تیتر خبرها

2)4)28) شهید مجید مؤذن صفایی

فرازهايي از وصيتنامه شهيد مجيد مؤذن صفايي از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام و فاتحان لانه جاسوسی آمریکا و دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف

فرازهايي از وصيتنامه شهيد مجيد مؤذن صفايي از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام و فاتحان لانه جاسوسی آمریکا و دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف

فرازهايي از وصيتنامه شهيد مجيد مؤذن صفايي از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام و فاتحان لانه جاسوسی آمریکا و دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف

توضیحات بیشتر »

مهندس شهید مجید موذن صفایی از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف و از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام

شهید مجید مؤذن صفایی دانشجوی پیرو خط امام

مهندس شهید مجید موذن صفایی از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف و از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام مجید در سال 1336 به دنیا آمد و در شهرستان اصفهان بزرگ شد. نام : مجید                             نام خانوادگی : موذن صفایی نام پدر : ــــــــ                        تاریخ تولد : 1336 محل تولد : اصفهان                  …

توضیحات بیشتر »