تیتر خبرها
خانه / بخش 2) لانه جاسوسی آمریکا در ایران / 2)2) اطلاعیه های دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در ایام تسخیر لانه جاسوسی و به گروگان گرفتن جاسوسان آمریکایی / 2)2)1) اطلاعیه های دانشجویان پیرو خط امام در ایام تسخیر لانه جاسوسی / اطلاعیه افشاگری فعالیتهای جاسوسان آمریکایی در لانه جاسوسی و دخالت آنان در امور داخلی ایران توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام – افشاگری شماره 13

اطلاعیه افشاگری فعالیتهای جاسوسان آمریکایی در لانه جاسوسی و دخالت آنان در امور داخلی ایران توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام – افشاگری شماره 13

اطلاعيه افشاگرى شماره 13

بسم‏اللّه‏ الرحمن الرحيم

     ملت به پا خاسته ايران، مردم آمريكا:

     در افشاگريهاى شماره 2 و 4 نشان داديم كه مقامات عاليرتبه وزارت امور خارجه آمريكا خصوصا،

آقاى ونس، از مدتها قبل نقشه بردن محمدرضاى فرارى را به آمريكا طرح كرده بودند.

     در سندى كه ارائه مى‏گردد مى‏بينيم كه چگونه تبهكاران آمريكايى، مريضى شاه را بهانه قرار داده تا

شايد ملت ايران و افكار عمومى جهانيان را گول بزنند. باشد تا انتشار اين مدرك نقشه فريبكاران را نقش

بر آب كند.

***

 

سرىسندسپتامبر 79(8/7/58)

از: كاردار

به: نيوسام (كد)

درباره شاه ايران

     1ـ اين موضوع كاملاً سرى است.

     2ـ من تغييرات چندانى در اعمال مقامات رسمى و مردم ايران نسبت به آمدن شاه به ايالات متحده با

آنچه (اطلاعاتى) كه در اواخر ژوئيه گذشته برايتان فرستادم مشاهده نكرده‏ام. قانون اساسى به تأخير

افتاده و احتمالاً دولت جديد تا اواخر امسال روى كار نخواهد آمد. روابط ما فقط به آرامى پيش مى‏رود و

تازه به آن اندازه نيست كه بخواهد با وارد شدن شاه از بين برود.

     3ـ در حال حاضر روحانيون در قدرت هستند و من مى‏ترسم كه اگر ما اقدامى درباره شاه انجام دهيم

جو عمومى بدتر شود؛ زيرا خمينى در هفته گذشته در مصاحبه‏اش با اوريانا فالاچى با لحن خيلى شديدى شاه را به عنوان يك فرد خائن كه 50 سال جنايت كرده محكوم كرد و گفت بايد به كشور برگردد.

     4ـ با جو به وجود آمده و تغيير شكل افكار عمومى به وسيله كسانى كه نفوذ و كنترل افكار عمومى را در دست دارند من فكر مى‏كنم كه اگر شخص شاه به عنوان مريضى به آمريكا بيايد، آمدنش اثر چندانى در عكس‏العمل مردم ايران نخواهد داشت اگر ما او را به صرف برخوردارى از حقوق بشر بپذيريم احتمال

مى‏رود موضع دفاعى ما هم بهتر شود.

     5 ـ صرف نظر از گفته‏هاى بالا همان طور كه شما يادآور شديد اگر ما قصد پذيرفتن شاه را حتى براى

مدت كوتاهى هم داريم بايستى موضوع را به آرامى با دولت ايران فورا در ميان بگذاريم كه اين موضوع از

اهميت زيادى برخوردار است. اگر ما بخواهيم چنين كارى را انجام دهيم و اگر آمدن شاه به آمريكا فورى

است بهترين وسيله براى جستجوى راه مذاكره با دولت ايران اين است كه سايروس ونس موضوع را با

يزدى، زمانى كه او را در سوم اكتبر مى‏بيند در ميان بگذارد.

(لينگن)

 

     از كليه خلقهاى آگاه دنيا خصوصا آزاديخواهان جهان خواستاريم تا هيأت حاكمه آمريكا، به ويژه

كارتر را به علت توطئه عليه انقلاب و مردم ايران به محاكمه كشند.

     از آنجا كه شوراى امنيت سازمان ملل متحد نمى‏تواند در مقابل خواست توده‏هاى به پا خاسته ايران

مبنى بر استرداد بى‏چون و چراى محمدرضاى جنايتكار قاطعانه رسيدگى كرده و دولت آمريكا را به علت

توطئه مسلمش، بر اساس قوانين بين‏المللى محكوم نمايد، ملت آمريكا نيز بايد كارتر و هيأت حاكمه

واشنگتن‏نشين را به خاطر دروغگويى به همه جهانيان زير لواى گول زننده حقوق بشر رسوا كند.

دانشجويان مسلمان پيرو خط امام

 

IN THE NAME OF GOD THE BENEFICIENT THE MERCIFUL

Disclosing Announcment No .13

 

Revolutionary people of Iran American people we have reveaxled in the previous exposures

that high authorities of the American state Department specifically Vance had planned from

long ago to take the fuaitive Mohammad Reza to the United States .

     In the document which will be disclised we see hoe the American criminals give assylum to

the shah under the pretext of sickness so to decieve the general opinion of the world we hope

the exposure of this dicoment will unravel the plots of imperialism.

     We demand from all enlightend nations of the world specifically the freedom seekers to

put the ruling class of America and especially Carter on trial.

     Since the Security Council of the United Nations cannot reply to the persistent demands

of the masses of the Iranian people based on the excondemn U.S. government for its crimes

according to international laws.

The American people must expose carter and the under his cover of humanrights

 

 

درباره ی سید محمد هاشم پوریزدانپرست

دانشجویان مسلمان پیرو خط امام تسخیر لانه جاسوسی

مطلب پیشنهادی

اطلاعیه افشاگری فعالیتهای جاسوسان آمریکایی در لانه جاسوسی و دخالت آنان در امور داخلی ایران توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام – افشاگری شماره 18

اطلاعیه افشاگری فعالیتهای جاسوسان آمریکایی در لانه جاسوسی و دخالت آنان در امور داخلی ایران توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - افشاگری شماره 18

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *