تیتر خبرها
خانه / بخش 2) لانه جاسوسی آمریکا در ایران / 2)5) سخنان بزرگان پيرامون تسخیر لانه جاسوسي / 2)5)2) امام و تسخیر لانه جاسوسی و ماجرای حمله نیروهای نظامی آمریکا به ایران در طبس / سخنرانى امام خمینی در جمع كشيشهاى مسيحى – وظايف و رسالت روحانيت مسيح و انتقاد از عملكرد و مواضع آنان : مردم دنيا امروز مبتلا هستند به قدرتهاى بزرگ، و به قدرتهايى كه شيطانى هستند و در مقابل انبياى بزرگ ايستادند و نمى‏گذارند تعليمات انبيا تحقق پيدا بكند.

سخنرانى امام خمینی در جمع كشيشهاى مسيحى – وظايف و رسالت روحانيت مسيح و انتقاد از عملكرد و مواضع آنان : مردم دنيا امروز مبتلا هستند به قدرتهاى بزرگ، و به قدرتهايى كه شيطانى هستند و در مقابل انبياى بزرگ ايستادند و نمى‏گذارند تعليمات انبيا تحقق پيدا بكند.

                        

سخنرانى [در جمع كشيشهاى مسيحى – وظايف و رسالت روحانيت مسيح و انتقاد از عملكرد و مواضع آنان : مردم دنيا امروز مبتلا هستند به قدرتهاى بزرگ، و به قدرتهايى كه شيطانى هستند و در مقابل انبياى بزرگ ايستادند و نمى‏گذارند تعليمات انبيا تحقق پيدا بكند. 

زمان: 4 دى 1358/5 صفر 1400.

مكان: قم. صحيفه امام، ج‏11، ص: 406

موضوع: .

مناسبت: ميلاد حضرت مسيح (ع).

حضار: كشيشهاى مسيحى، آقايان: جيمى آلن، دال وايت (اسقف اتحاديه كشيشان)، چارلز

 چزارتى (معاون رياست كليساى امريكايى)، چارلز كامبل (معلم مركز مطالعات اديان جهان از دانشگاه هاروارد)، جان والش (از دانشگاه برنستون)، ويليام گربى (از دانشگاه برنستون)، توماس اريكس (استاديار تاريخ خاورميانه در دانشگاه جرج تاون) ..

بسم اللَّه الرحمن الرحيم.

وظيفه روحانيون وارسته اديان الهى.

پاپ ژان پل دوم
پاپ ژان پل دوم

من متقابلًا ولادت عيسى مسيح را به همه ملتهاى مستضعف دنيا و به ملت مسيح و به مسيحيان هم ميهن‏مان تبريك مى‏گويم. عيسى مسيح همه چيزش معجزه بود. معجزه بود كه از يك مادر باكره متولد شد. معجزه بود كه در مهد سخن گفت. معجزه بود كه براى بشر صلح و صفا و روحانيت آورد. همه معجزه، همه انبيا معجزه هستند، و همه براى ساختن بشر آمدند. همه مى‏خواهند كه بشر به راه مستقيم الهى سير كند، و همه مى‏خواهند كه تمام افراد بشر در صلح و صفا و برادرى زيست كنند. اين وظيفه مأمورين الهى است كه در دنيا آمده‏اند براى اينكه بشر را از اين عالم به عالم بالا ببرند. و يك وظيفه هم روحانيين ملتها دارند؛ روحانيين مسيح، روحانيون مسلم، روحانيون يهود، همه روحانيون. و آن وظيفه تبعيت تام از پيغمبرها، و از آنهايى كه آمدند براى تربيت بشر و براى صلح و صفا بين تمام افراد بشر. روحانيون در مرتبه اول واقع‏اند براى تحقق دادن به آرمانهاى انبيا كه همان وحى الهى است. روحانيون يك وظيفه الهى دارند كه اين وظيفه الهى بالاتر از آن وظايفى است كه ساير مردم دارند. يك مسئوليت الهى دارند.

روحانيون مسئول‏اند در مقابل پيامبران و در مقابل خداى تبارك و تعالى. مسئول‏اند كه‏

  

تعليمات انبيا را به مردم برسانند و دست مردم را بگيرند و از اين گرفتاريهايى كه دارند نجات بدهند ..

مسئوليت روحانيون مسيح.

مردم دنيا امروز مبتلا هستند به قدرتهاى بزرگ، و به قدرتهايى كه شيطانى هستند و در مقابل انبياى بزرگ ايستادند و نمى‏گذارند تعليمات انبيا تحقق پيدا بكند. روحانيت مسيح يك خصوصيت زيادى دارد، و آن اينكه قدرتهاى بزرگ مسيحى هستند، مدعى مسيحيت هستند و آن قدرتهاى بزرگ‏اند كه در دنيا برخلاف تعليمات خداى تبارك و تعالى كه به همه انبيا تعليم فرموده است و برخلاف تعليمات عيسى مسيح عمل مى‏كنند.

روحانيت مسيح موظف است به حسب تعليمات مسيح، و به حسب تعليم خداى بزرگ كه با اين قدرتهايى كه برخلاف مسير انبيا و برخلاف مسير مسيح رفتار مى‏كنند مبارزه معنوى بكنند. آنها را ارشاد بكنند به ملت مسيح. هدايت كنند ملت مسيح را كه تبعيت از اين قدرتهايى كه بر ضد مسيح هست نكنند ..

من وقتى با روحانيين مسيح مواجه مى‏شوم بايد مسائلى كه مربوط به روحانيت است عرض كنم. مسائل مربوط به شما اين است كه مسائل دنيا را آنطور كه هست بررسى كنيد، و ببينيد به ملتها از دست مدعيان مسيحيت چه مى‏گذرد. شما آمديد ايران و معلوم نيست بتوانيد در ايران آن قدر بمانيد كه شهداى ما را ببينيد، قبور شهداى ما را ببينيد. شما در بهشت زهرا رفتيد و قبور يك عده از شهدا را ديديد. هر جاى ايران برويد از اين قبور هست. شما معلولين ما را نديديد. هر جاى ايران برويد كسانى كه دست و پاى خودشان را از دست دادند و مجروح شدند، معلول شدند و از زندگى ساقط شدند خواهيد ديد. چه خوب بود كه شما مسيحيين و شما روحانيين مسيح يك مدتى مى‏مانديد در ايران، و به شهرهاى مختلف ايران و به دهات و روستاهاى مختلف ايران مى‏رفتيد، و مشاهده مى‏كرديد آثار جرم آن كسى را (1) كه طرفدار او رؤساى جمهور امريكا بودند. آن كسانى‏

__________________________________________________

 (1)- شاه.

                        صحيفه امام، ج‏11، ص: 408

كه امريكا به ما تحميل كرد و رؤساى جمهور امريكا تحميل ما كردند ..

كارنامه سياه شاه.

اى كاش مى‏رفتيد و مى‏ديديد كه جرمهايى كه واقع شده است در ايران چه جرمهايى است. اى كاش در آن وقتى كه شاه مخلوع ايران بود مى‏آمديد و به شما اجازه مى‏دادند كه برويد و زندانهاى ما را ببينيد. ببينيد در اين زندانها به علماى اسلام، به روشنفكرهاى ايران، به محصلين ايران، به دانشگاهيهاى ايران چه مى‏گذرد. ببينيد كه در اين بيغوله‏هايى كه در زيرزمين ايجاد كرده بودند و جوانهاى متعهد ما را براى اينكه آزادى مى‏خواستند، براى اينكه استقلال مى‏خواستند، در اين بيغوله‏ها با آنها چه رفتار كردند ..

من اگر بخواهم براى شما كليات مسائل را هم بگويم وقت ضيق است. لكن بدانيد با اين ملت همچو رفتار كردند كه هيچ وحشى‏اى با هيچ وحشى عمل نمى‏كند. پاهاى بعضى از جوانهاى ما را با اره بريدند. بعضى از جوانهاى ما را روى تابه گذاشتند و سرخ كردند.

در حضور پدرها، پسرها را دست بريدند. پسرهاى كوچك را براى اقرار گرفتن از پدر، كارهايى كردند كه خجلت‏آور است گفتنش. و كارهايى كردند كه به استناد اينكه ما مأمور هستيم از طرف دولتهاى بزرگ، و مأمور براى وطنمان هستيم و مستند مى‏شد همه اينها به رؤساى جمهور امريكا و امثال آنها، كارهايى شده است كه ملت مسيح را اگر مطلع بشوند سرافكنده مى‏كند. كارهايى كرده‏اند كه روحانيت مسيح را در نظر مردم، شايد به آن قداستى كه هستند برخلاف آن جلوه دهند ..

انتقاد از مواضع و عملكرد روحانيت مسيح.

شما روحانيت مسيح بايد مسيح را از اين تنگنايى كه ايجاد كرده‏اند رؤساى جمهور شما، نجات بدهيد. مسيح چشمش به علماى مسيحيين و ساير قشرها، روشن است. مسيح چشمش اين است، مطالعه مى‏كند، تحت نظر قرار داده است شما را، كه شما با اين ظالمهايى كه با بشر اينطور كردند چه رفتار مى‏كنيد. آيا در كليساهاى شما هيچ وقت راجع به اين جرايم صحبتى شده است؟ آيا از پاپ انكارى راجع به اين مصايب شده است؟ آيا

                        صحيفه امام، ج‏11، ص: 409

پاپ كه ما را به حسب آن چيزى كه در روزنامه بود محكوم كرده است كه اين گروگانها را نگه داشتيم، پاپ مطلع هست از اينكه اينها چه بودند و چه هستند؟ آيا محكوم كردن يك ملت ضعيف در خور شأن يك روحانى‏اى است كه خود را روحانيت بزرگ مسيح مى‏داند؟ آيا محكوم كردن آنهايى كه پنجاه سال در زير يوغ اين قدرتهاى بزرگى كه با طرفدارى حكومتهايى كه خودشان را به مسيح نسبت مى‏دهند و مى‏گويند مسيحى هستيم، آيا هيچ وقت به اينها انكار شده است؟ آيا روحانيين مسيح انكار اين اعمال ظالمانه‏اى كه برخلاف دستورات عيسى مسيح- سلام اللَّه عليه- است، هيچ وقت انكار اين مسائل را كرده‏اند؟ ما در پاريس در عيد مولود حضرت مسيح اعلامى كرديم و راجع به مظالمى كه شده است، آنجا چيزهايى نوشتيم، و مع الأسف گفته شد كه پاپ اجازه نشر آن را ندادند. چرا بايد يك روحانيت بزرگ مسيح با مظلومها اينطور عمل كنند؟ چرا بايد روحانيت بزرگ مسيح مظلومها را محكوم كنند و طرفدارى از ظالم كنند؟.

آيا شماها اطلاع نداريد از اين جريمه‏هايى كه در اينجا واقع شده است؟ آيا شما اطلاع نداريد كه يك ملتى را تمام ذخايرش را بردند و خودش گرسنه مانده است؟ آيا اطلاع نداريد كه يك ملتى را چندين سال؛ در طول پنجاه سال، با زجر و زحمت تحت فشارها قرار دادند و همه دارايى او را به دولتهاى بزرگ دادند؟ آيا روحانيت مسيح اطلاع ندارد كه برخلاف گفته همه انبيا و برخلاف گفته مسيح داراييهاى ايران را آقاى كارتر حبس كرده است، سد كرده است در همه بانكها؟ آيا عيسى كه براى عدالت آمده است و مردم را به عدالت مى‏خواهد وادارد، و شما موظفيد كه عمل كنيد به آن چيزى كه عيسى مسيح فرموده است و ظالمها را وادار كنيد به عمل كردن. آيا مطلع هستيد كه يك ملت ضعيف را چطور مى‏خواهند در تحت فشار قرار بدهند؟ آيا مطلع هستيد كه حصر اقتصادى كه آقاى كارتر مى‏خواهد انجام بدهد، معنايش اين است كه مى‏خواهد- در نظر او اين است- كه سى و پنج ميليون جمعيت از گرسنگى بميرد؟ آيا آقاى پاپ مطلع از اين مسائل هست و ما را محكوم مى‏كند؟ يا به او بد مسائل را مى‏رسانند؟ اگر مطلع هست واى به حال ما و واى به حال مسيحيت و واى به حال علماى مسيح، و اگر مطلع نيست واى به‏

                        صحيفه امام، ج‏11، ص: 410

حال واتيكان. چرا بايد شما آقايان كه آمديد اينجا مسائل را آنطور كه هست ادراك نكنيد و به واتيكان چرا نبايد برسانيد؟ آيا واتيكان از شما قبول نمى‏كند؟ آيا واتيكان از اشخاصى كه طرفدار ابرقدرتها هستند و طرفدار ظالمها هستند قبول مى‏كند مسائل را، از مظلومين قبول نمى‏كند؟ آيا مظالم اين ابرقدرتهايى كه خودشان را به مسيحيت زدند و مى‏چسبانند به حضرت مسيح، اين مظالمى كه اينها كردند، به كجا بايد گفت؟ با كى بايد در ميان گذاشت؟ با شما روحانيين مسيح بايد در ميان گذاشت؟ با آقاى پاپ بايد در ميان گذاشت؟.

در برابر ظلم چرا سكوت؟.

 [آيا] صداى ما به آقاى پاپ مى‏رسد؟ مى‏گذارند برسد؟ اگر رسيد ترتيب اثر به صداى مظلوم مى‏دهد ايشان؟ بناى ايشان هست كه با مظلومها، با آن اشخاصى كه تحت ظلم هستند و برخلاف دستورات حضرت مسيح با آنها عمل مى‏شود يك معارضه‏اى بكند؟ ايشان از اين مظالمى كه الآن در دنيا واقع مى‏شود و با دست رئيس جمهور امريكا واقع مى‏شود و قبلًا شد و به دست رؤساى جمهور واقع شد، ايشان بى‏اطلاع هستند؟

ايشان نمى‏دانند در فلسطين و لبنان و ويتنام و ساير جاها چه مى‏گذرد و از كى اين مظالم واقع مى‏شود؟ به آقاى پاپ اين مسائل اصلًا نمى‏رسد؟ ايشان در محاصره هست و كسى با او نمى‏تواند صحبت بكند؟ يا مى‏دانند، مطلع‏اند، مسائل را مى‏دانند و ساكت نشستند؟

ما اين سؤال را داريم كه چرا سكوت در مقابل ظلم؟ اين دستور حضرت مسيح هست!؟ چرا واگذار كردند ابرقدرتها را به حال خود تا هرچه جنايت مى‏خواهند بكنند و هرچه مظلومان را مى‏خواهند از بين ببرند؟.

وظيفه پاپ.

عيسى مسيح كه پيامبر صلح هست و مى‏خواهد صلح در دنيا باشد و الآن عيد صلح هست. شما مى‏دانيد كه در عيد صلح در اين مواردى كه الآن اينها مشغول جنگ هستند چه مى‏گذرد؟ شما از امثال اين رؤساى جمهور باور مى‏كنيد كه يك وقت مى‏آيند و دعا

                        صحيفه امام، ج‏11، ص: 411

مى‏كنند، دعاى آنها را باور مى‏كنيد؟ شما اين تبليغاتى كه الآن در امريكا بر ضد ما مى‏شود، اين روزنامه‏هايى كه بر ضد ما تبليغ مى‏كنند، اين راديوها و تلويزيونهايى كه بر ضد ما تبليغات مى‏كنند، آيا از آنها مطلع هستيد؟ آيا از وضع مظلومها مطلعيد و مى‏دانيد كه اين تبليغات بر ضد مظلومها و بر وفق مرام ظالمهاست؟ شماها وظيفه نداريد كه از اين تبليغات جلوگيرى كنيد؟ آقاى پاپ وظيفه ندارند كه هدايت كنند اينهايى كه بر ضد مظلومين قيام كردند؟ با قلم خودشان، با قدم خودشان، با همه وسائل تبليغاتى بر ضد مظلومين قيام كردند، آقاى پاپ وظيفه ندارند از اينها جلوگيرى كنند؟ پس كى وظيفه دارد؟ مذهب مسيح را كى بايد ترويج كند؟ كى بايد تعليمات مسيح را به مردم بگويد؟

فقط تعليمات مال آن قشر پايين است؟ تعليمات مال اين زاغه نشينان است؟ تعليمات مال كشاورزان است؟ يا اولى‏ به تعليمات آن طبقه بالا هستند؟ آيا نبايد آنها را به تعليمات مسيح آشنا كرد؟.

مذهب مسيح را دريابيد.

دردها زياد است و نه وقت شما و نه وقت من مجال اين دارد كه دردهاى يك ملت ضعيف را به شما برسانند. من به شما كه روحانيين مسيح هستيد، به وسيله شما به ملت امريكا، به روحانيين امريكا، به روحانيت مسيح در تمام دنيا پيام مى‏فرستم كه هم مظلومين را دريابيد و هم حضرت عيسى را و هم مذهب مسيح را. مذهب مسيح و حضرت عيسى در معرض اتهام واقع شده است، اين مذهب را دريابيد. آقاى پاپ در معرض اتهام است. مردم حق ندارند بگويند اين «چرا» را. حق ندارند كه [بپرسند] چرا آقاى پاپ مظلومين را محكوم مى‏كنند براى ارضاى ظالمها؟ شماها برسانيد اين مسائل را به مردم. ملت امريكا را مى‏گويند بر ضد ما تجهيز كردند در اين عيدى كه بايد عيد صلح باشد. و رئيس جمهور امريكا در همه جا؛ در بين مظلومين جنگ راه انداخته است.

مظلومين را دارد مى‏كوبد. مع ذلك روحانيين مسيح ساكت‏اند. چرا بايد ساكت باشند؟

چرا بايد از حال مظلومين مطلع نباشيد؟ چرا اگر از حال مظلومين مطلعيد بايد با ظالمها مقابله نكنيد و لااقل هدايت نكنيد آنها را؟ هدايت محصور به كليساست؟ هدايت محصور به يك جمعيت پايين است؟ يا هدايت اول مال بالاهاست؟ انبيا كه مبعوث شدند اول با طبقه بالا مقابله كردند. حضرت موسى با فرعون مقابله كرد. طبقه بالا اولى‏ هستند به اينكه مقابله بشوند و هدايت بشوند. شما روحانيون هدايت كنيد اين طبقه بالا را. هدايت كنيد اين رؤساى جمهور را. دريابيد عيسى مسيح را. دريابيد ملت مسيح را. دريابيد مسيحيت را. نگذاريد مسيحيت در نظر مردم مشوه بشود. نگذاريد روحانيت مسيح در نظر مردم يك روحانيتى باشد طرفدار ظالمها. خداوند ان شاء اللَّه بشر را از شرّ اين بشرهايى كه بر ضد تعليمات آسمان، بر ضد تعليمات ملكوت رفتار مى‏كنند هدايت كند.

و خداوند مظلومان را از چنگ ظالمان نجات دهد ..

 

درباره ی سید محمد هاشم پوریزدانپرست

دانشجویان مسلمان پیرو خط امام تسخیر لانه جاسوسی

مطلب پیشنهادی

حمله نظامي‌نیروهای متجاوز آمريکا به ایران از طریق کویر طبس از ديدگاه امام خمینی (ره)

طبس – حمله نظامی‌نیروهای متجاوز آمریکا به ایران از طریق کویر طبس از دیدگاه امام خمینی (ره)

حمله نظامي‌نیروهای متجاوز آمريکا به ایران از طریق کویر طبس از ديدگاه امام خمینی (ره)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *