تیتر خبرها
خانه / 4)3)1) كودتاي 1299 سید ضییاء برای بر سر کار آوردن رضا خان میرپنج

4)3)1) كودتاي 1299 سید ضییاء برای بر سر کار آوردن رضا خان میرپنج

کودتای سوم اسفند و ظهور رضاخان

تاریخ و سیاست تاریخ معاصر ایران ایران در دوره ی پهلوی اول کودتای سوم اسفند و ظهور رضاخان چکیده: رضاخان‌ تنها هماورد خود را مدرس‌ می‌دانست‌. به‌ همین‌ سبب‌ در همان‌ شب‌ اول‌ كودتا مدرس‌ را دستگیر و زندانی‌ كرد؛ مدرس‌ نیز خطر دیكتاتوری‌ رضاخان‌ را درك ‌كرده‌ بود و …

توضیحات بیشتر »

رضاخان و کودتای 1299

تاریخ و سیاست تاریخ معاصر ایران ایران در دوره ی پهلوی اول چکیده: كودتای سوم اسفند 1299 را می‌توان نقطه عطفی در روابط سیاسی ایران و انگلیس دانست چرا كه با انقلاب اكتبر 1917، سلسله قاجار از حمایت روسیه محروم شد و هنگام آن رسیده بود كه رقیب دیرینه او، …

توضیحات بیشتر »