تیتر خبرها
خانه / بخش 2) لانه جاسوسی آمریکا در ایران / 2)6) طبس و حمله نظامی آمریکا / 2)6)1) اخبار و مطالب مرتبط با واقعة طبس و تهاجم نیروهای نظامی آمریکا به ایران / طبس – سخنرانی امام خمینی در جمع فرماندهان سپاه پس از واقعه تهاجم نیروهای متجاوز آمریکایی به ایران از طریق بیابان طبس

طبس – سخنرانی امام خمینی در جمع فرماندهان سپاه پس از واقعه تهاجم نیروهای متجاوز آمریکایی به ایران از طریق بیابان طبس

سخنراني امام خمینی در جمع فرماندهان سپاه  پس از واقعه تهاجم نیروهای متجاوز آمریکایی به ایران از طریق بیابان  طبس

سخنراني امام خمینی در جمع فرماندهان سپاه  پس از واقعه تهاجم نیروهای متجاوز آمریکایی به ایران از طریق بیابان  طبس
سخنراني امام خمینی در جمع فرماندهان سپاه پس از واقعه تهاجم نیروهای متجاوز آمریکایی به ایران از طریق بیابان طبس

پنجشنبه ۰۵ ارديبهشت ۱۳۸۷

زمان : قبل از ظهر 12 ارديبهشت 1359 / 16 جمادي الثاني 1400

موضوع : شكست مفتضحانه امريكا در صحراي طبس – مقايسه انقلاب ايران با ساير انقلابات

حضار: فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي سراسر كشور

[بسم الله الرحمن الرحيم ]

روحيه شهادت طلبي جوانان كشور

من وقتي شما جوانها را مي بينم كه با صداقت ، با سلامت روح فعاليت براي اسلام مي كنيد و خودتان را در معرض خطر مرگ قرار مي دهيد مباهات مي كنم . افتخار مي كنم كه در بين مسلمانها يك همچو جوانهاي رشيد متعهد هست . از اين جهت ، ما نبايد ازقدرتمندهايي كه اتكال به خدا ندارند، اتكال به مسلسل دارند، ما نبايد بترسيم . ترس مال آن است كه براي شهادت حاضر نباشد.

در روايتي است كه حضرت علي بن الحسين در كربلا كه بودند به پدرشان گفتند كه – قريب به اين معنا – كه به آنها گفته بودند كه شما كشته مي شويد. عرض كرد به سيدالشهداكه مگر ما بحق نيستيم ؟ فرمود چرا. گفت ديگر مبالات از مردن نداريم (1) كسي كه بحق است و كسي كه قائل است به اينكه اين عالم تمام يك مدبر دارد و او خداست ، و عالم طبيعت پايينترين عوالم است – در قرآن از او به دنيا تعبير شده ، دنيا اين پايين – وقتي بناباشد كه شهيد منزلش در ملا اعلي باشد، اين چه خوفي دارد؟ خوف را بايد امثال كارترهاداشته باشند كه اعتقاد به اين مسائل ندارند.

اينهايي كه همه مقصدشان اين است كه در اينجا چند روزي به يك قدرتمندي برسنديا به يك جنايتكاري برسند، آنها بايد بترسند. اما جوانهاي ما كه اعتقاد به ماوراي طبيعت دارند، و شهادت را براي خودشان يك فوزي مي دانند، اينها ترس ندارند. ما فرض

مي كنيم كه همچو قدرتي براي آن قدرتمندان باشد كه بريزند و بكشند و همه چيز را ازبين ببرند، مع ذلك ما چون بحق هستيم نبايد بترسيم .

نقض قوانين بين الملل در طبس توسط امريكا

در صورتي كه نه اينطور هم نيست مسائل . آقاي كارتر از روز اول هي با فرياد و با صدامي خواست تحميل كند. اگر شما يادتان باشد، اولي كه اين جوانهاي ما رفتند و اين لانه جاسوسي را گرفتند، هي مسائلي را اينها پخش مي كردند. يعني آنها تعليم مي دادند واينهايي كه در ايران داشتند، اينها پخش مي كردند “بناست كه بيايند به آن لانه جاسوسي وچتربازها بيايند و اينها را بيهوش كنند و – عرض مي كنم كه – وارد بشوند و چه بكنند يا همه تهران را بيهوش بكنند”. وقتي اعتنا به اين حرف نشد معلوم شد مسئله اين نيست . حالا هم كه اينها امتحان كرده اند كه آمدند و با آن تجهيزاتي كه مي گويند زياد بوده است آمدند ودر ايران هم پياده شدند، خوب ضربه سياسي خوردند، ضربه روحي خوردند. جوانهاي مردم را آوردند اينجا به كشتن دادند. و به نظر من مي آيد كه بيشتر از اين مقداري است كه اينها مي گويند. اينها كه ، بعضي از اينها كه رفتند آنجا را ديدند مي گويند نخير آن يك مقداري از اينها همچو سوخته شده اند كه از آنها اثري خيلي باقي نمانده است . اين همچون جنايتكاري كه جوانهاي مملكت خودش را براي جنايت مي فرستد به اينجا،اين آقايي كه هي فرياد مي زند كه شما نقض قراردادهاي اجتماعي و بين المللي راكرديد، خودش همين نقض قرارداد بين المللي را كرده است كه نظامي وارد كرده در يك مملكتي كه مستقل است . اين يكي از چيزهايي است كه نقض حقوق بين المللي است . نقض قراردادهاي بين المللي است . اين نقض قرارداد بين المللي راكه ايشان آنجا هي فرياد مي زند، خودش نقض مي كند. و اينقدرها هم اين مجالسي كه در دنيا هست از او انتقاد نمي كنند. البته در اين قضيه كه حالا شكست خوردندانتقادات زياد است . لكن بدانيد كه اگر اين توفيق پيدا كرده بود، همه اين انتقادهايي كه اينها مي كردند برمي گشت به تعريف و ثنا خواني .

آمادگي ملت ايران در مقابله با متجاوزان

در هر صورت ما از اينطور ارعابها نمي ترسيم . من نمي گويم كه ما يك قوه سلاح زيادي داريم كه مي توانيم با همه قدرتها طرف بشويم ، همچو چيزي مانمي گوييم . آنها شايد به اندازه جمعيت ايران قواي انتظامي داشته باشند. فرض كنيدما مي گوييم كه ما اتكال به يك مبدايي داريم . به اتكال به آن مبداء از مردن نمي ترسيم . شما هم آخر كارتان اين است كه بياييد همه ما را بكشيد. هماني كه جوانهاي ما كرارا از من خواستند كه شما دعا كنيد ما شهيد بشويم . كسي كه مي گويددعا كنيد شهيد بشويم ، ديگر نمي ترسد از اينكه آقاي كارتر بفرستند اينها را به شهادت برسانند. بنابراين ، ابدا خوفي از اين مسائل نيست . قوي باشيد. قدرتمند باشيد.اتكال به خدا بكنيد. يك نفر شما وقتي اتكال به خداي تبارك و تعالي دارد، با عده اي ازآنها مي تواند مقابله كند. اينها اگر هم يكوقتي بي عقلي كنند و فرض كنيد بريزند به ايران ،اين جوانهاي ما آنها را با چنگ و دندان از بين مي برند. نمي گذارند اينها يكي شان هم بروند. اگر هم اين كاري كه كرده بود رسيده بود به آنجايي كه بيايند در تهران ، و بيايند دراين لانه جاسوسي ، آن وقت مي فهميدند كه با چه اشخاصي طرف هستند. در هر صورت من از شماها تشكر مي كنم كه خودتان بدون اينكه غير از خدا يك كسي وادارتان بكند،اين چيزي است كه از مبداء الهي جوشش پيدا كرده ، خودتان وارد اين ميدان شديد.اينطور نبوده است كه يك كسي بيايد شما را وادار كند. سرتاسر ايران يكدفعه سپاه پيداشد. نه يك جمعيتي بودند كه بروند يكي يكي اينها را اسم نويسي كنند و چه ، نه مسئله الهي بود. وقتي كه ديدند كه يك مطلبي است كه براي حفظ مملكت اسلامي است و اين اطاعت خداست ، از سر تا ته ايران ديديم كه يكدفعه جوشش پيدا كردند. از متن ملت اسلامي جوشش پيدا كردند و خودشان هم تنظيم امور را كردند و خودشان هم كارها رادرست كردند.

بله ، آن چيزي كه بايد من عرض كنم به شما آقايان كه سران اين جمعيتها هستيد، اين است كه ، كاري بكنيد كه اين نهضت لكه دار نشود. شما الان جز جنود الهي هستيد.

جندالله شما هستيد. شما لشكر خداييد. كسي كه لشكر خداست اگر خداي نخواسته يك كاري بكند كه مرضي خدا نباشد و آن وقت يكجوري باشد كه گفته بشود كه خوب ، اينهاهم مثل سابق ، اينها حالا دستشان رسيده به يك چيزي ، اينها هم زور مي گويند به مردم ،اينها هم اذيت مي كنند مردم را، اينها هم مثلا مال مردم را خداي نخواسته برمي دارند،اينطور نباشد. به جوانهايتان سفارش كنيد. از قول من سلام به همه برسانيد. سفارش كنيدكه شما جوانها جند خدا هستيد. شما دست خدا هستيد. شماها كاري بكنيد كه ايران سربلند باشد در دنيا. ما پيش خدا سربلند باشيم . خود شما پيش خدا آبرومند باشيد.

يكوقتي كاري نشود كه ملتها، ديگران ما را تعييب (2) كنند به اينكه ، شما دستتان نمي رسيد. حالا كه دستتان رسيد شما هم همان هستيد. بفهمانيد به آنها كه نه ، ما براي دنياپا نشديم راه بيفتيم ، وگرنه معقول نيست كه آدم جانش را بدهد براي دنيا. كسي كه دنيا رامي خواهد، جانش را مي خواهد حفظ كند تا دنيا را ببلعد. شمايي كه جانتان را در معرض خطر قرار داديد، اگر يكوقت در بينتان يك جواني ، يك جاهلي پيدا شد كه يك كاري انجام داد خلاف موازين ، خودتان جلويش را بگيريد. نصيحتشان كنيد. نگذاريد يك طوري بشود كه در دنيا منعكس بشود كه ايران وقتي كه به نوا رسيدند خودشان . . . و چه كردند و چه كردند. من اميدوارم كه خداوند مويد شما باشد. خداوند پشتيبان شما باشد. باقدرت جلو برويد. اتكالتان به يك مبداء قدرتي است كه هيچ قدرتي در مقابل او چيزي نيست . با همان قدرت جلو برويد و شما پيروزيد بحمدالله .

1- بحار الانوار، ج 44، ص 367.

2- به عيب نسبت دادن .

صحيفه امام خميني (ره)جلد : 12 – صفحه : 267 –

درباره ی سید محمد هاشم پوریزدانپرست

دانشجویان مسلمان پیرو خط امام تسخیر لانه جاسوسی

مطلب پیشنهادی

به بهانه سی چهارمین سالگرد شکست مفتضحانه آمریکا در کویر طبس ، خاطرات مرحوم حجت الاسلام و المسلمین، سید مصطفی رضوی حیدری فرمانده کمیته انقلاب اسلامی و آزاده و جانباز30% انقلاب، امام جمعه فقيد شهرستان فريمان و فرمانده کميته انقلاب اسلامي شهرستان طبس و اولین مسئولی که در سال 1359 در محل حادثه حضور یافت، از حمله نظامي آمريکا در کوير طبس

به بهانه سی چهارمین سالگرد شکست مفتضحانه آمریکا در کویر طبس ، خاطرات مرحوم حجت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *