مطالب تصادفی
Home / / 4)10) ضد انقلاب و مواضع آنان / 1) -دکتر عبدالکریم سروش و حلقه كيان، نئوليبرالهاي تازه به دوران رسيده غربزده و همگام با دشمنان انقلاب / جناب آقای دکتر عبدالکریم سروش! در میان سخنان خود مطالبی را فرمودید که احساس کردم شما هنوز در اوایل قرن بیستم و در دوران مشروطه خواهی و جو روشنفکران آن زمان زندگی میکنید و با روشنفکران خود باخته آن دوران قرابتی اعجاب انگیز و نزدیک دارید.

جناب آقای دکتر عبدالکریم سروش! در میان سخنان خود مطالبی را فرمودید که احساس کردم شما هنوز در اوایل قرن بیستم و در دوران مشروطه خواهی و جو روشنفکران آن زمان زندگی میکنید و با روشنفکران خود باخته آن دوران قرابتی اعجاب انگیز و نزدیک دارید.

بسمه تعالی

 جناب آقای دکتر عبدالکریم  سروش

خمس رهبران معلوم نیست چگونه تعیین شدة خارج نشین جنبش سبز!

 با سلام

در سال 1378 در اوج دوران اصلاحات ادعایی و در اوج برو بیای جنابعالی و یارانتان که دانشگاهها به قباله­اتان در آمده بود و اکبر گنجی و شیرین عبادی و مهر انگیز کار و ع- باقی و قابل وکدیور و محسن سازگارا  که اینک همه فراری و سایه نشین عنایات بوش و همنشین گوگوش و پادو شبکه های استعماری و صدای ابرقدرتها شده­اند، قهرمانان دانشگاههای ایران و قهرمانان علم و دلسوزان ملّت ایران جا زده شده بودند، جنابعالی برای یک سخنرانی به دانشگاه شیراز دعوت شده بودید. برای استماع سخنان جنابعالی به سالن جلال آل احمد این دانشگاه آمدم  و شما در جمع کثیری از دانشجویان و غیر دانشجویان به سخنرانی پرداختید. در میان سخنان خود مطالبی را فرمودید که  احساس کردم شما هنوز در اوایل قرن بیستم  و در دوران مشروطه خواهی و جو روشنفکران آن زمان زندگی میکنید و با روشنفکران خود باخته آن دوران قرابتی اعجاب انگیز و نزدیک دارید. گوشه ای از سخن جنابعالی این بود:

 « جامعة ما تحمل جو آزاد فکری را ندارد و معدة ما برای شنیدن سخنان این و آن بسیار کوچک است و بر خلاف آن جامعه آمریکا و فضای آزاد آن چون معده ای بزرگ تحمل شنیدن هر سخنی را دارد.»

قبل از آن میدانستم که شما عاشق جامعه باز پوپری و جامعة آیده­آل او که همان جامعه آمریکاست  شده­اید و رسوایی این عشق آبرویی برای هویت شما برجای نگذاشته است. این سخن برای من روشنگر بیشتر مکنونات قلبی شما  و احساس حقارتی که در برابر آنان میکنید، گردید.

دکتر عبدالکریم سروش با چند تن از شاگردان فراری خود در آمریکا که در خدمت شبکه های دروغپراکن ابرقدرتها به پادوی مشغولند. سروش، اکبر گنجی، محسن سازگارا و علی افشاری

دکتر عبدالکریم سروش با چند تن از شاگردان فراری خود در آمریکا که در خدمت شبکه های دروغپراکن ابرقدرتها به پادوی مشغولند. سروش، اکبر گنجی، محسن سازگارا و علی افشاری

با آغاز جنبش سبز طرفداران قانون جنگل، در خرداد 88 که هیچ قانونی را قبول نداشتند و دستگاه انتخاباتی کشور را که غیر از مأموران دولتی و ناظران شورای نگهبان بر دوش معتمدان شهرها و روستاهاست متهم به تقلبی در حد ده پانزده میلیون رأی نمودند و خود را بی چون و چرا برندة رأی و افکار و ارادة ملّت ایران اعلام نمودند و به خیابانها  لشکر کشی نمودند و لشکری از مردم صادق امّا بی اطلاع را با هزار لطایف الحیل  به خیابان «آزادی انقلاب اسلامی» کشاندند که آن را ملت ما به مدت سی سال محل راهپیمایی بر علیه ابر قدرتها نموده و فریاد اعتراض خود را برعلیه ظلمهای بینظیر آنان و ولیده­هایشان بلند نموده بود به قصد قربانی گرفتن و مظلوم نمایی و باصطلاح ورود به فاز مسلحانه جنبش خود عدّه­ای با گناه و بی گناه را در معرض توطئه­های دشمنان آشکار و پنهان نظام قرار دادند و سعی نمودند با شعارهایی شبیه دوران انقلاب و با رفتن به پشت بام و تقلید از دوران انقلاب همه را به پشت بامها بکشانند و نظام را مجبور به برخورد خشونت آمیز نموده و کشته شدگان را به تعداد شهدای کربلا برسانند تا برای مظلوم نمایی و روضه خوانی خود و حامیان جهانیشان که از رادیو بی بی سی گرفته تا صدای امریکا و سایتهای گوناگون آن را تشکیل میدادند، موضوع و محملی داشته باشند.جنابعالی نیز با انفجار« بمب کلام» و  انفجار«تی ان تی اهانت»  و شلیک«مسلسل سب و لعن» به ناگهان شمشیر کلام را از نیام بیرون کشیده و دون کیشوت وار برای دفاع از ارزشهای پوپری بر ارزشهای انقلاب اسلامی هجوم آوردید.

محسن کدیور و اکبر گنجی پس از ازادی از زندان و قبل از فرار هر دو به زیر سایه ابرقدرتها

محسن کدیور و اکبر گنجی پس از ازادی از زندان و قبل از فرار هر دو به زیر سایه ابرقدرتها

 شما و یاران و همفکرانتان که با استفاده از نفوذیهای تربیت شده خود و به بهانه آزادی طلبی و با دروغهای اعجاب انگیز، خود را تصاحب کنندة رأی و افکار و اراده های مردمی که دل به انقلاب اسلامی سپرده بودند جا زدید و با حمایت کامل تبلیغی و امکاناتی  اربابان آزادی پوپری، یعنی جناب آقای بوش و اربابان زر و زور و جهانخواران فریب کار صاحب «حق وتو» که به سرزمینشان پناه برده بودید  و به تهمت به مردم کشور روی آوردید و مدعی شدید که همه مردم کشور از ارزشهای انقلاب خسته شده و به شما و افکارتان روی آورده­اند و طرفدار شما شده­اند و رهبران انقلاب رأی آنان را دزدیده­اند! و خود را محق دانستید که در کنار  لشکر «آزادی­ آمریکایی» طلبانی چون گنج از بیگانه طلبان و بازرگان زادگان مفسر السلطنه و مهاجران از وطن «بی بی سی» دوست و روحانی نمای ورشکسته و به اختیار خلع لباس شده، دهان خود را به گند اهانت به رهبر انقلاب بگشایید و هر چه را سزاوار آن بودید به ایشان نثار نمایید.

 اکبر گنجی شاگرد ویژه دکترعبدالکریم سروش همراه با سرکار خانم گوگوش هم جبهه ای جدید روشنفکران دینی و اصلاح طلبان

اکبر گنجی شاگرد ویژه دکترعبدالکریم سروش همراه با سرکار خانم گوگوش هم جبهه ای جدید روشنفکران دینی و اصلاح طلبان

امّا یک چیز را فراموش کرده بودید و آنهم این بود که خدا با مظلومان است نه با ظالمان مظلوم نما! و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین

«خر و اسب و قاطر تروا»ی شما و  «لشکر شتر سوار» شما و بر پا نمودن جنگ جمل در میدان التحریر ملت ایران نیز نتوانست «آزادی پوپری» شما را جانشین «آزادی معنوی» انقلاب اسلامی بنماید و اراده و آگاهی ملت مسلمان و انقلابی ایران تمام دستگاههای تبلیغاتی حامی شما را از کار انداخت و رسوا نمود و مکر خدا بر مکر شما پیروز شد و گروهی از مردم را که صادقانه فریب شما را خورده بودند را نیز از اطرافتان پراکند. نه شعار:« نه غزه و نه لبنان»  شما توانست دردی را برایتان درمان نماید و نه «جمهوری ایرانی» شما قلبی را به سمت شما کشاند و نه تهمتهای شما مبنی بر« قربانی شدن آزادی در ایران» و «خشونت و تجاوز و قتل بیگناهان» به دل کسی نشاند و تنها شما را رسوا نمود و همه را به تعجب واداشت که با چه جرأتی برای ملّت ایران تعیین تکلیف میکنید و آنان را در انتخاب نظام «جمهوری اسلامی» خطاکار میدانید و برای آنان «جمهوری مجهول ایرانی» و یا نظامی مبتنی بر «دموکراسی اسلامی»، پیشنهاد میدهید!که معلوم نیست اسلامش «اسلام علوی» است یا «اسلام آمریکایی» و دموکراسی­اش معلوم نیست دموکراسی از نوع «دموکراسی صاحبان حق وتو» است که به همه جهانیان به راحتی غلط کردید میگویند یا از نوع «دموکراسی مصدقی» است که در رفراندومش که معلوم نبود قانون مشروطه در کجا حق برپایی آن را به او داده بود، صندوق مخالفین از موافقین را جدا کرده بود و بر سر صندوق مخالفین خر بسته بود تا مخالفین خود را از آن طایفه معرفی نماید و به دنبال آن مجلس کشور را منحل نمود و به همه صاحبان رأی و نمایندگان منتخب آنان غلط کردید گفت!

عاملان برپایی بازی کوی دانشگاه و روشنفکران اصلاح طلب در کنار جرج بوش، ولی فقیه سکولارهای ایرانی. محسن سازگارا، منوچ محمدی و...... و اینگونه روشنفکران اصلاح طلب طرفداران و رهبران جنبش سبز با جورج بوش و سرکار خانم گوگوش هم جبهه میشوند.

عاملان برپایی بازی کوی دانشگاه و روشنفکران اصلاح طلب در کنار جرج بوش، ولی فقیه سکولارهای ایرانی. محسن سازگارا، منوچ محمدی و...... و اینگونه روشنفکران اصلاح طلب طرفداران و رهبران جنبش سبز با جورج بوش و سرکار خانم گوگوش هم جبهه میشوند.

جناب آقای دکتر سروش

در دو سال گذشته با کمک شاگردان مکتب خود و حامیان جهانی خود گرد و خاک فراوانی برپا نمودید و ملّت ایران را تا توانستید با تهمتهای فراوان ناراحت نمودید و به رهبری انقلاب که جرمی جز ایستادگی در برابر ابرقدرت جهانخوار آمریکا و ولیدة آن اسرائیل و منافقان داخلی مرتبط با بیگانگان ندارد را به اهانتهای فراوان آزردید.

از شما خواستم که اقل کم با کاروانیان کشتی آزادی همراه شوید و آزادی تأمین سیمان و نان و دارو و ازادی نفس کشیدن برای مردم غزه را خواستار شوید. یک کلمه از دهان مبارکتان بیرون نیامد! و سکوت جهنمی را بر همراهی با آنان ترجیح دادید.

به کشتی آزادی حمله نمودند و کاروانیان را به جرم در خواست آزادی حداقل امکانات برای مردم غزه به گلوله بستند و کشتند و شما سکوت نمودید!

جوانان آزاده فلسطین به سوی مرزهای کشور خود به حرکت در آمدند و  در آنجا در میان سکوت مجامع جهانی که مجامع ابرقدرتها هستند به گلوله بسته شدند و شما لب از لب نگشودید!

دیکتاتورهای نظام سرمایه­داری و مأموران حفاظت از نفت در کشورهای اسلامی دهها سال در میان سکوت و تأیید  ابرقدرتها و سکوت شما و دوستانتان به هر جنایتی در حق ملل خود و ملل منطقه و برتر از همه در حق ملّت ایران  دست زدند امّا شما سکوت کردید و سکوت و سکوت و حال نیز که فریاد ملل آنها به آسمان بلند شده است به ناگهان یادتان افتاده است که دیکتاتورهایی هم در کنار کشور ما بوده اند و تازه به جای همراهی با ملل مظلوم این مناطق ملّت ما و نظام برخاسته از اراده آنان را که با فداکاریهای خود بیدار کننده آن ملل بوده­اند به آن  دیکتاتورها تشبیه مینمایید! و نظام ما را به نظام آنان تشبیه و ما را چون آنان به دیکتاتوری متهم نمودید.

حضرت مستطاب متدولوژیست گرانقدر جناب آقای دکتر عبدالکریم سروش

اینک در برابر چشم جهانیان دیکتاتورها این ابواب جمعی نظام سرمایه داری یکی پس از دیگری سقوط نموده و به زباله دان تاریخ میپیوندند و نظام باز پوپری شما که به قول شما جامعه آخر الزمانی و ایده آل ترین نظامی است که در تاریخ بشر حیات یافته است نه توسط نیروهای بیرونی و نظام کمونیستی که از درون و توسط مظلومانی که به نام آزادی( لیبرتی) به مسلخ سرمایه داری و استثمار بی نهایت کشیده شده­اند و فریاد اعتراضشان بلند شده است، مورد تهدید جدی واقع شده است.

من به عنوان یک عوام الناس ایرانی در سال گذشته به شما مژده دادم که مردم  تمام کشورهای مسلمان مستضعف به زودی در کشورهای خود میدان آزادی بر پا خواهند نمود و در آن بر علیه ستمگرانی که خون آنان را مکیده­اند و عزت و شرافت آنان را پایمال نموده­اند دست به تحصن خواهند زد و آنان را یکی یکی به زیر خواهند کشید. اما باید اذعان نمایم که من اشتباه نمودم! میدانید چرا!؟ برای اینکه سرعت تحولات در یک سال گذشته آنقدر زیاد بود و نظام سرمایه­داری آنچنان پوسیده است که نه تنها مردم مسلمان خاورمیانه که تمام ملل مستضف فریادشان از ظلم بزرگ تاریخ یعنی نظام سرمایه داری و یا همان نظام باز پوپری شما به هوا برخاسته است و از آن برتر این نظام ضد انسان از درون نیز مورد تهدید واقع شده است و وال استریتش  هم محل تحصن مظلومان و کارگران جامعه باز واقع شده است و نظامی که جنابعالی غافلانه آن را دارای معده ای بزرگ تصور میکردید که همه افکار را هضم مینماید اینک به مشت و درفش و دستگیری روی آورده است و جلو همه جهانیان برای جلو گیری از فروپاشی خود بر سر معترضین میکوبد و خون از سر و صورت آنان جاری میسازد و هزار هزار از آنان دستگیر مینماید.

 پس آن آزادی بیان کو!؟

پس آن  معده بزرگ کو!؟

پس آن «جامعه باز» کو!؟

آزادی برای مردم غزه معنایی دارد و برای شما معنایی دیگر

آزادی برای مردم ایران یک معنا دارد و برای شما معنایی دیگر

آزادی برای مردم ایران یک معنا دارد و برای صاحبان حق وتو که مدعیان طرفداری از آزادی هستند و مجسمه آن را هم به ارتفاعی بسیار بلند به اندازه ارتفاع دروغ، ساخته اند معنایی دیگر

ظاهرا یک نوع از آزادی برای شما وجود داشته است که به شما  اجازه داده است که بر علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی به فحاشی و تهمت روی آورده بودید و آن را «نظام استبداد دینی» و آن را در حال فروپاشی توصیف نمایید و ما را که به دنبال فطرت الهی خود بوده­ایم و به دنبال بهشت عزّت و کرامت انسانی دست به دفاع از هستی خود زده بودیم، متهم به برپایی جهنم مینمایید  و صاحبان زر و زور و فریب و صاحیان حق وتو و صاحبان دیکتاتورهای برده صفت خاورمیانه نیز از شما و لشکر شاگردانتان که چون میمون در این دو سال بالا و پائین پریدند و سر و صدا نمودند، حمایت کامل نمودند و آنان را در شبکه­های سخن و لجن  و دروغ پراکنی خود به کار پادویی گرفتند و برای شما و آن آزادی مورد ادعایتان سوت و کف زدند و شما نیز به این صورت احساس آزادی را استشمام نمودید و با لشکری از یاران خود مانند گنجی و کدیور و عبدالعلی بازرگان و مهاجرانی و شیرین عبادی.. و اخیرا گوگوش، برای آنان «باباکرم» رقصیدید.

جناب دکتر سروش

چقدر شما بد شانس هستید که بر خلاف حسن تقی زاده که در دوران سربرآوردن و شکوفایی  استعمارگران به آنان دلبسته بود و خواهان فرنگی شدن ملّت ایران از پای تا سر شده بود، در دوران سرنگونی و رسوایی نظام غارتگر سرمایه داری  و دوران افول نظام جهانخواران فریب کار و در دوران فروپاشی نظام صاحب سازمان ملل و  دارای حق وتو  و دوران گسست نظام دارای تئوریسین و رسانه های تحریفگر همراه با لشکری از یاران و شاگردان خود به این نظام پیوسته اید و جزء ابوابجمعی آنان شده اید و به خیال برپایی «جشن زوال استبداد دینی» در ایران به خوشحالی و رقاصی برای این ابرقدرتها روی آورده­اید. آنهم در روزگاری که این نظام برای نجات خود مجبور شده است، شمشیر را از رو ببندد و به کشورها به بهانه­های مسخره گسترش دموکراسی و حقوق بشر لشکر کشی نماید و هزار هزار کودک بکشد و زن سر به نیست بکند و پیران از کار افتاده را پایمال بنماید و زیر ساختهای این کشورها را نابود و حداقل امکانات زندگی را از آنان سلب بنماید .

و چه خوب در توصیف انسانهای الکی خوش سروده اند: … در خواب بیند پنبه دانه، گهی لف لف خورد گه دانه دانه.

محسن کدیور خلع لباس اختیاری در بلاد فرنگ. او بار کش غول بیابان شد! و خمس رهبری جنبش سبز

محسن کدیور خلع لباس اختیاری در بلاد فرنگ. او بار کش غول بیابان شد! و خمس رهبری جنبش سبز

جناب دکتر سروش

اینک ملت مقاوم ما که دریایی از اقیانوس وجود خود را در راه برپایی یک جامعه ایده آل و عاری از ظلم وستم سرمایه داران جهانخوار فدا نموده است و عوامل پیدا و پنهان ابرقدرتها از سرزمین مقدس آنان بزرگترین قربانگاه ساخته اند و هر چه توان رذالت داشته اند در حق آنان اعمال نموده و هیچ کوتاهی ننموده اند و صدها هزار تن از آنان را یا در خیابانها ترور نموده­اند و یا در جبهه­ها به خاک وخون کشیده­اند و یا در شهرها در زیر موشکها تکه تکه کرده­اند و نه تنها مدارس و بیمارستانها و زایشگاهها را برای آنان ناامن نموده اند بلکه حتی سرزمین امن الهی را برای آنان نا امن و خون مقدسشان را در آنجا برزمین ریخته اند، آماده برپایی جشن زوال استبداد جهانی به سرکردگی رهبران نظام« جامعه باز» ایده­آل جنابعالی شده اند و به آزادی مورد ادعای جنابعالی و آزادی مورد ادعای ابرقدرتها به تمسخر میخندند.

محسن سازگارا در شبکه صدای آمریکا. یعنی شبکه جهانخواران صاحب حق وتو و جنایتکاران صاحب بمب اتم و به کار برندگان آن در دو شهر مسکونی

محسن سازگارا در شبکه صدای آمریکا. یعنی شبکه جهانخواران صاحب حق وتو و جنایتکاران صاحب بمب اتم و به کار برندگان آن در دو شهر مسکونی

دیگر دوران فحش و فحشکاری گذشته است. آزادی مورد ادعای سرمایه داری نیز رسوا شده است و ملل جهان با بیداری خود از آزادی مورد ادعای نظام سرمایه داری  آزاد شده اند!

 جناب دکتر عبدالکریم سروش

لطفا به فکر نان باشید که خربزه آب است و بر آب است و دست شما از آنهم کوتاه!

به زودی فریاد «آزادی» از «آزادی جامعه پوپری» شما در مقابل تک تک کاخهای سرمایه داران گوش آنان را کر خواهد نمود. بهتر است جنابعالی نیز که از سرزمین شهیدان به سرزمین دشمنان شهیدان مظلوم پناه برده­اید و در زیر سایه آنان و در کنار مجسمه آزادی ساختة آنان، ملت ما را به آزادی  و دموکراسی ساخته آنان دعوت مینمایید یک گوشبند بهتری تهیه فرمایید وگرنه گوشتان کر خواهد شد!

 

 

About سید محمد هاشم پوریزدانپرست

دانشجویان مسلمان پیرو خط امام تسخیر لانه جاسوسی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>