تیتر خبرها
خانه / بخش 14) افاضات ضد انقلابی / 14)1) صادق زیبا کلام و افاضات عالمانه و مدبرانه! / چهل سال در آرزوی مذاکره و سازش با ضد انقلاب و اربابان آنان یا چهل سال پنهان نمودن چهره واقعی خود! صادق زیبا کلام نمایندة دولت موقّت اعلام کرد که خواست ضد انقلاب و دموکراتها منطقی است! آنان اهل نماز هستند و روزی پنج بار از سنگر مبارزه بر علیه نظام جمهوری اسلامی و پس قتل و جنایت و مثله نمودن ارتشیان وپاسداران بیرون آمده و نماز میخوانند!.

چهل سال در آرزوی مذاکره و سازش با ضد انقلاب و اربابان آنان یا چهل سال پنهان نمودن چهره واقعی خود! صادق زیبا کلام نمایندة دولت موقّت اعلام کرد که خواست ضد انقلاب و دموکراتها منطقی است! آنان اهل نماز هستند و روزی پنج بار از سنگر مبارزه بر علیه نظام جمهوری اسلامی و پس قتل و جنایت و مثله نمودن ارتشیان وپاسداران بیرون آمده و نماز میخوانند!.

صادق زیبا کلام نمایندة دولت موقّت در پائیز 58 و در حالی که پاسداران را میکشتند و بدنشان را مثله میکردند توسط دموکراتها ربوده شد و پس از سه روز آزاد شد. او پس از آزادی و در حالی که کوچکترین آسیبی ندیده بود اعلام کرد که خواست ضد انقلاب و دموکراتها  منطقی است!  آنان اهل نماز هستند و روزی پنج بار از سنگر مبارزه بر علیه نظام جمهوری اسلامی و پس از قتل و جنایت و مثله نمودن اجساد  ارتشیان و پاسداران بیرون آمده و نماز میخوانند!. چهل سال در آرزوی مذاکره و سازش با ضد انقلاب و اربابان آنان. یا چهل سال پنهان نمودن چهره واقعی خود!

 بسر مثله شده یکی از برادران پاسدار که پس از سر بریده شدن توسط دموکراتها سر مقدس آن شهید نیز مثله شده است. صادق زیبا کلام قاتلان این شهید را نماز خوان و مسلمان و اهل منطق و خواست آنان را منطقی توصیف نموده است.
بسر مثله شده یکی از برادران پاسدار که پس از سر بریده شدن توسط دموکراتها سر مقدس آن شهید نیز مثله شده است. صادق زیبا کلام قاتلان این شهید را نماز خوان و مسلمان و اهل منطق و خواست آنان را منطقی توصیف نموده است.

دولت موقّت در اوج فتنه و كشتار ارتشيان و پاسداران،  پائیز سال 58  شخصي بنام« صادق زيبا كلام » را به عنوان نمايندة دولت به كردستان فرستاد. دموكرات ها طي يك نقشة بسيار مشكوك، ظاهراً او را از محل فرمانداري مهاباد ربوده و پس از چند روز آزاد كردند. و این در حالی بود که ارتشیان و پاسداران قهرمان را سر بریده و اجساد آنان را مثله مینمودند. او پس از آزادي، طيّ مصاحبه‌اي اعلام نمود:

دو روز قبل، هنگامي كه به فرمانداري مهاباد حمله شد، چند مرد مسلّح كه سر و صورت خود را پوشانده بودند، به داخل فرمانداري آمدند و مرا به درون يك اتومبيل كه خارج از فرمانداري آماده بود، هدايت كردند. آن ها چشم هايم را بستند و از زمان خروج از فرمانداري تا محلّي كه آن ها مجدّداً چشم هايم را باز كردند، نزديك به سه ساعت طول كشيد. در محلّي كه تا كنون آن را نديده بودم با گروهي از سران حزب دموكرات كردستان، روبرو شدم و با آن ها به مذاكره پرداختم. در اين مذاكرات متوجّه شدم كه خواست هاي آن ها منطقي است. قبل از اينكه با سران حزب دموكرات تماس داشته باشم، پنج درصد اميدوار بودم كه مسئلة كردستان از راه مذاكره سياسي حل شود، امّا در مدّتي كه با اين گروه مذاكره داشتم و پيشنهاد آن ها را شنيدم، صد در صد اميدوار شدم كه صلح و آرامش، فقط از راه مذاكره سياسي به كردستان باز خواهد گشت. رفتار سران حزب دمكرات و نيز افرادي كه من را ربودند فوق العادّه عالي بود و كوچكترين ناراحتی برای من ايجاد نشد.

افرادي كه در آن محل با آن ها ملاقات كردم مصّرانه خواستار حل مسئلة كردستان از راه مذاكره بودند. آن ها از جنگ و برادركشي اظهار تنفّر مي‌كردند و مي‌گفتند كه نه تجزيه طلب هستند و نه برادركش، ايراني هستند و فقط خواستار رفع ستمي كه به آن ها شده است، مي‌باشند. او نام افرادي را كه با آن ها مذاكره كرده بود، فاش ننمود و گفت پيشنهادات آنان محرمانه و به صورت كتبي است و مستقيماً بايد به نخست وزير ارائه گردد .

957901110_orig

اين بيانات در اوج توطئه و كشتار و ترور پاسداران و ارتشيان غيور و نيروهاي بومي طرفدار انقلاب، موجب كمال تعجّب بود. اين پيشنهاد كه دموكرات ها، به عنوان طرف مذاكره پذيرفته شوند و نه مردم كرد و اين گروهك وابسته به بيگانگان و مزدور آنان را كه دستش تا مرفق به خون عزيزترين فرزندان انقلاب آغشته بود، اينگونه به رسميّت شناختن و رسميّت بخشيدن و بزرگ كردن، موجب شگفتي بود و نشان از عدم وجود حداقل درك از  مسائل كردستان  و سازشكاري در بر خورد با ضد انقلابيّن وابسته به ابر قدرت ها بود.

 با توجّه به عزم جدّي نظام در سركوب « ضد انقلاب» و توجّه به « حقوق مردم كرد»، طرح نمودن يك گروه ضد انقلاب وابسته، به عنوان« نمايندة مردم كردستان» و به عنوان « طرف مذاكره» و« صد در صد اميدوار شدن به حل مسئله كردستان از طريق مذاكره با آنان»، اگر نشانگر ساده لوحي كامل نباشد، آيا نشانگر همان چيزي نيست كه پاسداران فداكار كه در سخت ترين شرایط كردستان جان خود را بركف دست نهاده تا از توطئه كثيف جدايي كردستان و تشكيل يك اسرائيل دوّم در منطقه، جلوگيري نمايند به آن اذعان نموده‌اند؟

 سخنان آقای خلخالي در مورد اين شخص جالب است، ايشان در مورد ربودن نمايندة نخست وزيري گفت:

وقتي كه در سفر اوّل به كردستان در پاوه بودم، آقای زيباكلام نزد من آمد و اظهار داشت كه مدّت دو يا سه ماهي در كردستان به سر مي‌برم و از اوضاع و احوال كردستان با خبر هستم. اگر شما راجع به اين منطقه حرفي داريد، بگوئيد. امّا چون من سرم شلوغ بود، حرفي نزدم تا بار ديگر ايشان را در سقّز ديدم و سرانجام با ايشان در مهاباد ملاقات كردم.

در مهاباد تعدادي از پاسداران به من مراجعه كردند و گفتند آقای زيباكلام با دموكرات ها ارتباط و سرو سري دارد و به ميان آن ها مي‌رود و با آن ها همكاري مي‌كند. پاسداران همچنين گفتند: او گفته است تا سر پاسداران انقلاب را در كردستان نبريم دست بردار نيستيم. خلخالي سپس گفت: با توجّه به اين اظهارات من او را به محكمه اظهار كردم كه به چه مناسبت با دموكرات ها رابطه برقرار مي‌كنيد؟ ايشان منكر شد، ولي پاسداران روبروي ايشان ايستادند و گفتند: عليه پاسداران انقلاب فعّالیّت وسيعي دارد. در اينجا چون شهادت پاسداران به حكم بيّنة شرعيّه بود، طبق دستور قرآن و اسلام به آقای زيباكلام اخطار كردم كه شما حقّ ماندن در مهاباد را نداريد! بايد هرچه زودتر اين منطقه را ترك كنيد! در غير اينصورت شما را توقيف مي‌كنم. بعد از آنكه از كردستان بازگشتم، باز اسم ايشان را در جرأید خواندم كه به عنوان نمايندة نخست وزير در آن منطقه است. من البتّه به نماينده بودن يا نبودن ايشان كاري ندارم و به من مربوط نيست، ولي اين امر كه دمكرات ها ايشان را ربوده‌اند و پس از دو روز مذاكره، وي را آزاد كرده‌اند، كذب محض است و هيچ دليل و مدركي مبني بر ربودن ايشان وجود ندارد و با توجّه به اينكه مي‌گفتند او از طرف چپ ها در منطقه فعّالیّت مي‌كند، من ربودن ايشان و ملاقات با سران دموكرات را يك نوع توطئه مي‌دانم، زيرا شاهد ربودن پاسداران و مردم كوچه و بازار بودم كه چگونه ربوده مي‌شدند و كشتة آن ها تحويل مي‌شد. حال چطور ايشان را از فرمانداري ربوده‌اند و پس از دو روز مذاكره آزاد كرده‌اند، سؤالي است كه بايد به آن پاسخ داده شود .

پینوشه ژنرال آمریکایی و جنایتکار بی نظیر و قتل عام کننده مردم شیلی لحظاتی پس از پیروزی کودتا
پینوشه ژنرال آمریکایی و جنایتکار بی نظیر و قتل عام کننده مردم شیلی لحظاتی پس از پیروزی کودتا

شخص فوق الذّكر چند روز قبل از ربوده شدن در مصاحبه‌اي با روزنامة اطّلاعات در اين رابطه سخن گفته است و ارتباطات خود را توجيه نموده است كه جالب توجّه است:‌

بايد عرض كنم انتقاداتي كه از نحوة برخورد سپاه پاسداران با مردم مي‌شود تا اندازه‌اي وارد است. زيرا چندي قبل دو نفر از پشت بامي در مهاباد به سوي پاسداران تيراندازي كردند كه منجر به شهادت دو پاسدار شد، امّا پاسداران به جاي اينكه به فكر تعقيب و دستگيري آن دو نفر فراري باشند، شروع به تيراندازي هوايي كردند و حدود هفتاد تا هشتاد نفر را دستگير ساختند.  وقتي از كار آن ها انتقاد كردم آن ها خود من را نيز دستگير ساختند و به عنوان فرد مشكوك و احتمالاً به دليل همكاري با حزب دموكرات، يك شب در بازداشت نگاه داشتند و سپس به زندان لشكر 64 اروميه فرستادند. در زندان فرماندة لشكر متوجّه شد و من را از زندان آزاد ساخت. روزي هم شيخ صادق خلخالي هنگامي كه برای محاكمه گروهي به مهاباد آمده بود، من را در جريان بيانات خود، متّهم به همكاري با حزب دمكرات نمود  حتّی مرا تهديد به قتل نموده‌اند و گفته اند از منطقه خارج شوم.

در جريان سفرها و مذاكرات با كردها آن ها اظهار ميداشتند كه ما اوّل كرد هستيم و بعد ايراني و پس از آن مسلمان « !» در حالي كه در مناطق ديگر ايران مي‌گويند اوّل مسلمان هستيم و بعد مسلمان و پس از آن باز هم مسلمان هستيم. مردم اين منطقه به كرد بودنشان افتخار مي‌كنند و شايد افراد ديگر در ساير نقاط كشور، مذهب را ترجيح مي‌دهند.

563029_343997972399899_1912563293_n

او سپس پيشنهاد داده است:

اگر اين دوگانگي فرهنگي را قبول كنيد يعني در حقيقت بحران يك بحران فرهنگي است و راه حل فرهنگي است كه آن هم عبارت است از تبليغات مؤثّر برای ايدئولوژي مترقّی اسلامي. پيش مرگ حزب دمكرات كه اكنون در كوهستان سنگر گرفته و بر روي قواي دولتي آتش مي‌گشايد، روزي پنج بار از سنگر خارج شده و نماز « !» مي‌خواند.

در هر صورت ما گرفتار دولتي با اين تفکّرات شده‌ايم و انقلابي به اين عظمت، به دست اين افراد افتاده است و اينان بايد برای مردمي كه در سال گذشته اعجاز بزرگ قرن را با ايمان و فداكاري و ايثار جان و خون خود آفريده‌اند، تصميم بگيرند و با مزدوران بي وطن و بيگانه پرست و تربيت شدگان و ايادي صهيونيسم و مزدوران دستگاه هاي جاسوسي انگليس و آمریکا و اسرائيل و ساير ابر قدرت ها به مذاكره بنشينند و پيشنهاد سازش با آنان را بنمايند و اينگونه بيانات گهرباري را در مورد آنان بيان فرمايند. نمايندة دولت موقّت بهتر از اين نمي‌شود.

درباره ی سید محمد هاشم پوریزدانپرست

دانشجویان مسلمان پیرو خط امام تسخیر لانه جاسوسی

مطلب پیشنهادی

از سوی رهبر انقلاب سیاست‌های ‌کلی جمعیت ابلاغ شد

از سوی رهبر انقلاب سیاست‌های ‌کلی جمعیت ابلاغ شد حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای رهبر معظم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *