تیتر خبرها
خانه / بخش 2) لانه جاسوسی آمریکا در ایران / 2)6) طبس و حمله نظامی آمریکا / 2)6)3) خاطرات و مصاحبه های شخصیتها و مردم ایران پیرامون تسخیر لانه جاسوسی / انقلاب دوم و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام و نتايج آن در گفتگو با دكتر مصطفي ملكوتيان استاد علوم سياسي دانشگاه تهران

انقلاب دوم و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام و نتايج آن در گفتگو با دكتر مصطفي ملكوتيان استاد علوم سياسي دانشگاه تهران

انقلاب دوم و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام و  نتايج آن در گفتگو با دكتر مصطفي ملكوتيان استاد علوم سياسي دانشگاه تهران

انقلاب دوم و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام و  نتايج آن در گفتگو با دكتر مصطفي ملكوتيان استاد علوم سياسي دانشگاه تهران
انقلاب دوم و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام و نتايج آن در گفتگو با دكتر مصطفي ملكوتيان استاد علوم سياسي دانشگاه تهران

مصاحبه با روزنامه رسالت 13/8/1387

نقش آفريني آمريكا در كشور ما پس از پيروزي انقلاب به خصوص در سال هاي اوليه آن به چه صورت بود؟

تسخير و اشغال سفارت آمريكا در 13 آبان سال 1358 در تهران كه به تسخير لانه ي جاسوسي مشهور گشت و عكس العمل طبيعي انقلابي هاي مسلمان ايراني در مقابل تلاش هاي گسترده و ادامه يافته ي دولت آمريكا عليه انقلاب اسلامي بود،داراي زمينه ها، فرآيند،نيروهاي درگير و نتايج ويژه و بسيار با اهميتي بود. بعد ازپيروزي انقلاب اسلامي حجم گسترده اي از فشارها و درگيري ها در گوشه و كنار كشور اتفاق افتاد.ناامني در مرزها و شوراندن برخي ازاقليت هاي ساكن در مرزها توسط گروهك هاي وابسته به بيگانگان و شهادت فرزندان انقلاب به يك امر روزمره و عادي تبديل شده بود.براي دولتمردان و افكار عمومي شكي وجود نداشت كه در پشت اين حركات دست دولت هايي مانند آمريكا كه منافع خود را با انقلاب در ايران از دست داده اند قرار دارد.شعار مرگ بر آمريكا در همه جا شنيده مي شد    .

عكس العمل دولت موقت در قبال دخالت هاي دولت آمريكا چگونه بود؟

سياست گام به گام دولت موقت و تلاش اين دولت براي نزديك كردن مجدد ايران به آمريكا وبويژه ملاقات بازرگان با برژينسكي مشاور امنيت ملي كارتر در الجزاير مورد اعتراض شديد نيروهاي انقلابي بود.به علاوه شاه مخلوع به بهانه مداوا به آمريكا آمده و اين امر براي مردم انقلابي ايران كه شاهد حمايت هاي همه جانبه دولت آمريكااز وي در دوران حكومتش و بي توجهي آمريكا به خواست افكار عمومي مردم ايران مبني بر لزوم محاكمه ي وي بودند بسيار گران آمد    .

ماجراي حمله دانشجويان پيرو حط امام به سفارت آمريكا ار كجا شروع شد؟

در روز 13 آبان 1358 كه برابر باسالگرد حمله نيروهاي رژيم پهلوي به تظاهركنندگان در دانشگاه تهران و شهادت گروهي از آنان بود،مراسم بزرگداشتي با حضور گسترده مردم در اين دانشگاه برگزار شد.همزمان پيكر تعدادي از نيروهاي انقلاب كه در برخي استان هاي مرزي در مقابله با گروهك هاي ضد انقلاب به شهادت رسيده بودند در ميدان انقلاب تهران تشييع مي شد.در اين شرايط حدود 50 هزار نفر از جمعيت كه تقريبا 400 دانشجو نيز در ميان آنها بودند به سمت سفارت وقت آمريكا در تهران حركت كردند.آنها پس از تجمع حدودا 3 ساعته در مقابل سفارت و درخواست تسليم شدن كاركنان آن و مقاومت آنها،به سفارت حمله كرده و آن را در اختيار گرفتند. دانشجويان سپس در اطلاعيه هاي خود سفارت آمريكا در تهران را لانه جاسوسي آمريكا خوانده و خود را دانشجويان مسلمان پيرو خط امام معرفي نمودند    .

واكنش امام خميني(ره) به اين واقعه چگونه بود؟

امام خميني رهبر انقلاب اسلامي پس از فرستادن فرزند خود حاج احمد آقا به محل براي آگاهي دقيق از مسئله،در سخنراني هاي خود به شدت از اقدام دانشجويان حمايت كرده و اين حركت را انقلاب دوم خواندند    .

آيا امام از نقشه دانشجويان اطلاع قبلي داشتند؟

در مصاحبه هايي كه بعدها بوسيله مطبوعات با برخي از عناصر اصلي اشغال كننده ي سفارت كه از اعضاي انجمن هاي اسلامي دانشجويان بودند صورت گرفت،مشخص شد كه حضرت امام از قبل در جريان طرح اشغال قرار نداشته و دانشجويان تنها مساله را با يكي از نمايندگان ايشان مطرح كرده و وي گفته بود صلاح نيست كه مسائل احتمالي دامن امام را بگيرد و بنابراين قرار شده بود كه در صورتي كه امام مخالفت نمايند بلافاصله سفارت ترك شود.در عين حال دانشجويان با توجه به سخنراني هاي حضرت امام در روزهاي گذشته مبني بر لزوم تشديد مبارزه با آمريكا-كه به ويژه آن را وظيفهء دانشجويان دانستند-اطمينان داشتند كه از حمايت ايشان برخوردار خواهند شد    .

پس از اشغا ل سفارت چه اتفاقاتي درون سفارت افتاد؟

كاركنان سفارت آمريكا در مدت درگيري سعي در نابود كردن اسناد سفارت نمودند ولي براي نابودي كامل همه اسناد فرصت كافي نداشتند.دانشجويان بعدا با تلاش هاي سخت و شبانه روزي بسياري از اسناد پاره شده را مجددا چسبانده و مجموعه اي گرانبها با عنوان اسناد لانه جاسوسي منتشر كردند. اسناد حاكي از تلاش هاي دامنه دار آمريكا براي بازگشت مجدد به صحنه ي سياست ايران وسلطهء دوباره بر ايران،جاسوسي عباس امير انتظام سخنگوي دولت موقت براي آمريكا و حتي نفوذ دولت آمريكا در برخي گروههاي مبارز در خاور ميانه مانند سازمان آزادي بخش فلسطين بود. در موقع اشغال سفارت،لينگن كاردار و شش نفرآمريكايي ديگراز اعضاي سفارت درمحل سفارت نبودند.لينگن به وزارت خارجه رفته بود و بعدا معلوم شد كه شش نفر ديگر نيز كه در بيرون بودند به سفارت كانادا پناه برده و توسط كانادايي ها از كشور خارج شده اند. دانشجويان كارمندان ايراني سفارت و زنان را به زودي آزاد كردند   .

خواسته دانشجويان چه بود؟و اين موضوع چه ارتباطي با استعفاي دولت موقت داشت؟

آنها در اطلاعيه هاي خود خواستار بازگرداندن شاه مخلوع و محاكمه ي وي گرديده و اعلام كردند كه اگر آمريكا براي آزاد كردن گروگانها دست به كوچكترين اقدام نظامي بزند تمامي گروگانها كشته خواهند شد.بعد از اشغال لانه جاسوسي آمريكا،دولت موقت استعفا داد و اين استعفا توسط امام پذيرفته شد،ولي بازرگان نخست وزير دولت موقت اين امر را بي ارتباط با حركت دانشجويان دانست؛هر چند افكار عمومي بين اين دو مساله پيوند برقرار مي كرد.

آمريكايي ها پس از اشغال لانه چه اقداماتي را براي آزاد كردن گروگانها انجام دادند؟

آمريكايي ها پس از اشغال لانه از كانال هاي مختلف براي آزاد كردن گروگانها استفاده كردند از جمله از طريق دوستاني كه در دولت موقت داشتند و گسيل نمايندگاني به تهران،اما وقتي حضرت امام از اين امر مطلع شدند اعلام كردند كه هيچ مقام ايراني با آنها گفتگو نخواهد كرد و آنها از ميانه ي راه باز گشتند.امام تنها نماينده پاپ را به حضور پذيرفته و در مقابل در خواست او براي آزادي گروگانها فرمودند اگر حضرت مسيح(ع)اينجا بود حتما در مقابل زياده طلبي هاي آمريكا مي ايستاد و از مظلوم دفاع مي كرد.

دولتمردان آمريكايي سپس روابط ديپلماتيك و سياسي خود را با ايران قطع نموده و اين بار طرحي براي حمله به دانشجويان محافظ و آزادي گروگانها تدوين و بدقت روي آن كار كرده و با شبيه سازي صحنه آنرا تمرين نمودند.آنها مي خواستند با آزاد كردن گروگانها ضربه اي قاطع به انقلاب اسلامي بزنند و زمينه را براي هدايت جريانات آينده به نفع خود فراهم كنند،اما تلاش آنها در صحراي طبس با تصادف و آتش گرفتن هواپيماها و هليكوپترها و كشته شدن تعدادي از نيروهاي حمله كننده بدليل طوفان شن،در نيمه هاي شب،به شكست انجاميد. با گذشت زمان،شاه مخلوع مرد وپايان دوره رياست جمهوري كارتر نيز نزديك شد.

در نهايت اين موضوع چگونه به پايان رسيد؟

امام چگونگي حل مساله را به مجلس شوراي اسلامي واگذار نموده بود.كارتر حاضر بود در صورتي كه مسئله تا قبل از بيرون رفتن او از كاخ سفيد حل شودامتيازاتي بدهد.در اين شرايط،دولت الجزايروظيفه ميانجيگري را به عهده گرفت؛ولي نمايندگان ايران و آمريكا نه در يك جلسه بلكه هر كدام جداگانه با نماينده الجزايرصحبت مي كردند و نتيجه توافق ها به صدور بيانيه الجزاير كه مورد توافق دو طرف بود انجاميد. آمريكايي ها اموال بلوكه شده ايران را آزاد كردند و ايران نيز گروگانها را آزاد كرد و قرار شد ادعاهاي مالي طرفين در ديوان لاهه مطرح و راي آن مورد قبول قرار گيرد.

به نظر شما اين اقدام دانشجويان پيرو خط امام چه دستاوردهائي را براي انقلاب در بر داشت؟

اشغال لانه ي جاسوسي آمريكا در تهران و ناتواني اين كشور در آزاد كردن گروگانها،درستي اين سخن امام را كه آمريكا هيچ غلطي نمي تواند بكند به جهانيان ثابت كرد.اين مساله ابهت ابرقدرت غرب را شكست و در گسترش اصول گرايي اسلامي در جهان نقش بارز داشت.به علاوه آمريكايي ها به زودي فهميدند كه در پيشتازي براي قطع رابطه با ايران دچار اشتباه گرديده و از آن پس تاكنون بارها تمايل خود را براي برقراري رابطه مجدد اعلام كرده اند كه نمونه بارز آن رسوايي ريگان در ماجراي مك فارلين بود.امام خميني در رابطه با زمان برقراري رابطه دوباره با آمريكا مي فرمود:اگر آمريكا آدم شود رابطه برقرار مي كنيم.از آن زمان تاكنون مقامات ايراني بارها اعلام كرده اند كه براي برقراري رابطه،آمريكا بايد از اقدامات گذشته خود در قبال ايران پوزش بطلبد،اموال بلوكه شده ايران را به طور كامل مسترد كند و مداخله در امور داخلي ايران را براي هميشه كنار بگذارد

درباره ی سید محمد هاشم پوریزدانپرست

دانشجویان مسلمان پیرو خط امام تسخیر لانه جاسوسی

مطلب پیشنهادی

بازخوانی یک عملیات: پنجه عقاب (شکست نیروهای نظامی متجاوز آمریکایی در طبس)

طبس – بازخوانی یک عملیات: پنجه عقاب (شکست نیروهای نظامی متجاوز آمریکایی در طبس)

بازخوانی یک عملیات: پنجه عقاب (شکست نیروهای نظامی متجاوز آمریکایی در طبس) 31 فروردين 1387 …

یک دیدگاه

  1. سیف اله رنجبر

    بسیار عالییییییییییییییییییییی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *