تیتر خبرها
خانه / بخش 2) لانه جاسوسی آمریکا در ایران / 2)2) اطلاعیه های دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در ایام تسخیر لانه جاسوسی و به گروگان گرفتن جاسوسان آمریکایی / 2)2)1) اطلاعیه های دانشجویان پیرو خط امام در ایام تسخیر لانه جاسوسی / اطلاعیه افشاگری فعالیتهای جاسوسان آمریکایی در لانه جاسوسی و دخالت آنان در امور داخلی ایران توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام – افشاگری شماره 15

اطلاعیه افشاگری فعالیتهای جاسوسان آمریکایی در لانه جاسوسی و دخالت آنان در امور داخلی ایران توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام – افشاگری شماره 15

اطلاعيه افشاگرى شماره 15

اطلاعیه افشاگری فعالیتهای جاسوسان آمریکایی در لانه جاسوسی و دخالت آنان در امور داخلی ایران توسط  دانشجویان مسلمان پیرو خط امام
اطلاعیه افشاگری فعالیتهای جاسوسان آمریکایی در لانه جاسوسی و دخالت آنان در امور داخلی ایران توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام

 بسم‏اللّه‏ الرحمن الرحيم

به پاخيزيد اى درياى بيكران انسانها (امام خمينى)

ملتهاى جهان:

     در طول تاريخ همواره ملتها قربانى يك اقليت قدرتمند بودند. به عبارت ديگر تاريخ نمايانگر

مبارزات ملل محروم براى به دست آوردن آزاديشان از چنگ قدرتهاى سلطه‏گر است. همان طور كه سال

گذشته در ايران شاهد بوديم عزم و ايمان يك ملت در برابر عظيم‏ترين قدرتها مبارزه كرد و بالاخره پيروز

شد.

     در اين سند مى‏خواهيم از يكى از عملكردهاى امپرياليسم در قبال ملل محروم پرده برداريم.

     امپرياليسم براى تثبيت مواضع خود شبكه‏هاى جاسوسيش را در تمام جهان گسترش مى‏دهد. در CIA پيچيده‏ترين اين نهادهاست. هر كجا كه سركوبى بيرحمانه ملل صورت مى‏گيرد رد پاى پيداست. CIA

آنجا در شيلى در زمان دكتر آلنده، در ايران در زمان مصدق يعنى زمانى كه شاه را در اعمال شكنجه و

اختناق يارى كرد و حتى در طى انقلاب اسلامى ما به رهبرى امام خمينى كه با دادن بيش از شصت‏هزار

شهيد و صدهزار زخمى پيروز شديم، آمريكا لحظه‏اى دست از حمايت اين جنايتكار نكشيد و بعد هم كه در

مسايل اين عروسك با همّت ملت ايران از كار بركنار شد باز نقض آشكار  CIAداخلى ما دخالت مى‏كند و

اين همه حقوق بشر است.

     و جالب اينجاست كه هدايت و رهبرى اين عمليات توسط افرادى صورت گرفته كه داعيه حفظ حقوق

بشر دارند. در اين سند مى‏بينيم كه سيا براى پياده كردن نقشه‏هاى شوم خود از سفارت استفاده مى‏كند.

 

سند شماره 8933

از: سفارت آمريكا در تهرانتاريخ 9 اگوست 79

به: وزير امور خارجه ـ واشنگتن دى ـ سى

گزارشگر

موضوع مأموريتهاى اس. آر. اف

     1ـ متن كامل

     2ـ من درباره مأموريت (مالكوم كالپ) و (ويليام دارتى) آنچنان كه در تلگرافهاى قبلى تشريح شده

بود، موافق هستم.

     3ـ با موقعيتى كه در اختيار داريم، به اين مضمون كه ما با يك سابقه روشن و پاك تحت پوشش SRF

اين مأموريت را آغاز مى‏كنيم، اما با در نظر گرفتن حساسيت بسيار شديد محلى نسبت به هرگونه اشاره از

فعاليت CIA انتخاب بهترين پوشش تا آنجايى كه براى ما مقدور است از اهميت فوق‏العاده‏اى برخوردار

است. بنابراين عنوانهاى دبير دوم و دبير سوم براى اين دو مقام مسئول جاى هيچ گونه سؤال و ابهامى را

باقى نمى‏گذارد. ما بايد آن را داشته باشيم.

 

     4ـ من معتقدم كه مأموريتهاى ترتيبات پوششى تحت عنوان مأموريت داخل سفارت روى هم رفته

متناسب با نمودار شغلى فعلى سفارت هست. هرحال براى آينده قابل پيش‏بينى، به همين تعداد چهار افسر

 SRFبسنده نماييم و همچنين كارمندان كمكى را تا آنجائى كه امكان دارد از هم جدا و متفرق نگه داريم تا

اينكه ببينيم مسايل چگونه پيش مى‏رود.

     5ـ ما كوشش مى‏كنيم كه اطلاعات نسبت به مأموريتهاى SRF را به داخل سفارت محدود كنيم. اين

كوشش مشخصا به DAUGHERTY مربوط است. متعاقب برنامه جديدى است كه او DAUGHERTY

حاصلى از آن است و درباره آنها به من اطلاع داده شده است.

     6ـ من تصور مى‏كنم لزومى ندارد كه به وزارت يادآورى نمايم كه مسئله قديمى و در ظاهر غيرقابل

حل انتصاب كارمندان  SRFناگزير پيچيده خواهد شد و تا حدودى سبب تضعيف كوششهاى پوشش

محلى ما خواهد شد و كوششهاى ما در اين مورد تأثيرى نخواهد داشت. (هر چه كار كنيم اين مشكلات

خواهد بود) همان طور كه سند نشان مى‏دهد سيا مأمورهاى مختلفى به عنوان كارمند سفارت داشت كه

براى هر كدام پوششى معين كرده بود تا ماهيت واقعيشان آشكار نگردد. اين پوششها براى فريب ملتها و

توجيه اعمال سيا به كار مى‏رود. اين مدارك هشداريست به تمام ملل ستمديده و فريب خورده كه به پا

خيزند و در مورد ماهيت سفارتخانه‏هاى آمريكا در كشورشان به جستجو بپردازند.

دانشجويان مسلمان پيرو خط امام

IN THE NAME OF GOD THE BENEFICIENT THE MERCIFUL

Disclosing Announcment No .15

     In this document we will expose one of the acts of imperialism . afore the oppressed

peoples.

     To secure its untrests imperialism spreads spy networks in all of the world. The CIA is the

most sophisticated of these. Any where there is a ruthless opression of the people footprints

of the CIA are left behind in chilie at the time of Dr . Allendeh in Iran . at the time of

Mossadegh when the CIA helped the shah in acts of oppression. Even during the Islamic

revolution led by Imam khomeini which succeeded after 60 thousand matyrs were given and

100 thousand were handicapped the u. s. did not stop supporting this criminal fotr a moment

and later when this puppet was overthrown with the will of the Iranian people the CIA

continued its involvement in our internal affairs and this is all enidenvt violation of

humanrights. And it is interesting to note that the these acts were led by people who see that

the CIA uses the embassy for carrying out their dreadful plots.

Rise oh Infinite Ocean Of Humans.

»Imam khomeini«

Peoples of the world !

     In the course of history, peoples have always been victims of a poverful minority.

In other words history reflects the struggles of deprived peoples , seeking to obtain the

 

freedom from the claws of the dominating powers Just as we witnessed last year the will and

faith of a nation struggle afore the strongest powers and succeeded finally.

 

 

 

درباره ی سید محمد هاشم پوریزدانپرست

دانشجویان مسلمان پیرو خط امام تسخیر لانه جاسوسی

مطلب پیشنهادی

اطلاعیه افشاگری فعالیتهای جاسوسان آمریکایی در لانه جاسوسی و دخالت آنان در امور داخلی ایران توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام – افشاگری شماره 18

اطلاعیه افشاگری فعالیتهای جاسوسان آمریکایی در لانه جاسوسی و دخالت آنان در امور داخلی ایران توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - افشاگری شماره 18

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *