تیتر خبرها
خانه / بخش 2) لانه جاسوسی آمریکا در ایران / 2)4) زندگی نامه شهداي گرانقدر دانشجوي پیرو خط امام / 2)4)7) شهيد مهدي رجب بيگي / پیش بینی شهید مهندس مهدی رجب بیگی از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام از حادثه انفجار دفتر نخست وزیری و شهادت رجایی و باهنر

پیش بینی شهید مهندس مهدی رجب بیگی از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام از حادثه انفجار دفتر نخست وزیری و شهادت رجایی و باهنر

پيش بيني شهيد مهدی رجب بيگي از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام از حادثه انفجار دفتر نخست وزيري و شهادت رجایی و باهنر

نويد شاهد: شهيد «مهدي رجب بيگي» پيش از حادثه بمب گذاري در دفتر نخست وزيري كه منجر به شهادت شهيد «محمدعلي رجايي» و حجت الاسلام شهيد «باهنر» شد، مقاله اي نوشته است كه حكايت از بينش وسيع سياسي وي دارد چرا كه با تحليل شرايط سياسي كشور و موضع گيري منافقين پس از فرار بني صدر، وقوع چنين حوادثي را پيش بيني كرده است.

           

به گزارش نويد شاهد،”اخيراً تحولات مهمي در رابطه با سازمان مجاهدين پديد آمده است كه بر مبناي آن ها مي توان آينده اين سازمان را تا حدودي پيش بيني نمود. اين تحولات انتشار وصيت نامه سعادتي و همچنين فرار رجوي به همراهي بني صدر به فرانسه مي باشد كه پيرامون هر يك مختصراً بحث مي نماييم. همانطور كه مي دانيد پس از اعدام سعادتي از وي وصيت نامه اي بجا مانده است كه توسط دادستاني انقلاب در روزنامه ها انتشار يافت.

خط كلي اين وصيت نامه انتقاد از مواضع سازمان بوده و عمدتاً شامل مطالبي است كه از جانب ديگران قبلاً پيرامون سازمان و مواضعش ابراز مي شده است كه به طور خلاصه عبارتند از: همسو بودن مواضع سازمان با امپرياليسم، مطلق كردن ليبراليسم، ناديده گرفتن پارامترهاي مثبت حكومت، مورد پسند امپرياليسم نبودن رژيم، چپ روي كودكانه سازمان، تكرار اشتباهات تاريخي به علت عدم درك موقعيت انقلاب در سطح جهاني، عدم درك دشمني آشكار امپرياليسم و ديگر كشورهاي مرتجع منطقه نسبت به ايران، عدم توجه به ويژگي هاي بارز امام كه سبب خصومت آشتي ناپذير امپرياليسم با ايشان گرديده است،خود محوري و خودخواهي سازمان، جدا نمودن نيروهاي فعال از روند طبيعي انقلاب و كشانيدن آن ها به مواضع ضد خلقي، مردمي بودن رژيم، ناديده گرفتن خطر امپرياليسم به عنوان نيروي سوم در كنار ارتجاع و ليبراليسم و موارد مشابه ديگر.

هر چند قبل از هر چيز بايستي خودخواهي و خود محوري سعادتي متاسف بود كه چرا مسائل مربوطه در وصيت نامه را به صورتهاي ديگر از قبيل راديو و تلويزيون در اختيار ملت قرار نداده و مواضع سازمان را كه به قول خودش اينك در دام امپرياليسم افتاده است براي مردم و بخصوص هواداران سازمان روشن نساخته است اما روي هم رفته اظهار چنين مطالبي از جانب يكي از اعضاي كادر مركزي سازمان بخودي خود جالب توجه بوده است.

در رابطه با اين وصيت نامه عده اي را عقيده بر آن است كه احتمالاً وصيت نامه جعلي است.

اين موضوع با توجه به نوع مسايل مطروحه و همچنين شيوه طرح آن ها كه با مدد گرفتن از اصطلاحات رايج سازمان نوشته شده است و اعتمادي كه به دادستاني يعني انقلاب مي باشد بعيد به نظر مي رسد به علاوه اصولاً وصيت نامه در جهت كوبيدن هر دو جناح يعني ليبرال ها و مرتجعين(كه در واقع منظور همان خط امام است؟ نوشته شده است و به خودي خود بيانگر طرد هر دو خط و ابداع خطي جديد (شبيه خط سوم جنبش مسلمانان مبارز) مي باشد كه جعل چنين مطالبي از جانب كساني كه خود جزء يكي از خطوط جذب نفي شده (خط امام) مي باشند معقول به نظر نمي رسد اما به هر حال جعلي خواندن وصيت نامه از جانب برخي از هواداران سازمان(كه حتي فيلم فرار رجوي به پاريس در كنار بني صدر و معزي را هم جعلي مي دانستند!) نشان دهنده آن است ك هواداران سازمان از پاسخگويي به مطالب مندرج در وصيت نامه عاجز بوده و طبق شيوه هميشگي سر آن دارند كه با يك مارك زدن قضيه را ماستمالي نمايند.

ضمن آنكه سكوت سازمان براي كوچكترين مسايل اقدام به رديابي و افشاگري و اعلاميه نويسي و ويژه نامه صادر كردن مي نمود نيز در اين رابطه پر معناست (مثلاً بعد از طرح مسأله كاظم رجوي به عنوان ساواكي در راديو و تلويزيون، سازمان بلافاصله اقدام به تكذيب نموده و ويژه نامه صادر كرد يا بعد از افشاگري اسناد رجوي باز هم سازمان ويژه نامه صادر نمود و اين مسأله كه از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد از جانب سازمان باسكوت برگزار شده است.) به هر حال در رابطه با اين وصيت نامه مي توان دوحدس كلي زد كه نتيجه هر دو نيز مشابه مي باشد اول آنكه وصيت نامه از جانب سعادتي به عنوان فرد نوشته شده باشد.

در اين صور ت اين مسأله نشان دهنده وجود نقطه نظرهاي متفاوت و حتي متضاد در كادرهاي بالاي سازمان مي باشد) كه در دراز مدت منجر به انشعاب خواهد گرديد.

دوم آنكه وصيت نامه از جانب سازمان به سعادتي ديكته شده باشد كه در اين حال نيز احتمال انشعاب قوي تر از حالت قبل خواهد بود و از آنجا كه در بولتن شما ره 3 مقاله اي تحت عنوان « آينده گروهاي سياسي و وظايف نيروهاي خط امام »پيرامون انشعاب در سازمان به تفصيل سخن گفته اي مراجع به اين مسأله در اينجا بيش از اين توضيح نمي دهيم.

همين قدر بايد دانست كه با توجه به همان تحليل اينك زمينه هاي وقوع پديده انشعاب(در واقع حركت سازمان با راه حل دوم كه در آن تحليل ذكر شده است) آشكار تر گشته و ذهن هواداران نيز از اين طريق بيشتر آماده گرديده است.

نكته ديگري كه تاحدي هم در ارتباط با اين مسأله مي باشد، فرار رجوي به همراهي بني صدر به پاريس مي باشد.

اين مسأله از يك سو ذهن پاره اي از هواداران را نسبت به خط رجوي در سازمان بدبين مي نمايد (توجه داشته باشيد كه به هواداران اينطور تفهيم شده بود كه پيوند با ليبراليسم يك پيوند تاكتيكي است و حال آنكه فرار رجوي در كنار بني صدر و حتي به عنوان نوچه وي را نمي توان تاكتيكي تلقي نمود و براي هواداران و حتي اعضا اين مسأله خوشايند نمي باشد) از طرفي ديگر آنان را براي پذيرش راه و رسمي تازه در سازمان آماده مي نمايد. حال چنانچه انشعابي در سازمان رخ دهد (كه چنانچه اين حالت بخواهد اتفاق بيفتند حداكثر تا اوايل مهر ماه يعني فصل باز شدن مدارس خواهد بود) رهبري جناح انشعاب را بايستي فردي مانند مهدي ابريشمچي بعهده داشته باشد كه سخن از اختلاف وي با خط رجوي در سازمان، از چند ماه پيش بر سر زبان ها بوده است.

البته ما در تحليل قبل گفته ايم كه انشعاب نيز نمي تواند سازمان را از ورظه اي كه بدان افتاده است نجات دهد واين نكته اي است كه براي سازمان نيز قابل تشخيص ني باشد و بنابراين سازمان زماني دست به انشعاب خواهد زد كه تمام راههاي ديگر مسدود شده باشد كه اين مستلزم آن است كه نيروهاي خط امام با حركت هاي حساب شده و با برنامه ريزي هاي دقيق نقاط اقتصادي اذهان هواداران را به اصطلاح مسئله دار نمايند بعبارت روشن تر زمينه انشعاب در سازمان ( كه مرگ حتمي سازمان را در پي خواهد داشت ) حركت هاي اصلي نيروهاي خط امام و به ويژه تركيب دولت آينده و خط مشي كلي آن خواهد بود كه ما نيز اميدواريم با داشتن دولتي متبي و در خط امام اين مهم صورت پذيرد.

التبه ناگفته پيداست كه مرگ مجاهدين خلق در واقع مرگ تمامي گروه ها و سازمان هاي ديگر نيز خواهد بود آنچنانكه به محض آشكار شدن شكست هاي نسبي سازمان در چند ماه اخير بسياري از هواداران گروهك هاي تندروئي نظير پيكار و راه كارگر به محافظه كاري كشيده شد و در چند مورد نيز به صورت هاي گروهي و دسته جمعي به حزب توده پيوسته اند.

به هر حال براي وقوع انشعاب در سازمان بايستي تا فصل باز شدن مدارس به انتظار نشست زيرا اكثر هواداران سازمان يعني دانش اموزان به علت قطع رابطه هاي تشكيلاتي در شرايط بسيار بدي به سر مي برند كه در صورت ادامه يافتن وضعيت فعلي بعد از باز شدن مدارس دچار بي تفاوتي سپس رها كردن سازمان خواهند شد كه از اين طريق سازمان نيز ناگريز از پذيرش ضربات كاري مي گردد كه در اينجا نيز اهميت حركت هاي برنامه ريزي شده و تشكيلاتي نيروهاي خط امام در مدارس مي تواند موجبات جذب اين عناصر را فراهم آورد.

در پايان ذكر اين نكته نيز ضروري است كه حتي در صورت انشعاب نيز شاخه ديگر سازمان به خط فعلي خود يعني ترور مسئولين و بمب گذاي براي خارج كردن مردم از صحنه ادامه خواهد داد و سازمان با پخش ليست هاي كلي بين اعضاي خانه هاي تيمي در اين رابطه به حركت سراسري دست زده است چناچه با توجه به اطلاعات به دست آمده از خانه هاي تيمي برنامه فعلي سازمان آن است كه در وهله اول تمام مسئولين درجه اول و درجه دوم (نظير استانداران و معاونين آن ها) و همچنين مهره هاي مشهور در مسئوليت هاي بالا (مثلاً رئيس جمهور جديد و نمايندگان مجلس بنا بر اطلاعيه 20 تير سازمان) و سپس عناصري نظير پاسدارن را شهيد سازند و بر نيروهاي خط امام است كه با هوشياري هر چه بيشتر عمل نموده و با ذكر برنامه هاي سازمان براي مردم از آن ها بخواهند كه با مقابله با اعضاي سازمان و كشف خانه هاي تيمي منافقين مبادرت ورزند.

به گزارش نويد شاهد،شهيد سرافراز «مهدي رجب بيگي» سال 1336 در شهر دامغان به دنيا آمد و از سال 1354 در رشته مهندسي راه و ساختمان دانشگاه تهران به تحصيل پرداخته و در فعاليت هاي دانشجويي شركت مؤثر و فعال داشت. وي از دانشجويان پيرو خط امام (ره) در جريان تسخير لانه جاسوسي (سفارت) آمريكا به شمار مي آمد، شهيد رجب بيگي در روز پنجم مهرماه سال 1359، در خيابان برادران مظفر جنوبي (صباي جنوبي)، توسط عناصر ضدانقلاب و بر اثر اصابت چندين گلوله اسلحه كمري به شهادت رسيد.

منبع:مي وريم تا خط امام بماند(زندگينامه و مجموعه آثار شهيد مهدي رجب بيگي)/رجب بيگي ،مهدي/كميته فرهنگي دفتر مركزي جهاد سازندگي/نشر هجرت مشهد/بهمن 62.

درباره ی سید محمد هاشم پوریزدانپرست

دانشجویان مسلمان پیرو خط امام تسخیر لانه جاسوسی

مطلب پیشنهادی

میرویم تا خط امام بماند. شهید مهدی رجب بیگی از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام

میرویم تا خط امام بماند. زندگی نامه شهید مهندس مهدی رجب بیگی از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام

میرویم تا خط امام بماند. شهید مهدی رجب بیگی از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *