تیتر خبرها
خانه / بخش 2) لانه جاسوسی آمریکا در ایران / 2)4) زندگی نامه شهداي گرانقدر دانشجوي پیرو خط امام / 2)4)7) شهيد مهدي رجب بيگي / 2)4)7)1) شعرهای وسرودهای سروده شده توسط شهید مهدی رجب بیگی / فدايي خلق؟! – شهید مهدی رجب بیگی از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام و دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه تهران

فدايي خلق؟! – شهید مهدی رجب بیگی از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام و دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه تهران

فدايي خلق؟!

شهید مهدی رجب بیگی از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام و دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه تهران
شهید مهدی رجب بیگی از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام و دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه تهران

آه اي رفيق، آه اي رفيق دست تو را به گرمي بايد فشرد

آه اي رفيق، آه اي رفيق

دست تو را به گرمي بايد فشرد

روي تو را به گرمي بايد بوسيد

مردانه آمدي، مردانه آمدي

آه اي رفيق، آه اي رفيق

ما ساليان دراز در بند بوده ايم

ما روزهاي سخت گرسنه بوده ايم

نه نان بود، نه مسكن، نه خودمختاري

نه تو بودي، نه كس ديگر، هيچ كس نبود

آه اي رفيق، آه اي رفيق

فريادهاي ما تا آسمان رسيد

وين ضجه هاي ما به اوج فلك رسيد، اما …

اما مگر چگونه توان بود بي تواي رفيق؟

در پشت دروازه شهر، هر روز و هر شب

ما منتظر، تا شايد، از دوردست ها

يكي به دادمان رسد

خلقي كه باشد تحت ستم

چگونه تواند رها شود؟ چگونه تواند خودمختار شود؟

گفتي كه بايد فدا كني جانت

گفتي فدايي خلق مي بايد

عاقبت يك روز آمدي

دستي پر از اعلاميه، دستي پر از فشنگ

در پادگان ها يورشي، در شهر كردي شورشي، با داسي و با چكشي

تلي ز كشته به جا ماند از براي ما

رفتي تو اي رفيق

ما آزاد شديم و خود مختار

باشي وكيل ما و تو نيز خود «مختار»

اكنون به جاي دگر، تو به دنبال خلق ها

از كوه و دشت و بيابان گذر مي كني

تا در ميان ظلم و ستم ها رها كني

هر خلق را به هر گوشه اين جهان

آه اي رفيق، آه اي رفيق

در اوج شكوفايي سرزمين ما، گر دست تو نبود

گر «كار» تو نبود، گر داس تو نبود، گر چكشت نبود

آخر كجاي اين سرزمين دور آزاد مي شد

آه اي رفيق، آه اي رفيق

اكنون به هر جاي جهان تو گذر كني

ياد تو در قلب اين شهر جا دارد

در گور هاي شهر، هر روز يادگار تو

مردم تحت ستم را به وجد مي آورد

آه اي رفيق، آه اي رفيق

باز هم بيا، باز هم بيا

با دست پر از اعلاميه با دست پر از فشنگ.

درباره ی سید محمد هاشم پوریزدانپرست

دانشجویان مسلمان پیرو خط امام تسخیر لانه جاسوسی

مطلب پیشنهادی

شهید مهدی رجب بیگی از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام و دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه تهران

راه خدا- نوشته ای از شهید مهدی رجب بیگی از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام و دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه تهران

راه خدا كلاغ مي گه قار و قار و قار كلاغ مي گه قار و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *