تیتر خبرها
خانه / بخش 6) آمریکا و نظام سلطه / 6)4) یمن و حوادث آن / 6)4)1) اخبار / چشم انداز آينده درگيري هاي يمن

چشم انداز آينده درگيري هاي يمن

تحولات يمن طي سه هفته اخير از شكل «درگيري داخلي» ميان دولت صنعا و مبارزان صعده به شكل درگيري منطقه اي با بخشي از مردم يمن تغيير يافت. ورود نيروهاي نظامي عربستان و اردن به درگيري هاي شرق استان صعده و بمباران پي درپي مواضع حوثي ها طي هفته هاي اخير در حالي صورت گرفت كه دولت علي عبدالله صالح در جبهه هاي مختلف استان مزبور شكست هاي سنگيني از نيروهاي مبارز خورده بود

ورود نظامي عربستان و اردن به درگيري هاي صعده و تمركز عملياتي آنان بر منطقه «رازح» و «حديده» بيانگر آن است كه كشورهاي عربي منطقه بشدت از دسترسي مبارزان صعده به دريا واهمه دارند و اين در حالي است كه فاصله مرزهاي غربي استان صعده با درياي سرخ بيش از 50 كيلومتر نمي باشد. طي هفته هاي گذشته بارها «الملاحيط»، «شدا»، «رازح»، «جبل الدخان» و «جبل مدود» در غرب استان صعده از سوي عربستان و اردن بمباران شده است. روز يكشنبه ارتش عربستان با صدور بيانيه اي مدعي شد نيروهاي عبدالملك حوثي را از جبال دخان و مدود عقب رانده و شكست سختي را بر آنان تحميل كرده است و اين در حالي است كه اين دو كشور هيچ نيروي پياده اي را وارد اين دو منطقه نكرده و استنادشان به قلع و قمع كردن شيعيان در اين دو منطقه و حجم وسيع بمباران هوايي است. دفتر عبدالملك رهبر جوان حوثي ها ادعاي ارتش عربستان را تكذيب و اعلام كرد كماكان بر همه جبال «مران» كه شامل جبل الدخان و جبل مدود هم مي شود، تسلط دارند.
غرب طي هفته هاي گذشته موضع محتاطانه اي داشت. حتي آلمان به عربستان در مورد ادامه عمليات در غرب صعده هشدار داد. غرب نگران شكست جبهه عربي از شيعيان مظلوم صعده مي باشد چرا كه شكست دولت هاي عربستان، اردن و يمن از شيعيان يمن چشم انداز وحشتناكي را براي آمريكا و اروپا به وجود مي آورد. الحاق زيدي هاي مبارز در صعده به «اسماعيلي ها» در استان هاي «نجران» و «جيزان» عربستان بنيان حكومت هاي وابسته عرب را در شبه جزيره عربستان متزلزل مي گرداند. شيعيان اثني عشري و اسماعيلي و زيدي در اكثر كشورهاي عرب شبه جزيره بين 03 تا 57 درصد جمعيت اين كشورها را شامل مي شوند و در كل بين 53 تا 04 درصد كل جمعيت شبه جزيره را شامل مي گردند. از نظر آمريكا و اروپا شكست اردن و عربستان مي تواند به يك انفجار بزرگ در منطقه منجر شود و موقعيت امنيتي غرب را در شبه جزيره، خليج فارس، اقيانوس هند و درياي سرخ به خطر اندازد.
درباره تحولات يمن گفتني هاي ديگري هم وجود دارد:
1- با ادامه درگيري ها، وقوع اختلاف ميان خاندان «الاحمر» كه رئيس جمهور هم از اين خاندان مي باشد، محسوس شده است. خاندان الاحمر بطور كلي به دو بخش سكولار و سلفي تقسيم مي شود، علي عبدالله صالح مظهر سكولارهاي اين طايفه و علي محسن الاحمر مظهر سلفي هاي آن است. در جنگ ششم كه از اواسط مردادماه آغاز گرديد، علي محسن الاحمر فرمانده نيروهاي شمال غرب به زودي از صفحه خبري محو گرديد و اين در حالي بود كه او در جريان پنج جنگ قبلي نقش كليدي بعهده داشت.
غيبت او و ساير سلفي هاي خاندان الاحمر اين زمزمه را شدت بخشيد كه ممكن است او جايگزين علي عبدالله صالح گردد. از ديرباز اين گمانه زني وجود داشت كه ميان آمريكا، اروپا و عربستان بر سر حاكم يمن اختلاف نظر وجود دارد، عربستان روي علي محسن و غرب روي علي عبدالله صالح تاكيد دارند.
ادامه درگيري ها در يمن وضع علي عبدالله صالح را بشدت بحراني مي كند چرا كه او از يك سو از ائتلاف سياسي نيروهاي جنوب با نيروهاي حوثي در شمال تهديد مي شود و از سوي ديگر عدم توفيق او در كنترل بحران صعده، ادامه حمايت آمريكا و غرب را از حكومت او با ترديد جدي مواجه مي گرداند. علي عبدالله صالح بخوبي مي داند كه اگر او نتواند به قيام شيعيان خاتمه دهد، غرب فردي را با روكش مذاكره و صلح طلبي وارد ميدان مي كند تا حوثي ها را از درون صخره ها به درون دولت بكشاند و حتي الامكان به ماجرا خاتمه دهد. مجموعه اين مباحث آينده دولت صالح را با ابهام زيادي مواجه كرده است.
2- اعلام پيروزي از سوي عربستان سعودي از شكست نظامي اين دولت خبر مي دهد چرا كه آنان هنوز نتوانسته اند مبارزان صعده را حتي از يك پايگاه بيرون برانند و اين در حالي است كه طي 4-5 ماه گذشته حداقل 06 پادگان و پايگاه نظامي به تصرف آنان درآمده كه يكي از آنان پايگاه «جبل الدخان» متعلق به تيپ 4 ويژه عربستان مي باشد. با اين وصف بايد گفت عربستان به احتمال زياد با اعلام پيروزي مي خواهد پاي خود را از معركه بيرون بكشد و دولت صنعا را با مبارزان صعده تنها بگذارد. اگر اين اتفاق بيفتد هيچ راهي به جز مصالحه با حوثي ها و شريك كردن آنان در حكومت باقي نمي ماند. دستاورد وضع فعلي براي عربستان هم كاملا مشخص است. اگر اعلام پيروزي زودهنگام عربستان به معناي پايان عمليات نظامي سعودي در شمال يمن باشد، دولت هاي صنعا و رياض ناچارند به دو خواسته مهم حوثي ها – شامل رفع تبعيض اقتصادي از استان برخوردار صعده و رفع محدوديت ها عليه مراكز مذهبي شيعيان- تن دهند و اين تن دادن به رشد جنبش شيعيان در شمال يمن و جنوب عربستان كمك مي كند.
3- زمزمه نارضايتي از عملكرد دولت صنعا حتي در ميان خاندان «الاحمر» به گوش مي رسد. فرزندان شيخ عبدالله الاحمر- شامل شيخ صادق كه اينك جاي پدر نشسته است، حميد و حسين كه نبض اقتصادي اين خاندان را در دست دارند- به همراه علي محسن الاحمر كه در پنج جنگ قبلي فرمانده ناحيه شمال غرب يمن بود و در جنگ ششم جاي او به «احمد» فرزند بزرگ رئيس جمهور سپرده شد، پيوسته اند و بحث عدم كفايت رئيس جمهور را مطرح مي كنند. اختلافات موجود در اين خاندان به هر سمتي كه كشيده شود و هر كدام از دو جناح آن كه غلبه كنند به تضعيف قدرت خاندان حاكم منتهي مي گردد، مصالحه با حوثي ها يك گزينه مهم فراروي حاكميت يمن خواهد بود.
4- با پايمردي و ايستادگي شيعيان و شكست نظامي دولت هاي صنعا، امان و رياض از آنها، به احتمال زياد غرب و جبهه عربي روي آلترناتيو مذهبي تمركز خواهند كرد. نيروهاي شمال يمن با برخورداري از اعتقادات مذهبي و با شعارهاي «الموت لامريكا»، «الموت لاسرائيل»، «اللعنه علي اليهود» و «النصر للاسلام» به مبارزه مي پردازند و نزديك به 01سال است كه به مقاومت خود ادامه مي دهند اين گروه روز به روز تقويت شده اند، اينك آنان بر مرزهاي شمالي يمن با عربستان تسلط دارند و به در اختيار گرفتن مرزهاي يمن در درياي سرخ نزديك شده اند عدد جنگجويان آن از حدود 020 نفر در سال 0200 ميلادي اينك به بيش از يكصد هزار نفر رسيده است و از آنجا كه آنان از نيروهاي ضداسرائيلي و ضدآمريكايي و ضد وهابي تغذيه مي كنند عدد مبارزان آن مي تواند به زودي از چند ميليون نفر فراتر برود. مراكز نظرسنجي غرب بارها اعلام كرده اند كه بيش از 09درصد مردم در شبه جزيره عربي از آمريكا نفرت دارند. با اين وصف آمريكايي ها و غربي ها از تداوم مبارزه شيعيان صعده به شدت بيمناكند. اگر مبارزان صعده با ورود در حكومت تن به مهار ندهند، غربي ها قطعاً درگيري مذهبي را در اين سرزمين فعال خواهند كرد. يمن از ديرباز مهد «القاعده» بوده و اينك اين كشور در بردارنده دو دسته از نيروهاي موسوم به القاعده است؛ نيروهايي كه به رياض و بعضي ديگر از پايتخت هاي عربي وابسته اند و نيروهايي كه با آمريكا درگيري دارند. خبرهايي وجود دارد كه از تلاش آمريكا و عربستان براي ايجاد وحدت ميان اين دو طيف از القاعده حكايت مي كند اين وحدت طبعاً بايد با نشان دادن يك جبهه مخالف توام باشد و در عين حال، محكمترين جبهه مخالف مشترك غرب و رياض و نيز مهمترين مخالف غرب گرايي و تحجرگرايي، شيعيان صعده مي باشند از اين رو بايد نسبت به شرايط آينده حساس بود و البته رهبران حوثي ها- علامه بدرالدين رهبر معنوي و عبدالملك رهبر مبارزاتي- تاكنون درايت زيادي از خود نشان داده اند.
5- خبرهاي ديگري وجود دارد كه از تلاش اروپا و آمريكا براي مديريت بحران يمن حكايت مي كند. يك پايه اين خبرها بر جايگزيني نيروهاي نظامي بين المللي در منطقه صعده و بين المللي كردن بحران استوار است. بعيد نيست كه پس از شكست فاحش رژيم هاي عربي از جنگ 4 ماهه صعده، سازمان ملل تحت عنوان دفاع از جان انسان ها، قطعنامه اي صادر كند و به بهانه آن ناتو پا در منطقه بسيار استراتژيك و استثنايي خليج عدن و سواحل يمن در درياي سرخ بگذارد. از اين رو جهان اسلام بايد پيش از آنكه دير شود نقش تاريخي خود را در بحران يمن ايفا كند به گونه اي كه هم حقوق انساني و مذهبي مردم مبارز يمن تامين شود و هم فتنه از اين كشور برخيزد.

نویسنده: سعد الله زارعی

درباره ی مدیریت

مطلب پیشنهادی

كالبد شكافي الحوثي ها

اشاره كشور يمن پس از اتحاد دو بخش شمال و جنوب از سال 1990 تاكنون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *