تیتر خبرها

2)14) مجموعه تصاویر

مجموعه تصاویر تسخیر لانه جاسوسی به دست دانشجویان پیرو خط امام و حوادث دوران تسخیر

در این مجموعه دهها تصویر از تسخیر لانه جاسوسی و دانشجویان خط امام و حوادث اتفاق افتاده در دوران تسخیر را با شرح هر تصویر توسط یکی از دانشجویان خط امام ملاحظه خواهید نمود.

توضیحات بیشتر »

تسخیر- مادر سه شهید

تسخیر- مادر سه شهید

تسخیر- مادر سه شهید او دائم در مقابل لانه جاسوسی بود. دانشجویان خط امام را به نام کوچک می­شناخت و صدا می­زد.با سخنان انقلابی و روشنگرانه اش در برابر هر حادثه ای موضع گیری میکرد و همه را به وجد می آورد. یک فرزندش قبل از انقلاب و به دست نظام آمریکایی شاه و دو فرزندش در کردستان بوسیلة عوامل مزدور آمریکا به شهادت رسیده بودند. گویا به محکمه ای آمده بود تا قاتلین فرزندانش را به محاکمه بکشد.

توضیحات بیشتر »