مطالب تصادفی

4)1)1)2) شهيد آيت الله سيد مصطفي خميني

خدا بود و دیگر هیچ نبود، نوشته شهید دکتر مصطفی چمران – قسمت اوّل

مقدمه زندگى حماسه‏آفرین و پرفراز و نشیب دکتر مصطفى چمران از مقاطعى بسیار گوناگون و حساس شکل گرفته است، شرایط خاص هر مقطع کاملاً قابل دقت است، زمانى در دوران مبارزات ملى‏شدن صنعت نفت و پس از آن در دوران ...

Read More »

همراه با روح خدا(یادی از شهید سیدمصطفی خمینی)

علم آموزی شهید مصطفی خمینی شهید گرانقدر و عالی مقام، مرحوم آیت اللّه مصطفی خمینی، در محیطی شیفته علم و ادب پای به جهان گذاشت وتا آخرین لحظات حیات، از علم آموزی و دانش گستری غفلت نورزید. کوشش شهید مصطفی ...

Read More »

مهربان مثل ابر

مهربان مثل ابر(شهادت سیدمصطفی خمینی) نام خوب سال ها قبل در شهر مقدس قم، در خانه پاک و صمیمی امام خمینی نوزادی چشم به جهان گشود. امام خمینی نام پدرش مصطفی را برای او انتخاب کرد. سید مصطفی در محیطی ...

Read More »