تیتر خبرها
خانه / بخش 2) لانه جاسوسی آمریکا در ایران / 2)9) خبر / سخن راني حجت الاسلام محمد خوئينيها در راهپيمايي عظيم يكم محرم 1400

سخن راني حجت الاسلام محمد خوئينيها در راهپيمايي عظيم يكم محرم 1400

بنام خدا

سخن راني حجت الاسلام محمد خوئينيها در راهپيمايي عظيم يكم محرم 1400

( نخستين روز آغاز قرن پانزدهم هجري قمري) در مقابل لانه جاسوسيلازم به تذكر است كه در روز قبل يعني آخرين روز قرن چهاردعم رئيس جمهور آمريكا ملت ايران تهديد به حمله نظامي نموده بود و امام نيز طي سخناني به اين اظهارات پاسخ داده بودند. .پس از تلاوت قرآن، مردم به شعارهايي كه از بلندگوها پخش مي‌شود پاسخ مي‌دهند و سپس يكي از شركت كنندگان پشت تریبون قرار گرفته و به بررسي آثار خارجي تسخير لانة ‌جاسوسي مي‌پردازد و بيان مي دارد: اين جريان موجبات بيداري و اميدواري مردم جهان سوّم را فراهم آورده است و در پيش چشم آنان ابهت دروغين آمريكا را در هم شكسته است و براي نخستين بار طي سی سالي كه از سياست‌هاي سلطه‌گرانه و توسعه طلبانه آنان در اين سوي جهان مي‌گذرد موجب شده است كه سردمداران جنايتكار حاكم بر آمريكا در برابر چشم تمام جهانيان احساس حقارت نمايند و تمام اقدامات آنان با عكس‌العمل شديد ملّت ايران مواجه گردد و عظمت ملّت ايران را به همة جهانيان نشان دهد. بدنبال اين سخنان مجدّداً جمعيّت به شعاردادن پرداخت و نفرت بي‌انتهاي خود از شاه و حامي او آمريكا را با اين زبان فرياد نمود. پس از آن حجت‌‌‌الاسلام خوئيني در ميان شعار جمعيّت كه فرياد مي‌زند:‌- روحاني مبارز خدا نگهدار تو – دانشجوي خطّ امام، بر تو درود، بر تو سلام – فيضيه، دانشگاه، ضد كارتر ضد شاه به سخنراني پرداخت. ايشان طي سخناني بيان داشت:‌قرآن كريم شما را به عنوان امّتي بزرگ ياد مي‌كند كه در اين مقطع حسّاس از تاريخ بشريّت، رسالت امر به معروف و نهي از منكر را به دوش داريد. در سال گذشته، در آغاز محرّم، ماهي كه خون بر شمشير پيروز شد، شما ملّت قهرمان با انقلاب پرخروش خود طاغوت ايران را به وحشت انداختيد و سرانجام در مدّتي كوتاه كاخ او را واژگون نموديد. امسال آغاز يك هزار و چهارصدمين سال هجرت پيامبري است كه هجرتش آغاز نبرد بي‌امان بندگان صالح خدا عليه اولياء شيطان بود. اكنون پس از هزار و چهارصد سال، آغاز هجرتي ديگر يعني آغازِ نبرد امّت مسلمان ايران عليه شيطان بزرگ آمريكاست. امروز ملّت ايران يكصدا فرياد مي‌زند:- آمريكا، آمريكا، ننگ به نيرنگ تو، خون جوانان ما مي‌چكد از چنگ تو.عمق اين نبرد را بايد احساس كنيم و بفهميم ما امروز با غول جهانخواري همچون آمريكا در نبرديم. ما بايد با همة ‌وجودمان تلاش كنيم از هر گونه وابستگي خود را برهانيم. امروز يك اقدام انقلابي و مؤثر در نبرد با آمريكا اين است كه تلاشمان در اين باشد كه از مصرف هر كالاي آمريكايي خودداري كرده و تلاش كنيم خلاء‌ كالاهاي آمريكايي را با كار و تلاش پي‌گيرمان پر كنيم. آيا شما مي‌دانيد چرا آمريكا ما را به محاصرة‌ اقتصادي تهديد مي‌كند؟ چون محمّدرضاي خائن در طول سي و هفت سال، ملّت ما را به يك ملّت مصرف كننده، آنهم مصرف كنندة كالاهاي آمريكايي بدل ساخته بود و افكار و انديشه و فرهنگ ما را به بلاي خانمان سوز غرب زدگي گرفتار كرده بود. آمريكا شما را به محاصرة اقتصادي تهديد مي‌كند و رهبر بزرگمان امام خميني در كمال قدرت در نهايت اقتدار، كارتر و كاخ نشينان واشنگتن را به مسخره مي‌گيرد كه ما را از لحاظ اقتصادي تهديد مي‌كنيد؟ ما روزه مي‌گيريم و ملّت نشان داد كه ما گرسنگي را تحمّل مي‌كنيم، امّا ذلّت را هرگز! آمريكا با تهديد نظامي مي‌خواهد ما را از پاي درآورد و امام فرياد مي‌زند ما را از جنگ مي‌ترسانيد؟ ما مرد جنگ هستيم. ما مرد مبارزه هستيم. ما مرد شهادت هستيم. ای حسین! ای وارث آدم! اگر تو در سال شصت فرياد زدي كه: آيا كسي هست كه مرا ياري كند؟ ملّت ما در آغاز سال هزار و چهارصد هجري فرياد مي‌زنند: اي حسين! تو تنها نيستي. ما همه براي تو و به ياري تو در كربلاي ايران ايستاده‌ايم. امروز كشتي انقلاب هدايتگري همچون هدايتگر كشتي نوح دارد. امروز انقلاب ما رهبري چون انقلاب كربلا دارد و مي‌رود تا همة بيچارگان و مستضعفان زمين را نجات دهد. ما مرد جنگيم، ما مردان و زنان محرّم هستيم. ماهي كه خون بر شمشير پيروز شد. ملّت ايران براي نبرد عليه آمريكا، آغاز محرّم سال هزار و چهارصد هجري را آغاز اين نبرد انتخاب كرده است. در اينجا گويي كه در ميان جمعيّت انفجاري رخ داده است، به ناگهان فریاد آنان با شعار زیر به آسمان میخیزد:- واي اگر خميني حكم جهادم دهد. ارتش كارتر نتواند كه جوابم دهد.-  ما همه سرباز توايم خميني، گوش به فرمان توايم خميني. ایشان سپس ادامه دادند:و ملّت ایران  چه خوب زمان آغاز نبرد خود را انتخاب كرده است! چون اين ماه، ماه حسين است. ماه پرچمدار شهادت است. آمريكا ما را از چه مي‌ترساند!؟ رسالت ملّت ايران رسالت همة‌ مسلمانان و خلق‌هاي مستضعف جهان است و مي‌رود كه تمام انسان‌هاي در بند را از بند اسارت نجات دهد. امروز آغاز محرّم سال هزار و چهار صد هجري است. امروز فرياد ملّت ايران براي چيست؟ ملّت آمريكا بداند كه ملّت ايران هيچ گونه خصومتي با ملّت آمريكا ندارد و براي آن ملّت هم قلبش مي‌تپد، زيرا معتقد است نه تنها ملّت ايران و جهان سوّم، كه ملّت آمريكا هم در چنگال خونخواران كاخ سفيد گرفتارند. ملّت ايران با دولت آمريكا جنگ دارد. زيرا كه دشمن شماره يك ملّت‌ها است و از يك جنايتكار فراري و از يك آدمكش نگهداري مي‌نمايد. جمعيّت شعار مي‌دهد:-                    مرگ بر كارتر و مهمان او-                    ‌كارتر كارتر مرگت باد، شاه شاه ننگت باد. ایشان به دنبال آن می افزاید:آيا كارتر امروز موظّف نيست كه اين قاتل را به ملّت ايران بازگرداند؟ آيا محلّي را كه به نام سفارت آمريكا ناميده مي‌شد و يك جاسوسخانه عليه ملّت ايران بوده است، آيا طبق موازين قانوني بين‌المللي آنرا سفارتخانه مي‌داند؟‌ از نظر ملّت ايران تصرّف جاسوسخانه يك عمل قانوني است. ملّت ايران فريادش اين است: آمريكا بايد شاه مخلوع را به ايران برگرداند تا در ايران محاكمه شود. كه جمعيّت به هيجان آمده و شعار مي‌دهد:-                    شاه بايد برگردد، اعدام بايد گردد. ایشان سپس افزودند:اگر چنانچه آمريكا اين كار را نكرد گروگان‌هاي آمريكايي محاكمه خواهند شد و آنگاه جنايات آمريكا بر ملا خواهد شد. كارتر در تمام دوران حكومتش اينچنين گرفتار نشده بود، زيرا اگر شاه را برنگرداند گروگان‌ها محاكمه مي‌شوند و اگر شاه را برگرداند او محاكمه و در هر دو صورت جنايات كارتر برملا خواهد شد و اكنون نيز هيچ راهي ندارد مگر اينكه هر چه زودتر اين قاتل فراري را به ملّت ايران برگرداند. آيا اين خواستة ايران يك خواستة نامشروع و غيرقانوني است؟ چرا آمريكا مقاومت مي‌كند و وحشت زده است؟ ملّت ايران به آمريكا اخطار مي‌كند، هيچ راهي جز اينكه محمّدرضا پهلوي خائن را به ايران برگرداند، ندارد. در اين روز ملّت ايران هجرت جديدي را آغاز مي‌كند. هجرت از هر گونه تكيه زدن به آمريكا و وابستگي به آمريكا. ملّت ايران امروز فقط استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي را مي‌خواهد. ما اعلام مي‌داريم كه ملّت ايران براي دست يافتن به آزادي و استقلال و محتواي حقيقي جمهوري اسلامي، به دنبال رهبر خود اين نهضت عظيم الهي را همچنان به پيش خواهد ‌برد.

درباره ی مدیریت

مطلب پیشنهادی

چرا قرارداد 1975 مرزی الجزایر میان عراق و ایران ، متزلزل شد؟

  چرا قرارداد 1975   مرزی  الجزایر میان عراق و ایران ، متزلزل شد؟ گر چه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *