تیتر خبرها

2)10)2) ساير تأليفات پیرامون لانه جاسوسی

گــروگــان‌گیـــری ایرانی

 ماجرای اشغال لانه جاسوسی به زبان یکگــروگــان‌گیـــری ایرانی   ماجرای اشغال لانه جاسوسی به زبان یکی از بازداشت‌شدگان راکی سیک‌من 12 آبان 1389 تمام اسلحه‌ها و گازهای اشک‌آور را جمع کردیم و واحدهای تلفن همراه را تا جایی که فرصت داشتیم خراب کردیم، سپس به طبقه‌ی دوم رفتیم. در بزرگ ساختمان …

توضیحات بیشتر »