مطالب تصادفی
Home / بخش 2) لانه جاسوسی آمریکا در ایران / 2)4) زندگی نامه شهداي گرانقدر دانشجوي پیرو خط امام / 2)4)7) شهيد مهدي رجب بيگي / 2)4)7)1) شعرهای وسرودهای سروده شده توسط شهید مهدی رجب بیگی / فدایی خلق؟! – شهید مهدی رجب بیگی از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام و دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه تهران

فدایی خلق؟! – شهید مهدی رجب بیگی از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام و دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه تهران

فدایی خلق؟!

شهید مهدی رجب بیگی از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام و دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه تهران

شهید مهدی رجب بیگی از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام و دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه تهران

آه ای رفیق، آه ای رفیق دست تو را به گرمی باید فشرد

آه ای رفیق، آه ای رفیق

دست تو را به گرمی باید فشرد

روی تو را به گرمی باید بوسید

مردانه آمدی، مردانه آمدی

آه ای رفیق، آه ای رفیق

ما سالیان دراز در بند بوده ایم

ما روزهای سخت گرسنه بوده ایم

نه نان بود، نه مسکن، نه خودمختاری

نه تو بودی، نه کس دیگر، هیچ کس نبود

آه ای رفیق، آه ای رفیق

فریادهای ما تا آسمان رسید

وین ضجه های ما به اوج فلک رسید، اما …

اما مگر چگونه توان بود بی توای رفیق؟

در پشت دروازه شهر، هر روز و هر شب

ما منتظر، تا شاید، از دوردست ها

یکی به دادمان رسد

خلقی که باشد تحت ستم

چگونه تواند رها شود؟ چگونه تواند خودمختار شود؟

گفتی که باید فدا کنی جانت

گفتی فدایی خلق می باید

عاقبت یک روز آمدی

دستی پر از اعلامیه، دستی پر از فشنگ

در پادگان ها یورشی، در شهر کردی شورشی، با داسی و با چکشی

تلی ز کشته به جا ماند از برای ما

رفتی تو ای رفیق

ما آزاد شدیم و خود مختار

باشی وکیل ما و تو نیز خود «مختار»

اکنون به جای دگر، تو به دنبال خلق ها

از کوه و دشت و بیابان گذر می کنی

تا در میان ظلم و ستم ها رها کنی

هر خلق را به هر گوشه این جهان

آه ای رفیق، آه ای رفیق

در اوج شکوفایی سرزمین ما، گر دست تو نبود

گر «کار» تو نبود، گر داس تو نبود، گر چکشت نبود

آخر کجای این سرزمین دور آزاد می شد

آه ای رفیق، آه ای رفیق

اکنون به هر جای جهان تو گذر کنی

یاد تو در قلب این شهر جا دارد

در گور های شهر، هر روز یادگار تو

مردم تحت ستم را به وجد می آورد

آه ای رفیق، آه ای رفیق

باز هم بیا، باز هم بیا

با دست پر از اعلامیه با دست پر از فشنگ.

About سید محمد هاشم پوریزدانپرست

دانشجویان مسلمان پیرو خط امام تسخیر لانه جاسوسی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>