تیتر خبرها
خانه / بخش 2) لانه جاسوسی آمریکا در ایران / 2)6) طبس و حمله نظامی آمریکا / 2)6)1) اخبار و مطالب مرتبط با واقعة طبس و تهاجم نیروهای نظامی آمریکا به ایران / تهاجم نیروهای نظامی آمریکا به ایران از طریق بیابان طبس و طعم تلخ حقارت سلطه گران جهانخوار آمریکایی

تهاجم نیروهای نظامی آمریکا به ایران از طریق بیابان طبس و طعم تلخ حقارت سلطه گران جهانخوار آمریکایی

تهاجم نیروهای نظامی آمریکا به ایران از طریق بیابان طبس و طعم تلخ حقارت سلطه گران جهانخوار  آمریکایی

به مناسبت سالگرد شكست نظامي ايالات متحده در طبس

تهاجم نیروهای نظامی آمریکا به ایران از طریق بیابان طبس و طعم تلخ حقارت سلطه گران جهانخوار  آمریکایی
تهاجم نیروهای نظامی آمریکا به ایران از طریق بیابان طبس و طعم تلخ حقارت سلطه گران جهانخوار آمریکایی

نويسنده: عباس خسرواني

پنجم ارديبهشت سال 59 تلاش آمريكا براي نجات گروگان ها به شكست انجاميد.عمليات پنجه عقاب كه به رهبري جيمي كارتر طراحي و اجرا شد آخرين اميد آمريكايي ها براي بازيابي موضع استكباري خود در رابطه با ايران بود.اين عمليات با همكاري چندين كشور غربي و عربي و با كمك عناصر نفوذي داخلي و با طراحي پيچيده و تمرين هاي متمادي زبده ترين كماندو هاي ارتش آمريكا انجام شد.اما هلي كوپتر ها و هواپيما هاي آمريكايي كه توانسته بودند از تير رس رادار هاي ايراني به سلامت بگذرند در صحراي طبس با گرفتاري در توفان شن و با به جا گذاشتن چندين كشته مجبور به فرار شدند و دوباره در مصاف با ملت ايران طعم تلخ حقارت را علي رغم همه اداعا ها و چنگ و دندان نشان دادن ها چشيدند.شكست عمليات نظامي آمريكا در طبس ضربه محكم ديگري از سوي انقلاب اسلامي ايران بر پيكره استكبار جهاني بود كه دولت آمريكا را در آن زمان دچار حقارتي بزرگ در سطح جهاني كرد و رسوائي سياستمداران آن كشور را به همراه داشت.واقعه طبس يك واقعه شيرين براي ملتي بود كه براي خدا و به نام خدا عليه همه دنياي ظلم و ستم و استكبار به پا خاسته بود و در اين راه متحمل مصائب و سختي ها و رنج هاي فراواني شده بود.واقعه طبس نشان داد ملتي كه به قدرت الهي متكي است از حمايت هاي الهي نيز برخوردار خواهد بود.وقتي خداوند متعال ملتي كه توكل و اتكايشان به اوست اينگونه نصرت عطا ميكند چه جاي ترس و واهمه از دشمنان است.حضرت امام خميني(ره)؛ در پي شكست آمريكا در طبس، در پيام كوبنده اي چنين فرمودند: «كارتر بايد بداند كه با اين عمل بسيار ناشيانه، حيثيت سياسي خود را به صفر رساند و از رياست جمهوري بايد قطع اميد كند. كارتر با اين عمل خود ثابت كرد كه قدرت تفكر را از دست داده است و از اداره يك كشور بزرگ مثل آمريكا عاجز است. اكنون كه شيطان بزرگ دست به كار احمقانه زده است، ملت شريف ايران بايد براي خداي تبارك و تعالي با تمام توان خود و با اتكال به قدرت خداي متعال مهيا شوند و آماده نبرد با دشمنان خود گردد».( صحيفه نور، ج12، ص 57)

امام(ره) اسوه انساني است كه در سرتاسر مبارزات خود هرگز از ياد خدا غافل نشد و با توكل به او و استعانت از او قدم در راه سخت و طاقت فرساي مبارزه نهاد و در برابر بزرگترين قدرت هاي نظامي جهان ايستاد و لحظه اي از مواضع حق طلبانه خود عقب ننشست.امام(ره) اسوه ملت ما در مبارزه با استكبار جهاني است و تا اين روحيه در ملت ما جريان دارد دشمن راه به جايي نخواهد برد.اگر امام در برابر آمريكا مي ايستد و شديدترين مواضع را عليه دولتمردان آمريكا اتخاذ مي كند نه به دليل قدرت مالي يا نظامي بلكه به مدد وصل شدن به قدرت نامتناهي الهي است كه به او شجاعتي وصف ناپذير در مبارزه بخشيده است. ايشان در بخش ديگري از پيام خود فرمودند: «نبايد بيدار شوند، آنهايي كه توجه به معنويات ندارند و به اين غيب ايمان نياورده اند؟ نبايد بيدار شوند؟ كي اين هلي كوپتر آقاي كارتر را كه مي خواستند به ايران بيايند ساقط كرد؟ ما ساقط كرديم؟ شن ها ساقط كردند. شن ها مامور خدا بودند. باد مامور خداست. قوم عاد را باد از بين برد؛ اين باد مامور خداست. اين شن ها همه مامورند. تجربه بكنند باز».( همان، صص 139 ـ 140)

نبايد از كنار واقعه طبس به سادگي گذشت و به بيان واقعه و خاطرات بسنده كرد بلكه بايد از آن درس گرفت و با تحليل صحيح اين واقعه نسل جوان را با زواياي اين انقلاب بزرگ آشنا كرد.واقعه طبس يكي واقعه اميد بخش به جامعه ماست كه هنوز در مسير انقلاب گام بر مي دارد و هنوز اهداف بلند خويش را فراموش نكرده است.جوانان امروز ما بايد بدانند كه انقلاب بر اساس چه قدرت و پشتوانه اي پيروز شد،توطئه ها را خنثي كرد و امروز مقتدر تر از گذشته اهداف و آرمان هاي خود را دنبال مي كند.واقعه طبس پاسخ همه كساني است كه مي گويند ما در برابر قدرت نظامي آمريكا حرفي براي گفتن نداريم پس بايد از در سازش وارد شويم.پاسخ به همه كساني است كه هيمنه نظامي آمريكا آنان را دچار ترس و وحشت مي كند.اما واقعه طبس غرور و هيمنه ارتش آمريكا را در هم شكسست و دولت اين كشور را دچار ورشكستگي كرد.آيا وارد كردن اين ضربات سهمگين بر پيكره ابر قدرت جهان يك اتفاق است؟آيا ايران با قدرت نظامي خود در برابر تهاجم دشمن ايستاد و آنان را از كشور خارج كرد يا اراده الهي؟واقعه طبس پاسخ به همه كساني است كه در برابر تهديدات نظامي آمريكا خودرا مي بازند و با سراسيمگي كاسه چه كنم چه كنم به دست مي گيرند و باب امتياز دهي و تنش زدائي و.. را باز مي كنند.چندي پيش رئيس جمهور آمريكا به طور غير مستقيم ايران را به حمله اتمي تهديد كرد كه با واكنش تند مسئولين جمهوري اسلامي ايران، البته همراه با تمسخر مواجه شد.هيچ معلوم نيست كه اوباما بر اساس چه تجربه اي به حمله نظامي عليه ايران فكر مي كند.تجربه تاريخي گواه اين حقيقت است كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي و بيرون رانده شدن آمريكايي ها از كشور و قطع شدن دست آنان از منابع عظيم ملت و به خطر افتادن منافع گسترده آنان در ايران،سعي بسيار كردند تا بار ديگر شرايط را به وضع گذشته بر گردانند.به لطف خدا،رهبري پيامبر گونه امام(ره) و هوشياري ملت،همه توطئه ها خنثي و رسوايي و رو سياهي را براي استكبار و عزت و سربلندي را براي نظام مقدس جمهوري اسلامي به ارمغان آورد.يكي از تلاش هاي مذبوحانه آمريكايي ها اقدام به حمله نظامي عليه جمهوري اسلامي بود كه به بهانه آزادي گروگان هاي دستگير شده در ماجراي تسخير لانه جاسوسي آمريكا توسط دانشجويان پيرو خط امام(ره)صورت گرفت.آمريكايي ها از آن زمان كه به قدرت نظامي بالايي دست يافتند انسانيت را به كناري نهادند و با ادعاي كدخدايي جهان به فكر سلطه بر ملت ها و غارت ثروت ها و مطيع كردن آنان پرداختند.سياستمداران آمريكايي به پشتوانه قدرت نظامي و توليد سلاح هاي اتمي به دخالت در امور كشور ها و تعيين قانون و معيار پرداختند و خود را همه كاره دنيا دانستند.همه اين اقدامات قرون وسطايي و به دور از معيار هاي اخلاقي و انساني در پرده اي از الفاظ رنگارنگ و فريبنده و دو پهلو صورت گرفت كه تا به امروز ادامه دارد.آنان هر قانوني را كه برا ي دنيا وضع مي كنند خود اولين ناقضان آن هستند.آنان دم از دموكراسي مي زنند اما هر جا كه منافعشان اقتضا كند آن را نقض مي كنند.رژيم هاي مرتجع عرب را به دليل منافع خود به رسميت مي شناسند و از آنان حمايت مي كنند اما عليه مردمي ترين دولت هاي منطقه دست به توطئه مي زنند.آمريكايي ها شعار حقوق بشر سر مي دهند اما هر جا كه منفعت آنان اقتضا كند آن را به شدت نقض مي كنند.آنان دم از حقوق بشر مي زنند اما ميليون ها انسان بي گناه را به كام مرگ مي فرستند و از جنايتكاران تاريخ حمايت مي كنند.جالب تر از همه اينكه شعار جهان عاري از سلاح هسته اي مي دهند،ديگران را به تعطيل كردن فعاليت هاي هسته اي مجبور مي كنند اما خود داراي صد ها كلاهك هسته اي و اتمي و ميكروبي هستند و حتي سابقه استفاده از آن را نيز در پرونده خود دارند و كشور ها را نيز با اين سلاح ها تهديد مي كنند.

آمريكايي ها به پشتوانه قدرت نظامي كه دارند خود را پاسخگو به هيچ نهادي نمي دانند و هر آنچه منافعشان را تامين كند قابل قبول و مطلوب آنان است.شعار ها فقط براي فريب افكار عمومي جهان است.از دموكراسي سخن مي گويند اما تمام تلاش خود را براي سرنگوني مردمي ترين نظام ها به كار مي بندند.اخيرا هم شاهد بوديم كه با گستاخي تمام ايران را به حمله اتمي تهديد كردند.در دوره اي كه جنگ نظامي كارايي خود را از دست داده دم زدن از آن تمسخر آميز است.رئيس جمهور يك كشور كه خود را متمدن مي دانند و خود را منادي صلح و آرامش ،آزادي و دمكراسي مي دانند بسيار احمقانه است.علاوه بر اينكه مي توان از اين اظهارات حماقت دشمن را دريافت مي توان عجز و ناتواني آنان را در روياروئي با جمهوري اسلامي و ملت بزرگ و شجاع ايران به وضوح ديد.آمريكايي ها زماني به جنگ روي مي آورند كه عقلشان براي حل مسائل جواب ندهد . اين اظهارات گواه كم عقلي و جهالت سياستمداران آمريكايي است.تجربه تاريخي آمريكا در اين خصوص نشان داده كه حمله نظامي عليه ايران هرگز به نتيجه مطلوب آنان منجر نخواهد شد.آمريكايي ها قبل از آنكه به فكر حمله نظامي باشند مي بايست بر حوادث رخ داده در طبس و شكست نيرو هاي نظامي خود بينديشد.مي بايست حوادث هشت سال جنگ تحميلي عليه ايران را مرور كنند.بهتر است تصميم سازان آمريكايي مطالعه گسترده اي در خصوص تاريخ و فرهنگ ايران انجام دهند و بعد به تصميم سازي در خصوص ايران بپردازند.حادثه طبس به آمريكايي ها ثابت كرد كه قدرت نظامي آنان در برابر اراده الهي ناتوان است.آمريكايي ها با توجه به اين تجربه بايد بدانند كه تا زماني ملت ايران در مسير الهي گام بر مي دارند نصرت الهي مانع از پيروزي آنان در نبرد با آنان خواهد شد.قدرت نظامي آمريكا در برابر ايمان و اراده ملت ايران ناتوان است.در بعد مادي نيز جمهوري اسلامي ايران از قدرت بالائي جهت مقابله با تهديدات نظامي آمريكا برخوردار است.آنان خوب مي دانند كه جنگ نظامي عليه ايران چه تبعات ويرانگر و جبران ناپذيري براي آنان دارد.مدت هاست كه به آنان توصيه مي شود در قبال ايران با منطق و به دور از فرهنگ ياغي گري رفتار كند و از هرگونه بلند پروازي و ماجراجويي دست بردارد.آمريكايي ها در مواجه با ايران بايد از همان دستي كه نظاميان اين كشور را به همراه امكانات و سلاح هاي پيشرفته نظامي زمينگير كرد و خفت و خواري را نصيب آنان كرد بترسند.اگر آمريكايي ها به سلاح هاي پيشرفته نظامي مجهزند و به پشتوانه همين سلاح ها استكبار و زور گوئي را در اداره دنيا پيشه خود كرده اند ملت مسلمان ايران به سلاح ايمان و قدرت الهي مجهز است كه هيچ قدرتي ياراي ايستادگي و مقابله با آن را ندارد.قدرتي كه ملت ايران توانسته به پشتوانه آن طي31 سال گذشته علي رغم همه توطئه ها و دشمني ها به حيات خود ادامه دهد، و روز به روز بر اقتدار و توانمندي خود در همه عرصه ها بيفزايد و خواب را از چشم دشمنان خود بربايد.آمريكايي ها تا چه اندازه اظهارات و عملكرد رئيس جمهور خود را عاقلانه مي دانند.آيا وقت آن نرسيده است كه سياستمداران آمريكا رويكرد خودر ا در قبال ايران تغيير دهند؟چرا آنان هنوز در مسيري گام بر مي دارند كه گذشتگان آنان از كارتر تا بوش در آن گام زده اند و همه آنان به چيزي جز شكست و در ماندگي نرسيدند.اوباما آيا به اين فكر نكرده است كه حمله به عراق و افغانستان و كشتار ميليون ها انسان و اشغال اين دو كشور چه چيزي را نصيب بوش كرد.حمله به ايران در دوره كارتر چه چيزي نصيب او كرد كه حمله به ايران بخواهد نصيب اوباما و مردم آمريكا كند.از جنگ كه بگذريم تحريم ها نيز در كنار جنگ،سياستي بوده كه آمريكا در قبال ايران در پيش گرفته است و همچنان به آن ادامه مي دهد.امروز تند ترين عناصر ضد ايراني در رژيم صهيونيستي ،اروپا و آمريكا اعتراف دارند كه تحريم هاي اقتصادي آنقدر كه براي آنان مضر است براي ايران مضر نيست، بلكه مفيد هم بوده است زيرا ايرانيان را وا داشته تا به فكر خود كفايي درزمينه هاي مختلف باشند و امروز در عرصه هاي مختلف علمي و فناوري سرآمد كشور هاي جهان شوند.اوباما بايد بداند كه اسلاف او از كارتر تا بوش هم سياست جنگ و تحريم را و هم سياست جنگ نرم را با تمام قوا در قبال ايران به كار برده اند اما ثمره اي براي آنان جز افزايش اقتدار ايران نداشته است پس عقل حكم مي كند به جاي تكرار اشتباهات گذشته رويكرد نو و تازه اي را در پيش بگيرند.سياست فعلي اوباما در برخورد با ايران آينده اي روشن تر از بوش را نصيب او نخواهد كرد.

روزنامه رسالت، شماره 7249 به تاريخ 5/2/90، صفحه 7 (حرف امروز)

درباره ی سید محمد هاشم پوریزدانپرست

دانشجویان مسلمان پیرو خط امام تسخیر لانه جاسوسی

مطلب پیشنهادی

به بهانه سی چهارمین سالگرد شکست مفتضحانه آمریکا در کویر طبس ، خاطرات مرحوم حجت الاسلام و المسلمین، سید مصطفی رضوی حیدری فرمانده کمیته انقلاب اسلامی و آزاده و جانباز30% انقلاب، امام جمعه فقيد شهرستان فريمان و فرمانده کميته انقلاب اسلامي شهرستان طبس و اولین مسئولی که در سال 1359 در محل حادثه حضور یافت، از حمله نظامي آمريکا در کوير طبس

به بهانه سی چهارمین سالگرد شکست مفتضحانه آمریکا در کویر طبس ، خاطرات مرحوم حجت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *