تیتر خبرها
خانه / بخش 2) لانه جاسوسی آمریکا در ایران / 2)2) اطلاعیه های دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در ایام تسخیر لانه جاسوسی و به گروگان گرفتن جاسوسان آمریکایی / 2)2)1) اطلاعیه های دانشجویان پیرو خط امام در ایام تسخیر لانه جاسوسی / اطلاعیه افشاگری فعالیتهای جاسوسان آمریکایی در لانه جاسوسی و دخالت آنان در امور داخلی ایران توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام – افشاگری شماره 5

اطلاعیه افشاگری فعالیتهای جاسوسان آمریکایی در لانه جاسوسی و دخالت آنان در امور داخلی ایران توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام – افشاگری شماره 5

اطلاعيه افشاگرى شماره 5

 

اطلاعیه افشاگری فعالیتهای جاسوسان آمریکایی در لانه جاسوسی و دخالت آنان در امور داخلی ایران توسط  دانشجویان مسلمان پیرو خط امام
اطلاعیه افشاگری فعالیتهای جاسوسان آمریکایی در لانه جاسوسی و دخالت آنان در امور داخلی ایران توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام

بسم‏اللّه‏ الرحمن الرحيم

ملت مسلمان و قهرمان ايران

     در اطلاعيه‏هاى قبل سفارت سابق آمريكا را جاسوسخانه ناميده بوديم زيرا به هر گوشه‏اى كه نظر

افكنديم سندى از خبرگيرى و جاسوسى يافتيم؛ به هر طرف كه رفتيم مدركى از خريدن افراد مشاهده

كرديم؛ به هر كه دست زديم نقشه‏هاى حساب شده و اطلاعات فراوان از ارگانهاى مختلف مملكتى ديديم

و بالاخره در پشت سر كليه توطئه‏ها، دست عوامل مستقيم و غير مستقيم آمريكا مشهود بود. در انتقال

ثروت ملى ايران به خارج توسط طاغوتيان نقش عوامل آمريكا كم نبوده و نيست، لذا براى نمونه سه سند

ذيل را كه نشانگر مدعاى ماست به پيشگاه قضاوت امام و خلق ارائه مى‏دهيم.

     سند 1ـ جعبه‏اى در كشوى ميز سفير كشف شده است كه شامل هدايايى براى افراد ذيل مى‏باشد:

     الف ـ سرهنگ محبوبى، معاونت سابق اداره اقامت اتباع بيگانگان. آرم سفارت آمريكا كه چاقوى

مخصوص مى‏باشد.

     ب ـ سرهنگ خسرويانى، رياست سابق پليس مهرآباد. مدال مخصوص ايالات متحده كه در ضمن

نوعى چاقوى مخصوص مى‏باشد.

ج ـ سرهنگ خوشخو، معاونت سابق اداره اقامت اتباع بيگانگان. فندك مخصوص همراه با آرم مخصوص

سفارت آمريكا.

     د ـ سرتيپ بيگلرى. قيچى و چاقوى طلا.

     ه ـ سرهنگ ثقفى. مدال مخصوص ايالات متحده آمريكا و چاقوى مخصوص.

     لازم به تذكر است كه هدف از انتشار اين سند نشان دادن سياستهاى خانمان برانداز آمريكا در رشوه

دادن و خريدن افراد است. چون اين هدايا هنوز ارسال نشده، چگونگى ارتباط و وابستگى افراد مذكور

نامشخص مى‏باشد.

     سند 2ـ كه با كلمه سرّى مشخص شده است تشكيلات سپاه پاسداران و شوراى انقلاب و موقعيت امام

خمينى را ثبت كرده است.

     توضيح چارت سازمانى حكومت اسلامى ايران كه در اسناد سفارت كشف شده و در صفحه بعد چاپ

شده است.

 

در مورد سپاه پاسداران انقلاب اسلامى

     1ـ اين سپاه به عنوان چشم و گوش انقلاب اسلامى عمل مى‏كند و به عنوان نيروى مخصوص امام

جهت درهم كوبيدن هر نوع حركت ضدانقلابى از هر طرف كه بر عليه دولت اسلامى باشد وارد عمل

مى‏شود.

     2ـ به عنوان نيرويى به موازات ارتش عمل كرده تا اينكه از نظر نيرو هم سطح آنها شده، بتواند از هر نوع

انحراف در ميان ارتش جلوگيرى كند.

 

     3ـ سپاه پاسداران انقلاب اسلامى بر كليه وظايف كميته امام نظارت داشته، تا اينكه مسئله‏اى غيرقابل

حل نماند.

     4ـ سپاه پاسداران انقلاب به عنوان يك نيروى محافظ در داخل عمل كرده و همچنين به ديگر نيروهاى

قانونى داخلى كمك مى‏كند، تا اينكه وظايفشان را به نحو احسن انجام دهند و با كوچكترين اخطار آماده

حركت به هر نقطه‏اى باشند.

     5 ـ سپاه پاسداران انقلاب اسلامى به عنوان نگهبان سرسخت انقلاب اسلامى عمل مى‏كند. اين افراد را

با شوق و ذوق ميهن دوستى و روحيه فداكارى اسلامى تعليم مى‏دهند.

 

اطلاعات ديگر

الف ـ سپاه پاسداران انقلاب در آينده نزديك داراى 000/30 نيروى قوى خواهد شد كه در مراحل

مختلف كامل خواهد شد.

     در حال حاضر (16 اكتبر 79) اين سپاه 10 تا 15 هزار نيرو در سطح ايران دارد و طبق نقشه، هر شهرى

كه داراى 000/5 جمعيت است قرار است يك واحد 200 نفرى از سپاه آنجا مستقر گردد.

ب ـ تمام 21 بخشى كه شامل شهرهاى بزرگ مى‏شود، هر كدام داراى 1000 نفر پاسدار قوى تحت عنوان

كميته محلى انقلاب خواهد داشت كه آنها ممكن است با تغيير شرايط سياسى مناطق مختلف، تغيير مكان

دهند.

ج ـ بيست واحد از 200 پاسدار قوى، كه هركدام به تازگى از كيفيت بالاى آموزشى در سلطنت‏آباد

برخوردارند، مأموريت دارند كه امنيت شهر تهران را در شب با برجستگى خاص در دست داشته باشند.

د ـ سپاه پاسداران تحت كنترل ادارى اجرايى هيچ يك از وزراى دولت نيست. بلكه تحت كنترل مستقيم

امام، توسط كميته مركزى انقلاب اسلامى خواهد بود.

ه ـ در حال حاضر هيچ نوع محدوديت سنى براى پاسداران نيست. آنها مى‏توانند داراى سنين بين 16 تا

60 باشند.

و ـ واحدهاى سپاه پاسداران انقلاب اسلامى در ايران به 42 واحد رسيده است.

ز ـ هيچ كدام از مربيان تعليم ديده در سازمان آزاديبخش فلسطين (PLO) جهت تعليم در اردوى على‏آباد

استخدام نشده‏اند. مربيان همه از ارتش مى‏باشند.

     اين سند نشانگر آن است كه دشمن با حساسيت تمام درصدد جمع‏آورى اطلاعات از اين ارگان انقلابى

كشور بوده است.

     سند 3ـ اين سند ارتباط سفارت با سرمايه داران وابسته و سازماندهى خروج پول از ايران را بيان

مى‏دارد.

 

موضوع : سازمان سرمايه‏گذارى ايرانى

     آقاى ايرج كى‏نژاد مديرعامل كمپانى سرمايه‏گذارى ايرانى، امروز راجع به يك ويزا تلفن كرد. او

 

تخمين مى‏زند كه بخش صنعتى ايران، غير از صنعت نفت با ظرفيت 20% مشغول مى‏باشد.

او انتظار ورشكستگى بسيارى از كمپانيها را در ماههاى آينده دارد. او 30 ميليون تومان پول

سرمايه‏گذارى شده دارد كه مى‏خواهد به خارج منتقل كند. او متذكر شد كه خيلى از كمپانيهاى (Pars)

نزديك به ورشكستگى مى‏باشد. كمپانى او وابسته به كنسرسيوم قديمى مى‏باشد كه براى سرمايه‏گذارى به

ميل دولت تأسيس شده بوده است. ايشان چندين بار توسط افراد نالايقى از كميته‏ها دستگير و بازجويى

شدند ولى بالاخره شخص فهميده‏اى از ايشان بازجويى كرد و اعلام كرد كه گزارشات تجارى روزمره‏اى

كه او به لندن مى‏فرستاده، كارى خلاف نبوده است.

نكته اساسى در اين است كه لابه لاى خطوط نامه فوق با خط نامرئى اين جمله نوشته شده: «حالا زمانى

است كه انسانهاى خوب براى كمك به كشورشان برگردند»!

در تاريخ سند توجه شود كه حتى پس از انقلاب هم دست از توطئه برنمى‏داشته‏اند.

دانشجويان مسلمان پيرو خط امام

امام خمينى

كميته مركزى انقلاب

سپاه پاسداران انقلاب اسلامى

 

بخش اقتصادى با

بودجه 200 ميليون

ريال

آيت‏اللّه‏ لاهوتى

بخش نظـامى

 

بخش سياسى

رهبـــــرى

رئيس ستـاد

 

مركز و واحد تعليم و

تربيت على آباد

3000 نفر پرسنل

 

 

فرماندهيهاى

 

ديگر از قبيل

 حفظ حدود و

ثغور

 

فرماندهى

لجستيكى

20000 نفر

پرسنل

 

فرماندهى مركزى

سلطنت آباد

تهران 4000 نفر

پرسنل

 

 

آيت‏اللّه‏ هاشمى رفسنجانى

(غلامعلى افروز)

 

 

سرّى

تشكـــــيلات

سپاه پاسداران انقلاب اسلامى

داراى سه گارد محافظ

دوازده نفر

30000 نفر

 

 

 

درباره ی سید محمد هاشم پوریزدانپرست

دانشجویان مسلمان پیرو خط امام تسخیر لانه جاسوسی

مطلب پیشنهادی

اطلاعیه افشاگری فعالیتهای جاسوسان آمریکایی در لانه جاسوسی و دخالت آنان در امور داخلی ایران توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام – افشاگری شماره 18

اطلاعیه افشاگری فعالیتهای جاسوسان آمریکایی در لانه جاسوسی و دخالت آنان در امور داخلی ایران توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - افشاگری شماره 18

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *