تیتر خبرها

طبس – شکست شیطان در بیابان طبس

شكست شيطان در بیابان طبس

شكست شيطان در بیابان طبس
شكست شيطان در بیابان طبس

به مناسبت سالگرد شكست حمله نظامي آمريكا به ايران در طبس (1359 )

تفسير آيه « و مكروا و مكرالله والله خير الماكرين » را بايد از كوير تفتيده طبس پرسيد; بيابان خشك طبس تبلور مرصاد الهي شد براي گرگ هاي در كمين نشسته اي كه راوي سياه مرگ بودند.

از بحث هاي مهم قرآني كه به جنبه هاي ويژه اي از نصرت الهي اشاره دارد امدادهاي غيبي است . اصولا از نظر جهان بيني اسلامي هستي و واقعيت هاي زندگي به مسايل مادي و طبيعي محدود نمي گردد بلكه هستي به دو عالم غيب و شهود يا نهان و آشكار تقسيم مي شود. برخلاف آن كه عالم طبيعت به وسيله زمان و مكان حدودي پيدا مي كند و به قوه و استعداد حركت و تكامل بستگي دارد عالم غيب منحصر به اين ابعاد و محدوديت ها نمي باشد و از واقعيتي مطلق منشا مي گيرد.

البته بايد اين حقيقت را هم دانست كه تمامي موجودات به حمايت و امداد غيبي نياز دارند و تدبير امور جهان هستي در عالم غيب صورت مي گيرد. در زندگي بشري به يك سلسله مددهاي غيبي اي برمي خوريم كه مويد لطف و عنايت الهي به يك اجتماع يا فرد خاصي است .

بديهي است كه اين حمايت هاي غيبي گزاف و بدون قيد و شرط و خارج از سنت الهي نمي باشد بلكه بر اساس شايستگي ها لياقت ها و فراهم بودن شراط ويژه آدمي مشمول الطاف مخفي پروردگار خويش قرار گرفته و خداوند او را در گرفتاري ها ظلمت ها و شدايد مدد مي نمايد :

« والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا » سوره عنكبوت آيه 69

امداد خاص خداي متعال نسبت به آنان كه با صدق و اخلاص قدم در طريق حق نهادند و سعادت اخروي و رضايت پروردگار عالم را وجهه همت خويش قرار مي دهند به توفيق الهي تعبير مي شود. بدين معنا كه همراه با سعي و تلاشي كه انسان از خود بروز مي دهد خداوند نيز اسباب و شرايط چنان فراهم مي سازد كه او آسان تر به مقصد برسد. اين سنت اختصاص به افرادي دارد كه طالب حق اند. منتها بايد توجه داشت كه گاهي اسباب و علل ظاهري در كنار هم گرد مي آيند و نيل به مقصود را تسهيل مي كنند و گاهي لطف الهي به شكل يك امداد غيبي و باطني شامل حال ايمان مي گردد و كارهاي دشوار با اتكا به آن نصرت باطني پوشيده از انظار بسي سهل و آسان مي گردد. اين قبيل امدادهاي غيبي كه اراده اهل ايمان را تقويت كرده و آنان را به تحقق آرمان هاي خود موفق مي دارد هم به شكل فردي و هم به شكل اجتماعي مي تواند تجلي كند. چه بسيار امت هايي كه با تجهيزات و نيروهاي اندك به عرصه مبارزه با باطل قدم نهادند و با نيروهاي غيبي جبهه آنها تقويت شده و بر خصم خود فائق آمده اند :

« كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين » سوره بقره آيه 249

اگر جامعه اي درست حركت كند و در مسير حق گام نهد خدا ياريش مي كند :

« يا ايها الذين آمنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها و كان الله بما تعملون بصيرا » سوره احزاب آيه 9

معناي توكل نيز اين است كه آدمي سبب و علت را در امور ظاهري نبيند و انسان متوكل كسي است كه در ضمن آن كه به اسباب و علل ظاهري توجه داشته و به آنها دست مي يابد ولي به آنها اعتماد كامل ندارد و مي داند كه عواملي ناپيدا با اراده الهي كارسازترند. براين اساس اگر امور ظاهري به انسان متوكل و مومن خيانت كرد يا دشمن « او را غافل گير نمود با وجود توطئه هاي حساب شده متجاوزان باز آن عوامل مخفي الهي به ياري اين انسان متكي به خدا مي شتابند و ضمن ياري كردن او حيله هاي دشمنان را خنثي و بي اثر مي سازند. از اين رو در آيه از سوره بقره از زبان مومنان آمده : « انت مولانا فانصرنا علي القوم الكافرين » .

از اين آيه برمي آيد كه نتيجه و مقتضاي ولايت خداوند بر مومنان نصرت و امداد آنان است .

اگر به حوادث و جريان هاي انقلاب اسلامي نيك نظر افكنيم و با ژرف انديشي مسايل آن را بازخواني نماييم به وضوح مشاهده مي كنيم كه الطاف الهي توطئه هايي را نابود كرده كه هر كدام از آنها به تنهايي قادر بوده اند يك نظام اجتماعي و سياسي را از بين ببرند; مثلا موضوع نزاع داخلي و شورش ناحيه اي كه در اوايل پيروزي انقلاب اسلامي از گوشه و كنار سرزمين اسلامي ايران شعله ور گرديد گاه از كردستان و در مواقعي از تركمن صحرا خوزستان بلوچستان و آذربايجان سر بر مي آورد كه اگر پشتيباني خداوند از امت به پا خاسته ايران به رهبري امام خميني نبود تضعيف و تحليل نهضت اسلامي را به دنبال مي آورد. جريان هاي گوناگون فكري حزبي و قومي به بهانه هاي ملي گرايي حمايت از مردم جانبداري از محرومان و ادعاي دموكراسي و آزادي كه از سوي ابرقدرت هاي شرقي و غربي تغذيه فكري و ارائه مي شدند در پي آن بودند و هستند كه مسير اصيل اسلام ناب محمدي را كه ستون هاي اصلي انقلاب اسلامي بر آن استوار گرديده مخدوش يا منحرف كرده و به سوي ابرقدرت ها بكشانند و شعار قرآني انقلاب را كه نه شرقي و نه غربي بوده از تاب و توان بيندازند كه با حمايت الهي نقشه هاي مزبور نقش بر آب گرديد.

مصداقي بر سوره فيل

« بسم الله الرحمن الرحيم الم تر كيف فعل ربك با صحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف ماكول » (سوره فيل ).

شبانگاهان كه شب تيره بر پهنه زمين گسترده شد ابرهه سوار بر فيل و همراه فيل سوارانش با تمامي توش و توان و ساز و برگ عزم ويرانگري خانه خداي كرده و به سوي كعبه روانه شد. سپاهيانش متكبرانه سايه شوم خود را بر هر راه و مسيري در صحرا و بيابان افكندند. در آن لحظات حساس نه كسي را ياراي ايستادن و نه فردي بيدار بود جز مردي كهن سال دل سوخته و بيدار از سلاله پاك ابراهيم خليل كه در دل شب به نيايش ايستاده و اين گونه با معبود خويش زمزمه مي كند : اي خداي كعبه اگر اين سرزمين را به لطف خود كرامت و قداست بخشيده اي تا در آن بر سر هر مناره و ماذنه بانگ پرستش تو بلند باشد پس حافظ و نگهبان آن باش كه صاحب اين خانه تو هستي .

چنين شد كه خداوند بر آن سپاه فرو رفته در غفلت و غرور ابابيل را با سنگ هايي از جنس گل فرستاد كه به سويشان پرتاب كرده و آنان را همچون برگ هاي خورده شده از درون و برون متلاشي نمود. كيد و حيله آنان را به تباهي و نابودي كشانيد و آن ها كه تصور مي نمودند تمامي اهل زمين مقابل قدرت و ساز و برگشان تسليم اند ديگر باره ديدند آنچه بر سرزمين ايران حاكم است ايمان مي باشد و آنچه خود به آن اتكا دارند جز آهن خرد شده و پوسيده چيزي نيست و خدا خواست اين بارقه الهي باقي بماند تا آن روح قدسي خميني كبير كه حركت انبيا و اوليارا استمرار مي بخشيد در پرتو اين نور الهي به قيام « الله اكبر » ايستاده و جهانيان رابه اعجاب و شگفتي وا دارد. شرق و غرب را در بهت و تحير فرو برده و به همگان ثابت كند : « آمريكا هيچ غلطي نمي تواند بكند » .

آنچه در طبس گذشت با تمامي زواياي حركت و انجام بدون شك مصداقي ديگر بر سوره فيل بود و چهارم ارديبهشت 1359 يوم الفيل ديگر و كارتر مظهر استكبار جهاني و ابرهه اي ديگر. بدين گونه عنايت لطف و رحمت الهي بر مومنين گسترانيده شد.آنچه در اين ماجرا گذشت نه يك واقعه اي ساده و زودگذر و فراموش شونده بود آن چنان كه عوامل نفاق داخلي كوشيدند تا خاموشش گذارند بلكه تمثيلي و تذكري است ماندگار براي كساني كه با چشمان و دلهاي خويش جز آنچه هست هم مشاهده كرده و مي شنوند و اعتقاد دارند كه تذكر ديگري بود بر اثبات قدرت لايزال خداوندي و سستي عزم دشمنان خدا.

آن شب هنگامي كه مردم ايران در خواب به سر مي بردند چندين هواپيما و هلي كوپتر آمريكايي با آرم ارتش ايران حمل نفرات و تجهيزات جنگي قصد داشتند در اطراف تهران بر زمين نشسته و چندين نقطه حساس و حياتي را نابود كنند.

راستي اگر خداوند تبارك و تعالي به انقلاب اسلامي رهبر و مردم ايران عنايت ويژه اي نداشت اين تهاجم وسيع كه از ماه ها قبل تدارك ديده شده و به ميزان قابل توجهي براي آن نيرو و وقت صرف شده بود به اين سادگي و با توفاني از شن خنثي نمي گرديد. به راستي اگر آن دانه هاي كوچك شن جلو ديد خلبان هواپيما را نمي گرفت و آن برخورد و آتش سوزي به وجود نمي آمد چه كسي توانايي آن را داشت كه از اجراي اين نقشه شوم و گسترده جلوگيري كند

چنين بود كه شن هاي كوچك بيابان بر نشانه هاي بزرگ قدرت مادي مستكبران فائق آمد و مسلمانان مشاهده كردند كه خداوند با هواپيماهاي غول پيكر جنايت كاران چه كرد و چگونه كيدشان را تباه نمود و مزدورانشان را روسياه ساخت .

اگر استكبار جهاني در مقابل نظام اسلامي ايران ايستاده و با هزاران نيرنگ با انقلاب اسلامي مبارزه مي كند بي جهت نيست زيرا هرگز بدينسان تحقير نگرديد و به اين اندازه طبل رسوائيش نواخته نشده بود.

آمريكا چنين در سر مي پرورانيد كه كسي را ياراي كوچك ترين توهين و تحقير و رويارويي با او نمي باشد ولي با پيروزي انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني اين بت موهوم شكسته شد به ويژه پس از منهدم گرديدن آمريكا در جريان حمله چتربازانش به ايران آن چنان ضربه اي خورد كه به قول جيمي كارتر : هنوز هر شب كابوس شكست طبس را مشاهده مي كنم .

متاسفانه مسلمانان جهان و ساير ملت ها با وجود رسوايي هاي گوناگون استكبار جهاني موفق نشده اند كه قدرت هاي پوشالي را به زوال بكشانند و در مقابل آنان جبهه اي واحد و كارساز تشكيل دهند زيرا كم تر به قوه ايمان و نيروي الهي اتكا دارند. در اعمال و رفتار نيز آن گونه نبوده اند كه زمينه هاي امداد الهي و نصرت حق را فراهم كنند تا به مدد غيبي بر جنود باطل غلبه يابند ولي امت مسلمان ايران در چندين عرصه ثابت نمود كه در مقابل هر قدرت شيطاني پيروز خواهد شد. بنابراين هرگونه بيم و هراس از جانيان جهاني از سستي ايمان و تزلزل باورها حكايت دارد.

شرح توطئه نافرجام

در شامگاه چهارم ارديبهشت 1359 ه . ش هفت فروند هواپيماي غول پيكر و هشت فروند بال گرد نظامي مجهز آمريكايي مرزهاي هواي نظامي سي ـ 130 جنوبي ايران را بدون كوچك ترين مقاومتي پشت سر گذاشته و وارد حريم هوايي جمهوري اسلامي ايران مي گردند. يكي از پاسگاه هاي مرزي عبور آنها را گزارش مي دهد اما به دلايلي نامعلوم به آن گزارش ترتيب اثر داده نمي شود.

هواپيماها و بال گردها پس از طي مسافتي بيش از هزار كيلومتر در حريم هوايي ايران بدون برخورد با هيچ گونه مانعي جهت سوخت گيري و احتمالا براي هماهنگي شروع عمليات در يك فرودگاه متروكه كه در جنگ جهاني دوم در نزديك رباط خان طبس توسط قواي متفقين ساخته شده بود فرود مي آيند. توطئه گران مجهز به تمامي تجهيزات نظامي و حتي تانك موتور سيكلت هاي پرقدرت سريع و سنگين (تريل ) اتومبيل جيپ و سلاح هاي مختلف بودند. زمان فرود اندكي قبل از نيمه شب چهارم ارديبهشت بود.

يك اتوبوس مسافربري از كوره راه نزديك عبور مي كند. با پنتاگون تماس گرفته شد كه چه تصميمي در مورد چهل سرنشين اتوبوس بگيرند دستور داده شد كه تمامي مسافران را بازداشت نموده و درون يك هواپيماي سي ـ130 قرار داده و به طور موقت آنان را از ايران خارج سازند. يكي از ايرانيان گفت : آنها به ما گفتند كه دوباره بر اتوبوس سوار مي شويم يك آمريكايي اتوبوس ما را به نزديك هواپيمايي راند. او به ما گفت : پياده شويم و سوار هواپيما گرديم . حساس ترين لحظات ماموريت فرا رسيد. يكي از مسافران ايراني گفت : ما در حال سوار شدن به داخل هواپيما بوديم كه ناگهان مشاهده كرديم يكي از هواپيماها آتش گرفت . حقيقت مطلب اين بود كه يكي از هليكوپترها بنزين گيري كرده بود از زمين بلند شد تا در زمين از هواپيماي سي ـ 130 هليكوپتر ديگري جهت سوخت گيري آماده شود اما در اين بال گرد بدنه هواپيما برخورد نمود و در همان موقع هر RH – S 3 D لحظه خلبان را به سرعت به سوي جلو راند . در اين لحظه پروانه آن با دو آتش گرفتند و هشت آمريكايي هلاك گرديدند.

هم چنين قبل از آتش سوزي يك كاميون به طرف جاده مي آمد كه راننده اش پس از تيراندازي به سوي تانكر متواري شد. ترافيك غير منتظره در جاده اي كويري و احتمال فاش شدن ماموريت مرگ كماندوها و احتياج فوري به رسانيدن زخمي ها به بيمارستان يك تصميم بسيار دشواري را پيش مي كشيد كه آمريكايي ها بايد هر چه زودتر صحرا را ترك كنند. زماني باقي نمانده بود تا بدنه هواپيما خنك شود و آنها اجساد را بيرون بكشند. در عوض نجات دهندگان بايد در مرحله اول خود را از اين وضع مي رهانيدند. پس به سوي رفتند و سوار آن شدند و پا به فرار گذاشتند يكي از هواپيماي سي ـ 130 كساني كه در اين ماموريت نقش داشت با حضور جيمي كارتر در مصاحبه مطبوعاتي پس از عمليات نافرجام نجات جزئيات چندي از اين ماموريت را فاش نمود اما وزير دفاع آمريكا هارولد براون سري تر برخورد مي نمود و كم تر اطلاعات مي داد.

حضور كارتر در يك مصاحبه مطبوعاتي آن هم درست چند ساعت پس از فرار آمريكايي ها از خاك ايران با چشماني سرخ و ورم كرده حاكي از بي خوابي خشم ترس و نااميدي نشان دهنده اين موضوع بود كه مي خواست به عوامل خود در درون ايران بفهماند كه عمليات عقيم مانده و آنان را از ادامه برنامه بازدارد.

نكته ديگر اين كه پس از آن از سوي كارتر و هارولد براون اعلام گرديد كه اسناد طبقه بندي شده و سري در صحنه عمليات باقي مانده هليكوپترها مورد حمله واقع شده و همراه با اسناد باقي مانده نابود گرديدند. هليكوپترها ماموريت داشتند تا كماندوها را به يك اردوگاه دومي بعد از سوخت گيري در محلي كه مخفي گاه كوهستاني نام داشت و خارج از تهران بود منتقل سازند تا از ردگيري رادارها و نيروهاي دفاعي ايران در امان باشند. برخي از افراد نجات توسط كاميون هايي به محوطه سفارت آمريكا در ايران (لانه جاسوسي ) آورده مي شدند; هرچند كه اين وسائل نقليه از كجا مي آمدند مسئله اي سري بود. درست در زماني كه هليكوپترها بر فراز لانه جاسوسي پديدار مي شدند ماموران نجات قصد ناتوان نمودن ماموران محافظ را داشتند سپس گروگان ها و تيم مهاجم را به وعده گاهي كه مشخص شده بود با هواپيما منتقل مي نمودند.

روز جمعه پنجم ارديبهشت 1359 حدود ساعت 12 نيم روز از تهران به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يزد خبري مبني بر وجود چند هواپيما و هليكوپتر آمريكايي در فرودگاه متروكه حوالي طبس كه مسافرين اتوبوسي را به گروگان گرفته اند گزارش شد . در ساعت 3 بعد از ظهر همان روز ازمركز سپاه يزد پنج نفر به سرپرستي محمد منتظر قائم (فرمانده سپاه اين ناحيه ) عازم محل حادثه شدند در حوالي محل حادثه آنان با تعدادي از پاسداران كميته برخورد نمودند عده اي از افراد ژاندارمري نيز در منطقه حضور داشتند اما هيچ يك به محل هواپيما و هليكوپتر نزديك نشده بودند زيرا در همان هنگام چند فانتوم در ارتفاع زياد در حال پرواز بر فراز منطقه بودند.

افراد ژاندارمري منطقه به پاسداران اعزامي مي گويند : منطقه ناامن است و بايد با مركز تماس بگيرند. اگر فانتوم ها ايراني هستند مشخص شود و مطلع گردند كه منطقه را بمباران نكنند زيرا نيروهاي ايراني در آن جا هستند.

اگرچه افراد ژاندارمري محل را ترك نمودند ولي پاسداران به هليكوپترها نزديك شدند. در يك سوي جاده دو فروند و در سوي ديگر چهار فروند هليكوپتر قرار داشت كه يكي از آنها در حال سوختن بود. از ميان افراد اعزامي شهيد محمد منتظر قائم و يك نفر ديگر به محل نزديك تر شدندو مراقب مين گذاري احتمالي بودند تا به خودرو جيپ باقي مانده كه حامل مقداري اسلحه و مهمات بود رسيدند آن را روشن نمودند و به كنار جاده آوردند سپس به چند موتورسيكلت تريل كه روي كيلومتر شمار آن كاملا استتار شده بود رسيدند در اين بين متوجه توفان شني كه به آنها نزديك مي شد گرديدند از اولين هليكوپتر كه گذشتند به وسايلي چون لباس و ماسك برخورد كرده و آنها را به كنار جاده انتقال دادند. سپس شهيد محمد منتظر قائم و يكي از پاسداران با احتياط داخل يكي از هليكوپترها شدند كه داخل آن يك تيربار كاليبر 50 سوار شده و روي سه پايه نوار فشنگ به آن وصل شده و كاملا آماده شليك بود .

در گوشه ديگر حدود 10 كيسه حاوي قطعات كاليبر 50 سوار شده چند جعبه فشنگ كاليبر 50 تعدادي كيف مخصوص بي سيم صحرايي كه پر از مواد منفجره آماده انفجار بود و يك كلاسور محتوي چند ورقه درجه بندي شده يافتند. هر كدام از آنها با مقداري وسايل و اسلحه نيروي دريايي آمريكا از هليكوپتر خارج شدند.

در اين هنگام توفان شن تمام شد و هوا كاملا صاف گرديد. ناگهان سه يا چهار فانتوم از روي هليكوپترها عبور كردند چرخي زده و به سوي آنها بازگشتند و با كاليبر 50 به سمت هليكوپتري كه دستگاه راداري در آن روشن بود شليك كردند . در يك لحظه آن هليكوپتر منهدم شد و از بين رفت . فانتوم ها كه دور شدند دو پاسدار به سرعت حدود صد متر از آنها فاصله گرفتند و روي زمين دراز كشيدند اما فانتوم ها همچنان در حال پرواز بودند و به سوي دو پاسدار و ديگر نيروهاي اعزامي از سپاه يزد كه داخل جيپ كنار جاده بودند تيراندازي مي نمودند. سرانجام در اثر انفجار يك راكت برادر پاسدار محمد منتظر قائم فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يزد به شهادت رسيد و دو تن ديگر زخمي گرديدند كه به طبس انتقال يافتند. پيكر مطهر شهيد منتظر قائم شب هنگام بر شن هاي كوير آميخته با خون خويش باقي مي ماند و صبح گاهان براي بردن اولين شهيد حمله نظامي مستقيم آمريكا به ايران به سوي كوير مي آيند و اين در حالي بود كه يك دستش قطع شده و پاره هاي آهن راكت در قلبش فرو نشسته و به ديدار حق شتافته بود.

اهداف و مقاصد اين تهاجم ناكام

از سوي تمامي خبرگزاري هاي جهان مخابره گرديد كه نيروهاي كماندويي آمريكايي با تجهيزات كامل نظامي براي نجات گروگان هاي لانه جاسوسي به سوي تهران رهسپار شدند ولي به دليل اشكال در برنامه در كوير ايران متوقف شده و افراد باقي مانده فرار كرده اند اما در پس اين حركت چه قضايايي نهفته بود و آنها مي خواستند چه نقشه اي را عملي سازند ساده انديشي است اگر تصور كنيم كه آنان صرفا براي نجات 52 گروگان آن همه هليكوپتر و هواپيما و سلاح و مهمات را به ايران انتقال داده بودند . آنان مي خواستند مراكز مهمي چون منزل امام خميني مراكز سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مدرسه فيضيه مقر رياست جمهوري نخست وزيري ستاد كميته مركزي انبارهاي مهمات ارتش را بمباران كنند. هم چنين شخصيت هاي مهم مملكتي را از بين برده ويك حكومت سوسيال دموكرات به سبك آمريكايي و به رياست شاهپور بختيار به روي كار آورند.

آنچه امام خميني (قدس سره ) پس از شكست حمله نظامي آمريكا بيان فرمود هم جواب اين هدف واقعي آمريكا و هم پاسخي براي مطالب ادعايي مبني بر نجات گروگان هاست : « كارتر گمان مي كند با دست زدن به اين مانورهاي احمقانه مي تواند ملت ايران را كه براي آزادي و استقلال خويش و براي اسلام عزيز از هيچ فداكاري روگردان نيستند از راه خودش كه راه خدا و انسانيت است منصرف كند كارتر باز احساس كرده با چه ملتي روبه (مكتب ) روست و با چه مكتبي بازي مي كند. ملت ما ملت خون و مكتب ما جهاد است . كارتر بايد بداند كه اگر اين گروه به مركز جاسوسي آمريكا در تهران حمله كرده بودند اكنون هيچ يك از آنها و از پنجاه نفر جاسوس محبوس در لانه جاسوسي چيزي نبود و همه رهسپار جهنم شده بودند. كارتر بايد بداند كه حمله به ايران حمله به تمام بلاد مسلمين است و مسلمين جهان در اين امر بي تفاوت نيستند » .

از آن جا كه هدف آمريكا نابودي انقلاب را به همراه داشت نيروهاي انقلاب و به ويژه امت مومن و مسلمان كه به پيروي از رهبر خويش معابر و خيابان ها را از شعار و فرياد مرگ بر آمريكا پر كرده بودند بغض خود را عليه آمريكا افزودند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه مدام مورد غضب و بغض آمريكا بوده و در همين توطئه يكي از بهترين نيروهاي خود را از دست داده بود عليه آمريكا و عمال داخلي موضع سخت گرفت و هنوز چندي نگذشته بود كه با شركت فعال در كشف كودتاي استكباري و دست گيري عوامل داخلي ثابت كرد كه چگونه در مقابل ابرقدرت ها ثابت و استوار ايستاده است . دانشجويان مسلمان پيرو خط امام كه در آن زمان به درستي نمادي از مبارزات ضد استكباري امت ايران شناخته مي شدند و قبل از آن بارها مورد تخطئه مخالفين اشغال لانه جاسوسي قرار گرفته بودند بار ديگر در سطح جامعه اسلامي و انقلابي مطرح شدند و همين امر به شدت گرفتن جو ضدامپرياليستي موجود در ايران فزوني داد. دانشجويان مسلمان پيرو خط امام گروگان را به محل هاي متعدد در سراسر ايران انتقال داده و شور ضد آمريكايي را به تمامي نقاط كشور سرايت دادند. به اين ترتيب سياست هاي آمريكا در ايران به سختي شكست خورد.

از سوي ديگر اين مانور آمريكا موجب منسجم تر شدن صفوف امت انقلابي و مسلمان ايران عليه خود او گرديد و يك بار ديگر خشم فزاينده ملت ايران عليه استكبار افزايش يافت . از جهت ديگر آمريكا براي تبليغات رنگارنگ خود هيچ محملي نيافت و اين از بزرگ ترين خسارت هايي بود كه اين حمله نظامي نصيب آمريكا كرد. از جانب ديگر آمريكا با دست زدن به اين توطئه نافرجام خود را بيش از گذشته در ايران اسلامي به عنوان استعمارگري خونخوار و كينه توز مطرح كرد. هم چنين گروهك هاي مخالف جمهوري اسلامي كه تا آن زمان خود را ضد امپرياليست مي خواندند هم مقابله و مبارزه جمهوري اسلامي با آمريكا را يك حركت ظاهري مي خواندند بر اثر يورش نافرجام مذكور تمامي رشته هاي خود را پنبه يافتند و تمامي تحليل ها و تفسيرهاي خود را مبني بر اين كه ضد آمريكايي بودن ايران يك نمايش است بر باد رفته ديدند. از اين رو به يك ورشكستگي سياسي تمام و بي آبرويي مفرط دچار شدند. ستون پنجم نيز افشا گرديد و اقدامات هم زمان گروهك ها و نيز موضع گيري هاي آنان پس از شكست طبس ماهيت آمريكايي آنان را آشكارتر ساخت .

شكست عمليات در صحراي طبس براي دولتمردان آمريكايي به طور اخص و مردم جهان به طور اعم بسيار شگفت آور و غير منتظره و برخلاف مسايل علمي و تكنيكي جلوه گر شد زيرا دولت تجاوزگر آمريكا :

1 ـ در خصوص چنين ماموريتي متجاوز از پنج ماه تمام در صحراي آريزونا جايي كه تقريبا داراي شرايط كوير ايران است تعليمات پيچيده و فشرده اي را به كماندوهاي مخصوص خويش داده بود.

تا صنايع مدرن استفاده گرديده بود زيرا RH – S 3 D 2 ـ از پيچيده ترين تعليمات و تكنيك هاي نظامي اعم از تسليحات دفاعي هليكوپترهاي سيكورسكي از بهترين نوع هليكوپترهاي مخصوص عمليات نجات در نظر گرفته شده بودند و قبلا كارآيي بسيار خوب و درخشاني از خود نشان داده بودند.

3 ـ براساس گفته هاي مقامات رسمي پنتاگون بودجه هنگفتي جهت اين عمليات در نظر گرفته بودند .

4 ـ تمامي گروه ها و احتمالا كساني كه در عمليات نجات موفقيت آميز شركت داشتند نقش موثري در هماهنگي و سازماندهي اين طرح عهده دار بودند.

5 ـ به كمك سازمان هواشناسي آمريكا وضع جوي ايران به خصوص منطقه فرود در صحراي طبس كاملا مورد پيش بيني علمي واقع شده بود. به علت اين كه آن شب مهتابي بود و احتمال وقوع طوفان معمولا در اين مواقع بعيد به نظر مي رسيد ورود هر نوع جبهه هواي غير مطلوب شگفت آور است .

اين جاست كه فرمايش قرآن كريم دقيقا تحقق عيني پيدا مي كند آن جا كه خداوند مي فرمايد :

« لا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه » سوره رعد آيه 37 ; آنان كه كفر ورزيدند به آنچه با دست هاي خود ساخته اند سركوبي سختي پيوسته بر آنها خواهد رسيد پس از اين اعجاز خداوندي آن چه برجاي ماند چيزي جز پيكره سوخته و سرافكندگي و اقرار شرم آلود به شكستي بزرگ از طرف دشمن و ايجاد اتحاد و حاكميت توحيد در بين امت اسلام و اعلام خدا صاحبي اين ملت نبود. دشمن كوشيد تا با ايجاد جو رواني حقيقت از دست رفته را باز يابد ولي موثر واقع نشد و به لطف خداوند مردم پايدارتر و هوشيارتر شدند.

بررسي هايي در خصوص زمينه هاي تجاوز

1 ـ در روز 19 فروردين جيمي كارتر رئيس جمهور اسبق آمريكا بر صفحه تلويزيون ظاهر گرديد و اعلام نمود كه آمريكا با ايران قطع رابطه كرده است . هم چنين اعلام نمود كه به ديپلمات هاي ايراني مقيم آمريكا يك مهلت 24 ساعته داده شده است تا خاك آمريكا را ترك كنند.

در اين خصوص امام خميني فرمود : اگر تنها يك كاري را كارتر به نفع محرومان كرده باشد همين قطع رابطه است .

لذا قطع شدن رابطه ايران با شيطان بزرگ مورد بحث محافل مختلف قرار گرفت و هر يك به مقتضاي منافع خود تحليل هاي گوناگوني ارائه كردند اما واكنش رسمي نظام اسلامي ايران در چند جمله مختصر رهبر انقلاب خلاصه گرديد كه فرمود : ملت شريف ايران ! خبر قطع رابطه بين آمريكاو ايران را دريافت كردم . رابطه بين يك ملت به پا خاسته براي رهايي خود از چنگال چپاول گران بين المللي با يك چپاول گر عالم خوار هميشه به ضرر ملت مظلوم و به نفع چپاول گر است . ما اين قطع رابطه را به فال نيك مي گيريم چون كه اين قطع رابطه دليلي بر قطع اميد دولت آمريكا از ايران است . ملت رزمنده ايران اگر اين طليعه پيروزي نهايي را كه ابرقدرت سفاكي را وادار به قطع رابطه يعني خاتمه دادن به چپاول گري كرده اگر جشن بگيرد حق دارد . صحيفه نور ج 7 ص 170

در واقع قطع رابطه و قطع اميد در پي موضع گيري هاي مداوم رهبر انقلاب اسلامي صورت گرفت و آمريكا ناگزير به انجام آن شد در پيام امام خميني (ره ) به مناسبت سالگرد انقلاب اسلامي در سال 1359 ه . ش آمده است :

شيطان بزرگ براي رسيدن به چند سال سند جنايت به هر وسيله ممكن دستاويز به هر نقشه شيطاني متشبث مي شود. او گاهي با اشغال نظامي و پياده كردن چتربازان در لانه جاسوسي و گاهي با محاصره اقتصادي و منزوي كردن كشور ما را تهديد مي كرد و از آن نتيجه نگرفت و اكنون به نقشه سياسي دست زده است .

امام با اين انديشه كه رابطه با آمريكا را مي خواهيم چه كنيم قطع ارتباط با استكبار را به فال نيك گرفت و آمريكاي مستاصل پس از 16 روز صدق گفته امام را با عمل خود ثابت كرد و با تجهيزات نظامي به عنوان نجات گروگان ها به ايران هجوم آورد كه در كوير ايران دچار خشم و توفان گرديد.

2 ـ با اشغال لانه جاسوسي از سوي دانشجويان مسلمان پيرو خط امام كه در حقيقت انقلاب دومي به وقوع پيوست توطئه هاي مزورانه آمريكا در نفوذ رسوخ و مسخ انقلاب اسلامي به شكست منجر شد. دست هاي خيانت بار همساز با شيطان بزرگ نيز در اين ماجرا افشا گرديد . لذا تهديدات نظامي و اقتصادي از ابتدايي ترين اقدامات جهت غلبه بر اين پيروزي بزرگ بود . امت مسلمان ايران از تاريخ 13 آبان 1358 كه روز تسخير جاسوس خانه آمريكا بود در گرماگرم يك جريان حاد ضد آمريكايي قرار گرفته بود .

