تیتر خبرها
خانه / بخش 1) مطالب از مسئول سایت تسخیر / 1)3) کتاب های تألیفی مسئول سایت تسخیر / کتاب تسخیر لانة جاسوسی نوشته سید محمد هاشم پوریزدانپرست از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام – قسمت پنجم

کتاب تسخیر لانة جاسوسی نوشته سید محمد هاشم پوریزدانپرست از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام – قسمت پنجم

کتاب تسخیر لانة جاسوسی نوشته سید محمد هاشم پوریزدانپرست از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام

سید محمد هاشم پوریزدانپرست دانشجوی پیرو خط امام
سید محمد هاشم پوریزدانپرست دانشجوی پیرو خط امام
دانشجویان پیرو خط امام
دانشجویان پیرو خط امام

مدارس و دانشگاه‌ها جولان‌گاه ضد انقلاب

امام به دليل اهميّت مسئلة مدارس و دانشگاه‌ها، ضمن پيامي در اين رابطه[1]و اشاره به اينكه دشمنان اسلام و غارت‌گران كشور با توطئه‌ها و نيرنگ‌ها مي‌خواهند در اين سنگر عظيم كه اميد ملّت و مركز سرنوشت كشور است، رخنه نموده و شما را از راه حقّ و راه محرومين و مستضعفين منحرف و با اخلال‌گري در مراكز علم، شما را از هدفتان باز دارند، شخصاً نيز از يكي از مدارس شهر قم (حكيم نظامي) بازديد به عمل آورده و طي سخناني بيان داشتند كه اگر كودكان كشور، اسلامي بار بيايند، استقلال و آزادي مملكت بيمه خواهد شد.

رئيس دولت موقّت نيز ضمن پيامي از دانشجويان و دانش‌آموزان درخواست نمود كه نگذاريد دشمنان ايران و انقلاب و اسلام، با فريب دادن بي خبران و به كارگرفتن مزدوران، كانون تحصيل و تربيت را به تعطيل و فتنه بكشانند و وسيلة آشوب كشور بنمايند.

اين حسّاسيّت‌ها بي دليل نبود. دشمن  آشكارا مي‌خواست برنامة تهاجم نهايي خود را با آماده كردن مقدّمات  آغاز كند و لذا با آغاز مهر ماه، توطئه‌ها ابعاد تازه‌اي به خود گرفت و آشكارا به اجرا در آمد و حملة گسترده‌اي به اصل ولايت فقيه آغاز شد و بعضي از افراد منحرف مثل مقّم مراغه‌اي از درون مجلس خبرگان و ساير ضد انقلابيون از بيرون توپخانه خود را متوجّه اين موضوع نمودند.

مراجعه به تيتر اخبار و حوادث اين روزها نيز به خوبي ابعاد اين توطئه را روشن مي‌نمايد

سوّم مهر

– امام: شکست ما شکست مکتب است[2].

نا امیدی سکولارها از انقلاب اسلامي و صدور نامة سرگشادة بی ادبانه!

با تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان و نا امید شدن سکولارهای ایرانی که در یک سال گذشته با انقلاب ظاهراً همراه شده بودند تا دوباره چون نهضت مشروطه و چون نهضت ملّی شدن صنعت نفت، در موقعیّتی مناسب بر اسب سرکش انقلاب و نهضت سوار شده و بر آن افسار زده و آن را رام نمایند و در جهت منافع خود و اربابانشان به کار گیرند و علي‌رغم اين كه سه ماه از تصمیم امام بر تغییر« مجلس مؤسّسان» به « مجلس خبرگان» گذشته، آنان در این مقطع از زمان به یاد این قضیّه افتاده و مجدّداً علم مخالفت با تبديل مجلس مؤسّسان به مجلس خبرگان را بر افراشته و به مخالفت با آن بر مي‌خيزند. دلیل آن هم این است که آنان چون دوران مشروطه در این زمان نتوانسته بودند با تشکیل « مجلس مؤسّسان صنفی» و نفوذ ايادي خود در آن مجلس و با در اقلیّت قرار دادن علما، قوانین عرفی[3] فرانسه و بلژیک را به ملّت ایران تحمیل نمایند و لذا پس از تصویب اصل ولایت فقیه تهاجم مجدّد را آغاز نموده و با اظهار تأسّف نسبت به آنچه آنان را از رسیدن به اهداف خود باز داشته بود، توطئة خود را برای انحلال مجلس خبرگان با کمک جاسوسان آمریکایی، آغاز کردند.

نامة زیر که جبهة ملّی آن رادر اين تاريخ صادر نموده و در آن امام را مورد تاخت و تاز بی‌ادبانة خود قرار داده است، بيانگر همين موضوع مي‌باشد:

متأسّفانه دولت انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی را به دلخواه عناصر و محافل قشری و انحصار طلب مذهبی انجام داد[4].

 …تشکیل طبقة مؤبدان در ایران قبل از اسلام که قسمتی از حکومت را تشکیل مي‌دادند و همچنین حکومت کلیسا در قرون وسطی در قسمت های بزرگی از اروپا که مستقیماً امر حکومت را در دست داشت، نمونه های بارزی از حکومت های قشرهای ممتاز  و مذهبی به شمار مي‌رود[5].

این تهاجم بی‌ادبانه نشانگر منتهای ناامیدی و یأس آنان برای انحراف مجدّد انقلاب وکسب مجدّد قدرت در آینده، پس از تصویب اصل ولایت فقیه و داشتن حقّ ادارة کشور ایران توسط فقیه عادل میباشد[6].

پنجم مهر

حملة دمكرات‌ها به خودروهای نظامی در گردنة قشلاق[7].

– امام در برابر تبلیغات گستردة ضدانقلاب و متّهم نمودن روحانیّت به انحصار طلبی و تشکیل یک قشر ممتاز که پس از تصویب اصل ولایت فقیه اوج گرفته است، قلم به دستان را مورد خطاب قرار داده و بیان مي‌دارند[8]:

– ملّت ما كه اسلامي بودند و علاقه به اسلام و كاركنان اسلام داشتند، اين نهضت را با « قدرت روحانيّت» و « قدرت اسلام» به اينجا رساندند.

– ملّت ما آن ملّتي است كه به مجلس خبرگان وقتي كه مي‌رسد، روحاني را تعيين مي‌كند و آني كه نظير روحاني فكر مي‌كند را شما مي‌خواهيد كه مردم شما را كه به اسلام معتقد نيستيد، تعيين كنند؟

 

هفتم مهر

– کابینة دولت موقّت ترمیم شد و هشت وزیر جدید وارد هیأت دولت شدند[9].

– خط آهن اندیمشک- اهواز با کار گذاشتن مواد منفجره توسط عدّه ای ناشناس منفجر شد.

حزب خلق عرب در خوزستان تحت تاثیر القائات صدام که در مردادماه همين سال جانشین پدر زن خود حسن‌البکر و رئیس‌جمهور عراق شده بود و استکبار جهانی با بر سر کار آوردن او جبهة جدیدی را در خارج از مرزها بر علیه انقلاب  گشوده بود و او نیز برای رسیدن به هدف‌ها و مأموریّت‌های خود که جلوگیری از گسترش انقلاب اسلامي در کشور عراق و به شکست کشاندن انقلاب اسلامی در ایران بود، ضمن كمك‌هاي گوناگون به ضد انقلاب در کردستان و ارسال سلاح و تدارکات برای آن‌ها، هر روز بوسیلة ایادی خود در خوزستان که به خلق عربی مشهور شده بودند نيز در گوشه‌ای از اين سرزمین بمب گذاری و لوله های نفت را منفجر و عدّه ای به شهادت می‌رسانند.

لانه جاسوسی آمریکا
لانه جاسوسی آمریکا

برپايي حجّ ابراهيمي

دوّمین ضد حملانقلاب اسلامي بر علیه ابرقدرت‌های جهان‌خوار

هنر امام استفاده از پتانسیل های نهفته در فرهنگ و اعتقادات اسلامی و پتانسیل های نهفته در میان ملّت مسلمان ایران و سایر ملل مسلمان براي بيدار سازي و برپايي قيام و ايستادگي در برابر دشمنان و بر باد دادن توطئة آنان بود. امام در اين رابطه بهترين استفاده را از  محرّم و عاشورا و ماه مبارک رمضان و نماز جمعه نمود و اینک امام از حجّ ابراهيمي كه خداوند از آن به عنوان وسيلة برپايي و قيام مردم[10] ياد كرده است، جهت بيدارسازي و قيام مسلمانان جهان استفاده مي‌نمايد.

 با آغاز مهرماه كاروان‌هاي حج نیز آمادة حرکت شده بودند. اوّلین حجّ بعد از انقلاب قرار بود  بر پا شود.  متأسّفانه در زمانة ما از حجّ  و تجمّع سالانة مسلمانان جهان در کنار خانة خدا و حرم امن الهی که خداوند آن را وسیلة تأمین منافع مُسلمین[11] و وسیلة قیام و هدایت و وحدت آنان قرار داده است، جز انجام مناسکی بی روح و اعمالی بی فایده و یا کم فایده چیزی مشاهده نمی شود. حجّ، این ارث بزرگ پیامبران و ارث عظیم حضرت ابراهیم خلیل الله، آن موحّد و بت شکن بزرگ تاریخ، از مسیر خود منحرف و طواغيت خانة خدا را در معنا تخریب نموده و دوباره بت خانة جدیدی چون بت خانة عصر جاهلیّت و به جای آن  ساخته اند و حاکمان بی ایمان و بی شخصیّت ظاهراً مسلمان، این ولیده های شیاطین و این وابستگان به بیگانگان، از آن وسیله‌ای جهت به سکوت کشاندن مسلمانان و دعوت آنان به بندگی طواغیت جهان‌خوار و تأمین منافع استعمار گران و سلطه‌گران بین المللی ساخته‌اند.

امام پس از قرن‌ها سکون و سکوت مسلمانان و طواف حاجيان برگرد بت‌خانة انحراف و تحجّر و اختلاف و وابستگی و پس از قرن‌ها حاکمیّت طواغیت بر خانة خدا، در این سال با صدور اطّلاعیه و بیان سخنانی تاریخی، مسلمانان گرفتار طواغیت و سلطه‌گران بین‌المللی را دعوت به انجام مناسکی ابراهیمی و حجّی محمّدی مي‌نمايند و آنان را به وحدت و بیداری و برادری و قیام برای خدا و شهود منافع خود و هدایت الهی فرا مي‌خوانند و بدين وسيله انقلاب اسلامی دوّمین گام تهاجم جهانی خود، پس از گام اوّل که بر پایی راه‌پيمائي مسلمانان در روز قدس در آخرین جمعه ماه رمضان بود، را بر علیه دشمنان سلطه‌گر جهانی به خصوص آمریکا بر مي‌دارد.

 امام با دعوت مسلمانان به بر پایی حج ابراهیمی، دشمنان آنان را از حیات و بیداری اسلامي مسلمانان مظلوم با خبر مي‌سازد.

 

 

پيام امام خميني به زائران بيت‌الله الحرام[12] 

– در هر كشوري كه هستيد از حیثیّت اسلامي و ملّی خود دفاع كنيد و بي‌پروا در مقابل دشمنان خود يعني آمریکا و صهيونيزم بين‌المللي و ابرقدرت هاي شرق و غرب، بدون هيچ ملاحظه‌اي، از ملّت‌ها و كشورهاي اسلامي دفاع كنيد و مظالم دشمنان اسلام را بر ملا كنيد.

– بر هر مسلماني لازم است كه خود را عليه اسرائيل مجهّز كند.

هشتم مهر

– امام در پیامی به حجّاج بیت‌الله الحرام از آنان خواستند که بر علیه جهان‌خواران به پا خیزند[13].

– دکل مخابراتی خوزستان با خمپاره منفجر و ارتباط تلفنی آبادان و خرمشهر با تمام کشور قطع شد[14].

نهم مهر

 دخالت آشکار آمریکا در امور  ایران

درحالی که در سال‌های گذشته، ده‌ها هزار ایرانی در زندآن‌ها و در زیر شکنجه و یا در قتل عامهای دسته جمعی در خيابان‌ها و میدآن‌ها بوسیلة ایادی آمریکا و شاه در ایران به شهادت میرسیدند، نه تنها صدای آمریکا و سازمان‌های مدّعی حقوق بشر بر نخاست، بلکه جز حمایت و تأیید چیزی از دولت‌مردان آمریکا مشاهده نشد به صورتی که جيمي كارتر، رئیس جمهور جنايت‌كار آمریکا، در شامگاه هفده‌شهریور، جمعة سیاه، در یک تماس تلفنی از کمپ دیوید محل كنفرانس مذاكرات سازش اعراب و اسرائيل، همراه با سادات و بگین از جنایت و قتل عام مردم ایران توسط شاه، اعلام پشتیبانی نمود. امّا اینک با محاکمه و اعدام سه جنايت‌كار، حقوق بشر در خطر قرار گرفته و آمریکا با اعدام نوکران و وابستگان خود در ايران، به یاد حقوق بشر افتاده و در این رابطه به دولت ایران اعتراض مي‌نمايد.

 متأسّفانه دولت‌مردان موقّت نیز به جای برخورد قاطع با دولت آمریکا با برخوردهایی از موضع ضعف و ترس موجبات تجرّی آنان را فراهم مي‌آورند.

بروس لینگن، کاردار سفارت آمریکا با وزیر کشور ملاقات و به خاطر اعدام سه سناتور[15] به ایران اعتراض مي‌كند.

یازدهم مهر

– یک بمب قوی در قطار خرمشهر- تهران منفجر شد. بمب گذاران درهای واگن را بسته بودند تا مسافران واگن منفجر شده نتوانند خود را نجات بدهند.

– ساعتی بعد از انفجار فوق پل جادة اهواز- خرمشهر با دینامیت منفجر شد.

دوازدهم مهر

– جزئیات انفجار بمب در راه آهن خرمشهر- تهران. هشت طرّاح انفجار دستگیر و محاکمه و اعدام شدند

– ده پاسدار و نظامی در درگیری غرب کشور شهید شدند.

– سران حزب دمكرات در خانقین عراق به سر مي‌برند.

– دکتر چمران وزیر دفاع: ایران از سوی یک کشور همسایه تهدید نظامی مي‌شود.

– در دو شب متوالی به مخازن نفت اهواز با خمپاره حمله شد.

– در 48 ساعت گذشته ده تن از پرسنل نظامی و پاسداران در حملة حزب دمكرات به شهادت رسیدند و هشت نفر نیز مجروح شدند.

– بازار فرش فروشان آبادان با انفجار بمب به لرزه در آمد.

چهاردهم مهر

– انفجار بازار سیف خرمشهر یک کشته و سی و شش مجروح بر جای گذاشت.

– بازرگان:  مثلث شوم بازماندگان استبداد و استیلای خارجی و برخی کشورهای همسایه بر علیه انقلاب ایران توطئه مي‌كنند.

– حملة مسلحانه به خانة دادستان مهاباد

پانزدهم مهر

–  انفجار لولة نفت و گاز در نزدیکی اهواز

– مهاجمان ضد انقلاب به یک پاسگاه ژاندارمری و یک پادگان در منطقة نوسود حمله کردند.

– آیت الله شبیر خاقانی با صدور اطّلاعیه ای ضمن محکوم کردن انفجار بمب در قطار خرمشهر اهواز بیان داشت:« عمّال امپریالیسم و صهیونیسم دست به اعمالی مي‌زنند که حیوانات وحشی نمی‌کنند.»

– با آغاز سال تحصیلی دانشجویان مسلمان در دانشگاه تهران نماز وحدت برگزار نمودند.

– دمكرات‌ها در  گردنة هورابی  در جادة پیرانشهر- نقده یکصد مسافر ماشینهای شخصی و مینی بوس را به گروگان گرفتند.

–  مهندس بازرگان نارضایتی خود از تغییر در پیش نویس قانون اساسی را اعلام کرد.

شانزده مهر

– دمكرات‌ها به پادگان سردشت حمله نمودند.

– حملة دمكرات‌ها به پاسداران در بوکان و بانه.

– سیصد مرد مسلّح به چهار پاسگاه مرزی در غرب كشور حمله کردند.

– امام به سربازان توصیه کردند که دو ماه خدمت اضافی اعلام شده ادامه دهند و از اعلام آن ناراحت نگردند. – امام خدمت سربازی را عبادت توصیف نمودند.

هفدهم مهر

– پنجاه و دو پاسدار در جادة بانه – سردشت به وسیلة دمكرات‌ها به شهادت رسیدند. از گروه هفتاد و دو نفری پاسداران فقط هفت نفر جان سالم به در بردند و بقیه شهید و اسیر شدند. اجساد شهدا به آتش کشیده شده است.

– استاندار کرمانشاه گفت چند کشور خارجی با پول و اسلحه، دمكرات‌ها را تقویت مي‌نمايند.

– چهار پاسگاه هم زمان مورد حملة دمكرات‌ها قرار گرفت . در این حمله 300 نفر نیروی مسلّح شرکت داشتند .

– در حملة مهاجمان به یک ستون حامل خواربار دو سرباز و درجه دارشهید و هجده تن دیگر مجروح شدند.

– در حمله به پاسگاه ژاندارمری هان گرمله، در منطقة مرزی نوسود، چهار صد مهاجم شرکت داشتند. مدافعان پاسگاه که پنجاه نفر بودند، در برابر مهاجمان به مقاومت پرداختند و آنان را مجبور به عقب نشینی کردند. این حمله از 5/9 شب آغاز گردید.

– مجلس بزرگداشت شهدای سردشت[16]

به منظور بزرگداشت و تجليل از خاطرة پر شكوه پنجاه و دو تن از پاسداران شهيد فاجعة اخير سردشت- بانه، مجلس يادبودي از سوي استانة مقدسة قم در صحن حضرت معصومه عليها سلام با شركت هزاران نفر از اقشار مختلف مردم برگزار گرديد.

 حضرت آيت‌الله العظمي امام خميني رهبر انقلاب اسلامي ايران در ساعت 19 ديروز در ميان ازدحام جمعيّت شركت كننده، در مجلس مذكور حضور يافتند.

–    دکتر یزدی با سایروس ونس، وزیر خارجة آمریکا ملاقات کرد. اين اوّلين ملاقاتي بود كه بين وزیر خارجة ایران و وزير خارجة آمریکا صورت مي‌گرفت.


[1]– سخنان در مدرسه حكيم نظامي:

….. برادرهاي عزيز من، برادرهاي روشنفكر، برادران نويسنده و صاحب قلم، برادران دانشگاهي، دانشجويان محترم، روحانيون معظم، بازاريان محترم، كارگران عزيز، كارمندان محترم بيائيد به هم بپيونديد، بيائيد تمام قلم ها و تمام قدم ها و تمام گفتار ما بر منافع اين قشر مستضعف باشد، نگذاريد خون اين شهيدان هدر برود، نگذاريد زاغه نشينان ما باز ادامه بدهند به زاغه نشيني، نگذاريد ابر قدرت ها باز به طمع بلعيدن ما بيفتند، نگذاريد توطئه هاي ابر قدرت ها و خائنين رشد پيدا كنند.اي قشرهاي روشنفكر واي قشرهاي نويسنده، قلم ها و گفتار خودتان را در راه اين مستضعفين صرف كنيد            ….. نگذاريد زحمات خودتان هدر برود، قلم ها را در راه خدمت به اين خلق به كار بيندازيد، گفتار را در راه خدمت به مستضعفين و اعمال را در خدمت به مستضعفين.

 …..  با وحدت، اعجاز بزرگ تاريخ يعني شكست همه ابرقدرت ها را ايجاد كرديد

  اي دوستان من! اي برادران من! از تفرقه بپرهيزيد و همانطور كه امروز روز پيوند روحاني و دانشگاهي و دانشجويان است، ادامه بدهيد به اين پيوند و روشنفكران و نويسندگان، تمام قشرها به اين دو پيوند عزيز بپيوندند. شما ديديد با پيوند قشرهاي مختلف اعجاز بزرگ تاريخ را ايجاد كرديد و آن شكست همه ابرقدرت ها بود، امروز آنها از كار ننشسته و مشغول توطئه هستند، شما را به روي هم بازي مي دادند، وا مي دارند و از اجتماع باز مي دارند، هر قشر شما با قشر ديگر تفرقه افكني مي كنند، آنها بين اقشار تفرقه افكني مي كنند، كمك نكنيد به اين تفرقه افكني ها كه كمك به دشمنان كشور است

 …..  اشكال تراشي براي تضعيف ملّت است

 ……. اي كوتاه فهمان! اي خيانتگران!

 اينقدر تزوير نكنيد كه چه شد، همان كه ملّت مي خواست، شد. ملّت ما براي شكم قيام نكرده بود، ملّت ما براي اين امور منحط قيام نكرده بود، ملّت ما براي آنچه قيام كرده بود، شد، چطور مي‌گوئيد نشد و از اين به بعد هم تمام خواست هاي دست دوم ملّت انجام خواهد گرفت. و نه قدرت هاي خارجي و نه توطئه هاي داخلي و نه قلم ها و نه گفتارها نمي‌تواند جلوگيري كند از اين سيل خروشان. برادران من بدانيد كه اين مسائلي را كه طرح مي‌كنند و اين اشكالاتي كه مي تراشند همه براي تضعيف شماست، همه براي اين است كه شما را مايوس كنند

  اي ملّت عزيز، قوي باش كه پشتيبان تو خداست

 ………. اين اشخاصي كه طرفداري مي كنند از قدرت هاي بزرگ ولو به واسطه تضعيف ملّت، اينها هستند كه فرانسه شان آنطور است كه بختيار را پناه داده است و جوانان ما را به حبس كشيده و آمريكايشان آن است كه جرثومه فساد را در پناه خودش دارد حفظ مي كند اگر دست بر ندارند از اين شيطنت ها، اگر او بختيار را بخواهد حفظ بكند و او محمّد رضاي مخلوع را، ما با آنها به طور ديگر معامله ميكنيم، ما نخواهيم گذاشت كه توطئه هاي آنها به ثمر برسد و ما با وضع ديگر با آنها معامله خواهيم كرد، ملّت ما براي همه چيز حاضر است، توطئه ها را مي‌شكنيم و اين جرثومه هاي فساد را يا اصلاح مي‌كنيم و يا طرد.

 اي ملّت عزيز!

 قوي باش كه پشتيبان تو خداست، با اراده مصمم به پيش برو كه نگهدار تو خداست، تو براي خدا و براي جمهوري اسلامي قيام كردي، قويدل باش كه پيروز خواهي شد. (صحيفه نور ج 10 صفحه 128 تاريخ: 13/8/58 (

[2] کیهان، 3 مهر 58 ص3

[3] – سکولاریستی

[4] – به عبارت دیگر یعنی به دلخواه امام و مراجع عظام تقلید و آیت الله طالقانی که  مجلس خبرگان را پذیرفتند و خواهان وجود اصل ولایت فقیه در قانون اساسی بودند.

[5] – مقایسة ولایت فقیه با « حکومت مؤبدان در ایران باستان» و « حکومت کلیسا در قرون وسطی»، اگر نشانگر بی اطّلاعی نباشد نشانگر بی انصافی و عوامفریبی و شارلاتان بازی این افراد است..

[6] – در قرآن نیز پس از تعیین حضرت علی (ع) به ولایت خداوند مي‌فرمايد :«  الیوم یئس الذین کفروا  من دینکم فلا تخشوهم و اخشونی…» امروز کافران از دین شما مأیوس شدند. پس از آنان بیم نداشته باشید و تنها از من بیم به دل داشته باشید.

[7]کیهان، 4 مهر 58ص 5

[8]صحيفه نور ج 9 صفحه 214

[9]کیهان، 7 مهر 58 ص 7

[10] – جَعَلَ اللهُ الكَعبَهَ بَيتَ الحَرام قياماً لِلنّاس

[11] – وَ اَذِّن فِي النّاس بِالحَجّ….. لِيَشهَدوا منافِع لَهم

[12]–  صحیفة نور ج 9 صفحة 225

[13]کیهان، 9 مهر 58 ص1

[14] کیهان، 9 مهر 58 ص1

[15]جمهوری اسلامی، 9 مهر 58 ص1

[16] جمهوری اسلامی، 19 مهر 58 ص2

درباره ی سید محمد هاشم پوریزدانپرست

دانشجویان مسلمان پیرو خط امام تسخیر لانه جاسوسی

مطلب پیشنهادی

خاطرات سید محمد هاشم پوریزدانپرست از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام از عملیات پیروزمند و حماسه بزرگ شکست حصر آبادان ( عملیات ثامن الائمه ) – قسمت دوازدهم

عذاب وجدان!     فرماندهي در كار نبود. سازمان رزم تقريباً به هم خورده بود. بچّه­هاي …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *