تیتر خبرها
خانه / بخش 5) جنگ تحمیلی / 5)11) سردشت و بمباران شیمیایی آن و سایر شهرهای کردستان

5)11) سردشت و بمباران شیمیایی آن و سایر شهرهای کردستان

بمباران شیمیایی سردشت نخسنین بمباران شهرهای مسکونی بود و مدعیان حقوق بشر نیز در برابر آن سکوت اختیار کردند

دویست و بیست شهید در 6 دقیقه ! بمباران سنندج توسط هواپیماهای عراقی

اواخر دی ماه سال 1365 در سنندج مثل دیگر روزهای سال مردم در میان سرمای سخت زمستان کار خود را آغاز کردند، ادارات سر ساعت مشغول خدمت رسانی به مردم شدند، صدای بچه ها در زنگ تفریح مدارس به گوش می رسید و همه چیز شهر رنگ و بوی عادی …

توضیحات بیشتر »