البته مردم مخصوصا دانشجويان چنين مبارزه پرشور و خط مبارزاتي پيگير را از رهبر انقلاب كه آمريكا را به بن بست كشانده بود فرا گرفته بودند و تسخير آن لانه جاسوسي محصول حملات بي امان امام خميني عليه آمريكا بود. ايشان در يك سخنراني تلويزيوني فرمودند : « چرا جوانان و طلاب ما ساكت نشسته اند و عليه آمريكا و توطئه هاي او نمي شورند » دو سه روزي از اين بيانات نگذشته بود كه لانه جاسوسي در تهران فتح گرديد. شكست كوشش هاي ديپلماتيك و طرح هاي بسيار مزدورانه آمريكا براي آزادسازي گروگان ها از اهم زمينه هايي بود كه اين تهاجم را فراهم ساخت .

3 ـ گروهك هاي چپ و راست داخلي كه هميشه كوركورانه دستورات اربابان خود را عملي مي ساختند اين بار نيز به خاطر حفظ سنگر دانشگاه و مخالفت با تعطيلي دانشگاه ها و مبارزه با اصل انقلاب فرهنگي به شيوه انقلاب اسلامي به جنگ و جدال خونريزي هياهو و سنگربندي مشغول گشته و آن چنان ماهرانه جو را آماده ساختند كه گويي اين بخش نيز جزيي از طرح كلي تجاوز نظامي بوده است .

4 ـ در همين ايام بود كه رژيم حاكم به عراق به آتش افروزي مرزي خويش دامن زد و در مناطق غربي نيز احزاب سياسي به بلوا و آشوب عليه نظام اسلامي دست زدند. اين تشنج ها از آن جا كه از يك منبع فرمان مي گرفت به گونه اي وسيع و گسترده جلوه نمود تا اين كه با اعزام نيروهاي سپاه و ارتش به سوي اين نواحي مسئله به شكل درگيري درآمد و نقل و انتقال قواي نظامي از مركز به سمت غرب كشور غير از كنترل ضد انقلاب داخلي نتايج ناگواري داشت زيرا تمركز نيروها در آن زمان در يك منطقه به فراموش سپردن دشمن خارجي و باز گذاشتن دست او براي تجاوز تلقي مي گرديد. هم چنين به دليل اين گونه مسايل در زمان تهاجم نظامي هيچ كدام از لوازم دفاعي و مخابراتي مهم در حومه مركزي ايران استقرار نداشته است .

آن شب هنگامي كه مردم ايران در خواب به سر مي بردند چندين هواپيما و هلي كوپتر آمريكايي با آرم ارتش ايران حمل نفرات و تجهيزات جنگي قصد داشتند در اطراف تهران بر زمين نشسته و چندين نقطه حساس و حياتي را نابود كنند

اگر استكبار جهاني در مقابل نظام اسلامي ايران ايستاده و با هزاران نيرنگ با انقلاب اسلامي مبارزه مي كند بي جهت نيست زيرا هرگز بدينسان تحقير نگرديد و به اين اندازه بر طبل رسوائيش نواخته نشده بود

حضور كارتر در يك مصاحبه مطبوعاتي آن هم درست چند ساعت پس از فرار آمريكايي ها از خاك ايران با چشماني سرخ و ورم كرده حاكي از بي خوابي خشم ترس و نااميدي نشان دهنده اين موضوع بود كه خواست به عوامل خود در درون ايران بفهماند كه عمليات عقيم مانده و آنان ر ا از ادامه برنامه بازدارد

پس از اين اعجاز خداوندي آن چه برجاي ماند چيزي جز پيكره سوخته و سرافكندگي و اقرار شرم آلود به شكستي بزرگ از طرف دشمن و ايجاد اتحاد و حاكميت توحيد در بين امت اسلام و اعلام خدا صاحبي اين ملت نبود

درباره ی سید محمد هاشم پوریزدانپرست

دانشجویان مسلمان پیرو خط امام تسخیر لانه جاسوسی

مطلب پیشنهادی

به بهانه سی چهارمین سالگرد شکست مفتضحانه آمریکا در کویر طبس ، خاطرات مرحوم حجت الاسلام و المسلمین، سید مصطفی رضوی حیدری فرمانده کمیته انقلاب اسلامی و آزاده و جانباز30% انقلاب، امام جمعه فقيد شهرستان فريمان و فرمانده کميته انقلاب اسلامي شهرستان طبس و اولین مسئولی که در سال 1359 در محل حادثه حضور یافت، از حمله نظامي آمريکا در کوير طبس

به بهانه سی چهارمین سالگرد شکست مفتضحانه آمریکا در کویر طبس ، خاطرات مرحوم حجت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *