تیتر خبرها
خانه / بخش 2) لانه جاسوسی آمریکا در ایران / 2)9) خبر / ‏پيام امام خميني برای برپایی روز قدس در سال 58 ‏

‏پيام امام خميني برای برپایی روز قدس در سال 58 ‏

بسم الله الرحمن الرحيم 

روز قدس‚ روز مقابله مستضعفين با مستكبرين

روز قدس‚ يك روز جهاني است‚ روزي نيست كه فقط اختصاص به قدس داشته باشد‚ روز مقابله مستضعفين با مستكبرين است‚ روز مقابله ملت هائي است كه در زير فشار ظلم آمريكا و غير آمريكا بودند‚ در مقابل ابرقدرت هاست‚ روزي است كه بايد مستضعفين مجهز بشوند در مقابل مستكبرين و دماغ مستكبرين را به خاك بمالند‚ روزي است كه بين منافقين و متعهدين امتياز خواهد شد. متعهدين اين روز را روز قدس مي دانند و عمل مي كنند به آنچه بايد بكنند و منافقين‚آنهائي كه با ابرقدرت ها در زير پرده آشنائي دارند و با اسرائيل دوستي‚ در اين روز بي تفاوت هستند يا ملت ها را نمي گذارند كه تظاهر كنند. روز قدس‚ روزي است كه بايد سرنوشت ملت هاي مستضعف معلوم شود. بايد ملت هاي مستضعف اعلام وجود بكنند در مقابل مستكبرين‚ بايد همانطور كه ايران قيام كرد و دماغ مستكبرين را به خاك ماليد و خواهد ماليد‚ تمام ملتها قيام كنند و اين جرثومه هاي فساد را به زباله دان ها بريزند. روز قدس‚ روزي است كه بايد اين دنباله روهاي رژيم سابق در ايران و آن توطئه چين هاي  رژيم فاسد و ابرقدرت ها در ساير جاها خصوصا در لبنان‚ تكليف خودشان را بدانند‚ روزي است كه بايد همت كنيد و همت كنيم كه قدس را نجات بدهيم و برادران لبناني را از اين فشارها نجات بدهيم‚ روزي است كه بايد تمام مستضعفين را از چنگال مستكبرين بيرون بياوريم‚ روزي است كه بايد جامعه مسلمين‚ همه‚ اظهار وجود بكنند و هشدار بدهند به ابرقدرتها‚ به اين تفاله هائي كه مانده است از آنها‚ چه در ايران و چه در ساير جاها. روز قدس‚ روزي است كه بايد به اين روشنفكراني كه در زير پرده با آمريكا و عمال آمريكا روابط دارند‚ هشدار داد‚ هشدار به اينكه‚ اگر از فضولي دست برنداريد‚ سركوب خواهيد شد. ما به آنها مهلت داديم و با آنها با ملايمت رفتار كرديم كه شايد دست از شيطنت بردارند و اگر دست بر ندارند كلمه آخر را خواهيم گفت و خواهيم به آنها فهماند كه ديگر رژيم سابق قابل برگشتن نيست و ديگر آمريكا نمي تواند به اينجا حكومت كند و ديگر ساير ابرقدرت ها نمي توانند در اين مملكت حكومت كنند. روز قدس‚ روزي است كه بايد به همه ابرقدرت ها هشدار داد كه بايد دست خود را از روي مستضعفين برداريد و سر جاي خود بنشينيد. اسرائيل‚دشمن بشريت‚ دشمن انسان‚ كه هر روز غائله ايجاد مي كند و برادرهاي ما را در جنوب لبنان به آتش مي كشد‚ بايد بداند كه ديگر   ارباب هاي او رنگي ندارند در دنيا و بايد انزوا اختيار كنند‚ طمع ها را از ايران بايد قطع كنند‚ دست آنها بايد از همه ممالك اسلامي قطع شود‚عمال آن در همه ممالك اسلامي بايد كنار بروند.روز قدس‚ روز اعلام يك چنين مطلبي است‚ اعلام اين است به شياطيني كه ملت هاي اسلام را مي خواهند كنار بگذارند و ابرقدرت ها را به ميدان بياورند. روز قدس‚ روزي است كه قطع آمال آنها را بكند و به آنها هشدار بدهد كه گذشت آن زمان ها.    روز قدس‚ روز اسلام است     روز قدس روز اسلام است. روز قدس‚ روزي است كه اسلام را بايد احيا كرد و احيا بكنيم و قوانين اسلام در ممالك اسلامي اجرا بشود. روز قدس‚ روزي است كه بايد به همه ابرقدرت هشدار بدهيم كه اسلام ديگر تحت سيطره شما به واسطه عمال خبيث شما‚واقع نخواهد شد. روز قدس‚ روز حيات اسلام است‚ بايد مسلمين به هوش بيايند‚ بايد بفهمند قدرتي را كه مسلمين دارند‚ قدرت هاي مادي‚ قدرت هاي معنوي. مسلمين كه يك ميليارد جمعيت هستند و پشتوانه خدائي دارند و اسلام پشتوانه آنهاست و ايمان پشتوانه آنهاست‚ از چه بايد بترسند ما با يك جمعيت كمي در مقابل دشمنهاي زياد‚ دشمن هاي بسيار‚ قيام كرديم و ابرقدرت ها را شكست داديم و كسي گمان نكند كه ديگر بعضي از اين قشرهاي فاسد‚بعضي از اين چپ روهاي آمريكائي يا غير آمريكائي بتوانند در اين مملكت اظهار وجود كنند. آن روز كه ما بخواهيم و ملت ما بخواهند‚در ظرف چند ساعت تمام آنها به زباله دان هاي فنا خواهند ريخته شد.     ملت بزرگ ما ديگر از اين حركات مذبوحانه نخواهد ترسيد و حركات اسرائيل در جنوب لبنان و نسبت به فلسطين‚ همين حركات مذبوحانه است‚ حركاتي است كه اواخر عمر اشخاص فاسد‚ مي كنند چنانچه شاه ما‚ شاه مخلوع ايران اين حركات را كرد و منتهي به فنا شد. دولت هاي عالم بدانند كه اسلام شكست بردار نيست‚ اسلام و تعاليم قرآن بر همه ممالك بايد غلبه كند‚ دين بايد دين الهي باشد‚ اسلام دين خداست و بايد در همه اقطار‚ اسلام پيشروي كند. روز قدس‚ اعلام يك چنين مطلبي است‚ اعلام به اين است كه مسلمين به پيش! براي پيشرفت در همه اقطار عالم. روز قدس فقط روز فلسطين نيست‚ روز اسلام است‚ روز حكومت اسلامي است‚ روزي است كه بايد جمهوري اسلامي در سراسر كشورها‚ بيرق آن برافراشته شود‚ روزي است كه بايد به ابرقدرت ها فهماند كه ديگر آنها نمي توانند در ممالك اسلامي پيشروي كنند. من روز قدس را روز اسلام و روز رسول اكرم (ص) مي دانم و روزي است كه بايد ما‚ تمام قواي خودمان را مجهز كنيم و مسلمين از آن انزوائي كه آنها را كشانده بودند‚ خارج شوند و با تمام قدرت و قوت در مقابل اجانب بايستند و ما در مقابل اجانب‚ با تمام قوا ايستاده ايم و نخواهيم اجازه داد كسان ديگر در مملكت ما دخالت كنند و مسلمين نبايد اجازه بدهند كه كسان ديگر در ممالكشان دخالت كنند. در روز قدس‚ ملتها بايد به حكومت هائي كه خائن هستند‚هشدار دهند. روز قدس‚ روزي است كه ما خواهيم فهميد چه  اشخاصي و چه رژيم هائي با توطئه گرهاي بين المللي موافقت دارند و با اسلام مخالفت. آنهائي كه شركت ندارند‚ مخالف با اسلام هستند و موافق با اسرائيل و آنهائي كه شركت كردند‚ متعهد هستند و موافق با اسلام و مخالف با دشمنان اسلام كه در راس آنها آمريكا و اسرائيل است . روز امتياز حق از باطل است‚ روز جدائي حق و باطل است.     من از خداوند تبارك و تعالي خواهانم كه غلبه بدهد اسلام را بر همه قشرهاي عالم‚بر همه مستكبرين‚ مستضعفين را غلبه بدهد. و از خداي تبارك و تعالي خواهانم كه برادرهاي ما را در فلسطين‚ در جنوب لبنان و در لبنان و در هر جائي از عالم كه هستند‚ از دست مستكبرين و از دست چپاولگران نجات بدهد.     والسلام علي رسول الله و علي ائمه المسلمين                                     صحيفه نور ج 8 صفحه 232 تاريخ: 25/5/58

درباره ی مدیریت

مطلب پیشنهادی

چرا قرارداد 1975 مرزی الجزایر میان عراق و ایران ، متزلزل شد؟

  چرا قرارداد 1975   مرزی  الجزایر میان عراق و ایران ، متزلزل شد؟ گر چه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *