تیتر خبرها
خانه / بخش 2) لانه جاسوسی آمریکا در ایران / 2)6) طبس و حمله نظامی آمریکا / 2)6)1) اخبار و مطالب مرتبط با واقعة طبس و تهاجم نیروهای نظامی آمریکا به ایران / طبس – روایت حادثه شکست آمریکا در تهاجم به ایران از طریق بیابان طبس از زبان اولین فرد حاضر در صحنه

طبس – روایت حادثه شکست آمریکا در تهاجم به ایران از طریق بیابان طبس از زبان اولین فرد حاضر در صحنه

روايت حادثه شکست آمريکا در تهاجم به ایران از طریق بیابان طبس از زبان اولين فرد حاضر در صحنه

روايت حادثه شکست آمريکا در تهاجم به ایران از طریق بیابان طبس از زبان اولين فرد حاضر در صحنه
روايت حادثه شکست آمريکا در تهاجم به ایران از طریق بیابان طبس از زبان اولين فرد حاضر در صحنه

خراسان – مورخ یکشنبه 1389/02/05

حادثه صحراي طبس يک اتفاق به ياد ماندني است که در روز پنجم ارديبهشت ماه سال ۱۳۵۹در منطقه اي از صحراي طبس به وقوع پيوست و در اين حادثه که نمودي از قدرت بي همتاي خداوند براي شکست دشمنان ايران و اسلام بود، نظاميان آمريکا با تجهيزات کامل خود در برابر قدرت خداوند نابود شدند.براساس اطلاعات موجود غروب روز پنج شنبه ۴ ارديبهشت ماه، ۶ فروند هواپيماي ۱۳۰-C آمريکايي ۹۰ کماندو اين عمليات را که آمريکايي ها نام آن را «نور سبز» يا «دلتا» انتخاب کرده بودند از قاهره با يک ناو هواپيمابر به درياي عمان و نزديک آب هاي ايران منتقل کردند. نيمه شب پنج شنبه ۴ ارديبهشت ماه اين هواپيماها و ۸ فروند بالگرد نفربر از عرشه ناو هواپيمابر برخاستند و با پرواز در ارتفاع کم، راهي ايران شدند.براساس نقشه، هواپيماها و بالگردها مي بايد در فرودگاه شماره يک واقع در صحراي طبس فرود مي آمدند، سپس بالگردها، کماندوها را به اطراف تهران منتقل مي کردند تا از آن جا با کاميون ها و خودروهايي که از قبل توسط عمال داخلي و نفوذي آمريکا آماده شده بود، به طرف ساختمان سفارت سابق آمريکا انتقال يابند.اما پس از ورود نظاميان آمريکايي به داخل خاک ايران يکي از بالگردها در ۱۲۰ کيلومتري شهر راور کرمان دچار نقص فني شد و ناگزير به فرود شد و سرنشينان آن به بالگرد ديگري منتقل شدند که پس از مسافتي، دستگاه هيدروليک اين بالگرد نيز از کار افتاد، اما توانست خود را به ناو هواپيمابر «نيميتز» برساند.در هر صورت ۶ فروند هواپيماي ۱۳۰-C و ۶ فروند بالگرد در محل مورد نظر واقع در صحراي طبس در تاريکي شب فرود آمدند و يکي ديگر از بالگردها هم در حال سوخت گيري براي اجراي مرحله بعدي عمليات، دچار نقص فني شد. با از کار افتادن اين بالگرد، تمام برنامه هاي آمريکايي ها به هم ريخت زيرا با محاسباتي که انجام داده بودند براي انجام مرحله بعدي عمليات حداقل ۶ فروند بالگرد نياز داشتند، بنابراين موقعيت به «ناو نيميتز» و از آن جا به کاخ سفيد گزارش و از رئيس جمهور کسب تکليف شد و کارتر نيز بدين شکل دستور توقف عمليات و عقب