مطالب تصادفی
Home / 4)5)1) شهیدان ترورهای منافقین

4)5)1) شهیدان ترورهای منافقین

گفت وگویی با همسر شهید مرتضی لبافی‌نژاد از مبارزان مسلمان قبل از انقلاب

گفت وگویی با همسر شهید مرتضی لبافی‌نژاد از مبارزان مسلمان قبل از انقلاب وی با بیان اینکه در منزل‌مان، خانه‌ای مخفی داشتیم که کسی از آن مطلع نبود، گفت: ما در 2 خانه زندگی می‌کردیم؛ خانه‌ای که محل زندگی عادی ...

Read More »

اعلام تصميم به انشعاب – زندگي شهيدي كه به خاطر مبارزه با انحراف و نفاق نامش بر دانشگاه صنعتي شريف نهاده شد.

  اعلام تصميم به انشعاب – زندگي شهيدي كه به خاطر مبارزه با انحراف و نفاق نامش بر دانشگاه صنعتي شريف نهاده شد.  مجيد تصميم مي گيرد روز ۱۶ ارديبهشت سال ۱۳۵۴ نظر خود ر در مورد انحراف سازمان به ...

Read More »

ترور مجيد شريف واقفي – شهيدي كه به خاطر مبارزه با نفاق وانحراف ترور و به شهادت رسيد و نامش بر دانشگاه صنعتي شريف نهاده شد

  ترور مجيد شريف واقفي – شهيدي كه به خاطر مبارزه با نفاق وانحراف ترور و به شهادت رسيد و نامش بر دانشگاه صنعتي شريف نهاده شد   سازمان مجاهدين خلق ـ منافقين ـ سابقه‌اي مشحون از تروريسم در پرونده ...

Read More »

دام هايي كه از آنها رهايي يافت- شهيدي كه به خاطر مبارزه با نفاق و انحراف نامش بر دانشگاه صنعتي شريف نهاده شد

  دام هايي كه از آنها رهايي يافت- شهيدي كه به خاطر مبارزه با نفاق و انحراف نامش بر دانشگاه صنعتي شريف نهاده شد   در طول زندگي چريكي، مجيد خطرهاي بسياري را از سرگذرانيد. زماني با موتور سيكلت در ...

Read More »

رويدادهاي مربوط به بعد از شهادت مجيد شريف واقفي- شهيدي كه به خاطر مبارزه با نفاق و انحراف نامش بر دانشگاه صنعتي شريف نهاده شد.

  رويدادهاي مربوط به بعد از شهادت مجيد شريف واقفي- شهيدي كه به خاطر مبارزه با نفاق و انحراف نامش بر دانشگاه صنعتي شريف نهاده شد.   با شهادت مجيد شريف واقفي نه تنها ماجرا پايان نگرفت بلكه موضوع از ...

Read More »

سلب آسايش خانواده مجيد شريف واقفي توسط ساواك در اصفهان- شهيدي كه به خاطر مبارزه با نفاق و انحراف نامش بر دانشگاه صنعتي شريف نهاده شد.

سلب آسايش خانواده مجيد شريف واقفي توسط ساواك در اصفهان- شهيدي كه به خاطر مبارزه با نفاق و انحراف نامش بر دانشگاه صنعتي شريف نهاده شد.   پس از آنكه مأمورين ساواك موفق به دستگيري مجيد در اداره برق نشدند خانواده ...

Read More »

سخنراني هاي مجيد شريف واقفي – شهيدي كه به خاطر مبارزه با نفاق نامش بر دانشگاه صنعتي شريف نهاده شد

  سخنراني هاي مجيد شريف واقفي – شهيدي كه به خاطر مبارزه با نفاق نامش بر دانشگاه صنعتي شريف نهاده شد         متن سخنراني هاي به جاي مانده از مجيد خود گوياي پر محتوايي، شيوايي، گيرايي و رسا بودن گفتار ...

Read More »

“شهادت برترین معراج عشق است” – مجيد شريف واقفي شهيدي كه به خاطر مبارزه با نفاق به شهادت رسيد و نامش بر دانشگاه صنعتي شريف نهاده شد

“شهادت برترین معراج عشق است” – مجيد شريف واقفي شهيدي كه به خاطر مبارزه با نفاق به شهادت رسيد و نامش بر دانشگاه صنعتي شريف نهاده شد برخورد با منافقين  پس از شهادت كاظم ذوالانوار مجيد وارد مركزيت شد و ...

Read More »

قربانی خشونت كور- شهيد مجيد شريف واقفي، شهيدي كه به خاطر مبارزه با نفاق به شهادت رسيد و نامش بر دانشگاه صنعتي شريف نهاده شد.

  قربانی خشونت كور- شهيد مجيد شريف واقفي، شهيدي كه به خاطر مبارزه با نفاق به شهادت رسيد و نامش بر دانشگاه صنعتي شريف نهاده شد.   روایتی از ترور زنده یاد مجید شریف واقفی بوسيله منافقين و پایداری او ...

Read More »

عضويت در سازمان مجاهدين- شهيدي كه به علت مبارزه با نفاق به شهادت رسيد و نامش بر دانشگاه صنعتي شريف نهاده شد.

عضويت در سازمان مجاهدين- شهيدي كه به علت مبارزه با نفاق به شهادت رسيد و نامش بر دانشگاه صنعتي شريف نهاده شد.  با توجه به شناخت صحيحي كه مجيد در اثر كسب تجربيات تلخ دوران تحصيل از رويدادهاي زمان پيدا ...

Read More »