تیتر خبرها
خانه / بخش 2) لانه جاسوسی آمریکا در ایران / 2)2) اطلاعیه های دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در ایام تسخیر لانه جاسوسی و به گروگان گرفتن جاسوسان آمریکایی / 2)2)1) اطلاعیه های دانشجویان پیرو خط امام در ایام تسخیر لانه جاسوسی / اطلاعیه افشاگری فعالیتهای جاسوسان آمریکایی در لانه جاسوسی و دخالت آنان در امور داخلی ایران توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام – افشاگری شماره 16

اطلاعیه افشاگری فعالیتهای جاسوسان آمریکایی در لانه جاسوسی و دخالت آنان در امور داخلی ایران توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام – افشاگری شماره 16

اطلاعيه افشاگرى شماره 16

اطلاعیه افشاگری فعالیتهای جاسوسان آمریکایی در لانه جاسوسی و دخالت آنان در امور داخلی ایران توسط  دانشجویان مسلمان پیرو خط امام
اطلاعیه افشاگری فعالیتهای جاسوسان آمریکایی در لانه جاسوسی و دخالت آنان در امور داخلی ایران توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام

بسم‏اللّه‏ الرحمن الرحيم

     آمريكاى جنايتكار در ايران چه مى‏كرده است؟ اطلاعات خود را از چه منابعى كسب مى‏نموده است؟

اين اطلاعات جاسوسى را در خدمت چه كسانى به كار مى‏گرفته است؟

     با افشاگريهايى كه در طى انقلاب اسلامى ايران از ساواك جهنمى شاه خائن صورت گرفت، روشن شد كه ساواك اطلاعات و خبرهاى خود را از شبكه منابع و خبرچينها و افرادش كه در تمام قسمتهاى مختلف مملكتى حضور داشتند دريافت مى‏نموده است. از آنجايى كه ساواك دست‏پرورده سازمان  CIAبوده است، پيداست كه سفارت آمريكا ـ اين مركز جاسوسى سازمان سيا ـ با همكارى ساواك داراى شبكه‏هاى جاسوسى و افراد خودى و وابسته و خبرچين و انواع و اقسام منابع خبرى بوده است كه اطلاعات جاسوسى و خبرهاى دست اول را در اسرع وقت به سفارت مى‏رسانده‏اند. مزدوران خائنى كه به طرق مختلف در خدمت بيگانه و بر عليه ملت مسلمان ايران فعاليت مى‏كردند ولى پس از انقلاب در مقابل مشت گره كرده و اراده آهنين خلق رزمنده و انقلابى ما عقب نشسته‏اند؛ اما هنوز از بين نرفته‏اند. سند ذيل نشان‏دهنده سردى روابط بين شبكه‏ها و منابع جاسوسى با سفارت است.

 

سند

محرمانه

از: سفارت آمريكا در تهران

به: واشنگتن

موضوع: از بين رفتن منابع اطلاعاتى سفارت

     1ـ كل مطلب محرمانه است.

     2ـ خلاصه از نتايج تيره شدن روابط ميان ايران و آمريكا مشكلات مربوط به تمايل ايرانيان به ملاقات

با كارمندان سفارت آمريكا است. اين مشكلات همان طور كه در تلگرافهاى قبلى گفته شده رو به افزايش

است. اصرار در مورد منصوب كردن (كاتلر) به عنوان سفير آمريكا و اتهامات مداومى كه به آمريكا و

سازمان سيا در مورد دخالت در امور ايران مى‏زنند ترس ايرانيان را از ديده شدن يا صحبت كردن با

كارمندان سفارت به حد زيادى افزايش داده است تا جايى كه اين موضوع به نابودى زحمات ما در

جمع‏آورى اطلاعات مى‏انجامد.

     3ـ عواقب نامطلوب تيره شدن روابط ايران و آمريكا خيلى از منابع اطلاعاتى خوب ما را از بين برده

است و بى‏علاقه بودن عده‏اى از ايرانيان در برخورد و صحبت كردن با كارمندان سفارت آمريكا را افزايش

داده است. اين عكس‏العملها از زمان تصميم 17 ماه مه سناى آمريكا (محكوم كردن اعدامهاى دادگاه

انقلاب) شروع شد و سپس با تظاهرات در مقابل سفارت آمريكا در تاريخ 24 و 26 ماه مه و آنگاه نظرات

يزدى درباره كاتلر در مطبوعات و حمله شديد رسانه‏هاى گروهى اوج گرفت. اين عمل موقعيت ما را به

طور قابل ملاحظه‏اى متزلزل كرده است، حتى بدتر از اوايل انقلاب.

 

     4ـ يكى از كارمندان قسمت اقتصادى كه چهار سال سابقه تجربه كارى دارد مى‏گويد خيلى از ايرانيانى

كه قبلاً با او در اداره‏شان قرار ملاقات مى‏گذاشتند و يا تلفنى به تقاضاهايش پاسخ مى‏دادند حال حداكثر

مى‏توانيم از ايشان تقاضاى ملاقات خصوصى و يا مكالمه تلفنى در شب بكنيم.

     آنها عموما از صحبت كردن درباره مسايلى كه شش يا هشت ماه پيش آزادانه با ما در ميان مى‏گذاشتند

اكراه دارند. اگر چه تعدادى از آنها به واسطه روابط گرم با ما خجالت مى‏كشند كه قرار ملاقاتهاى تجارتى و

معمولى را رد كنند بنابراين مدام آن را به عقب مى‏اندازند. يك كارمند فارسى زبان شركت نفت كه سه سال

كارآموزى ديده عينا مشكلات فوق را در مورد تماسهاى زيادى كه داشته گزارش مى‏دهد. بعضيها ديگر

دسترسى به منابع اطلاعاتى سابق را ندارند و تقريبا تمامى آنها از صحبت كردن با ما اكراه دارند.

     5ـ تمامى كارمندان قسمت سياسى همين پديده را مشاهده نموده‏اند. در خيلى از موارد منابع

اطلاعاتى ما كشور را ترك كرده‏اند. حتى كسانى كه مدت چهار سال دوستى نزديك با كارمندان بخش

سياسى سفارت داشته‏اند علاقه‏اى به ملاقات با اين كارمندان نشان نمى‏دهند؛ گر چه تعدادى از آنان به

ملاقات خصوصى با كارمندان سفارت در منازل خود علاقه‏مندند. البته بعضى افراد هنوز مايل به ادامه

ملاقات با كارمندان بخش سياسى هستند ولى آنها كافى نبوده مضافا براينكه اين افراد كسانى نيستند كه ما

علاقه‏مند به ملاقات آنان باشيم. كارمندانى هم كه مدت زيادترى در تهران بوده‏اند اين واكنش را حتى از

دوستان قديمى خود ديده‏اند.

     6ـ كاردار در مورد تعدادى از سفراى قبلى ايران كه او سابقا با آنها در تماس بوده و آنها را مى‏شناخته،

مى‏گويد هيچ كدام از آنها بعد از برگشتن به ايران با ما تماس نگرفته‏اند. يك سفير بازنشسته خبره به كارمند

ما گفته است كه خيلى از همكارانش تماس با سفارت را يك كار خطرناك در جمهورى اسلامى ايران تلقى

مى‏كنند. بايد ديد به جاى كسانى كه با ما همكارى داشته و در ماه آينده ايران را ترك خواهند كرد چه تعداد

از ايرانيان با ما همكارى خواهند كرد.

     7ـ تجربيات گذشته در به دست آوردن اطلاعات از مسايل يهوديهاى ايران يكى از بهترين موارد بوده

است. ولى وقتى كه ما به دنبال پيدا كردن چند منبع اطلاعاتى بوديم تا به ما كمك كنند، آنها همگى از

عواقب ناشى از تماس با آمريكا كه متوجه آنان خواهد بود نگران بودند.

     8ـ بعضى از منابع خبرى در تهران اشاره كرده‏اند به اينكه سوءظن همكاران و دوستانشان نسبت به

آنان رو به افزايش است. اين حالت مخصوصا در دانشگاهها به شكل حادّش بروز كرده است. جايى كه

افراطيون، روشنفكران را از مواضع ضد آمريكايى مورد حمله قرار مى‏دهند. آن طور كه يكى از منابع

خبرى گزارش مى‏دهد حتى كسانى كه بيشتر در جريان كار قرار دارند با اين موج از بين مى‏روند.

     9ـ شك نيست زمينه‏اى كه در جريان اين وقايع شكل مى‏گيرد به دست آوردن اطلاعات مورد نياز ما را

بسيار مشكل مى‏كند؛ گر چه هنوز شرايط به سطح بعضى از كشورهاى جهان سوم كه آنها روابط كاركنان

سفارت و مردم محلى را شديدا تحت كنترل دارند نرسيده است ولى فشارهاى چند هفته اخير، ايران را

بسوى چنان موقعيتى سوق مى‏دهد.ناس

     با توجه به سند بالا كه گوشه‏اى از روابط شبكه‏هاى جاسوسى و اطلاعاتى آمريكا را در ايران مورد

 

تأييد قرار مى‏دهد آيا واشنگتن‏نشينان، خصوصا آقاى كارتر، هنوز نمى‏خواهند باور كنند كه اينجا

جاسوسخانه بوده است؟

دانشجويان مسلمان پيرو خط امام

 

 

 

درباره ی سید محمد هاشم پوریزدانپرست

دانشجویان مسلمان پیرو خط امام تسخیر لانه جاسوسی

مطلب پیشنهادی

اطلاعیه افشاگری فعالیتهای جاسوسان آمریکایی در لانه جاسوسی و دخالت آنان در امور داخلی ایران توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام – افشاگری شماره 18

اطلاعیه افشاگری فعالیتهای جاسوسان آمریکایی در لانه جاسوسی و دخالت آنان در امور داخلی ایران توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - افشاگری شماره 18

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *