تیتر خبرها
خانه / بخش 2) لانه جاسوسی آمریکا در ایران / 2)2) اطلاعیه های دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در ایام تسخیر لانه جاسوسی و به گروگان گرفتن جاسوسان آمریکایی / 2)2)1) اطلاعیه های دانشجویان پیرو خط امام در ایام تسخیر لانه جاسوسی / اطلاعیه افشاگری فعالیتهای جاسوسان آمریکایی در لانه جاسوسی و دخالت آنان در امور داخلی ایران توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام – افشاگری شماره 12

اطلاعیه افشاگری فعالیتهای جاسوسان آمریکایی در لانه جاسوسی و دخالت آنان در امور داخلی ایران توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام – افشاگری شماره 12

اطلاعيه افشاگرى شماره 12

بسم‏اللّه‏ الرحمن الرحيم

     در افشاگريهاى قبل تا آنجا كه مدارك و اسناد نشان مى‏داد كوشيديم خطوط كلى نفوذ امپرياليسم را در وجوه مختلف اقتصادى، نظامى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى ايران و كلاً كشورهاى جهان سوم تبيين كنيم تا اين مدارك و اسناد بسيار ناچيزى كه باقى مانده است بتواند رهگشاى ملتهاى اسير و زير سلطه ابرقدرتها به آزادى و استقلال گردد. با ارائه اين سند خط جديدى را نمايان مى‏كنيم كه سالهاست به عنوان يكى از پايه‏هاى اصلى سياست خانمان برانداز امپرياليسم آمريكا (و قبل از آن انگلستان) در ايران دنبال گرديده است.

*        *       *

 

تلگرام از : سفارت آمريكا در تهران

به : بخش واشنگتن ـ محرمانه

16 نوامبر 78 برابر با 25 آبان 1357

     1ـ چندى پيش چند شب پى در پى مشاور سياسى با محمد درخشش، رئيس كانون معلمين و سناتور محمد على مسعودى، طرفدار مشهور شريف امامى و حامى شاه ملاقات كرد. در اين ملاقاتها تمام مسايل هفده سال گذشته مطرح شد. درخشش پس از شغل وزارت فرهنگ (آموزش و پرورش)، ديگر پست دولتى نداشته و همان شغل را در كابينه علم نيز نپذيرفته است. او يك هفته پيش، پس از دو هفته بسترى بودن در يك بيمارستان نظامى كه به دليل فشار خون آنجا بود، مرخص شده است. (چون او به خاطر مخالفتش توسط حكومت نظامى دستگير شده بود.) او رهبر كانونى است كه 400000 معلم در سراسر كشور عضو آن هستند. درخشش از افراد نادرى است كه مى‏تواند نوعى سازماندهى به وجود آورد. او اشاره كرده است كه شديدا علاقه‏مند است كه خط سازشكارانه‏اى را راه بيندازد كه اجازه مى‏دهد شاه بماند و سلطنت كند نه حكومت. ولى دولت از تمام سعى‏هاى او و گروهش براى انتشار مطالب و فعاليتهاى سياسى جلوگيرى كرده است.

     2ـ درخشش گروهى را كه پيرو او هستند اكثريت معلمين مى‏داند. اقليتى را طرفدار گروههاى

كمونيستى و اقليت بزرگترى را مذهبيهايى كه به وسيله خمينى رهبرى مى‏شوند، مى‏نامد. او افرادى را كه شغلهايى در هفده سال گذشته در دولت داشته‏اند فاسد معرفى مى‏كند و از تجربيات خودش مثال مى‏زند. منجمله زمانى كه حقوقش براى چند سال قطع شده بود و مجبور بوده با درآمد زنش زندگى كند. تمام اين مسايل ظاهرا براى او زياد ناگوار نبوده‏اند. آمادگى وى جهت دنبال كردن خط ميانه‏اى كه مى‏تواند

كشورش را از جهت‏گيرى‏هاى افراطى‏اى كه در حال حاضر به سوى آن رانده مى‏شود، نجات دهد، مشاور

سياسى و آقاى گريفين (مأمور بازرسى قسمت «  ») را تحت تأثير قرار داد.

     3ـ مسعودى كه در جهت حمايت از نخست وزيرى شريف امامى در پشت پرده فعال بوده است، اكنون

هم با گروههاى مخالف و هم با عناصر وفادار به فعاليتش ادامه مى‏دهد. همچنين او نمايانگر وفادارى

 مداومى است كه خيلى از ايرانيها نسبت به شاه دارند؛ با وجود اينكه تشخيص داده‏اند كه او مرتكب

اشتباهاتى هم شده است. مسعودى و دخترانش به تفصيل در مورد گناهان اطرافيان شاه كه در دهه اخير از نقش خويش به عنوان واسطه‏اى ميان شاه و مردم سود بسيار بردند صحبت نمودند. هويدا مورد انتقادات شديدى قرار گرفت.

     4ـ ما اين دو ملاقات را گزارش مى‏دهيم تا پيچيدگى وضع داخلى ايران را نشان دهيم. گروههاى

مختلفى از مردم هستند كه شديدا خواستار يافتن يك راه حل سازشكارانه كه ضامن ماندن شاه و

جلوگيرى از پيروزى كامل خمينى شود مى‏باشند. بسيارى از افراد توسط ما متقاعد شده‏اند كه كمونيستها تدريجا امور دولت (آينده) را به دست خواهند گرفت؛ با وجود اينكه نقش نسبتا كمى در مخالفتها و قيام فعلى دارند. ديگر مردم مى‏خواهند كه از آنچه كه ارتجاع (كهنه پرستى) مذهبى خوانده مى‏شود جلوگيرى كنند. همه تشخيص داده‏اند تا زمانى كه اوضاع بدين منوال پيش رود اجراى نقش اصلى ممكن است به عهده نيروهاى مسلح باشد.

سوليوان

همان طور كه ديديم آنها به انواع دسايس، مردان متنفذ و روشنفكران از خود بيگانه جامعه را به دام

مى‏انداخته‏اند؛ سياست خود را به عنوان محور اصلى كار آنها ارائه مى‏داده‏اند و زمينه را براى خود

فروختگان مهيا كرده و با برنامه‏هاى زمان‏بندى شده آنها را بر گرده مردم محروم ما سوار مى‏نموده‏اند.

     عمده اين خود فروختگان، روشنفكران ليبرال و غربزده بوده‏اند كه شدت خيانتشان از وابستگى كامل

و عمله فكرى بودن و هماهنگى و روابط حسنه داشتن با نمايندگان امپرياليسم متفاوت بوده است؛ ولى

نهايتا همه اين روشنفكران غربزده عليرغم تفاوتهايشان، در خط امپرياليسم و به منظور پياده شدن

طرحهاى او كار مى‏كنند و در مقابل مردم خويش و خط حركت آنها ايستاده و مى‏ايستند. در جريان انقلاب

پر شكوه ملت ما نيز كه آمريكاى جهانخوار با توطئه‏هاى خود سعى در به انحراف كشاندن مسير اصلى

انقلاب داشت درصدد برآمده بود تا خط ميانى (بختيار) را مطرح كرده و رشد دهد تا به عنوان پايگاه

سياسى ـ اجتماعى جهت بقاى خود و منافعش مورد استفاده قرار دهد. ولى حركت انقلاب خلق قهرمان

مجالى براى طرحهاى جاسوسى آمريكا و دخالتش در خط امام نگذاشت. تنها چيزى كه باقى ماند و پيروز

شد خط امام بود.

دانشجويان مسلمان پيرو خط امام

IN THE NAME OF GOD THE BENEFICIENT THE MERCIFUL

Disclosing Announcment No .12

In the former revealing of documents showed , the general lines through which imperialism

penetrated in the different economic , military, political, social and cultural aspects of Iran ond

generally thirdworld countries. so that these very few documents which remain could open the

path of the enslaved and oppressed peoples towards freedom and independance. By exposing

this document we clarify a new line which has for years been one of the basic pilars of the

 

ruining policies of American (and before it English ) Imperialism.

     Just as we will see in this document, they trap with different plots and conspiracies

influential men and alienated intelactuals and present their own polivies as the main basis of

these peoples work. Then they prepare the backfround for these agents so as to , in the

proper time, impose them upon our deprived mation.

country? DO the American people accept participation, in the crimes of the illegal entry of

thousands of proffessional smugglers and antirevolutionaries and spies to our country . We

are sure that the American people if they become aware and understand the decieving nature

of the propanganda of agencies depending on CIA and moussad they will then protest to these

illegual act in human plots.

     Our moslem nation will never forgive the crimes of the cooperation of the traitors .

Criminals spies and is determined to uproot these corrupted systems.

Moslem Students Following The Line of Imam

 

 

 

درباره ی سید محمد هاشم پوریزدانپرست

دانشجویان مسلمان پیرو خط امام تسخیر لانه جاسوسی

مطلب پیشنهادی

اطلاعیه افشاگری فعالیتهای جاسوسان آمریکایی در لانه جاسوسی و دخالت آنان در امور داخلی ایران توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام – افشاگری شماره 18

اطلاعیه افشاگری فعالیتهای جاسوسان آمریکایی در لانه جاسوسی و دخالت آنان در امور داخلی ایران توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - افشاگری شماره 18

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *