تیتر خبرها
خانه / بخش 2) لانه جاسوسی آمریکا در ایران / 2)16) پشیمانان و بازی با آبروی دانشجویان پیرو خط امام / ابراهیم اصغرزاده از دانشجویان سابق پیرو خط امام: تسخیر سفارت آمریکا یک واکنش بود. (قسمت اول)

ابراهیم اصغرزاده از دانشجویان سابق پیرو خط امام: تسخیر سفارت آمریکا یک واکنش بود. (قسمت اول)

ابراهیم اصغرزاده
ابراهیم اصغرزاده

داریوش سجادی مجری برنامه از نگاه ميهمانان تلويزيون هما شنبه 14 آبان 84 به بهانه سالگرد اشغال سفارت آمريکا، در گفتگویی با ابراهیم اصغر زاده انجام داده است که در پی می خوانید .

داریوش سجادی:با توجه به اينکه در مقطع تاريخی روز 13 آبان قرار گرفته ایم، روزی که خواه ناخواه تاثیرات بسیار شگفتی در ساختار سیاسی ایران، خاورمیانه و بلکه جهان گذاشت، به همین منظور از جنابعالی دعوت کردیم تا به عنوان یکی از رهبران دانشجویان پیرو خط امام که نقش اساسی دراشغال سفارت آمریکا در آن ايام داشتید، به تبادل نظر در خصوص اين واقعه تاريخی بپردازيم.

تحليل پيرامون اشغال سفارت آمریکا به تعبیری تداعی به ذهن کننده داستان معروف فیل در تاريکخانه است. با اين تفاوت که ظاهراً این فیل در روشنخانه قرار دارد اما هر کسی از منظری متفاوت به آن نگريسته و بر همين اساس برداشت خاص خودش را از آن دارد. باهمین منطق است که می بینیم چنانچه از منظر منافع ملی[1] که عمدتاً گروه نهضت آزادی و دیگر سازمانهائی که بعضاً تمایل وتاکید بر منافع ملی دارند به پدیده اشغال سفارت نگريسته شود، این اشغال متضمن مضرات و خسارتهائی به منافع ملی ایران بود، اما در جبهه مقابل وقتی می بینیم دیگرانی از منظر گفتمان انقلابی حاکم بر سالهای اوایل انقلاب به پديده اشغال سفارت می نگرد، ادله ايشان نيز ادله ای قابل اعتنا و توجه است. حال در یک بررسی تاریخی بعد از فاصله گرفتن بيش از دو دهه از آن واقعه، صرف نظر از هزینه هایی که نسبت به آن پرداخت شد در مجموع برآورد شما از این حادثه چيست؟

ابراهیم اصغرزاده:من فکر می کنم که برخورد منصفانه ای که خود شما در طرح سوال کردید جهت را برای ما روشن می کند، ما نمی توانیم حوادثی را که تقریباً غیر قابل تکرار هستند و در طول تاریخ به صورت استثناء بوجود می آیند آن طور که دلمان می خواهد و از موقعیت فعلی، ارزیابی کنیم. هیچ اشکالی ندارد که ما دست آوردهای یک واقعه تاریخی را نقد کنیم اما بايد توجه داشته باشيم که هر حادثه تاریخی را می شود از زوایای مختلف ارزیابی کرد. مهم این است که ما آن حادثه را در همان ظرف زمانی خودش و با توجه به فاکتورهائی که در آن موقع وجود داشته، بررسی کنیم. آن اتفاقی که در سال اول انقلاب رخ داد (اشغال سفارت آمریکا) نه الان قابل تکرار است و نه می توانیم از کسانی که آنرا نقد می کنند انتظار داشته باشیم مانند ما در مورد آن فکر کنند. در کل می توانیم از همه دوستان چه آنهایی که مخالف هستند و چه کسانی که موافق هستند تقاضا کنیم که وقتی این موضوع محوری را بررسی می کنند سعی کنند از لحاظ تاریخی به آن نزدیک شوند.

به هر حال همه ما قبول داریم که اين واقعه در تاریخی رخ داد که گفتمان انقلابی بر کشور حاکم بود همچنانکه در دنیا دو قطب مخالف شرق وغرب در مقابل هم یک نوع سیستم سیاسی را ايجاد کرده بودند. هر کدام از این قطب ها هم سعی می کردند کشورها را در مدار جاذبه خودشان آورده و تحت کنترل خود قرار دهند. در آن فضای جنگ سرد، انقلاب ایران صورت تحقق پیدا کرد. و در آن زمان به هر حال گفتمان حاکم بر انقلابها و نهضتهای آزادی بخش به خصوص در کشورهای جهان سوم متوجه ضدیت و مخالفت با سیاست های مداخله جویانه کشورهایی مانند آمریکا بود. حتی فراتر از آمریکا گفتمان قالب گفتمان ضد امپریالیستی بود و اين گفتمان بود که به مبارزات ملتها، چه در ایران و چه در خارج از ایران به جوانان ، دانشجویان و گروهای مبارز جهت می داد. در آن مقطع ما نيز به عنوان دانشجو از اقداماتی که به صورت مداخله جویانه توسط آمریکا در کشورهایی مانند شمال آفریقا، حادثه شیلی، ویتنام اتفاق می افتاد، بسیار متاثر بوديم.

اين درحالی بود که آمریکا نيزاساساً در دفاع از حکومتهای دیکتاتوری و نظامی حاکم بر آن کشورها پرده پوشی هم نمی کرد. در چنان فضائی انقلاب اسلامی و بعد هم اشغال سفارت آمریکا موضوعی شد که برخوردار از پیام جنبش دانشجوئی و مبارزانی شد که می خواستند اعتراض شان را به گوش جهانیان برسانند. جالب این بود که در چنان فضائی این اعتراض آنچنان خوب تعبيه شد که پیام اش توسط خود آمریکائی ها و جوانان ديگر کشور دريافت شد و نوعی همدلی جهانی با اقدام ما بوجود آورد. اين در حالی است که آن حادثه اگر الان اتفاق بیافتد یک پرونده اساسی به اجماع جهانی علیه ما افزوده خواهد کرد.

اما در آن زمان چنین اتفاقی رخ نداد و علی رغم اینکه واشنگتن خیلی تلاش کرد اجماع جهانی علیه ما ایجاد کند، اما چه سیاستمداران و چه روشنفکران به يک همدلی وهمزبانی با جوانان ایرانی رسيده بودند.

من نمی خواهم بگویم آن حرکت پیامدهای مضری نداشت. دفاع هم نمی کنم از اینکه بگویم آن اتفاق صد در صد به نفع ما بوده، ولی اگر می خواهیم آن را بررسی کنیم چاره ای نداريم جز آنکه برویم در همان فضا.

در آن فضا، حادثه اشغال سفارت آمریکا حادثه ای بود از جنس خود انقلاب، اگر بنده و دوستان این کار را نمی کردیم، یک گروه دیگر می رفتند آن کار را می کردند و چه بسا خشن تر و بدتر از ما دست به اين اقدام می زدند، کما اینکه این اتفاق یکی دوبار در سفارت آمریکا در همان اوایل انقلاب رخ داد[2]. آن اقدامی که توسط دانشجویان صورت گرفت، اقدامی اعتراضی بود و جنس آن متفاوت بود با حرکاتهای حرفه ای که توسط سازمانهای مبارز یا انقلابی صورت می گرفت. به همین دلیل هم دانشجویان به صورت اعتراضی و سمبلیک این کار را کردند ولی خوب ابعاد حادثه برای ما قابل پيش بينی و کنترل نبود. ما تصور نمی کرديم که بعد از این حادثه مردم در حمايت از ما به خيابان ها می آيند و رهبر انقلاب هم از اقدام ما دفاع می کند و مجموعه اين مسائل شرایطی را برای ما ایجاد کرد که تقريباً سير حوادث از اختيار ما خارج شد[3] .

داریوش سجادی:اتفاقاً آقای علی اصغر زحمتکش که یکی از دانشجویان پیرو خط امام در قضیه اشغال سفارت بود، اخيراً طی يک سخنرانی تاکید مصرح کرده بودند که ما تنها مسئولیت 48 ساعت اوليه اشغال سفارت را می پذيريم و بعد از آن خود ما نیز اسیر این قضیه شدیم و بحران از دست ما نيز خارج شد[4].

اکنون سوالی که پیش می آید آنست که چه عاملی باعث شد این مسئله 444 روز طول بکشد؟

ابراهیم اصغرزاده:به هر حال در کشور گروه­های حاکم و نیروهای انقلابی بودند که احساس می کردند دولت موقت، مزاحم تسلط کامل آنها در کشور است[5]. اتفاقاتی هم بود که به صورت طبیعی بعد از آن حادثه رخ می داد. ما انتظار داشتیم بعد از آن 48 ساعت به نوعی این مسئله حل شود. ما نمی دانستیم که تا این حد این مسئله پیچیده شده و بلافاصله از یک حادثه دانشجویی به یک حادثه کاملاً بین المللی ارتقاء پيدا می کند[6] به گونه ای که واکنش های آمریکا هم اعم از تحريم های اقتصادی يا راه حل های ديپلماتيک و يا حتی حمله نظامی در طبس هم نتواند آنرا حل کند. ما شاهد آن بوديم که این سیکل ضعیف دائماً ضعف اش بیشتر آشکار می شد[7]. یعنی رابطه بین دو دولت ایران و آمریکا از همان ابتدای بحران دچار یک سیکل معیوبی شد که بمرور اين مسئله با کنار رفتن دولت موقت در ایران و از دست دادن کرسی ریاست دولت توسط نهضت آزادی، تشدید هم شد.

اما اینکه آن حادثه اساساً حادثه ای برای کنار زدن نهضت آزدای یا گرفتن دولت از دست مرحوم بازرگان بود، اینها خیلی ادعاهای صحیحی نیست.

به هر حال ما ادامه و تکمیل کننده یک جنبش دانشجویی بودیم که دو سه دهه دائماً شعار داده بود مداخله آمریکا در ایران را نمی پذیرد و در مراسم های 16 آذر هر سال دائماً این پتانسیل دانشجویی را تقویت هم می کردیم. لذا خیلی طبیعی بود که بعد از انقلاب این جنبش دانشجویی با آن پتانسیل بالا در یک جائی سر باز کند. ما بیش از آنکه مدیون و معلول گفتمان بعد از انقلابی باشیم که مناسبات نیروهای انقلاب را ترسیم می کرد، محصول و نتیجه یک جنبش دانشجویی بودیم که سالیان درازی دست به يک تصویرسازی از مداخله آمریکا در امور ایران زده بود. بنابراین ما رفتن شاه به آمریکا و اقداماتی که آمریکا می کرد، همه را کنار هم می چیدیم و به این می رسیدیم که آمریکا دارد دوباره شرایط مداخله و دخالت در امور داخلی ایران و انقلاب را فراهم می کند[8]. به همین دلیل به این نتیجه رسیدیم که بايد واکنشی نسبت به اقدام آمریکا نشان دهیم[9] در آن زمان هم چه ابتدای اشغال سفارت و چه بعد از 444 روز، همیشه بحث ما در رابطه با شرایط موجود، عدم مداخله آمریکا بود.

حتی تقاضای ما از دولت مرحوم شهید رجایی این بود که در حل وفصل مسئله، بحث عدم مداخله آمریکا در امور داخلی ایران را در دستور کار بگنجاند. به هر حال اینکه ایران از مدار جاذبه آمریکا خارج و استقلال سیاسی اش تثبیت شد، مثبت ترین و موثرترین دست آورد آن حادثه است. اما اینها همه مال آن دوره و مربوط به گفتمان جنگ سرد است. زمانی که این گفتمان در دنیای حاکم و روابط بین الملل فرو می پاشد،از آنجا دیگر ما نحوه نگرش مان نسبت به مسائل کاملاً متفاوت خواهد بود[10]. این حق ماست و باید هم مسائل را متفاوت ببینیم. الان من نمی توانم از یک جوان ایرانی انتظار داشته باشم که در گفتمان موجود آن حادثه را تحلیل کند و دقیقاً مانند من حادثه را درک کند. در کل آن حادثه یک نوع واکنش بود به اقدامات آمریکا.

این را من نمی گویم. خانم آلبرایت هم رسماً اعلام کرد و دولت کلینتون قبول کرد که آمریکا در مقاطعی در امور داخلی ایران دخالت کرده[11].

بنابراین از این زاویه کار دانشجویان خط امام و تاثیراتی که آن حرکت در روابط خارجی ایران و منطقه گذاشت کاری موثر، استثنایی و غیر قابل کپی برداری است.

اين اقدام در آن موقعیت به خاطر شرایط آن زمان ، قابل دفاع بود و من هم کماکان از آن اتفاق و حادثه در آن شرایط دفاع می کنم و فکر می کنم اگر ما این کار را نمی کردیم عده ای دیگر این کار را با ادبیات خشن تر می کردند و امکان داشت به حوادث بدتری بیانجامد.

من این را هم خیلی قبول ندارم که بگوئيم اگر آن اتفاق نمی افتاد بعداً حوادثی در پیامدهای آن مانند حمله عراق به ايران اتفاق نمی افتاد. من معتقدم حمله عراق به ایران، ربطی به مسئله سفارت آمریکا ندارد. کما اینکه حمله عراق به کویت ثابت کرد که ماشین نظامی عراق کلاً نیاز به فضا و حیاط خلوتهای بیشتر و بندر و دسترسی به دریا داشت. بنابراین مرزهای دریایی ایران و حتی مرزهای دریایی کویت برایش تحریک کننده بود.

همچنانکه من این چیزی که دوستانمان در نهضت آزادی می گویند که حادثه سفارت آمریکا بیش از هر چیز تحت تاثیر اقدامات حزبی یا گرایشات قدرت طلبانه جناحی در داخل جمهوری اسلامی ایران بود را هم قبول ندارم.

واقعیت آن است که دانشجویان چه در طول آن 444 روز و چه بعد از آن تلاش کردند هیچ سهمی از قدرت را نگیرند و حتی ما همان اول هم اعلام کردیم که سقوط دولت موقت مورد قبول ما نیست و ما از آن دفاع نمی کنیم. ما دلمان می خواهد این دولت بایستد و مسئله ایران را جلو ببرد اما اين ضعف دولت موقت بود که باعث شد خودش را کنار بکشد. من از این بابت می گویم که خیال دوستان جوان خودم را راحت کنم که آن اقدام بیش از اینکه یک اقدام حرفه ای و حزبی باشد یک حرکت دانشجویی با همه خوبی ها و بدی هايش بود[12] و باید در جایگاه خودش و مطابق همان فرمولها ارزیابی شود.


[1] – منافع ملی در این دیدگاه یعنی سازش با ابرقدرتها. نمونه بارز آن سازش دکتر مصدق با آمریکا در قضیه نفت! که آنقدر خوشبینی او فراوان بود که زیر پایش را هم با یک کودتا روفتند و کنارش انداختند!

[2] – این واقعا عجیب است! آن دو بار توسط ضد انقلاب صورت گرفت! یعنی چریکهای فدایی و.. و امام انان را آمریکایی میدانستند! اگر بیان میداشتند که توسط گروههای دیگر مسلمان پیرو خط امام مطلب دیگری بود! انتخاب کلمه خط امام برای مقابله با آمریکا کوهی از حرف را در درون خود داشت و مهمتر از همه این بود که بقیه خطوط همه انحرافی هستند . چه آنها که مدعی مبارزه با امپریالیسم داشتند و چه آنان که به دنبال استقلال بدون قطع رابطه با ابرقدرتها بخصوص آمریکا بودند و انقلاب را اشتباه و سیاست گام به گام را صحیح میدانستند! و چرا جناب آقای اصغر زاده بعد از اینهمه حضور در صحنه سیاست، میفرمایند ما نمی کردیم دیگران میکردند! یعنی منافقین ویا چریکهای فدایی و یا جنبش مسلمانان مبارز!

[3] –  از اختیار دانشجویان بیرون امد و در اختیار امام و مردم قرار گرفت. غیر از این بود!؟ اگر برای خودتان غیر از این دو مؤلفه شخصیتی قائل هستید پس «دانشجوی پیرو خط امام» یعنی چه!؟

[4] – این اعجاب انگیز است! یعنی امام را قبول نداشتید!؟ یعنی برای خودتان نقشی در برابر امام قائل بودید!؟ پس دانشجوی پیرو خط امام یعنی چه!؟ اسیر شدیم یعنی چه!؟ پیرو امام و خط او اسیر چه شد!؟ مگر قرار بود در دست جنابعالی باشد!؟

[5] یعنی قضیه فقط همین بود!؟ یا گروهی داشتند با سیاستهای گام به گام انقلاب اسلامی را به باد میدادند و آمریکا را به کشور باز میگرداندند و ضد انقلاب را به شکست انقلاب امیدوار نموده بودند!؟ مذاکره با برژینسکی چه نقشی در اعتراضات به دولت موقت داشت !؟ چرا این جریانات فراموش شده است!؟

[6] – حمایت امام و مردم این جریان را به یک حماسه بزرگ و بین المللی و تأثیر گذار تبدیل نمود. ظاهرا فراموش شده است که این جریان اگر با موافقت امام مواجه نشده بود به اندازه یک تظاهرات دانشجویی در خیابان هم ارزش و تأثیر نداشت!

[7] – معلوم نیست چه مقصودی از این مطلب میخواسته اند بگویند!

[8] – معلوم نیست این مطالب چرا مطرح میشود! توطئه های عظیم آمریکا در نه ماهه بعد از انقلاب و فریادهای امام  بر علیه آمریکا و تهاجم مطبوعاتی گروهکهای وابسته به ابرقدرتها و جنایات و ترورهای آنان در کردستان و ترور شخصیتهای انقلاب  و جنایات گروهکهای وابسته و نفوذ آنان در دستگاههای دولتی  و رهنمودهای ضد آمریکایی ایشان و اعلام روز قدس و دعوت حجاج ایرانی برای بلند کردن فریاد خود بر علیه آمریکا، چرا به فراموشی سپرده شده است!؟

[9] – عکس العمل و حمایت اعجاب انگیز مردم نیز به همین دلایل بود!؟

[10] – یعنی در نظام تک قطبی دچار پشیمانی از استقلال و مقاومت در برابر جهانخواران باید شد!؟

[11] – قبول در دنیای سیاست این نیست که کسی در یک سخنرانی یک چیزی بگوید! وقتی بار حقوقی بر آن بار نشد انوقت  میشود باد هوا!

[12] – البته فقط 48 ساعت اول آن ! بقیه اش حماسه ای بود که امام و مردم قهرمان و فداکار ایران آنرا خلق نمودند و آفریدند!

درباره ی سید محمد هاشم پوریزدانپرست

دانشجویان مسلمان پیرو خط امام تسخیر لانه جاسوسی

مطلب پیشنهادی

ملاقاتی که موجب سرازیر شدن اتهام پشیمانی به سوی دانشجویان مسلمان پیرو خط امام گردید.

ابراهیم اصغر زاده: تسخیر 48 ساعته سفارت آمریکا هدف اصلی بود.( لانه جاسوسی بی لانه جاسوسی!)

اصغر زاده: تسخیر 48 ساعته سفارت آمریکا هدف اصلی بود 13/08/1392 تهران – ابراهیم اصغرزاده …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *