تیتر خبرها
خانه / بخش 4) انقلاب اسلامی / 4)1) قرار دادهاي استعماري كه بر ملت ايران تحميل گرديد (صفحه 3)

4)1) قرار دادهاي استعماري كه بر ملت ايران تحميل گرديد

متن قرارداد دارسی

ما بين دولت اعليحضرت شاهنشاهي از يكطرف و ويليام ناكس دارسي رانيته شهر لندن نمره 42 گرس ونر (من بعد در تمام امتياز نامه به جاي اسامي و محل توقف و غيره مختصراً صاحب امتياز قيد خواهد شد ) از طرف ديگر موافق اين امتياز نامه تفاصيل ذيل مقرر شده …

توضیحات بیشتر »

متن قرارداد تجدید شده قرار داد دارسی

قرارداد نفتي 1933 برابر با 1312 هجري شمسي متن قرارداد تحميلي 1933 كه در تاريخ 7 خرداد 1312 بين شركت سابق نفت و دولت ايران به تصويب رسيده است.    مقدمهبه قصد برقرار كردن امتياز جديدي به جاي امتيازي كه در تاريخ 1901 به ويليام ناكس دارسي داده شده بود اين امتياز …

توضیحات بیشتر »

متن قرارداد الحاقی گس- گلشاییان

« قرارداد الحاقي» بين دولت شاهنشاهي ايران و كمپاني نفت انگليس و ايران محدود – تهران مورخه 17 ژوئيه 1949 برابر با 26 تير ماه 1328 متن قرارداد الحاقي    نظر به قرارداد ( كه در اين قرارداد، قرارداد اصلي ناميده مي شود ) منعقده در تاريخ 29 آوريل 1933 بين دولت …

توضیحات بیشتر »

متن قرارداد و امتیاز رویتر

بسم الله الرحمن الرحيم [مقدمه]  فيمابين دولت اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران و بارون جوليوس دو رويتر مقيم لندن فقرات ذيل متعهد و برقرار است: فقره اول- دولت عليه ايران به حكم اين قرارنامه به بارون جوليوس دو رويتر اجازه و اختيار تام مي دهد كه در فرنگستان به هر اسم و …

توضیحات بیشتر »