، يك قضيه ماهوى واحدى براى حزب الله به حساب مى آيد.

در مقدمه اساسنامه جديد حزب الله بيان شده موفقيتها و نتايجى كه مقاومت به دست آورده و جايگاهى كه حزب الله نه تنها در لبنان بلكه در منطقه يافته و در مقابل ناكامى هاى استكبار جهانى و در راس آن ايالات متحده در خاورميانه و شكست برنامه هاى آنها در جهان و منطقه، مى بايستى در اساسنامه حزب الله منعكس شود و تجديد نظر بر اساسنامه حزب الله از همين باب بوده است. در مقدمه تاكيد شده حزب الله به مسير خود در مبارزه با استكبار جهانى ادامه خواهد داد.

در فصل اول اين اساسنامه در مورد سلطه غرب و ضرورت بيدارى ملتها، به چهره كنونى استكبار جهانى و در راس آنها ايالات متحده كه در سرمايه دارى وحشى كارتلهاى انحصار طلب جهانى نمود يافته كه باعث تقابل تمدنها و تنشهاى فرهنگى در جوامع بشرى شده است استعمار با ايجاد تفرقه در جهان تلاش مى كند، نظام تك قطبى جهان به رهبرى ايالات متحده را تثبيت كند و در مقابل ما بايد امكانات نظامى خود را نه تنها به عنوان يك توان بازدارنده بلكه به عنوان يك نيروى فعال و مؤثر بنا كرده و تقويت كنيم.

در فصل دوم اين اساسنامه به لبنان به عنوان مهد حزب الله اعتراف شده و در نتيجه هر نوع جدايى و فدرالى در اين سرزمين را رد كرده و بر عادل و توانا و قوى بودن دولتى كه بر اين سرزمين حاكم است، تاكيد شده است.

در بخش ديگر اسرائيل را يك تهديدى دائمى براى لبنان معرفى مى كند كه در مقابل اين تهديد دائمى، بايد همواره آماده و هشيار بود. و تاكيد كرده كه مقاومت اولويت اصلى حزب الله در آزاد سازى سرزمينها بوده و هست، ولى در عين حال بيان شده كه اين آزاد سازى مقدمه اى براى تاسيس حكومتى كارآ و نهادهاى آن است كه همه آنها شرط اساسى براى ساختن وطن مى باشد.

در اين اساسنامه تاكيد شده كه در سايه وجود اسرائيل به عنوان يك تهديد دائمى، بايد به دنبال ساختار دفاعى باشيم كه در برابر هر تجاوزى هم از مقاومت مردمى و هم از دفاع ملى ارتش استفاده كند.

در بخش ديگرى از اين فصل تاكيد شده كه سيستم حكومتدارى فرقه اى، مانع اصلى پيشرفت لبنان است كه در ميثاق طائف ، ضرورت برچيدن اين سيستم مورد تاكيد قرار گرفته و است و بدين جهت پيش بينى شده كه بايد هيات ملى بوجود بيايد و براى برداشتن اين سيستم فرقه اى تلاش كند. ولى تا زمانى كه فرقه گرايى از سيستم حكومتى حذف نشده، بايد دموكراسى توافقى و اجماعى ، شيوه مورد اعتماد در حكومتدارى باشد.

در اين فصل، موضع حزب الله در مورد پناهندگان فلسطينى ساكن لبنان و وضعيت اسفبار معيشتى آنها تبين شده و در مورد روابط لبنان با كشورهاى عربى و اسلامى بر مسئله وحدت و تفرقه زدايى به عنوان يك اصل و قاعده هميشگى و دائمى تاكيد شده است.

در اين اساسنامه جديد ، روابط حزب الله با جمهورى اسلامى ايران برخلاف اساسنامه قديم، در چهارچوب روابط لبنان با كشورهاى اسلامى بيان شده است و تاكيد شده كه لبنان در اين روابط بايد از هر فرصتى كه مى تواند به نقاط قوت لبنان تبديل شود، به نحو احسن استفاده نمايد.

در مورد روابط بين المللى تاكيد شده كه مهمترين عامل تنش در جهان و منطقه ، برنامه هاى آمريكا در منطقه بوده ولى در مقابل حزب الله خواستار توازن و استقرار و امنيت جهانى مى باشد.

فصل سوم به قصيه فلسطين اختصاص يافته و در آن بر جاودانه بودن قضيه فلسطين در مقابل اشغالگرى صهيونيزم تاكيد شده است و در بخش ديگرى، قدس و مسجد الاقصى و جايگاه آن در نزد حزب الله و مسلمانان تبين شده است. و در بخش ديگرى مبارزات مسلحانه مردم فلسطين را مشروع دانسته بلكه آنرا حق ملت فلسطين بر مى شمارد و تاكيد شده كه حزب الله همواره در كنار ملت فلسطين ايستاده است.

درباره ی مدیریت

مطلب پیشنهادی

فيلمهاي كوتاه – مقاومت لبنان

براي مشاهده بر روي همين جمله كليك كنيد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *