تیتر خبرها

2)4)32) شهید کمیل میرزا زاده

قسمتی از وصیت نامه ی شهید كميل میرزازاده فرمانده سپاه بوكان و از دانشجويان مسلمان پيرو خط امام

راه خمینی (ره) راه استراحت وتن پروری،خواب وخوراک و… نیست.   بلکه راه خمینی راه خداست.راه زجر ورنج کشیدن در راه الله است.   راه جنگ با کفر والحاد امت،راه جنگ با امریکا و عوامل داخلی وخارجیش است.   راه مبارزه با منافقان است.   پیمودن این راه بس مشکل …

توضیحات بیشتر »