نشيني را صادر کرد اما سپاه شيطان در چنگال عذاب الهي گرفتار شد و آن هنگام که آمريکايي ها قصد بازگشت داشتند، توفاني از شن برخاست و هواپيماها و بالگردهاي آمريکايي در حال برخاستن از زمين دچار مشکل شدند. يک هواپيما و يک فروند بالگرد با هم برخورد کردند و هر ۲ آتش گرفتند. در اثر اين حادثه ۸ تن از آمريکايي ها در آتش عذاب سوختند و بقيه آن ها نيز از خاک ايران اسلامي فرار کردند.در همين راستا بعد از گذشت ۳۰ سال از وقوع شکست نظامي آمريکا در صحراي طبس به بازخواني خاطرات يکي از اولين افراد حاضر در منطقه بعد از اين واقعه مي پردازيم.«احمد حبيبي» در گفت وگو با خراسان گفت: واقعه اي که پنجم ارديبهشت ماه سال ۱۳۵۹ در کوير طبس اتفاق افتاد از ابعاد مختلف قابل بررسي است.وي ادامه داد: با اين که آن زمان تازه سپاه در طبس تاسيس شده بود و ما عضو سپاه شده بوديم ولي اين ارگان نظامي هنوز شکل نگرفته بود، در آن روز از پاسگاه رباط خان خبر رسيد که در کوير اتفاقي افتاده است و قاچاقچي ها جاده را با هواپيما و بالگرد بسته اند.وي گفت: به اتفاق ۴ نفر از برادران کميته با کم ترين امکانات و اسلحه براي بررسي موضوع به سمت منطقه حرکت کرديم و ساعت ۶ صبح به محل مورد نظر رسيديم.وي با اشاره به اين که موقع حضور آن ها در منطقه هيچ فردي در آن جا حضور نداشت گفت: آمريکايي ها فرار کرده بودند و ۹ جنازه داخل لاشه هواپيما و بالگردها در حال سوختن بود و بوي تعفن اجساد در منطقه پخش شده بود.وي افزود: ۸ فروند بالگرد و ۷ فروند هواپيماي ۱۳۰-C استتار شده که رنگ خاک بود و هيچ گونه آرم و نشاني نداشت ساعت 2:30 صبح روز قبل در محل فرود آمده بود و ابتدا ضمن بستن جاده مسافران يک دستگاه اتوبوس که زائران امام رضا(ع) بودند، آن ها را به اسارت گرفته و به يک تانکر حامل سوخت شليک کردند که به آتش کشيده شد ولي راننده آن موفق به فرار شده بود که بعد از برگشت به ديگران خبر داده بود.وي خاطرنشان کرد: خبري که به پاسگاه رسيد توسط يکي از مسافران بود که توانسته بود از تاريکي شب استفاده کند و خود را به پاسگاه برساند.وي ادامه داد: به محض اين که رسيديم اقدام به محاصره ۵ فروند بالگرد سالم کرديم.«حبيبي» گفت: در حال پيشروي به سمت بالگردها بوديم که مشاهده شد داخل يکي از آن ها دستگاهي همانند موتور خودرو روشن است که به احتمال زياد بالگرد فرماندهي اين گروه بود که در حال ارسال تصاوير و صدا بود.وي ادامه داد: هنوز يک ربع نگذشته بود که مشاهده کردم ۲ فروند هواپيماي جنگنده ايراني از سمت جنوب به سمت ما آمدند و به محض رسيدن بالاي ما شروع به تيراندازي کردند و هشدار دادند که کسي نزديک نشود و پس از تيراندازي، منطقه را ترک کردند و رفتند.

وي افزود: هنوز چند دقيقه اي از رفتن هواپيماها نگذشته بود که يک دستگاه سيمرغ به همراه ۵ نفر از سپاه يزد به فرماندهي شهيد محمد منتظرقائم به منطقه آمدند.

وي گفت: شهيد منتظرقائم گفت که براي بررسي به منطقه آمده است.وي افزود: بعد از هم فکري با ايشان درباره چگونگي بررسي موضوع قرار بر اين شد که نيروها با فاصله مستقر شوند و من به همراه منتظرقائم براي بررسي به داخل بالگردها برويم که اگر اتفاقي افتاد براي ادامه کار همه نيروها آسيب نبينند.وي اظهار داشت: ابتدا من به داخل همان بالگردي که دستگاهي داخل آن روشن بود رفتم و مشاهده کردم که در دو طرف بالگرد اسناد زيادي وجود دارد.وي ادامه داد: جيپ و ۲ دستگاه موتورسيکلت را به فاصله دورتر از بالگرد منتقل کرديم و زماني که شهيد منتظرقائم در مرحله دوم براي انتقال اسناد به داخل بالگرد رفته بود صداي يکي از نيروها بلند شد که هواپيماها آمدند. من به آسمان نگاه کردم اما هواپيمايي را نديدم ولي صداي آن ها را شنيدم که آن فرد گفت: از سمت شمال و در ارتفاع خيلي پايين در حرکت هستند.وي ادامه داد همين که به بالاي بالگردها رسيدند اولين بالگردي را که منفجر کردند هماني بود که داخل آن اسناد وجود داشت و چون منتظرقائم نزديک آن بود به شهادت رسيد.«حبيبي» گفت: هواپيماها دوباره دور زدند و بالگردهاي ديگري را نيز منفجر کردند و رفتند و صبح روز بعد نيز بالگرد سوم را منفجر کردند.وي خاطرنشان ساخت: از منطقه به ستاد مشترک گزارش فرستاده شده بود که نيروهاي خودي در منطقه هستند ولي اعلام شده بود که کماندوهاي آمريکايي دارند بالگرد را آماده فرار مي کنند.اين بازنشسته سپاه گفت: هواپيماها تا صبح در منطقه منور مي زدند که فقط روشن باشد و کسي به بالگردها نزديک نشود.وي با اشاره به آماده سازي آمريکايي ها براي اين عمليات گفت: آن ها کشور مصر را انتخاب کرده بودند و حدود ۳۰۰ نفر از ورزيده ترين نيروهاي آمريکايي در آن منطقه که شباهت زيادي به آب و هواي کوير ايران دارد را آموزش دادند و پس از هماهنگي هاي لازم با عوامل داخلي، خارجي و کشورهاي همسايه اقدام به اين حرکت کردند.وي اهداف آمريکايي ها از اين حرکت را نجات جان گروگان ها، ايجاد اغتشاش در مراکز استان ها، بمباران مراکز حياتي و… اعلام کرد و افزود: آن ها با اين اهداف به خيال خام خود مي خواستند کار نظام را يکسره کنند که خداوند امداد غيبي خود را نصيب ملت ايران کرد و آن ها آن شکست مفتضحانه را متحمل شدند و فرار را بر قرار ترجيح دادند.وي افزود: زماني که آن ها مسافران اتوبوس مسافري را گروگان گرفته بودند همراه آمريکايي ها تعدادي فارسي زبان نظامي هم بودند که لباس و درجه نظامي شاهنشاهي ايران را به تن داشتند که پس از شکنجه فراوان و توهين به مسافران، ۲ نظر در مورد نحوه برخورد با مسافران وجود داشته است. وي ادامه داد: يکي از نظرها اين بود که همه را بکشند و ديگري اين که آن ها را نگه دارند و به آمريکا ببرند و در آن جا مانور تبليغاتي بکنند و بگويند اين ها با ما بوده و به آمريکا پناهنده شده اند که بعد از آتش سوزي آن ها را به حال خود رها و فرار کردند.

درباره ی سید محمد هاشم پوریزدانپرست

دانشجویان مسلمان پیرو خط امام تسخیر لانه جاسوسی

مطلب پیشنهادی

به بهانه سی چهارمین سالگرد شکست مفتضحانه آمریکا در کویر طبس ، خاطرات مرحوم حجت الاسلام و المسلمین، سید مصطفی رضوی حیدری فرمانده کمیته انقلاب اسلامی و آزاده و جانباز30% انقلاب، امام جمعه فقيد شهرستان فريمان و فرمانده کميته انقلاب اسلامي شهرستان طبس و اولین مسئولی که در سال 1359 در محل حادثه حضور یافت، از حمله نظامي آمريکا در کوير طبس

به بهانه سی چهارمین سالگرد شکست مفتضحانه آمریکا در کویر طبس ، خاطرات مرحوم حجت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *