تیتر خبرها
خانه / بخش 1) مطالب از مسئول سایت تسخیر / سید محمد هاشم پوریزدانپرست – سفر مکه و حج

سید محمد هاشم پوریزدانپرست – سفر مکه و حج

سید محمد هاشم پوریزدانپرست - سفر مکه و حج عمره - جبل النور محل آغاز وحی به پیامبر و محل عبادت و خلوت حضرت محمدی .آن بالا چه رویایی بود .. مکه و خانه خدا در یک سو و عرفات و منی در سوی دیگر. از آن بالا تاریخ انبیا را میشد مشاهده کرد.
سفر حج سید محمد هاشم پوریزدانپرست – سفر مکه و حج – جبل النور محل آغاز وحی به پیامبر (ص) و محل عبادت و خلوت حضرت محمدی .آن بالا چه رویایی بود .. مکه و خانه خدا در یک سو و عرفات و منی در سوی دیگر. از آن بالا تاریخ انبیا را میشد مشاهده کرد.

 

 

سید محمد هاشم پوریزدانپرست - سفر مکه و حج عمره - در پای جبل النور
سید محمد هاشم پوریزدانپرست – سفر مکه و حج  – در پای جبل النور

 

 

 

 

سید محمد هاشم پوریزدانپرست - سفر مکه و حج عمره منی. سرزمین وحدت و سرزمین آرزوهای بزرگ بشری
سید محمد هاشم پوریزدانپرست – سفر مکه و حج 
منی. سرزمین وحدت و سرزمین آرزوهای بزرگ بشری
سید محمد هاشم پوریزدانپرست - سفر مکه و حج عمره منی. سرزمین وحدت و سرزمین آرزوهای بزرگ بشری
سید محمد هاشم پوریزدانپرست – سفر مکه و حج 
منی. سرزمین وحدت و سرزمین آرزوهای بزرگ بشریسید محمد هاشم پوریزدانپرست - سفر مکه و حج عمره منی. سرزمین وحدت و سرزمین آرزوهای بزرگ بشری
سید محمد هاشم پوریزدانپرست – سفر مکه و حج 
منی. سرزمین وحدت و سرزمین آرزوهای بزرگ بشریسید محمد هاشم پوریزدانپرست - سفر مکه و حج عمره منی. سرزمین وحدت و سرزمین آرزوهای بزرگ بشری. و قربانگاه. رفته بودیم تا خود را قربانی راه خدا کنیم. اما....
سید محمد هاشم پوریزدانپرست – سفر مکه و حج – منی. سرزمین وحدت و سرزمین آرزوهای بزرگ بشری. و قربانگاه. رفته بودیم تا خود را قربانی راه خدا کنیم. اما….

 

 

 

سید محمد هاشم پوریزدانپرست - سفر مکه و حج عمره . مشعر الحرام. آن سرزمین رویاییی که باید سنگ ریزه برای جنگ با شیطان در آن جمع میکردیم و همراه سپاه توحید آماده هجوم به شیطان بزرگ و سایر شیاطین میشدیم.
سید محمد هاشم پوریزدانپرست – سفر مکه و حج  . مشعر الحرام. آن سرزمین رویاییی که باید سنگ ریزه برای جنگ با شیطان در آن جمع میکردیم و همراه سپاه توحید آماده هجوم به شیطان بزرگ و سایر شیاطین میشدیم.

 

سید محمد هاشم پوریزدانپرست - سفر مکه و حج . با مسلمانان سایر کشورها و نژادهای گوناگون که آمده بودند خارج از رنگ و نژاد و قومیت و سرزمین به پرستش خداوند یگانه و آفریننده واحد جهان بپردازند.
سید محمد هاشم پوریزدانپرست – سفر مکه و حج . با مسلمانان سایر کشورها و نژادهای گوناگون که آمده بودند خارج از رنگ و نژاد و قومیت و سرزمین به پرستش خداوند یگانه و آفریننده واحد جهان بپردازند.
سید محمد هاشم پوریزدانپرست - سفر مکه و حج . مدینه در کنار حرم مصطفوی و و در کنار مسجد مجاهدان بدر و احد و حنین
سید محمد هاشم پوریزدانپرست – سفر مکه و حج . مدینه در کنار حرم مصطفوی و و در کنار مسجد مجاهدان بدر و احد و حنین

 

 

سید محمد هاشم پوریزدانپرست - سفر مکه و حج . . در مسیر در کنار حجت الاسلام پیروزمند روحانی کاروان و مرحوم آیت الله زبرجد. که همه کارهای دینی و معنوی کاروان را هم جوانان به ایشان سپرده بودند و چه جالب است با چنین افرادی همسفر حج شدن.
سید محمد هاشم پوریزدانپرست – سفر مکه و حج . . در مسیر در کنار حجت الاسلام پیروزمند روحانی کاروان و مرحوم آیت الله زبرجد. که همه کارهای دینی و معنوی کاروان را هم جوانان به ایشان سپرده بودند و چه جالب است با چنین افرادی همسفر حج شدن.

 

 

سید محمد هاشم پوریزدانپرست - سفر مکه و حج . . در مسیر در کنار همسفران که آهنگ بندگی خدا کرده بودند.
سید محمد هاشم پوریزدانپرست – سفر مکه و حج . . در مسیر در کنار همسفران که آهنگ بندگی خدا کرده بودند.

 

سید محمد هاشم پوریزدانپرست - سفر مکه و حج . . در مسیر در کنار همسفران که آهنگ بندگی خدا کرده بودند.
سید محمد هاشم پوریزدانپرست – سفر مکه و حج . . در مسیر در کنار همسفران که آهنگ بندگی خدا کرده بودند.

 

 

سید محمد هاشم پوریزدانپرست - سفر مکه و حج . . در هتل در کنار همسفران که آهنگ بندگی خدا کرده بودند.
سید محمد هاشم پوریزدانپرست – سفر مکه و حج . . در هتل در کنار همسفران که آهنگ بندگی خدا کرده بودند.
درباره ی سید محمد هاشم پوریزدانپرست

دانشجویان مسلمان پیرو خط امام تسخیر لانه جاسوسی

مطلب پیشنهادی

سید محمد هاشم پوریزدانپرست

گذری بر چگونگی « تدوین نظامنامه انتخابات و تدوین قانون اساسی و متمّم آن » در مجلس شورای ملی اوّل مشروطه – قسمت سوم – سید محمد هاشم پوریزدانپرست

  ظهور نظریه مشروطه مشروعه  امّا پس از پیروزی، با آشكار شدن ماهیت و مبنای …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *