تیتر خبرها

2)4)21)شهید محمد بولوردی

فرازهايي از وصيتنامه شهيد محمد بولوردي

فرازهايي از وصيتنامه شهيد محمد بولوردي والعصر * ان الانسان لفي خسر * الاالذين آمنوا و عملوالصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر* سپاس خداي عزوجل را كه بر ما منت نهاد تا با وجود مبارك پيامبر عظيم الشان محمدبن عبدالله(ص) و وصي او و ائمه طاهرين آشنا شويم. سپاس …

توضیحات بیشتر »

فرازهايي از وصيتنامه شهيد محمد بولوردي از فاتحان لانه جاسوسی و دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف

فرازهايي از وصيتنامه شهيد محمد بولوردي از فاتحان لانه جاسوسی و دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف

فرازهايي از وصيتنامه شهيد محمد بولوردي از فاتحان لانه جاسوسی و دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف

توضیحات بیشتر »