تیتر خبرها
خانه / بخش 2) لانه جاسوسی آمریکا در ایران / 2)9) خبر / اولين خبر «روزنامه جمهوري اسلامي» از اشغال سفارت آمريكا در تهران

اولين خبر «روزنامه جمهوري اسلامي» از اشغال سفارت آمريكا در تهران

خبرگزاري فارس:روزنامه جمهوري اسلامي در مورخه 14 آبان 1358نوشت: ساعت 10:30 صبح ديروز گروهي از دانشجويان دانشگاه‌ها كه خود را پيرو خط امام معرفي كردند سفارت آمريكا را در تهران اشغال كردند.اين دانشجويان همگي بازوبند مخصوص داشتند و يك عكس از امام نيز بر سينه‌شان بود.

ساعت 10:30 صبح ديروز گروهي از دانشجويان دانشگاه‌ها كه خود را پيرو خط امام معرفي كردند سفارت آمريكا را در تهران اشغال كردند. دانشجويان مزبور براي تصرف سفارت با مقاومت چنداني مواجه نشدند، فقط از طرف محافظين سفارت چند گاز اشك‌آور مورد استفاده قرار گرفت. اين دانشجويان همگي بازوبند مخصوص داشتند و يك عكس از امام نيز بر سينه‌شان بود.
اين گروه به نحو سازمان يافته‌اي سفارت را تصرف كردند و هيچ گونه برخوردي به وجود نيامد. دانشجويان بلافاصله كميته‌هاي بررسي اسناد، عمليات خدمات و اطلاعات تشكيل دادند و كار بررسي را شروع نمودند. دانشجويان مذكور اعلام كردند براي كادر ايراني سفارت هيچگونه مشكلي وجود ندارد و همچنين آمريكاييان به گروگان گرفته شده همگي سالمند.
برابر خبر خبرگزاري پارس هيأت ويژه‌اي در وزارت امور خارجه آمريكا به رياست هارولند ساندرز تشكيل شده است و مشغول بررسي اين واقعه است. سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا گفت: بين مقامات وزارت امور خارجه آمريكا و مقامات ديپلماتيك ايران در اين مورد تماس هايي برقرار شده است. اين سخنگو همچنين افزود: كه دانشجويان اشغال كننده سفارت، خواستار بازگردانيدن شاه كه در حال حاضر تحت معالجه پزشكي است با ايران هستند. خبرنگار ما گزارش داد كه حجةالاسلام موسوي خميني به دانشجويان پيوسند و نماز مغرب و عشا با امامت ايشان در محل سفارت برگزار شد. ضمنا آيت الله طاهري امام جمعه اصفهان و حجةالاسلام معاديخواه و حجةالاسلام هاشمي نژاد در سفارت حضور پيداكردند.
تعداد انبوهي از مردم مسلمان و انقلابي تهران از بدو تصرف سفارت تا ساعت 10 شب در برابر سفارت شعار مي‌دادند و خشم خود را برعليه آمريكا و صهيونيسم اعلام مي‌نمودند عده‌اي نيز چوبه اعدام ساخته بودند و نوشته‌اي را به طناب آن آويزان كرده بودند كه روي آن شاه عده‌اي از جوانان مسلمان چند پرچم آمريكا را در برابر سفارت به آتش كشيدند. بلندگوهاي سر در سفارت قرآن و يا مارش‌هاي انقلابي مذهبي و سرودهاي فلسطيني پخش مي‌كرد.

*اعلاميه حوزه علميه قم
حوزه علميه قم ديروز با انتشار اعلاميه‌اي پشتيباني خود را از دانشجويان پيرو خط امام و اشغال سفارت آمريكا در تهران اعلام كرد. متن اعلاميه به اين شرح زير است:
بسم الله الرحمن الرحيم
آمريكا- آمريكا مرگ به نيرنگ تو- خون شهيدان ما مي‌چكد از چنگ تو
مرگ بر سه مفسدين- كارتر و سادات و بگين و صدها شعار ديگر عليه آمريكا و سران و وابستگان آنها.
اين صداي رعد آساي ملت عليه آمريكاست. اين فرياد خروشان ضد امپرياليستي خلق مستضعف ايران در تمام راهپمايي‌ها بوده و هست. اين خشم مادران و پدران و برادران و خواهران در جلوي رگبار گلوله شاه كارتر است. اين خط سياسي مبارزات ملي اسلامي ملت است. خطي است كه امام راهنماي اوست كه خميني بت شكن قاطعانه و بي‌پروا فريادمي‌زند كه وظيفه ملت غيور است كه از منافع آمريكا و اسراييل در ايارن جلوگيري كرده و آن را مورد هجوم قرار دهند. هر چند به نابودي آن بيانجامد و باز امام فرياد مي‌زند دنيا بداند هر گرفتاري كه ملت ايران و ملل مسلمان دارند از اجانب خصوصا آمريكاست و نيز امام مي‌خروشد كه ديروز كشورهاي اسلامي در چنگال انگليس و عمال آن مبتلا بودند و امروز در چنگال آمريكا و اعمال آن و فرياد مي‌زند تمام گرفتاري ما از آمريكاست. كه صهيونيسم را آن طور تقويت مي‌كند و برادران ما را فوج فوج مي‌كشد و باز امام اخطار مي‌كند كه اين آمريكاست كه اسلام و قرآن مجيد را براي خود مضر مي‌داند و مي‌خواهد آن را از ميان بردارد و در جاي ديگر امام مي‌گويد ما رابطه با آمريكا را مي‌خواهيم چه كنيم و در جايي ديگر با درد مي‌گويد رابطه ايران با آمريكا رابطه گوسفند با گرگ است و در جايي ديگر مي‌گويد ملت ما تلخي سلطه اجانب و مفتخواران نفت خوار خصوصا آمريكا را كشيده است و ديگر جاي امام فرياد برمي‌آورد بياييد متحد شويم و دست جنايتكاران چپ و راست را كه در رأس آنها آمريكاست قطع نماييم و باز فرياد سر مي‌دهد كه ملت ايران بي‌پروا در مقابل دشمنان خود يعني آمريكا و صهيونيسم بين‌المللي ايستادگي كنند و فرياد ديگر ملت ايران زير بار ظلم برويد و هوشيارانه نقشه‌هاي شوم جهانخواران بين‌المللي را كه در رأس آن آمريكاست افشا كنيد و باز فرياد كه امروز كشورهاي آفريقاي مسلمان زير يوغ آمريكا و ساير اجانب و سر سپردگان آنها دست و پا مي‌دهد. امام باز مي‌خروشد كه اصولا امروز جهان اسلام به دست آمريكا گرفتار است و باز فرياد كه بر دانش آموزان، دانشگاهيان و محصلين علوم دينيه است كه با قدرت تمام حملات خود را عليه آمريكا و اسراييل گسترش داده و آمريكا را وادار به استرداد اين شاه مخلوع جنايتكار نمايند و صدها و صدها حمله ديگر و هزارها حمله ديگر كه خود كتابي است بزرگ. آن موضع ملت و اين موضع رهبر ملت در مقابل دشمن بي چون و چراي ملت است و ناگاه جرس فرياد مي‌دارد كه ملاقاتي با برژينسكي معاون امنيتي كارتر صورت گرفته است و تازه متوجه مي‌شويم كه اين ملاقات بدون اجازه امام صورت گرفته است و دو خط به وجود مي‌آيد خط آمريكا و خط دشمني سرسخت با آمريكا كه بعد سياست خارجي خط امام را روشن مي‌كند و ياران صميمي امام لانه جاسوسي آمريكا را در اختيار مي گيرند و همگي را تسليم مي‌كنند و نشان مي دهند كه هرگز ملاقاتها نمي‌تواند خشم و كينه انقلابي ملت و رهبر را از آمريكا حتي به اندازه سر سوزني كم كنند. حوزه علميه قم نفرت خويش را از اين ملاقات اعلام و با تمام نيرو از برادران و خواهران مسلمان خط امام كه با در دست گرفتن اين لانه جاسوسي سيا اعتراض همگي طرفداران خط امام را به جهانيان اعلام كردند شديدا طرفداري مي‌نمايد.
حوزه علميه قم

* بيانيه حزب جمهوري اسلامي

بسم الله الرحمين الرحيم
گرفتاري ما از آمريكاست.
«امام خميني»
حزب جمهوري اسلامي عمل انقلابي دانشجويان مسلمان پيرو خط امام را در جهت اشغال سفارت آمريكا واكنشي مثبت و اجتناب‌ناپذير مردمي زجر ديده و بپا خاسته مي داند كه در برابر دشمن خونخوار و چپاولگرش كه پس از سالها غارتگري و كشتار اين ملت مواجه با قيام عظيم و به حق خلق ستمديده عليه شاه مزدور و اربابان جهانخوارش شده است هنوز موضع خسمانه خود را با كمال گستاخي دنبال مي‌كند و به شاه مخلوع و منفور، جلاد بزرگ تاريخ و ايادي جنايتكار وي پناه مي‌دهد و از طرفي دامنه توطئه و جنايات خود را در منطقه عليه خلق مسلمان و مستضعف گسترش مي‌دهد و از همه بالاتر خيانت آشكار عليه ملت ايران و ايجاد آشوب و كشتار توسط اعمال سرسپرده خود در ايران دريغ ندارد آري در برابر اين توطئه‌ها فرياد خشم خود را عليه لانه جاسوسي آمريكا رساتر مي‌كند و اين واقعيت انقلاب ماست و موج برخاسته از متن امت ما كه حضور انقلابي خود را عليه منافع امپرياليسم در هر صحنه ابراز مي‌دارد باشد كه امپرياليسم شرق و غرب فرياد استقلال طلبانه اين ملت غيور مسلمان را جدي بگيرد و دست از توطئه و جنايت عليه آرمان مقدس اسلامي خلق ما بردارد پيروز باد انقلاب اسلامي ايران به رهبري امام خميني نابود باد دشمنان انقلاب به ويژه امپرياليست آمريكا 13/8/58حزب جمهوري اسلامي.

*اطلاعيه شماره 41 سازمان مجاهدين انقلاب

بسم الله الرحمن الرحيم
حمايت از:
اشغال انقلابي جاسوس خانه آمريكا
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي با تبريك مكتبي به دانشجويان مسلمان پيرو مشي امام، عمل قاطع آنان را كه انعكاس خواست‌هاي به حق مردم مسلمان ايران و تأكيد مداوم امام خميني مبني بر مقابله با توطئه‌ها، خيانتها و كارشكني‌هاي آمريكاست، تأييد كرده و پشتيباني كامل خود را از اهداف به حق آنان اعلام مي‌دارد.
آمريكاي جنايتكار بايد بداند كه تا يك قطره‌خون در رگ توده‌هاي مسلمان به ويژه جوانان انقلابي پيرو مشي امام جريان دارد، چپاولگريها و سلطه‌طلبي‌هاي او و ديگر امپرياليستها در اين خاك امكان تكرار نخواهد يافت.
ما ضمن حمايت از اشغال جاسوس خانه آمريكاي جهانخوار، خواست‌هاي به حق دانشجويان را كه استرداد شاه خائن و فراري عدم حمايت از مزدوران و جانيان پناهنده و قطع توطئه در سطح منطقه و به خصوص در داخل كشورمان است مورد تأييد قرار مي‌دهيم و تأكيد مي‌كنيم كه اين همان خواسته‌هاي به حق اشغال جاسوس خانه آمريكاي جهانخواهر، خواست‌هاي به حق دانشجويان راكه استرداد شاه خائن و فراري عدم حمايت از مزدوران و جانيان پناهنده و قطع توطئه در سطح منطقه و به خصوص در داخل كشورمان است مورد تأييد قرار مي‌دهيم و تأكيد مي‌كنيم كه اين همان خواسته‌هاي به حق ملت مسلمانمان مي‌باشد كه بارها در شعارها تظاهرات ميليوني خود اعلام كرده است.
نابود باد امپرياليست‌هاي غرب و شرق و در رأس آن آمريكا پرشكوه‌تر باد جنبش دانشجويان مسلمان پيرو مشي امام پيروز باد تمامي نهضت هاي آزاديبخش مستضعفان جهان
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي 13/8/58

*اطلاعيه جنبش مسلمانان مبارز

«بنام خدا»
پيام به رزمندگان مسلماني كه لانه جاسوسي «سيا» را اشغال نموده‌اند
اشغال مقر امپرياليسم جهانخوار آمريكا، بدست پرتوان شما، نشانه اعتراض و نفرت عميق مردم ايران از اعمال جنايتكارانه امپرياليسم آمريكا است. اين آمريكا حامي شاه جنايتكار است كه باعث شكنجه و كشتار عزيزترين فرزندان انقلابي شد.
شما با اشغال لانه جاسوسي «سيا» و مقر طرح نقشه‌هاي شوم و ضدانقلابي و ضد مردمي، بار ديگر پيام شهداي به خون خفته خلق مسلمان ايران را به گوش جهانيان مي‌رسانيد، كه تا نابودي كامل امپرياليسم جهاني، به سركردگي آمريكا نهضت انقلابي ما ادامه دارد.
شما با اين حركت انقلابي خود چهره ليبراليست‌هاي سازشكار و ارتجاع حامي امپرياليسم را افشا نموديد و آنان را در تنگنا قرار داده‌ايد.
آمريكاي جنايتكار بايد شاه فراري را به دادگاه‌هاي انقلابي ايران تحويل دهد، تا خلق ما اين بزرگترين جنايتكار تاريخ را به محاكمه كشد.
آمريكا بايد بداند كه توطئه‌هايش عليه انقلاب ايران و همراهيش با صهيونيسم اسراييل و كشتار خلق محروم جنوب لبنان و فلسطين، را ما با تداوم حركت انقلابي خود نابود خواهيم كرد. اين اسلحه‌هاي امپرياليسم آمريكا بود كه به سوي فرزندان خلق ايران نشانه رفت و اينك بايد خريد كليه اين سلاحها ممنوع و تمامي قراردادهاي ضدمردمي با آمريكا لغو شود.
خواهران و برادران مبارز شما با اين حركت انقلابي خود بار ديگر گفته امام را كه «روابط با آمريكا را مي‌خواهيم چه كنيم؟» مستحكم تر اعلام نموده‌ايد كه خلق مسلمان ايران خواهان قطع كامل روابط با امپرياليسم آمريكا است. درود بر شما فرزندان مسلمان كه ماهيت ضدامپرياليستي اسلام را در مبارزه عليه امپرياليسم آمريكا عيان ساختيد.
پيروز باد انقلاب اسلامي ايران به رهبري امام خميني مرگ بر امپرياليسم آمريكا- جنبش مسلمانان مبارز 13آبان 58

*اطلاعيه وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران

بسمه تعالي
در تاريخ 29 مهرماه كاردار سفارت آمريكا در تهران طي ملاقاتي با جناب آقاي نخست وزير و با حضور وزير امور خارجه ايران اطلاع داد كه شاه به بيماري سرطان پيشرفته‌اي مبتلا است و اطباي معالج وي توصيه كرده‌اند كه براي معالجه به آمريكا برود. البته معين نكردند كه چه زماني اين سفر صورت خواهد گرفت. به كاردار آمريكا گفته شد مردم ايران نسبت به نقل و انتقالات و فعاليت‌هاي شاه شديدا نگران خواهند شد و بيماري شاه را بهانه‌اي براي رفتن وي به آمريكا و دسترسي داشتن به امكانات لازم براي ادامه اقدامات عليه انقلاب اسلامي ايران خواهند دانست. اگر شاه واقعا بيمار است مي‌تواند به كشورهاي اروپايي كه مؤسسات طبي آنها به همان اندازه آمريكا مجهز هستند برود چرا مي‌خواهيد او را به آمريكا ببريد به هر حال دولت ايران هيچگونه موافقتي در اين زمينه ننمود 24 ساعت بعد دولت آمريكا رسما ورود شاه را به آن كشور اطلاع داد. در مورد مدارك سفر شاه و همراهانش به آمريكا لازم است توضيح داده شود كه گذرنامه‌هاي ايراني شاه و همراهانش مدتها قبل توسط وزارت امور خارجه ابطال و مراتب اعلام گرديده بود اما به موجب اطلاع واصله اجازه سفرشاه و همراهانش به آمريكا روي ورقه‌هاي مخصوص عبور داده شده است. پس از اطلاع از خبر ورود شاه مخلوع به آمريكا وزارت امور خارجه از دولت آمريكا خواست به دو نفر از پزشكان متخصص ايراني كه اجازه طبابت در آمريكا را نيز دارند اجازه داده شود كه شاه مخلوع را معاينه نمايند. مقامات آمريكايي ابتدا با اين خواست وزارت امور خارجه موافقت نمودند ولي بعدا نه تنها اجازه معاينه داده نشد حتي اطباي معالج شاه در امريكا حاضر نشدند كه مستقيما با پزشكان ايراني ملاقات و به سوالات آنان پاسخ بدهند از اين رو وزارت امور خارجه مراتب عدم رضايت و اعتراض خود را نسبت به اجازه ورود شاه به امريكا و عدم اجازه معاينه وي از طرف پزشكان ايراني طي دو يادداشت شديدالحن در تاريخ‌هاي هشتم و دوازدهم آبان ماه به سفارت آمريكا در تهران ابلاغ كرد و به موازات آن طي تماس‌هايي كه با كاردار سفارت آمريكا در تهران و توسط سفارت جمهوري اسلامي ايران در واشنگتن با مقامات وزارت امور خارجه آمريكا گرفته شد مكررا خواسته شد كه ترتيب معاينه شاه را توسط پزشكان ايراني بدهند كه بتوان اطمينان حاصل كرد كه آيا ادعاي بيماري او صحت دارد يا نه جوابي كه دادند اين بود كه پزشكان ايراني فقط مي‌توانند پرونده طبي شاه مخلوع را مطالعه كنند و اين پرونده را در اختيار دو نفر پزشك ايراني قرار دادند.

«ويژه نامه شيطان بزرگ» در خبرگزاري فارس

درباره ی مدیریت

مطلب پیشنهادی

چرا قرارداد 1975 مرزی الجزایر میان عراق و ایران ، متزلزل شد؟

  چرا قرارداد 1975   مرزی  الجزایر میان عراق و ایران ، متزلزل شد؟ گر چه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *