مطالب تصادفی
Home / بخش 1) مطالب از مسئول سایت تسخیر / 1)2) مقالات مسئول سایت تسخیر (page 5)

1)2) مقالات مسئول سایت تسخیر

بررسی راهبردهای پنجاه سال برنامه‌ریزی در« ایران»« 1377-1327»

مقدمه: برنامة عمراني اوّل (1334-1327) در سال 1327 همزمان با تأسيس سازمان برنامه نخستين برنامة عمراني كشور براي يك دورة 7 ساله به تصويب رسيد. مشاوران و ارائه‌كنندگان خدمات فنّي در اين برنامه، دو شركت آمريكايي به نامهاي « موريسن ...

Read More »

بررسی راهبردهای پنجاه سال برنامه‌ریزی در« ایران» « 1377-1327» ( بخش دوم )

دليل اين تجديدنظر دو مطلب اساسي بود : 1ـ رشد درآمد نفتي ايران در سال 70 به دليل حملة عراق به كويت 2ـ وامهاي خارجي كه در اختيار ايران قرار گرفت در هر صورت در استراتژي و راهبرد پيش‌بيني شده ...

Read More »

بررسی علل رشد علمی در « تمدّن اسلامی » و« تمدّن غرب »

مقدمه قرون وسطي را دوران « تاريكي فكر و انديشه » و « توّحش» مردم قارة اروپا دانسته‌اند.1 يكي از شاخصه‌هاي اين قرون سركوب « علم » و « عالمان » مي‌باشد و يكي از ننگين‌ترين وقايع تاريخ بشري يعني ...

Read More »

برنامة عمرانی پنجم (1356-1352)

مقدمه: برنامة پنجم، آخرين برنامة توسعه در نظام گذشته، داراي مشخصه‌هاي ويژه‌اي در كل برنامه هاي قبل از انقلاب مي‌باشد. اين مشخصه‌ها عبارتند از: 1-      افزايش كلان درآمد نفت از 8/1 ميليارد دلار در سال 50 به 20 ميليارد دلار ...

Read More »

توطئة سفر بختیار به پاریس و ملاقات با امام

مقدمه: توطئه هاي بسيار فراواني در روزهاي آخر پيروزي انقلاب شكل گرفت تا از پيروزي انقلاب اسلامي جلوگيري گردد و شرايط لازم براي سركوب آن بوجود آيد. يكي از اين توطئه ها مشغول كردن رهبران انقلاب به مذاكرات بي حاصل ...

Read More »

گسترش انقلاب اسلامی

گسترش انقلاب اسلامي بررسي علل و عوامل تاريخي  ، اقتصادي و سياسي تجاوز آمريكا به عراق مقدمه مسائل جهان اسلام، بخصوص مسائل خاورميانه مسائلي پيچيده و تاريخي است. خاورميانه همواره مركز تمدن‌هاي بزرگ و مركز ظهور انبياء و مركز قدرتهاي ...

Read More »

جهانی شدن

اولين جهاني شدن اسلام درقرن هفتم ميلادي و سوّمين قرن از شروع قرون وسطي پديدار و در كمتر از نيم قرن در بخشهاي عظيمي از جهان گسترش يافت و بمرور زمان گسترش سرزميني خود را افزونتر ساخت بصورتي كه در ...

Read More »