تیتر خبرها

2)4)27)شهید محسن ماندگاری

گفتگو با سرور ماندگار خواهر شهيد محسن ماندگار دانشجوي دانشگاه صنعتي شريف و از دانشجويان مسلمان پيرو خط امام

راه شهيدان بهترين راه براي رسيدن به قرب الهي است     فرحروز صداقت به مناسبت آخرين روز از هفته دفاع مقدس که روز دانشجويان و استکبارستيزي نامگذاري شده بود سراغ خانواده دانشجوي شهيد محسن هر جا بود موفق بود سرور ماندگار با برادرش محسن فاصله سني کمي داشته است …

توضیحات بیشتر »

گفتگو با مژده ماندگاري خواهر شهيد محسن ماندگار دانشجوي دانشگاه صنعتي شريف و از دانشجويان مسلمان پيرو خط امام

راه شهيدان بهترين راه براي رسيدن به قرب الهي است     فرحروز صداقت به مناسبت آخرين روز از هفته دفاع مقدس که روز دانشجويان و استکبارستيزي نامگذاري شده بود سراغ خانواده دانشجوي شهيد خاطرات مژده ماندگار خواهر شهيد محسن ماندگار از دانشجويان پيرو خط امام مژده ماندگار خواهر کوچک …

توضیحات بیشتر »

گفتگو با مادر شهيد محسن ماندگار دانشجوي دانشگاه صنعتي شريف و از دانشجويان مسلمان پيرو خط امام

راه شهيدان بهترين راه براي رسيدن به قرب الهي است گفتگو: فرحروز صداقت به مناسبت آخرين روز از هفته دفاع مقدس که روز دانشجويان و استکبارستيزي نامگذاري شده بود سراغ خانواده دانشجوي شهيد       محسن ماندگار رفتيم تا به بهانه او ياد و خاطره همه شهداي دانشجو را …

توضیحات بیشتر »