تیتر خبرها
خانه / بخش 2) لانه جاسوسی آمریکا در ایران / 2)2) اطلاعیه های دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در ایام تسخیر لانه جاسوسی و به گروگان گرفتن جاسوسان آمریکایی / 2)2)1) اطلاعیه های دانشجویان پیرو خط امام در ایام تسخیر لانه جاسوسی / اطلاعیه افشاگری فعالیتهای جاسوسان آمریکایی در لانه جاسوسی و دخالت آنان در امور داخلی ایران توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام – افشاگری شماره 10

اطلاعیه افشاگری فعالیتهای جاسوسان آمریکایی در لانه جاسوسی و دخالت آنان در امور داخلی ایران توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام – افشاگری شماره 10

اطلاعیه افشاگری فعالیتهای جاسوسان آمریکایی در لانه جاسوسی و دخالت آنان در امور داخلی ایران توسط  دانشجویان مسلمان پیرو خط امام
اطلاعیه افشاگری فعالیتهای جاسوسان آمریکایی در لانه جاسوسی و دخالت آنان در امور داخلی ایران توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام

اطلاعيه افشاگرى شماره 10

 

بسم‏اللّه‏ الرحمن الرحيم

     دهمين بيانيه خويش را با سندى كه قباله مرگ حتمى ايران ديروز در نظام شاهنشاهى بود شروع

مى‏كنيم. باشد تا انقلاب اسلامى و رشد شتابگيرش با برنامه‏هاى مشخص براى خنثى كردن طرحها و

اهداف امپرياليسم جوانه حيات ايران فردا در جمهوريت اسلام گردد. 11 ژانويه 78

 

تلگرام

از : سفارت آمريكا در تهران ـ محرمانه ـ تهران

به : وزارت دفاع واشنگتن

موضوع: هدف و عملكرد سفارت آمريكا در ايران

     از اينكه آن وزارتخانه اهداف و محدوديتها را به صورتى ثابت و غيرقابل تغيير شناسايى نكرده است

متشكريم. ما مسايل مورد بحث در تلگرام ب را با دقت مطالعه كرديم.

     در كل، مطالب آن به نظر ما واقع‏گرايانه و قابل دسترسى و منطبق با اهداف ما در ايران مى‏باشد. با وجود

اين ما متن اين بيانيه را براى در نظر گرفتن تغييرات و پيشرفتهاى اخير براى منطبق شدن كامل با اهدافمان

كمى تغيير داده‏ايم

     در زير، اين بيانيه جديد را به طور كامل مى‏آوريم:

 

ب ـ شروع مطلب:

     1ـ رابطه سياسى ـ اقتصادى بر مبناى اعتماد، اطمينان و احترام متقابل شامل: بند… ابقا و تقويت رابطه

مبتنى بر اعتماد و اطمينانى كه با شاه پيدا كرده‏ايم… گسترش محدوده تماسهاى سفارتخانه با بخش‏هاى

مهمى از جامعه ايرانى و انتخاب گامهايى براى حداكثر كردن تماس با نيروها و گروههايى كه در رابطه با

مراكز مهم اثر در ايرانى كه به سوى مدرنيزه شدن پيش مى‏رود هستند. اين عمل موقعيتهايى را نيز شامل

مى‏باشد كه در اثر بعضى ساده‏نگرى‏هاى دولت در مورد فعاليتهاى سياسى پيش مى‏آيند. با در نظر گرفتن

اينكه در بعضى از موارد ريسكهايى ممكن است پيش بيايد كه مى‏بايست آگاهانه انتخاب و يا رد شوند.

…تشويق كردن آموزگار (نخست وزير) و كابينه او براى ادامه برنامه‏هاى دراز مدت اقتصادى در ايران و

برنامه ريزى يك طرح مشخص براى رسيدن به جهشهاى اقتصادى.

     هنگامى كه به ناچار منابع نفتى رو به اتمام مى‏روند در اين رابطه تشويق كردن و پشتيبانى مقامات

ايرانى براى كمك گرفتن متخصصين خارجى و شنيدن توصيه‏هاى (IBRD) بانك توسعه بين‏المللى و

منابع مناسب ديگر نيز قدمهاى مؤثرى است. …جهت تحت تأثير قرار دادن مقامات تصميم گيرنده و نظريه

پردازان ايرانى، از سياستها و موضعگيرى‏هاى آمريكا در روابط فيمابين، از حداكثر ظرفيت و امكانات

دفتر اطلاعات آمريكا استفاده كنيد.

 

 

2ـ رابطه قوى بين ايران و آمريكا در زمينه‏هاى غيرنظامى

… در ادامه صادرات قابل توجه نفت به آمريكا و وابستگان نزديكش سياست معتدل قيمت‏گذارى براى

نفت را تنظيم و تشويق كنيد.

سياستها و برنامه‏هاى آمريكا را در مورد انرژى و احتياج اقتصاد دنيا به نفت در سطوح قيمتهاى قابل

تحمل، توضيح دهيد.

… ازدياد سهم آمريكا در بازار تجارى ايران را آسان كنيد و در اين راه از قدرت دفتر سفير نيز به عنوان

پشتيبان استفاده كنيد.

… اضافه كنيد كه چگونه مى‏توانيم قدمهاى كميسيون ارتباط ايران و آمريكا را مؤثرتر كنيم، از جمله اينكه

چطور بخش خصوصى آمريكا را بيشتر در بازار ايران تداخل دهيم.

… دكتر اعتماد و سازمان انرژى اتمى او را در رابطه با آخرين قرارداد اتمى بين ايران و آمريكا در جهت

طرح عدم توسعه پرزيدنت مد نظر داشته باشيد.

… براى آمريكا امتيازى در ايران در مورد جمع كردن اطلاعات (جاسوسى) به دست آوريد و پشتيبانى

براى Pro Quo liasion (QUID) را در پاسخ به اين امتيازات ادامه دهيد. هر پيشنهاد را براى امتيازى

جديد به دقت سبك سنگين كنيد تا مطمئن شويد كه باعث در خطر انداختن پيشرويهاى موجود

نشوند.

… سعى كنيد كه ايران را بيشتر در تلاشهاى منطقه‏اى كه براى كم كردن كشت مواد مخدر كه در پاكستان و

افغانستان صورت مى‏گيرد شركت دهيد تا عبور يا ورود مواد مخدر قاچاق از ايران كم شود.

… با وزارت علوم دولت ايران همكارى كنيد تا جوانان ايرانى بيشترى براى تحصيل در آمريكا آماده شوند

و به عمل آيند.

… موقعيتهاى محصلين ايرانى را كه در پى تحصيل در آمريكا مى‏باشند در موارد مناسب ارزيابى كرده و

مشورت و تعليم انگليسى قبل از عزيمت را زياد كنيد.

… به وارد كردن فشار بر روى ايران در مورد پرداخت بدهيش كه در اثر غفلت خودش پيش آمده ادامه

دهيد.

 

3ـ در مورد روابط نظامى

     از جمله برنامه تجهيزات  نظامى با احتياط كامل با ايران همكارى كنيد.

… يك تماس دائم با شاه و مشاوران اصلى نظامى‏اش در مورد احتياجات نظامى‏اش برقرار كنيد تا

درخواست براى فروش لوازم نظامى غير لازم ننمايد.

… خريدهاى خارجى تجهيزات نظامى حال و آينده ايران را به دقت سرپرستى كنيد.

… فعاليتهاى نمايندگان توليد كنندگان اسلحه آمريكايى را به دقت دنبال كنيد تا مطمئن شويد كه آنها قوانين

تازه فروش اضافى را در نظر مى‏گيرند و دنبال راههايى مى‏گردند تا تعداد آمريكايى‏ها را كه در رابطه با

كنتراتچى‏هاى دفاعى در ايران كار مى‏كنند تقليل دهند.

 

… تجهيزات نظامى ما را در رابطه با حصول اين اطمينان كه براى قواى مجاز نظامى ايران كافى باشند به

دقت زير نظر داشته باشيد. البته اين كار در چهارچوب راهنماى انتقال تجهيزات نظامى مى‏بايد عمل

شود.

… همكارى نظامى ايران و آمريكا را دوباره امتحان كنيد تا مطمئن شويد كه در چهارچوب قانون عمومى

92 ـ 95 عمل مى‏كنيم.

… دولت ايران را تشويق كنيد تا بدون اينكه به هيچ وجه وابستگيش و احتياجش به كمك و راهنمايى

ارتش ايالات متحده آمريكا كم بشود، مسئوليت بيشترى در مورد تكنيكهاى مديريت و برنامه‏ريزى و

تشكيلات‏دهى كارمندان نظامى به عهده گيرد.

… براى آمريكا امتيازاتى در مورد پرواز بيش از حد هواپيماها در خاك و لنگراندازى كشتيهاى نيروى

دريايى در بنادر ايران به دست آوريد.

 

4 ـ به دست آوردن موضع تعديل شده‏اى براى ايران در منطقه

     دولت ايران را براى ادامه برخورد تعديل شده با درگيريهاى اعراب و اسرائيل و پشتيبانيش براى

مذاكرات صلح ما در خاورميانه تشويق كنيد.

… به ايران دستيابى به يك رابطه مثبت با اسرائيل از جمله صدور نفت به آن كشور را توصيه كنيد.

… ايران بايد با هر تغيير و تحول دوباره‏اى در پاكستان مخالفت كند.

     از همكارى ايران با عربستان سعودى ـ عمان ـ و هر عرب ديگرى در مورد امنيت خليج فارس حمايت

كنيد و در جريان تحولات امنيتى كه در عراق و ديگر كشورهاى همسايه پيش مى‏آيد قرار داشته باشيد.

… يك همكارى متعهدانه با افغانستان، پاكستان و هندوستان را در زمينه‏هاى سياسى و اقتصادى تشويق

كنيد.

… ايران را تشويق كنيد تا از سياستهاى اصلى ما در آفريقا حمايت كند.

 

5 ـ پيشرفت در اجراى برنامه حقوق بشر در ايران

     … با شاه و ديگر مسئولان در موقعيت مناسبى راجع به سياست حقوق بشر آمريكا كه روى بهبودى

حقوق بشر متمركز شده باشد (كه قابل دستيابى است) صحبت كنيد و بگوييد كه اين امر مخالف تغيير در

سيستم سياسى مى‏باشد (چون ممكن است باعث دخالت خارجى باشد و مثمرثمر نباشد). اينكه يك

تصوير عمومى بدى از ايران در اين مورد مى‏تواند چه اثراتى روى موضع و موقعيت بين‏المللى ايران در

آمريكا و مناطق ديگر داشته باشد را در نظر بگيريد.

***

     نگاه دوباره به تاريخ تلگرام نشان مى‏دهد كه در آغازين روزهاى انقلاب اسلامى ايران يعنى درست در

هنگامه قيام خونين قم اين برنامه ننگين در دستور كار سفارت آمريكا قرار داشته است. اين سند وظايف

سفارت آمريكا را بدين گونه شرح مى‏دهد: سلطه بر بازار داخلى، چپاول نفت ارزان، تربيت مقامات

 

تصميم گيرنده به شكل آمريكايى، سرپرستى ارتش، گرفتن امتياز جاسوسى و بالاخره حكومت كامل بر

ايران.

     در افشاگرى شماره 8 خطوط شيطانى سياست آمريكا را در وابسته كردن ارتش كشورهاى زير سلطه

نشان داده‏ايم. اين سند نيز سياست كلى آمريكا را در رابطه با ساير ارگانها ترسيم مى‏كند و نشان مى‏دهد كه

رئوس كلى برنامه آمريكا براى ايران چيست. نكته آنكه برنامه فقط خاص ايران نيست بلكه در تمام

كشورهاى زير سلطه همين خطوط دنبال مى‏شود. از اين رو گذران هر ماه و سال اقتصاد و ارتش و سياست

و فرهنگ كشورهاى زير سلطه را بيشتر وابسته به غرب، خصوصا آمريكا مى‏كند. اين سير تا آنجا پيش

مى‏رود كه مرگ همگانى فرا مى‏رسد.

     سند فوق با صراحت تمام  حكومت انحصارى آمريكا بر بازار ايران  سرپرستى ارتش ايران، سوق دادن

انديشه ايرانيان در جهت سياستهاى آمريكاييان و بالاخره بر هدايت شاه خائن و دولت آموزگار در خط

سياست كاخ سفيد تأكيد مى‏كند. خصوصا قصد آن دارد كه شاه و دولت او در صف متحدان نزديكتر

اسرائيل و آفريقاى جنوبى در آيند. همچنين به عنوان يك برنامه عمل مشخص و مفيد بر تماس هر چه

بيشتر با جناحهاى ميانه‏رو داخلى و مراكز مهم نيرو در ايرانى كه به اصطلاح مدرنيزه مى‏شود اصرار دارد و

در جاى ديگر بر جلب هر چه بيشتر دانشجويان ايرانى به آمريكا و كنترل و تربيت آنها به شيوه آمريكايى

تأكيد مى‏ورزد. خلاصه مى‏كنيم:

     اين سند نشانه آخرين كوششهاى امپرياليسم براى دربند كشيدن همه جانبه ملت ماست.

اين سند نشانگر حرص پايان‏ناپذير امپرياليسم در چپاول خلقها و اربابى بر آنها است.

     اين سند كه طلايه‏دار برنامه‏هاى تمدن بزرگ است، به سادگى حكومت همه‏جانبه آمريكاييان را در اين

آب و خاك نشان مى‏دهد آرى آمريكا و نوكرانش حساب كرده بودند كه با سلطه تمام عيار ملتى را در بند

كشند و تا واپسين لحظات حيات بدوشند. اما كور خوانده بودند. خواست خداى مستضعفين، امامت

خمينى بزرگ، اراده آهنين مردم و همت نسل جوان انقلابى همه نقشه‏هايشان را نقش بر آب كرد. از

اينجاست كه به عمق شعار عمومى انقلاب ايران (استقلال، آزادى، جمهورى اسلامى) پى مى‏بريم. اين شعار

كه از متن توده‏ها بر مى‏خواست به تمام برنامه‏هاى فوق جواب رد مى‏داد. «نه» انقلابى امام انقلاب هم همه

محاسبات را به هم مى‏ريخت. از اين رو واشنگتن‏نشينان هر روز عقب‏تر رفتند و نوكرانشان فرار را بر قرار

ترجيح دادند و بالاخره آخرين پايگاهشان به دست فرزندان مسلمان انقلابى خلق سقوط كرد. فرزندانى

كه به اين جمع‏بندى نوين رسيده‏اند كه پس از هر انقلاب آزاديبخش در جهان امروز اولين اقدام تسخير

جاسوسخانه امپرياليستها از جمله جاسوسخانه آمريكاست. اينكه ايران امروز مى‏رود تا فرداى خويش را

در خارج از مدار وابستگى و قيموميت، فقط متكى بر خويشتن خويش بنا نهد. بگذار تا روشنفكران

غربزده كه تحت تأثير سياستهاى آمريكا قرار گرفته‏اند برنامه‏هاى استقلال‏طلبانه و متكى بر پايه ابتكار و

قدرت توده‏هايمان را به ريشخند بگيرند. بگذار تا جيره خواران امپرياليسم از سير به نظام اسلامى وحشت

كنند. بگذار تا كج‏انديشان ذهنگراى دنيا و جامعه‏مان حتى پس از گذار از يك انقلاب، ثابت و تغيير نايافته

بمانند. گويى همه در خواب بوده‏اند. بگذار تا فرصت‏طلبان و ميوه‏چينان تاريخ، هر روز به نحوى تقلا

 

نمايند كه رسم هميشه‏اشان است. بگذار كه بلندگوهاى امپرياليسم و صهيونيسم ما را به هر تهمتى متهم

كنند. بگذار تا در دادگاههاى بين‏المللى ابر قدرتها مجرم شناخته شويم كه جرمها در نزد ابر قدرتها دقيقا

اثبات پاكى و بى‏گناهيمان در پيشگاه خدا و خلق است و انقلاب اسلاميمان نيز عليرغم همه تلاشهاى

مذبوحانه‏شان شتاب‏گيرتر به پيش خواهد رفت.

دانشجويان مسلمان پيرو خط امام

 

 

 

درباره ی سید محمد هاشم پوریزدانپرست

دانشجویان مسلمان پیرو خط امام تسخیر لانه جاسوسی

مطلب پیشنهادی

اطلاعیه افشاگری فعالیتهای جاسوسان آمریکایی در لانه جاسوسی و دخالت آنان در امور داخلی ایران توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام – افشاگری شماره 18

اطلاعیه افشاگری فعالیتهای جاسوسان آمریکایی در لانه جاسوسی و دخالت آنان در امور داخلی ایران توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - افشاگری شماره 18

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *